Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Будна Н., Беденко М."

Сторінка 28 До с. 71–72 (№ 435–444)

Завдання 1 Підкреслили вирази, значення яких менші за 50:

21 : 7 • 5 = 15

63 : 7 • 4 = 36

24 : 6 • 5 = 20

48 : 6 • 7 = 56

35 : 7 • 5 = 25

40 : 5 • 7 = 56

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

Маса 7 однакових гантелей 14 кг. Яка маса 3 таких гантелей?

Маса однієї гантелі

Кількість гантелей

Загальна маса гантелей

?

7

14 кг

однакова

3

? кг

Короткий запис

7 гантелей — 14 кг

3 гантелі — ? кг

Вираз        (14 : 7) • 3

Розв’язання

1) 14 : 7 = 2 (кг) – маса гантелі.

2) 2 • 3 = 6 (кг) – маса трьох таких гантелей.

Відповідь: маса трьох таких гантелей 6 кілограмів.

До с. 72–73 (№ 445–454)

Завдання 1 Підкреслили вирази, значення яких більші за 40:

63 : 7 • 5 = 45

42 : 7 • 5 = 30

48 : 6 • 7 = 56

54 : 6 • 7 = 63

56 : 7 • 4 = 32

21 : 7 • 5 = 15

Сторінка 29 

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

Щоб пошити 7 однакових костюмів, потрібно 28 м тканини. Скільки метрів тканини потрібно на 3 таких костюми?

Короткий запис

7 костюмів — 28 м

3 костюми — ? м

Розв’язання

1) 28 : 7 = 4 (м) – метрів тканини потрібно на один костюм.

2) 4 • 3 = 12 (м) – метрів тканини потрібно на три таких костюми.

Відповідь: на три таких костюми потрібно 12 метрів тканини.

До с. 73–74 (№ 455–467)

Завдання 1 Порівняння чисел

7 • 2 : 2 = 14 : 2 = 7

7 • 9 + 7 = 63 + 7 = 70

7 • 8 + 4 = 56 + 4 = 60

7 • 2 < 7 • 3

7 • 4 = 4 • 7

7 • 6 < 7 • 8

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

Маса 6 однакових ящиків винограду 42 кг. Яка маса 4 таких ящиків винограду?

Короткий запис

6 ящиків — 42 кг

4 ящиків — ? кг

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (кг) – маса ящика винограду.

2) 7 • 4 = 28 (кг) – маса чотирьох таких ящиків винограду.

Відповідь: маса таких чотирьох ящиків 28 кілограмів.

До с. 74–75 (№ 468–477)

Завдання 1 Множення числа 7

7 • 2 = 14

7 • 4 = 28

7 • 8 = 56

7 • 3 = 21

7 • 2 < 7 • 3 (де менший множник, там менший добуток)

7 • 3 < 7 • 4 (де менший множник, там менший добуток)

7 • 5 > 7 • 4 (де більший множник, там більший добуток)

7 • 6 > 7 • 5 (де більший множник, там більший добуток)

Сторінка 30

Завдання 2  Складена задача на знаходження зменшуваного

Діти посадили 3 ряди яблунь, по 7 саджанців у кожному ряду. У них залишилось ще 16 саджанців. Скільки саджанців мали посадити діти?

Було

Посадили

Залишилось

?

3 ряди по 7 саджанців

16 саджанців

Короткий запис

Було (мали) — ?

Посадили  — ? с., 3 ряди по 7 саджанців

Залишилось — 16 саджанців

Вираз          16 + 7 • 3

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (с.) – саджанців посадили.

2) 16 + 21 = 37 (с.) – саджанців мали посадити діти.

Відповідь: діти мали посадити 37 саджанців.

До с. 75–76 (№ 478–488)

Завдання 1 Рівняння

21 : 7 • 5 = 15

28 : 7 • 9 = 36

49 : 7 • 8 = 56

35 : 7 • 8 = 40

63 : 7 • 7 = 63

7 • х = 42

х = 42 : 7

х = 6 

7 • 6 = 42  

Завдання 2  Складена задача на віднімання добутку від числа

Спекли 40 пиріжків. За обідом 7 дітей з’їли по 2 пиріжки кожен. Скільки пиріжків залишилося?

Короткий запис

Було (спекли) — 40 пиріжків

З’їли — ? п., 7 дітей по 2 пиріжки

Залишилось — ?

Вираз       40 – 2 • 7

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (п.) – пиріжків з’їли за обідом.

2) 40 – 14 = 26 (п.) – пиріжків залишилося.

Відповідь: залишилося 26 пиріжків.

До с. 76–77 (№ 489–498)

Завдання 1 Порядок дій

35 + 2 • 7 = 35 + 14 = 49

49 – 3 • 7 = 49 – 21 = 28

37 – 3 • 7 = 37 – 21 = 16

24 + 4 • 7 = 24 + 28 = 52

23 + 6 • 7 = 23 + 42 = 65

2 • 7 + 6 • 5 = 14 + 30 = 44

33 + 7 • 7 = 33 + 14 = 47

52 + 4 • 7 = 52 + 28 = 80

Сторінка 31

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

У п’яти однакових сувоях 45 м тканини. Скільки метрів тканини у семи таких сувоях?

Короткий запис

5 сувоїв — 45 м

7 сувоїв — ? м

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (м) – метрів тканини в сувої.

2) 9 • 7 = 63 (м) – метрів тканини у семи таких сувоях.

Відповідь: у семи таких сувоях 63 метри тканини.

До с. 78–79 (№ 499–508)

Завдання 1

7 • 7 + 43 = 49 + 43 = 49 + 1 + 42 = 92

37 + 6 • 7 = 37 + 42 = 79

19 + 4 • 7 = 19 + 28 = 28 + 2 + 17 = 47

12 + 56 : 7 = 12 + 8 = 20

42 : (23 – 16) = 42 : 7 = 6

3 • (33 – 25) = 3 • 8 = 24

Завдання 2  Складена задача на зменшення у декілька разів

Оля прочитала 9 сторінок книжки, Люба – у 4 рази більше, ніж Оля, а Марія – у 6 разів менше, ніж Люба. Скільки сторінок книжки прочитала Марія?

Короткий запис

Оля — 9 сторінок

Люба — ?, у  4 рази більше, ніж Оля

Марія — ?, у 6 разів менше, ніж Люба

Вираз       (9 • 4) : 6

Розв’язання

1) 9 • 4 = 36 (стор.) – сторінок книжки прочитала Люба.

2) 36 : 6 = 6 (стор.) – сторінок книжки прочитала Марія.

Відповідь: Марія прочитала 6 сторінок книжки.

До с. 79–80 (№ 509–520)

Завдання 1

х • 7 = 21

х = 21 : 7

х = 3

3 • 7 = 21

х • 5 = 35

х = 35 : 5

х = 7

7 • 5 = 35

7 • х = 56

х = 56 : 7

х = 8

7 • 8 = 56

Сторінка 32

Завдання 2  Складена задача на різницеве порівняння

На зупинці з автобуса вийшло 14 пасажирів, а залишилося у 7 разів менше, ніж вийшло. На скільки менше пасажирів залишилось в автобусі, ніж вийшло?

Короткий запис

Пасажирів вийшло — 14 пасажирів

Пасажирів залишилось  — ? у 7 разів менше; на ? пасажирів менше

Вираз       14 – 14 : 7  

Розв’язання

1) 14 : 7 = 2 (п.) – пасажирів залишилося в автобусі.

2) 14 – 2 = 12 (п.) – на стільки менше пасажирів залишилось в автобусі, ніж вийшло.

Відповідь: на 12 пасажирів менше залишилося в автобусі, ніж вийшло.

До с. 80–81 (№ 521–531)

Завдання 1

3 • 7 + 8 = 21 + 8 = 29

35 – 7 • 4 = 35 – 28 = 35 – 25 – 3 = 7

2 • 9 + 13 = 18 + 13 = 20 + 11 = 31

42 : 7 – 6 = 6 – 6 = 0

(74 – 34) : 5 = 40 : 5 = 8

(60 – 12) : 6 = 48 : 6 = 8

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

У семи однакових коробках 35 фішок для настільної гри. Скільки фішок у 6 таких коробках?

Короткий запис

7 коробок — 35 фішок

6 коробок — ? фішок

Розв’язання

1) 35 : 7 = 5 (ф.) – фішок в одній такій коробці.

2) 5 • 6 = 30 (ф.) – фішок у шести таких коробках.

Відповідь: у шести таких коробках 30 фішок.

До с. 81–82 (№ 532–541)

Завдання 1 Розв’язування нерівностей

Не­рівність а • 7 < 43  правильна при значеннях а = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Міркуємо так: нехай а • 7 < 7 • 6 + 1, тоді а < 7 

Сторінка 33

Завдання 2  Складена задача на зменшення у декілька разів

Майстер виготовив 12 мотрійок, 9 пірамідок і 7 ку­льок. У скільки разів менше майстер виготовив ку­льок, ніж мотрійок і пірамідок разом?

Короткий запис

Мотрійки — 12 штук

Пірамідки — 9 штук

Всього (Мотрійки і пірамідки) — ?

Кульки — 7 штук, у ? разів менше, ніж мотрійок і пірамідок разом

Розв’язання

1) 12 + 9 = 21 (шт.) – мотрійок і пірамідок разом.

2) 21 : 7 = 3 (рази) – у стільки разів менше майстер виготовив ку­льок, ніж мотрійок і пірамідок разом.

Відповідь: у 3 рази менше майстер виготовив ку­льок, ніж мотрійок і пірамідок разом.

До с. 82–84 (№ 542–550)

Завдання 1

28 : 7 = 4

29 : 7 = 4 (ост. 1)

56 : 7 = 8

59 : 7 = 8 (ост. 3)

Завдання 2  На аеродромі було 36 літаків, а вертольотів — у а разів менше. На скільки більше на аеродромі було літаків, ніж вертольотів?

Короткий запис

Літаків — 36 штук; на ? штук більше

Вертольотів — ?, у а разів менше

Розв’язання

1) 36 : а (в.) – вертольотів.  

2) 36 – 36 : а (л.) – на стільки більше було літаків, ніж вертольотів.

Відповідь: на 36 – 36 : а літаків більше, ніж вертольотів.

До с. 84–85 (№ 551–559)

Завдання 1

1) Ділене 56, дільник є різницею чисел 14 і 7:

56 : (14 – 7) = 56 : 7 = 8

2) Зменшуване виражене добутком чисел 7 і 9, від'ємник дорівнює 8:

7 • 9 – 8 = 63 – 8 = 63 – 3 – 5 = 55

3) Перший множник є часткою чисел 18 і 6, другий дорівнює 7:

(18 : 6) • 7 = 3 • 7 = 21

 

Сторінка 34

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

Із 14 дощечок зробили 2 однакові шпаківні. Скільки потрібно таких дощечок, щоб виготовити 6 таких шпаківень?

Короткий запис

2 шпаківні — 14 дощечок

6 шпаківень — ? дощечок

Розв’язання

1) 14 : 2 = 7 (д.) – дощечок на одну шпаківню.

2) 7 • 6 = 42 (д.) – дощечок потрібно для шести таких шпаківень.

2 спосіб

1) 6 : 2 = 3 (рази) – у стільки разів більше шпаківень.

2) 14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 42 (д.) – дощечок потрібно для шести таких шпаківень.

Відповідь: для шести таких шпаківень потрібно 42 дощечки.

До с. 85-87 (№ 560–567)

Завдання 1  Розв’язування нерівностей

32 – а > 20

32 – а > 32 – 12

а < 12

Відповідь: 1, 2

а : 6 < 5

а : 6 < 30 : 6

а < 30

Відповідь: 6, 12

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

На З човнах пливе 18 моряків. Скільки моряків може плисти на 7 таких самих човнах?

Короткий запис

3 човни — 18 моряків

7 човнів — ? моряків

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (м.) – моряків пливе на одному човні.

2) 6 • 7 = 42 (м.) – моряків може плисти на семи таких човнах.

Відповідь: на семи таких човнах може плисти 42 моряки.

Інші завдання дивись тут...