Інші правила дивись тут...

Множення – це арифметична дія, якою обчислюють суму однакових доданків.

Множник • Множник = Добуток

 

Ділення – це арифметична дія, якою розраховують кількість, скільки разів одне число міститься в другому числі.

Зменшуване : Дільник = Частка

Від зменшуваного віднімають дільник стільки разів, поки не отримають число 0 .

 

Дії множення і ділення взаємозв’язані: до кожної рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення:

2 • 3 = 6                  3 • 2 = 6

6 : 2 = 3                   6 : 3 = 2

6 : 3 = 2                   6 : 2 = 3

Тобто такі числа утворюють «родину» чисел при множенні.

«Родина» чисел 2, 3, 6 при множенні:   2 • 3 = 6     3 • 2 = 6    6 : 3 = 2     6 : 2  = 3

 

Перевірка правильності виконання дій множення або ділення.

Множення перевіряємо діленням:

• поділивши добуток на один множник, повинні отримати інший множник, тоді добуто обчислений правильно.

3 • 2 = 6,  оскільки 6 : 3 = 2 або 6 : 2 = 3

Ділення перевіряємо множенням і діленням:

• помноживши частку на дільник, повинні отримати ділене.

10 : 5 = 2, оскільки 2 • 5 = 10

• поділивши ділене на частку, повинні отримати дільник.

10 : 5 = 2,  оскільки 10 : 2 = 5

 

Приклад. Обчислити числові вирази з перевіркою.  

3 • 4 = 12    Перевірка: 12 : 4 = 3 або 12 : 3 = 4

15 : 3 = 5    Перевірка: 5 • 3 = 15 або 15 : 5 = 3

 

Таблиця множення та ділення:

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

 

Множення числа 2, множення на число 2, ділення на число 2, ділення числа 2

Множення числа 3, множення на число 3, ділення на число 3, ділення числа 3

Множення числа 4, множення на число 4, ділення на число 4, ділення числа 4

Множення числа 5, множення на число 5, ділення на число 5, ділення числа 5

Множення числа 6, множення на число 6, ділення на число 6, ділення числа 6

Множення числа 7, множення на число 7, ділення на число 7, ділення числа 7

Множення числа 8, множення на число 8, ділення на число 8, ділення числа 8

Множення числа 9, множення на число 9, ділення на число 9, ділення числа 9

Множення і ділення на розрядну одиницю (1, 10, 100, 1000 тощо)

 

Число поділити на добуток:

а : (b • с) = а : b : с = а : с : b

Щоб деяке число поділити на добуток двох чисел, можна поділити його на одне з чисел (якщо ділиться) і отриманий результат поділити на інше число.

15 : (3 • 5) = 15 : 3 : 5 = 15 : 5 : 3

15 : (2 • 3) =

Добуток поділити на число:

(а • b) : с = а : с • b = b : с • а

Щоб поділити добуток двох чисел на деяке число, можна один множник поділити на нього (якщо ділиться) і отриманий результат помножити на інший множник.

(18 • 6) : 3 = 18 : 3 • 6 = 6 : 3 • 18

(5 • 4) : 3 =

Множення добутку на число:

(а • b) • с = (b • с) • а = (а • с) • b

Щоб помножити деяке число на добуток двох чисел, достатньо це число помножити на один із множників і отриманий результат помножити на інший множник.

(3 • 2) • 10 = (2 • 10) • 3 = (3 • 10) • 2

Множення числа на добуток:

а • (b • с) = (а • b) • с = (а • с) • b

Щоб помножити деяке число на добуток двох чисел, достатньо це число помножити на один із множників і отриманий результат помножити на інший множник.

3 • (2 • 10) = (3 • 2) • 10 = (3 • 10) • 2

Множення частки на число:

(а : b) • с = (а • с) : b

Щоб помножити частку на деяке число, можна ділене помножити на це число і отриманий результат поділити на дільник.

(10 : 5) • 3 = 10 • 3 : 5

Ділення частки на число:

(а : b) : с = (а : с) : b

Щоб поділити частку на деяке число,  можна ділене поділити на це число і отриманий результат поділити на дільник.

(15 : 5) : 3 = (15 : 3) : 5

Множення числа на частку:

а • (b : с) = (а • b) : с

Щоб помножити деяке число на частку двох чисел, можна це число помножити на ділене і отриманий результат поділити на дільник.

5 • (18 : 3) = (5 • 18) : 3

Ділення числа на частку:

а : (b : с) = (а : b) • с

Щоб деяке число поділити на частку, можна це число поділити на ділене (якщо ділиться) і отриманий результат помножити на дільник.

27 : (9 : 3) = (27 : 9) • 3

15 : (24 : 8) =

Інші правила дивись тут...