Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Гісь О., Філяк І."

Урок 11

Завдання 1  Проста задача на ділення на вміщення

Обведи по 3 фігури в кожній групі. Скільки груп утворилося?

15 фігур — це ? груп по 3 фігури

15 : 3 = 5 (груп)

Короткий запис

Групи — ?, гр., 15 фігур уміщає по 3 фігури

Завдання 2  Проста задача на ділення       

ﬦﬦﬦﬦﬦ

15 фігур — це 3 груп по ? фігури

15 : 3 = 5 (фігур)

Короткий запис

Фігур у групі — ? ф., 15 фігур розділити на 3 порівну

ﬦﬦﬦﬦﬦ

ﬦﬦﬦﬦﬦ

Завдання 3

16 солдатиків — це 2 ряди по ? солдатиків

16 : 2 = 8 (с.) – солдатиків у кожному ряду.

16 солдатиків — це 4 ряди по ? солдатиків

16 : 4 = 4 (с.) – солдатиків у кожному ряду.

16 солдатиків — це ? рядів по 8 солдатиків

16 : 8 = 2 (р.) – рядів утворилося.

Завдання 4 Ділення

12 : 4 = 3    21 : 3 = 7    45 : 5 = 9    16 : 4 = 4   24 : 8 = 3   36 : 9 = 4

2) Взаємозв’язок дій множення й ділення

27 = 9 • 3

6 = 2 • 3

14 = 7 • 2

28 = 7 • 4

35 = 7 • 5

27 = 3 • 9

6 = 3 • 2

14 = 2 • 7

28 = 4 • 7

35 = 5 • 7

27 : 3 = 9

6 : 3 = 2

14 : 2 = 7

28 : 4 = 7

35 : 5 = 7

27 : 9 = 3

6 : 2 = 3

14 : 7 = 2

28 : 7 = 4

35 : 7 = 5

Завдання 5 Складена задача на ділення і додавання

27 пташок згуртувались у 3 однакові зграйки (27 пт. — це  3 згр. по ? пт.). Скільки пташок у кожній зграйці? До першої зграйки приєдналося ще 5 пташок. Скільки тепер пташок у першій зграйці?

Короткий запис

Було (згуртувалось) — ? пт., 27 пташок розділити на 3 порівну

Приєдналося — 5 пташок

Стало — ?

Схема

 

Вираз    27 : 3 + 5

План

1) Скільки пташок у кожній зграйці?

2) Скільки тепер пташок у першій зграйці?

Розв’язання   

1) 27 : 3 = 9 (пт.) – пташок в кожній зграйці.

2) 9 + 5 = 14 (пт.) – пташок стало у першій зграйці.

Відповідь: у першій зграйці тепер 14 пташок.

 

Завдання 6 Складена задача на ділення на вміщення і додавання

18 овечок пішли за пастухами, по 6 овечок за кожним (18 ов. — це ? п. по 6 ов). Скільки було пастухів? На пасовиську вони зустріли ще чотирьох пастухів з отарами овець. Скільки всього пастухів на пасовиську?

Короткий запис

Було — ? п., 18 овечок уміщає по 6 овечок

Зустріли — 4 пастухів

Стало — ?

Схема

 

Вираз   18 : 6 + 4

План

1) Скільки було пастухів на пасовиську спочатку?

2) Скільки всього пастухів стало на пасовиську?

Розв’язання     

1) 18 : 6 = 3 (п.) – пастухів було на пасовиську спочатку.

2) 3 + 4 = 7 (п.) – всього пастухів стало на пасовиську.

Відповідь: на пасовиську всього 7 пастухів.

 

Завдання 7  Марко має 24 кубики. Він складає усі кубики або в однакові рядки, або в однакові стовпчики.

ﬦﬦﬦﬦﬦﬦﬦﬦ

ﬦﬦﬦﬦﬦﬦﬦﬦ

ﬦﬦﬦﬦﬦﬦﬦﬦ

ﬦﬦﬦﬦﬦﬦ

ﬦﬦﬦﬦﬦﬦ

ﬦﬦﬦﬦﬦﬦ

ﬦﬦﬦﬦﬦﬦ

24 кубики — це 3 ряди по ? кубиків

24 : 3 = 8 (к.) – кубиків у ряді.

24 кубики — це 3 ряди по 8 кубиків

24 кубики — це ? стовпчиків по 4 кубики.

24 : 4 = 6 (стовпчиків)

24 кубики — це 6 стовпчиків по 4 кубики

24 кубики – це ? стовпчиків по 3 кубики

24 : 3 = 8 (стовпчиків)

24 кубики — це 8 стовпчиків по 3 кубики

24 кубики — це ? ряди по 6 кубиків

24 : 6 = 4 (ряди)

24 кубики — це 4 ряди по 6 кубиків

Завдання 8 Складена задача на різницеве порівняння

14 дівчат стали парами (14 д. — це ?п. по 2 д.). Скільки пар утворилося? 12 хлопців стали парами (12 хл. — це ? п. по 2 хл.). Скільки пар утворилося? Скільки всього пар? На скільки більше пар дівчат, ніж пар хлопців?

 

Осіб в 1 парі

Кількість пар

Загальна кількість осіб

Дівчата

2

?, на ? більше

14

Хлопці

2

?

12

Всього

 

?

 

Короткий запис

Пар дівчат — ? п., 14 дівчат уміщає по 2 дівчат; на ? пар більше

Пар хлопців — ? п., 12 хлопців уміщає по 2 хлопців

Всього — ? пар

План

1) Скільки утворилося пар дівчат?

2) Скільки утворилося пар хлопців?

3) Скільки всього пар?

4) На скільки більше пар дівчат, ніж пар хлопців?

Розв’язання

1) 14 : 2 = 7 (п.) – пар дівчат утворилося.

2) 12 : 2 = 6 (п.) – пар хлопців утворилося.

3) 7 + 6 = 13 (п.) – всього пар утворилося.

4) 7 – 6 = 1 (п.) – на стільки більше пар дівчат, ніж пар хлопців утворилося.

Відповідь: утворилося 7 пар дівчат, 6 пар хлопців, всього 13 пар, дівчат було на 1 пару більше, ніж хлопців.

 

Завдання 9

Полічили двійками від 2 до 20:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Усі числа є парними (діляться на число 2).

 

Завдання 10

Парні числа від 10 до 20:  10, 12, 14, 16, 18, 20

Числа, що діляться на 3 (сума цифр ділиться на 3): 12, 15, 18

Числа, що діляться на 5 (закінчуються цифрою 5 або 0): 10, 15, 20

Числа 12 і 18 опинилися у першому і другому рядах, бо вони парні.

Числа 10 і 20 опинилися у першому і третьому рядах, бо вони парні й круглі.

Числа 15 опинилося у другому і третьому рядах, бо воно ділиться і на 3, і на 5.

 

Завдання 11

1) Обернені задачі

Проста задача на ділення

21 кулькову ручку розмістили на вітрині в 3 однакові ряди (21 ручка — це 3 ряди по ? ручок). Скільки кулькових ручок у ряду?

Короткий запис

У ряду — ? р., 21 ручка розділити на 3 порівну

Схема

 

Розв’язання

21 : 3 = 7 (р.) – кулькових ручок у ряду.

Відповідь: у ряду 7 кулькових ручок.

Проста задача на ділення на вміщення

21 кулькову ручку розмістили на вітрині в ряди, по 7 ручок (21 ручка — це ? рядів по 7 ручок). Скільки рядів утворилося?

Короткий запис

Рядів — ? р., 21 ручка уміщає по 7 ручок

Схема

 

Розв’язання

21 : 7 = 3 (р.) – рядів утворилося.

Відповідь: утворилося 3 ряди.

Проста задача на множення

Кулькові ручки розмістили на вітрині в 3 одна­кові ряди, по 7 ручок в кожному ряду. Скільки всього ручок на вітрині?

Короткий запис

Ручки — ?, 3 ряди по 7 ручок

Схема

 

Розв’язання

7 • 3 = 21 (р.) – всього ручок на вітрині.

Відповідь: на вітрині 21 ручка.

2) Обернені задачі

Проста задача на ділення на вміщення

40 м тканини розрізали на частини, по 5 м у кожній (40 м — це ? частин по 5 м). На скільки частин розрізали тканину?

Короткий запис

Частин — ?, ч., 40 м уміщає по 5 м

Розв’язання

40 : 5 = 8 (ч.) – частин, на яку розрізали тканину.

Відповідь: тканину розрізали на 8 частин.

Проста задача на ділення

40 м тканини розрізали на 8 частин (40 м — це 8 частин по ? м). Скільки метрів тканини у кожній частині?

Короткий запис

У частині — ? м, 40 м розділити на 8 порівну

Розв’язання

40 : 8 = 5 (м.) – метрів тканини у кожній частині.

Відповідь: у кожній частині 5 метрів тканини.

Проста задача на множення

Тканину розрізали на 8 частин, по 5 м у кожній. Скіль­ки всього метрів у тканині?

Короткий запис

Тканини — ? м, 8 частин по 5 м

Розв’язання

5 • 8 = 40 (м.) – всього метрів у тканині.

Відповідь: у тканині 40 метрів.

Завдання 12

1) 2 • 9 = 18 = 6 • 3           3) 6 • 2 = 12 = 4 • 3

2) 4 • 4 = 16 = 2 • 8           4) 4 • 5 = 20 = 10 • 2

Правда, що 3 = 3, а 3 + 4 + 2 = 9

Обчислили: 6 + 3 + 5 – 10 = 14 – 10 = 4

 

Завдання 13

1) 35 : 7 = 5             3 • 7 = 21           14 – 8 = 6   

2) 7 + 18 = 25          70 – 12 = 58       80 : 10 = 8       7 • 8 = 56

 

Урок 12

Завдання 1

Математичний диктант

Перевірка

Найбільший результат із таблиці множення числа 5:  50

5 • 10 = 50

Найменший результат із таблиці множення числа 88

8 = 8 • 1

Добуток чисел 4 і 7:  28

4 • 7 = 28

Частка чисел 35 і 5:  7

35 : 5 = 7

Добуток виразу з першим множником – 3, другим множником – 9:  27

3 • 9 = 27

Частка виразу, у якому ділене – 20, дільник – 4:  5

20 : 4 = 5

Що більше: 5 • 6 чи 35 і на скільки:  35 > 5 • 6  на 5

35 – 30 = 5

Що менше: 54 чи 8 • 8 і на скільки: 54 < 8 • 8  на 10

64 – 54 = 10

Завдання 2

8 • 2 = 16 = 4 • 4                    6 • 3 = 18 = 2 • 9  

8 • 5 = 40 = 4 • 10                  4 • 6 = 24 = 8 • 3

 

Завдання 3

Добутки при множенні числа 6:  6 • 1 = 6       6 • 2 = 12    6 • 3 = 18  

6 • 4 = 24    6 • 5 = 30    6 • 7 = 42     6 • 8 = 48    6 • 9 = 54   6 • 10 = 60

2) Частки при діленні на 6: 36 : 6 = 6   12 : 6 = 2  

54 : 6 = 9   42 : 6 = 7   24 : 6 = 3    48 : 6 = 8

 

Завдання 4

18 — це добуток чисел 6 і 3

42 — це добуток чисел 6 і 7

54 — це добуток чисел 6 і 9

30 — це добуток чисел 6 і 5

24 — це добуток чисел 3 і 8

36 — це добуток чисел 4 і 9

48 — це добуток чисел 6 і 8

18 — це добуток чисел 3 і 6

42 — це добуток чисел 6 і 7

54 — це добуток чисел 6 і 9

30 — це добуток чисел 5 і 6

24 — це добуток чисел 8 і 3

36 — це добуток чисел 9 і 4

48 — це добуток чисел 8 і 6

Завдання 5  Частки при діленні на число 7

35 : 7 = 5    7 : 7 = 1     63 : 7 = 9     42 : 7 = 6     28 : 7 = 4    49 : 7 = 7

 

Завдання 6

14 : 7 = 2 = 18 : 9          54 : 6 = 9 = 36 : 4       

36 : 6 = 6 = 24 : 4          56 : 7 = 8 = 40 : 5

 

Завдання 7 Взаємозв'язок дій множення і ділення (числові «трійки»)

7,4,28

8,3,24

6,8,48

7,5,35

4 • 7 = 28

7 • 4 = 28

28 : 7 = 4

28 : 4 = 7

3 • 8 = 24

8 • 3 = 24

24 : 8 = 3

24 : 3 = 8

8 • 6 = 48

6 • 8 = 48

48 : 6 = 8

48 : 8 = 6

7 • 5 = 35

6 • 7 = 35

35 : 7 = 5

35 : 5 = 7

Завдання 8   «Числова двійка» для чисел 7 і 49 (однакових множників):

7 • 7 = 49       49 : 7 = 7

 

Завдання 9  

1) Задача на ділення на вміщення

Курка висиджує яйця 21 день, індичка — 28 днів, дика качка — 35 днів, а страус — 42 дні. Скільки тижнів (1 тиждень = 7 днів) висиджує яйця кожен птах?

Птиця

Днів у тижні

Кількість тижнів

Загальна кількість днів

Курка

7

?

21

Індичка

7

?

28

Дика качка

7

?

35

Страус

7

?

42

Короткий запис

Курка — ? т., 21 день уміщає по 7 днів

Індичка — ? т., 28 днів уміщає по 7 днів

Дика качка — ? т., 35 днів уміщає по 7 днів

Страус — ? т., 42 дні уміщає по 7 днів

Розв’язання

1) 21 : 7 = 3 (т.) – тижнів висиджує яйця курка.

2) 28 : 7 = 4 (т.) – тижнів висиджує яйця індичка.

3) 35 : 7 = 5 (т.) – тижнів висиджує яйця дика качка.

4) 42 : 7 = 6 (т.) – тижнів висиджує яйця страус.

2) Порівняння

Які з птахів висиджують яйця довше, ніж місяць?

35 > 31  і  42 > 31, тому дика качка і страус висиджують яйця довше, ніж місяць.

 

Завдання 10 Складена задача на ділення

Пачку крекерів розділили порівну між шістьма дітьми. Кожен отримав по 7 крекерів. Якби цю пачку крекерів розділили порівну між сімома дітьми, то скільки крекерів отримав би кожен?

 

Крекерів у 1 дитини

Кількість дітей

Загальна кількість крекерів

Спочатку

7

6

?

Потім

?

7

однакова

Схема

Короткий запис №1

Крекерів — ? кр., 6 дітей по 7 крекерів

Короткий запис №2

У дитини — ? кр., 42 крекери розділити на 7 порівну

Вираз  7 • 6 : 7

План

1) Скільки всього крекерів у пачці?

2) Скільки крекерів отримав би кожен зі семи дітей?

Розв’язання     

1) 7 • 6 = 42 (кр.) – крекерів у пачці.

2) 42 : 7 = 6 (кр.) – крекерів отримав би кожен зі семи дітей.

Відповідь: кожен зі семи дітей отримав би 6 крекерів.

 

Завдання 11 Рівняння

3 • 8 = 24 = 6 • 4

5 • 6 = 30 = 3 • 10

24 : 3 = 8   24 : 6 = 4

30 : 6 = 5     30 : 10 = 3

Урок 13

Завдання 1

Математичний диктант

Пояснення

Перший множник – 7, а другий – на одиницю більший, добуток — 56

7 • (7 + 1) = 56

Що більше: 4 • 6 чи добуток чисел 5 і 5? Добуток чисел 5 і 5

5 • 5 > 4 • 6, 25 > 24

Що менше: число 7 чи частка 48 : 6? Число 7

7 < 48 : 6, 7 < 8

Що більше: 42 : 7 чи 36 : 6? Частки рівні

42 : 7 = 36 : 6

Ділене – 24, дільник – 4, частка — 6

24 : 4 = 6

Якщо дільник – 5, частка – 8, тоді ділене — 40

х : 5 = 8, тоді х = 8 • 5 = 40

Суму чисел 20 і 25 поділимо на 5:  9

(20 + 25) : 5 = 45 : 5 = 9

Різницю чисел 69 і 20 поділимо на 7:  7

(69 – 20) : 7 = 49 : 7 = 7

На скільки щонайменше слід збільшити число 50, щоб воно поділилося на 6? На 4

Найближче більше число 54, тому 54 – 50 = 4

На скільки щонайменше слід зменшити число 39, щоб воно поділилося на 4? На 3

Найближче менше число 36, 39 – 36 = 3

Завдання 2

3 • 4 = 12 = 2 • 6

6 • 5 = 30 = 3 • 10

4 • 9 = 36 = 6 • 6

4 • 4 = 16 = 8 • 2

Завдання 3 Переставний закон множення

21 це добуток чисел 7 і 3

42 це добуток чисел 7 і 6

14 це добуток чисел 7 і 2

63 це добуток чисел 7 і 9

56 це добуток чисел 7 і 8

49 це добуток чисел 7 і 7

28 це добуток чисел 7 і 4

35 це добуток чисел 7 і 5

7 це добуток чисел 7 і 1

70 це добуток чисел 7 і 10

21 це добуток чисел 3 і 7

42 це добуток чисел 6 і 7

14 це добуток чисел 2 і 7

63 це добуток чисел 9 і 7

56 це добуток чисел 8 і 7

49 це добуток чисел 7 і 7

28 це добуток чисел 4 і 7

35 це добуток чисел 5 і 7

7 це добуток чисел 1 і 7

70 це добуток чисел 10 і 7

Завдання 4

32 : 8 = 4     40 : 8 = 5      45 : 9 = 5    56 : 8 = 9   54 : 9 = 6   27 : 9 = 3

2) Добуток при множенні числа 9:  9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 91, 90

Сума цифр кожного добутку дорівнює 9: 

0 + 9 = 9     1 + 8 = 9     2 + 7 = 9     3 + 6 = 9      4 + 5 = 9

5 + 4 = 9     6 + 3 = 9     7 + 2 = 9     8 + 1 = 9      9 + 0 = 9

 

Завдання 5

1) Правда — якщо взяти будь-яке двоцифрове число з таблиці множення числа 9, і записати його цифри у зворотному порядку, то утворене число також буде ділитися на 9

Міркуємо так. 9 — 90, 18 — 81, 27 — 72, 36 — 63. Отримані числа також є результатами таблиці множення числа 9.

2) Неправда — таке саме правило по­винно працювати і для таблиці множення числа 8. Чи правильні припущення?

Міркуємо так. Результати таблиці множення числа 8:  8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Запишемо в зворотному порядку 80, 61, 42, 23, 4, 84, 65, 46, 27, 8. Більшість із отриманих чисел не є результатами таблиці множення числа 8.

 

Завдання 6

Добутки множення числа 6:  12, 18,  36, 48, 18, 54

Добутки множення числа 7:  21, 28, 35, 56, 63

Добутки множення числа 8:  32, 40, 48, 72

Добутки множення числа 9:  18, 36, 54, 63

2) Числа, що потрапили в якісь два рядки:  48, 18, 36, 48, 63

 

Завдання 7  Згрупували всі вирази у сімейства «двійок» і «трійок»:

6 • 6 = 36      36 : 6 = 6

4 • 6 = 24      6 • 4 = 24     24 : 6 = 4     24 : 4 = 6

6 • 8 = 48      8 • 6 = 48     48 : 6 = 8     48 : 8 = 6

 

Завдання 8  Складена задача на множення

У рулоні було 33 м тканини. Із 12 м цієї тканини пошили дитячі костюми, а решту використали для пошиття 7 дитячих пальто. Скільки метрів тканини витратили на пошиття чотирьох пальт?

Короткий запис №1

Було — 33 м

Використали — 12 м

Залишилось — ?

Короткий запис №2

На 1 пальто — ? м, 21 м поділити на 7 порівну

Короткий запис №3

Витратили — ? м, 4 пальта по 3 м 

Схема

 

Вираз        (33 – 12) : 7 • 4 

План

1) Скільки метрів тканини витратили на пошиття пальт?

2) Скільки метрів тканини витратили на пошиття одного пальта?

3) Скільки метрів тканини витратили на пошиття чотирьох пальт?

Розв’язання   

1) 33 – 12 = 21 (м) – метрів тканини використали на пошиття пальт.

2) 21 : 7 = 3 (м) – метрів тканини використали на пошиття одного пальта.

3) 3 • 4 = 12 (м) – метрів тканини витратили на пошиття чотирьох пальт.

Відповідь: на пошиття чотирьох пальт використали 12 метрів тканини.

 

Завдання 9 Складена задача на ділення

На початку Артем склав 4 ряди, по 9 кубиків у кожному, а потім передумав і склав 6 однакових рядів. Скільки тепер кубиків у кожному із шести рядів?

 

Кубиків у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість кубиків

Спочатку

9

4

?

Потім

?

6

однакова

Короткий запис

У ряді — ? к., (?, 4 ряди по 9 кубиків) поділити на 6 порівну

Вираз    9 • 4 : 6

План

1) Скільки кубиків мав Артем?

2) Скільки тепер кубиків у кожному із шести рядів?

Розв’язання

1) 9 • 4 = 36 (к.) – кубиків мав Артем.

2) 36 : 6 = 6 (к.) – тепер кубиків у кожному із шести рядів.

Відповідь: у кожному із шести рядів 6 кубиків.

 

Завдання 10

72 : 9 = 8 = 4 • 2            81 : 9 = 9 = 3 • 3

56 : 7 = 8 = 2 • 4            54 : 9 = 6 = 6 • 1

 

Завдання 11 

Число ділиться одночасно на 3, на 4, на 6 і на 8:  24

Міркуємо так. 6 • 4 = 24 = 8 • 3, складемо рівності на ділення 24 : 3 = 8     24 : 8 = 3     24 : 4 = 6    24 : 6 = 4

 

Завдання 12 

У таблицях множення двоцифрове непарне число, що ділиться на 9, не ділиться ні на 5, ні на 7 та розкладається на два різні множники — 27

Міркуємо так. Двоцифрові добутки таблиці множення числа 9: 18, 27, 36, 45, 56, 63, 72, 81, серед них непарні — 27, 45, 63, 81. З них не діляться на 5 (тобто не закінчуються цифрою 5 або 0) — 27, 63, 81. З них не діляться на 7: 27, 81. Розкладемо на множники 27 = 9 • 3, 81 = 9 • 9, на два різні множники розклалося число 27.

  

Урок 14

Завдання 1

5 + 65 = 70  (бо 70 – 65 = 5)

70 + 25 = 95  (бо 95 – 70 = 25)

95 – 70 = 25

25 : 5 = 5

95 – 15 = 80

80 – 68 = 12

12 + 13 = 25    (бо 25 – 12 = 13)

80 : 8 = 10

10 : 5 = 2

2 • 6 = 12

Завдання 2

Множення перевіряємо діленням, а ділення перевіряємо множенням і діленням:

7 • 3 = 21         21 : 3 = 7            21 : 7 = 3

48 : 8 = 6         6 • 8 = 48           48 : 6 = 8

4 • 8 = 32

32 : 4 = 8

32 : 8 = 4

56 : 8 = 7

7 • 8 = 56

56 : 7 = 8

45 : 5 = 9

9 • 5 = 45

45 : 9 = 5

9 • 3 = 27

27 : 9 = 3

27 : 3 = 9

7 • 5 = 35

35 : 7 = 5

35 : 5 = 7

72 : 9 = 8

8 • 9 = 72

72 : 8 = 9

Завдання 3 

Ділення

Перевірка множенням

40 : 5 : 2 = 4

1) 4 • 2 • 5 = 40     2) 2 • 5 • 4 = 40       3) 4 • 5 • 2 = 40

Завдання 4 

Множення

Перевірка діленням

2 • 3 • 4 = 24

1) 24 : 3 : 2 = 4        24 : 2 : 3 = 4

2) 24 : 4 : 2 = 3        24 : 2 : 4 = 3

3) 24 : 3 : 4 = 2        24 : 4 : 3 = 2

Завдання 5 Складена задача на зменшення у декілька разів і знаходження суми

Андрійко з молодшою сестрою Оксанкою грали в гру «Хрестики-нулики». Андрійко виграв 16 разів, а Оксанка — у 4 рази менше. Скільки всього партій у «хрестики-нулики» зіграли діти?

Андрійко

Оксанка

Всього

16 разів

у 4 рази менше

?

Короткий запис

Андрійко — 16 партій

Оксанка — ?, у 4 рази менше

Всього — ?

Схема

Вираз    16 + 16 : 4

Короткий запис №1

Андрійко — 16 партій

Оксанка — ?, у 4 рази менше

Короткий запис №2

Андрійко — 16 партій

Оксанка — 4 партії

Всього — ?

План

1) Скільки партій виграла Оксанка?

2) Скільки всього партій у «хрестики-нулики» зіграли діти?

Розв’язання

1) 16 : 4 = 4 (п.) – партій виграла Оксанка.

2) 16 + 4 = 20 (п.) – всього партій у «хрестики-нулики» зіграли діти.

Відповідь: діти зіграли 20 партій.

 

Завдання 6

зменшити на 3: 14 – 3 

зменшити втричі: 21 : 3

збільшити на 3: 4 • 3

збільшити у 3 рази: 4 • 3

зменшити на 5: 17 – 5

збільшити у 5 разів: 7 • 5

Завдання 7 Мама знайшла записи своєї маси тіла і маси тіла свого

брата-близнюка у різному віці. Запиши дії, щоб дізнатися масу тіл мами і її брата-близнюка в 1 рік і у 35 років.

Складена задача на збільшення у декілька разів

Короткий запис

Народження — 3 кг

В 1 рік — ?, у 3 рази більше, ніж при народженні

У 35 років — ?, у 7 разів більше, ніж в 1 рік

Розв’язання

1) 3 • 3 = 9 (кг) – маса тіла мами в 1 рік.

2) 9 • 7 = 63 (кг) – маса тіла мами в 35 років.

Складена задача на збільшення на деяке число

Короткий запис

Народження — 3 кг

В 1 рік — ?, у 4 рази більше, ніж при народженні

У 35 років — ?, на 58 кг більше, ніж в 1 рік

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (кг) – маса тіла брата-близнюка в 1 рік.

2) 12 + 58 = 70 (кг) – маса тіла брата-близнюка в 35 років.

Завдання 8

Збільшили числа 4, 8, 5, 9 на 8 (додали число 8):

4 + 8 = 12    8 + 8 = 16     5 + 8 = 13    9 + 8 = 17

Збільшили числа 4, 8, 5, 9 у 8 разів (помножили на число 8):

4 • 8 = 32     8 • 8 = 64     5 • 8 = 40    9 • 8 = 72

Зменшили числа 14, 35, 7, 49 на 7 (відняли число 7):

14 – 7 = 7    35 – 7 = 28     7 – 7 = 0    49 – 7 = 42

Зменшили числа 14, 35, 7, 49 у 7 разів (поділили на число 7):

14 : 7 = 2    35 : 7 = 5       7 : 7 = 1     49 : 7 = 7

 

Завдання 9  Складена задача на додавання

Іринці — 8 років, а її мама — у 5 разів старша. Скільки років буде Іринці, коли мама святкуватиме свій 50-річний ювілей?

Короткий запис №1

Іринка — 8 років

Мама — ?, у 5 разів старша

Короткий запис №2

Було (мама)40 років

Пройде — ?

Стане (ювілей) — 50 років

Короткий запис №3

Було (дочка) — 8 років

Пройде — 10 років

Стане — ?

Схема

 

Вираз   8 + (50 – 8 • 5)

План

1) Скільки років мамі зараз?

2) Скільки років пройде до маминого ювілею?

3) Скільки років буде Іринці, коли мама святкуватиме свій ювілей?

Розв’язання  

1) 8 • 5 = 40 (р.) – років мамі зараз.

2) 50 – 40 = 10 (р.) – років пройде до ювілею.

3) 8 + 10 = 18 (р.) – років буде Іринці, коли мама святкуватиме свій ювілей.

Відповідь: коли мама святкуватиме свій ювілей, Іринці буде 18 років.

 

Завдання 10 Мама сказала татові: «Цікаво, що наш Петрик у 3 рази старший від Сашка. Юрко у 2 рази старший від Петрика. А число моїх років утричі більше, ніж сума років наших трьох синів». Скільки років мамі, якщо Сашкові лише 1 рочок?

Короткий запис

Сашко — 1 рік

Петрик — ?, у 3 рази старший, ніж Сашко

Юрко — ?, у 2 рази старший, ніж Петрик

Всього (Роки трьох синів) — ?

Мама — ?, у 3 рази більше, ніж роки трьох синів

План

1) Скільки років Петрику?

2) Скільки років Юркові?

3) Скільки років трьом хлопцям разом?

4) Скільки років мамі?

Розв’язання  

1) 1 • 3 = 3 (р.) – років Петрику.

2) 3 • 2 = 6 (р.) – років Юркові.

3) 1 + 3 + 6 = 10 (р.) – років трьом хлопцям разом.

4) 10 • 3 = 30 (р.) – років мамі.

Відповідь: мамі 30 років.

Інші завдання дивись тут...