Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Будна Н., Беденко М."

Сторінка 3  До с. 4–6 (№ 1–12)

Завдання 1 Натуральні числа

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Завдання 2 Підкреслили найменший результат

56 – 6 = 50

56 – 50 = 6

56 + 1 = 57

56 – 1 = 55

56 – 10 + 1 = 46 + 1 = 47

56 – 1 + 5 = 55 + 5 = 50 + 10 = 60

Завдання 3 Складена задача на різницеве порівняння суми і числа

На галявині росло 40 ромашок, 50 квіток конюшини білого кольору і 30 —

рожевого. На скільки менше росло на галявині ромашок, ніж квіток конюшини?

Короткий запис

Ромашка — 40 квіток, на ? менше, ніж конюшини

Конюшина — ?, 50 квіток і 30 квіток

Вираз    (50 + 30) – 40

Розв’язання

1) 50 + 30 = 80 (кв.) – всього квіток конюшини.

2) 80 – 40 = 40 (кв.) – на стільки менше росло на галявині ромашок, ніж квіток конюшини.

Відповідь: на галявині росло на 40 ромашок менше, ніж квіток конюшини.

До с. 6–8 (№ 13–25)

Завдання 1  Сума розрядних доданків

58 = 50 + 8       36 = 30 + 6       74 = 70 + 4

Завдання 2  Підкреслили найбільший результат

52 + 14 = 66

87 – 32 = 55

39 – 9 – 5 = 30 – 5 = 25

54 – 11 + 7 = 43 + 7 = 50

54 – 14 + 7 = 40 + 7 = 47

45 + 15 – 20 = 45 – 20 + 15 = 25 + 15 = 40

Сторінка 4

Завдання 3  Складена задача на знаходження суми числа і добутку

На яблуні виросло 30 яблук, а на кожній із двох груш — по 8 грушок. Скільки всього плодів виросло на трьох деревах?

Короткий запис

Яблук — 30 плодів

Груші — ? пл., 2 дерева по 8 плодів

Всього — ?

Вираз     30 + 8 • 3

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (гр.) – груш виросло на грушах.

2) 30 + 24 = 54 (пл.) – всього плодів виросло на трьох деревах.

Відповідь: на трьох деревах виросло 54 плоди.

До с. 8–9 (№ 26–38)

Завдання 1  Додавання перевіряємо відніманням

58 + 14 = 58 + 2 + 12 = 60 + 12 = 72

Перевірка: 72 – 58 = 12 + 60 – 58 = 12 + (60 – 58) = 12 + 2 = 14

Перевірка: 72 – 14 = 72 – 12 – 2 = 60 – 2 = 58

Завдання 2 Складена задача на віднімання добутку від числа

Майстриня мала пришити 54 ґудзики. За дві години вона пришила по 9 ґудзиків за годину. Скільки ґудзиків залишилося пришити майстрині?

Короткий запис

Було — 54 ґудзиків

Пришила — ? ґ., 2 години по 9 ґудзиків

Залишилось — ?

Вираз       54 – 9 • 2

Розв’язання

1) 9 • 2 = 18 (ґ.) – ґудзиків пришила за дві години.

2) 54 – 18 = 54 – 14 – 4 = 36 (ґ.) – ґудзиків залишилося пришити майстрині.

Відповідь: майстрині залишилось пришити 36 ґудзиків.

Завдання 3  Сума крапочок на протилежних гранях кубика дорівнює 7 (2 + 5, 3 + 4). Скільки крапок "потрапить" на порожні клітинки, коли кубик покотиться вперед? 2, 3, 5, 4

 

Сторінка 5  До c. 9–11 (№ 39–47)

Завдання 1 Рівняння

х + 18 = 25

х = 25 – 18

х = 25 – 15 – 3

х = 7

7 + 18 = 18 + 2 + 5 = 25

46 + х = 95

х = 95 – 46

х = 95 – 45 – 1

х = 49

46 + 49 = 80 + 15 = 95

Завдання 2 Складена задача на різницеве порівняння суми і числа

В акваріумі плавало 25 гупі, 6 скалярій і 9 вуалехвостих рибок. На скільки менше плавало в акваріумі вуалехвостих рибок, ніж гупі і скалярій разом?

Короткий запис

Гупі — 25 рибок

Скалярій — 6 рибок

Всього (Гупі і скалярій) — ?

Вуалехвостих — 9 рибок, на ? менше, ніж гупі і скалярій разом

Вираз     (25 + 6) – 9

Розв’язання

1) 25 + 6 = 25 + 5 + 4 = 31 (р.) – всього гупі і скалярій.

2) 31 – 9 = 31 – 1 – 8 = 22 (р.) – на стільки менше плавало в акваріумі вуалехвостих рибок, ніж гупі і скалярій разом.

Відповідь: в акваріумі плавало на 22 рибки менше вуалехвостих, ніж гупі і скалярій разом.

Обернена задача на зменшення на деяке число для знаходження числа 9.

В акваріумі плавало 25 гупі, 6 скалярій, а вуалехвостих рибок на 22 менше, ніж гупі і скалярій разом. Скільки вуалехвостих рибок плавало в акваріумі?

Короткий запис

Гупі — 25 рибок

Скалярій — 6 рибок

Всього (Гупі і скалярій) — ?

Вуалехвостих — ? рибок, на 22 рибки менше, ніж гупі і скалярій разом

Вираз      (25 + 6) – 22

Розв’язання

1) 25 + 6 = 25 + 5 + 4 = 31 (р.) – всього гупі і скалярій.

2) 31 – 22 = 31 – 21 – 1 = 9 (р.) – вуалехвостих рибок плавало в акваріумі.

Відповідь: в акваріумі плавало 9 вуалехвостих рибок.

До с. 11–12 (№ 48–57)

Завдання 1  Підкреслили рівності з останньою дією віднімання

21 + 25 + 26 = 72

1) 21 + 25 = 46

2) 46 + 26 = 60 + 12 = 72

18 + (65 – 14) = 69

1) 65 – 14 = 51

2) 18 + 51 = 69

28 – 24 + 35 = 39

1) 28 – 24 = 4

2) 4 + 35 = 39

26 + (12 + 45) = 83

1) 12 + 45 = 57

2) 26 + 57 = 26 + 4 + 53 = 83

32 + 45 – 21 = 56

1) 32 + 45 = 77

2) 77 – 21 = 56

45 – (14 + 16) = 15

1) 14 + 16 = 20 + 10 = 30

2) 45 – 30 = 15

Сторінка 6

Завдання 2 Складена задача на зменшення на деяке число і знаходження суми

До годівниці прилетіло 15 синиць, а сорок на 9 менше. Скільки всього птахів прилетіло до годівниці?

Короткий запис

Синиці — 15 птахів

Сороки — ?, на 9 птахів менше

Всього — ?

Вираз         15 + (15 – 9)

Розв’язання

1) 15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 6 (с.) – сорок прилетіло.

2) 15 + 6 = 15 + 5 + 1 = 21 (пт.) – всього птахів прилетіло до годівниці.

Відповідь: до годівниці прилетіли 21 птах.

Завдання 3

Знайди периметр прямокутника, довжина сторін якого 4 см і 9 см.

Розв’язання

Р = 4 • 2 + 9 • 2 = 8 + 18 = 18 + 2 + 6 = 26 (см)

2 спосіб

Р = (4 + 9) • 2 = 8 + 18 = 26 (см)

3 спосіб

Р = 4 + 9 + 4 + 9 = 26 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 26 сантиметрів.

До с. 12–13 (№ 58–65)

Завдання 1  Підкреслили рівність з найбільшим першим доданком

(перший доданок + другий доданок = сума):

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12

8 + З = 8 + 2 + 1 = 11

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 13

9 + З = 9 + 1 + 2 = 12

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 8

18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 9

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6

Завдання 2 Складена задача на віднімання суми від числа

Дорожній коток мав заасфальтувати 80 м доріжки. Першого дня він заасфальтував 35 м, а другого — 26 м. Скільки метрів доріжки залишилось заасфальтувати?

Короткий запис

Було (мав заасфальтувати) — 80 м

Заасфальтував — ?, 35 м і 26 м

Залишилось — ?

Вираз      80 – (35 + 26)

Розв’язання

1) 35 + 26 = 35 + 5 + 21 = 61 (м) – всього метрів доріжки заасфальтував.

2) 80 – 61 = 10 + (70 – 61) = 19 (м) – метрів доріжки залишилось заасфальтувати.

Відповідь: залишилось заасфальтувати 19 метрів доріжки.

 

Сторінка 7

Завдання 3

х + 5 = 3

х = 3 – 5

х – 5 = 3

х = 3 + 5

х = 8

8 – 5 = 3

х + 3 = 5

х = 5 – 3

х = 2

2 + 3 = 5

3 – х = 6

х = 3 – 6

До с. 13–14 (№ 66–75)

Завдання 1  Підкреслили рівність з найменшим від'єм­ником (зменшуване – від’ємник = різниця):

38 + 6 = 38 + 2 + 4 = 40 + 4 = 44

29 + 4 = 29 + 1 + 3 = 30 + 3 = 33

43 – 8 = 43 – 3 – 5 = 40 – 5 = 35

56 – 9 = 56 – 6 – 3 = 50 – 3 = 47

(33 + 8) – 4 = 33 + (8 – 4) = 33 + 4 = 37

84 – (15 – 8) = 84 – 7 = 74 + (10 – 7) = 74 + 3 = 77

Завдання 2 Складена задача на збільшення на деяке число

Маляр першого дня пофарбував 12 вікон, другого дня — на 4 вікна менше, а третього дня — на 5 вікон більше, ніж другого дня. Скільки вікон пофарбував маляр третього дня?

Короткий запис

І дня — 12 вікон

ІІ дня — ?, на 4 вікна менше, ніж І дня

ІІІ дня — ?, на 5 вікон більше, ніж ІІ дня

Вираз         (12 – 4) + 5

Розв’язання

1) 12 – 4 = 8 (в.) – вікон пофарбував майстер ІІ дня.

2) 8 + 5 = 13 (в.) – вікон пофарбував маляр третього дня.

Відповідь: третього дня майстер пофарбував 13 вікон.

 

Сторінка 8

Завдання 3

0 + х = 5

х = 5 – 0

х = 5

0 + 5 = 5

0 – х = 5

х = 0 – 5

х – 0 = 5

х = 5 + 0

х = 5

5 – 0 = 5

х + 5 = 0

х = 0 – 5

До с. 15–17 (№ 76–88)

Завдання 1 Письмове додавання

+73

  19

  92

+28

  24

  52

+46

    6

  52

+59

  15

  74

+37

  45

  82

Завдання 2 Складена задача на збільшення на деяке число

У меблевий магазин привезли 28 шаф, столів — на 14 більше, ніж шаф, а ліжок — на 16 більше, ніж столів. Скільки ліжок привезли у магазин?

Короткий запис

Шафи — 28 штук

Столи — ?, на 14 штук більше, ніж шаф

Ліжка — ?, на 16 штук більше, ніж столів

Вираз        (28 + 14) + 16

Розв’язання

1) 28 + 14 = 30 + 12 = 42 (ст.) – столів привезли.

2) 42 + 16 = 58 (л.) – ліжок привезли в магазин.

Відповідь: у магазин привезли 58 ліжок.

Завдання 3 Віднімання перевіряють відніманням і додаванням

76 – 28 = 76 – 26 – 2 = 50 – 2 = 48      Перевірка: 76 – 48 = 76 – 46 – 2 = 28

                                                              Перевірка: 48 + 28 = 60 + 16 = 76

Інші завдання дивись тут...