Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 29,30 Ознайомлення з дробами

Зафарбовано частин

1

1

1

1

Всього частин

2

3

4

5

Дріб

1/2

1/3

1/4

1/5

Читаємо дріб

одна друга або

половина

одна третя або

третина

одна четверта або

чверть

одна п’ята

1/7 (одна сьома), 1/10 (одна десята)

 

Завдання 31  Доба

Годинник

Час

8 год 15 хв

14 год 30 хв

5 год 45 хв

Читаємо

чверть на дев’яту

пів на третю

за чверть шоста

Завдання 32  Складена задача на ділення

Яні потрібно було вивчити 42 іноземних слова. Вона 4 дні вчила по 6 слів на день, а решту слів вивчила за два дні, порівну кожного дня. По скільки слів на день вивчала Яна останні два дні?

Короткий запис

Спочатку — ? сл.,  4 дні по 6 слів

Потім — ? сл., 2 дні по ? слів

Всього — 42 слова

Вираз    (42 – 6 • 4) : 2

Короткий запис №1

Спочатку — ? сл.,  4 дні по 6 слів

Короткий запис № 2

Спочатку — 24 слова

Потім — ?

Всього — 42 слова

Короткий запис №3

24 слова — це 2 дні по ? слів

На день — сл., 24 слова розділити на 2 порівну

План розв’язування

1) Скільки слів вивчила за 4 дні?

2) Скільки слів вивчила за останні 2 дні?

3) По скільки слів на день вивчала Яна останні два дні?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (сл.) – слів вивчила за 4 дні.

2) 42 – 24 = 42 – 22 – 2 = 18 (сл.) – слів вивчила за останні 2 дні.

3) 18 : 2 = 9 (сл.) – слів на день вивчала Яна останні два дні.

Відповідь: за останні два дні Яна вивчила 9 слів.

 

Порада щодо розв'язування задач на обчислення часу: заповнюємо табличку і визначаємо тип задачі

Завдання 33  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Фільм розпочнеться о 15 год. До початку залишилось 2 год 40 хв. Ко­тра зараз година?

Була година

Тривала подія

Стала година

?

2 год 40 хв

15 год

Короткий запис

Була (зараз) — ?

Тривала — 2 год 40 хв

Стала (розпочнеться) — 15 год

Розв’язання

15 год – 2 год  40 хв = 13 год 40 хв – година зараз.

Відповідь: зараз 13 год 40 хв.

 

Завдання 33  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати:

7 • (6 + 3) > 7 • 8

(7 • 9 > 7 • 8)

(13 – 5) • 7 < 9 • 7

(8 • 7 < 9 • 7)

30 – 5 • 5 < 3 • 9

(5 < 27)

54 – 6 • 5 = 3 • 8

(54 – 30 = 24 = 3 • 8)

23 + 7 • 4 > 6 • 6 + 5

(23 + 7 • 4 = 23 + 28 = 28 + 2 + 21 = 51, 6 • 6 + 5 = 41)

8 • 6 – 40 < 7 • 7 – 7

(8 < 7 • 6)

Завдання 35

880300 = 580

75020 = 730

640 + 200 = 840

730 + 60 = 790

81 : 9 + 27 = 9 + 27 = 27 + 3 + 6 = 36

72 : 8 + 15 = 9 + 15 = 15 + 5 + 4 = 24

Завдання 36  Складена задача на ділення на вміщення

На дитячому майданчику було 9 двоколісних велосипедів і кілька триколісних. В усіх велосипедах разом 42 колеса. Скільки триколісних велосипедів було на майданчику?

Короткий запис

На двоколісних — ? к.,  9 велосипедів по 2 колеса

На триколісних — ? к., ? велосипедів по 3 колеса

Всього — 42 колеса

Вираз    (42 – 2 • 9) : 3

Короткий запис №1

На двоколісних — ? к.,

       9 велосипедів по 2 колеса

Короткий запис № 2

На двоколісних — 18 коліс

На триколісних — ?

Всього — 42 колеса

Короткий запис №3

24 колеса — це ? велосипедів по 3 колеса

Триколісних  — в., 24 колеса уміщає по 3 колеса

План розв’язування

1) Скільки коліс на двоколісних велосипедах?

2) Скільки коліс на триколісних велосипедах?

3) Скільки триколісних велосипедів було на майданчику?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (к.) – коліс на двоколісних велосипедах.

2) 42 – 18 = 42 – 12 – 6 = 24  (к.) – коліс на триколісних велосипедах.

3) 24 : 3 = 8 (в.) – триколісних велосипедів було на майданчику.

Відповідь: на майданчику було 8 триколісних велосипедів.

 

Завдання 37

Зафарбовано частин

1

1

1

1

Всього частин

2

3

5

8

Дріб

1/2

1/3

1/5

1/8

Читаємо

одна друга

одна третя

одна п’ята

одна шоста

 

Завдання 38  1/2 > 1/3      1/5 < 1/2     1/3 > 1/8     1/8 < 1/2

 

Завдання 39  Дроби у порядку зростання (оскільки чисельники рівні, то розміщуємо дроби в порядку спадання знаменника):

1/10, 1/8, 1/7, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2

 

Завдання 40

600 – (230 + 90) = 600 + (230 + 70 + 20) = 600 – 320 = 300 – 20 = 280

380 + 160 – 250 = 380 – 250 + 160 = 130 + 160 = 290

230 + 70 – 140 = 300 – 140 = 200 – 40 = 160

160 + (440 – 180) = 160 + (440 – 140 – 40) = 160 + 260 = 300 + 120 = 420

1000 – 310 + 150 = 600 + (400 – 310) + 150 = 600 + 90 + 150 = 700 + 140 = 840

920 – 130 – 290 = 420 + (200 – 130) + (300 – 290) = 420 + 70 + 10 = 400 + 100 = 500

 

Завдання 41  Проста задача на додавання

Потяг із міста А вирушив о 8 год 20 хв ранку і прибув у місто В через 6 год 15 хв. О котрій годині потяг прибув у місто В?

Була година

Тривала подія

Стала година

8 год 20 хв

6 год 15 хв

?

Короткий запис

Була (вирушив) — 8 год 20 хв

Тривала — 6 год 15 хв

Стала (прибув) — ?

Розв’язання

8 год 20 хв + 6 год 15 хв = 14 год 35 хв – час прибуття.

Відповідь: у місто В поїзд прибув о 14 год 35 хв (2 год 35 хв дня).

 

Завдання 42 Периметр трикутника з рівними сторонами дорівнює 15 см. Обчисли пе­риметр квадрата, сторона якого на З см більша від сторони трикутника.

1) 15 : 3 = 5 (см) – сторона трикутника.

2) 5 + 3 = 8 (см) – сторона квадрата.

3) Р = 8 см • 4 = 32 см – периметр квадрата.

 

Завдання 43 Одиниці вимірювання

Одна десята частина метра — дециметр.

1/10 м = 1 м : 10 = 10 дм : 10 = 1 дм

Одна сота частина гривні — копійка.

1/100 грн = 1 грн : 100 = 100 к. : 100 = 1 к.

Одна двадцять четверта частина доби — година.

1/24 доби = 1 доба : 24 = 24 год : 24 = 1 год

Одна тисячна частина кілометра — метр.

1/1000 км = 1 км : 1000 = 1000 м : 1000 = 1 м

Завдання 44  Порядок дій

80 – 30 : 5 • 4 + 35 = 91

1) 30 : 5 = 6

2) 6 • 4 = 24

3) 80 – 24 = 50 + (30 – 24) = 50 + 6 = 56

4) 56 + 35 = 80 + 11 = 91

(120 – 80) : 8 + 9 • 7 = 68

1) 120 – 80 = 120 – 20 – 60 = 40

2) 40 : 8 = 5

3) 9 • 7 = 63

4) 5 + 63 = 68

9 • 5 + 72 : 8 – 19 = 35

1) 9 • 5 = 45

2) 72 : 8 = 9

3) 45 + 9 = 45 + 5 + 4 = 54

4) 54 – 19 = 34 + (20 – 19) = 34 + 1 = 35

6 • (14 – 5) – 63 : 9 = 47

1) 14 – 5 = 9

2) 6 • 9 = 54

3) 63 : 9 = 7

4) 54 – 7 = 54 – 4 – 3 = 47

Завдання 45   У картинній галереї виставили n натюрмортів, а портретів — у 5 разів менше. На скільки більше виставили натюрмортів, ніж пор­третів?

n : 5  (п.) – виставили портретів.

nn : 5 (н.) – на стільки більше виставили натюрмортів, ніж пор­третів.

Якщо n = 40, тоді n n : 5 = 40 – 40 : 5 = 40 – 8 = 32

 

Завдання 46  Задача на знаходження частини числа

Відрізок завдовжки 9 см розділили на З рівні частини. Яка довжина 1/3 відрізка?

Короткий запис

1 — 9 см

1/3 — ? см

9 : 3 = 3 (см) – довжина третини відрізка.

Відповідь: довжина третини відрізка дорівнює 3 сантиметри.

 

Завдання 47  Задача на знаходження частини числа

На весілля випекли коровай масою 12 кг. Чому дорівнюватиме маса 1/6 такого короваю?

Короткий запис

1 — 12 кг

1/6 — ? кг

12 : 6 = 2 (кг) – маса шостої частини короваю.

Відповідь: маса шостої частини короваю дорівнює 2 кілограми.

 

Завдання 48

1/3 від 18 см = 18 см : 3 = 6 см    1/5 у від 1 дм = 1 дм : 5 = 10 см : 5 = 2 см     

1/2 від 14 кг = 14 кг : 2 = 7 кг     1/4 від 2 м = 2 м : 4 = 20 дм : 4 = 5 дм

 

Завдання 49

Годинник показує

12 год, або 24 год (північ)

Коли годинна стрілка пройде половину циферблата,

годинник покаже 6 год, або 18 год

Завдання 50

Якщо а = 7, b = 9, тоді 8 • а + 3 • b = 8 • 7 + 3 • 9 = 56 + 27 = 70 + 13 = 83

Якщо а = 5, b = 6, тоді 8 • а + 3 • b = 8 • 5 + 3 • 6 = 40 + 18 = 58

 

Завдання 51  Складена задача на віднімання п’ятої частини числа

До програми екс­курсії входив огляд 20 пам'яток Львова. Діти вже відвідали п'яту ча­стину всіх пам'яток. Скільки пам'яток їм залишилось оглянути?

Було

Відвідали

Залишилось

20 пам’яток

п’ята частина

?

Короткий запис

Було — 20 пам’яток

Відвідали — ?, 1/5 частина (п’ята частина)

Залишилось — ?

Вираз    20 – 20 : 5

Короткий запис №1

Відвезли — ?, п’ята частина від 20 пам’яток

Короткий запис №2

Було — 20 пам’яток

Відвідали — 4 пам’ятки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки пам'яток відвідали?

2) Скільки пам'яток їм залишилось оглянути?

Розв’язання

1) 20 : 5 = 4 (п.) – пам'яток відвідали.

2) 20 – 4 = 16 (п.) – пам'яток їм залишилось оглянути.

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/5 пам’яток оглянули, тоді залишилося 4/5, тому

20 : 5 • 4 = 16 (п.) – пам'яток їм залишилось оглянути.

Відповідь: їм залилось оглянути 16 пам’яток.

 

Завдання 52

32 : 8 = 24 : 6      40 : 5 = 56 : 7     63 : 9 < 24 : З

72 : 8 = 81 : 9      48 : 6 > 56 : 8     27 : 9 < 36 : 4

 

Завдання 53

630 – (150 – 80) = 630 – (150 – 50 – 3) = 630 – 70 = 530 + (100 – 70) = 560

250 – (740 – 550) = 250 – 740 + 550 = 800 – 740 = 100 – 40 = 60

(810 – 790) : 5 = (810 – 710 – 80) : 5 = 20 : 5 = 4

(420 – 380) : 8 = (420 – 320 – 60) : 8 = 40 : 8 = 5

170 + 350 + 280 = 600 + 200 = 800

60 + 760 – 540 = 760 – 540 + 60 = 220 + 60 = 280

 

Завдання 54  Складена задача на знаходження невідомого доданка

Козак прокинувся о 4 годині ранку. Дві години він ловив рибу, потім З год вправлявся із шаблею і конем, далі варив рибну юшку й о 10 год сів снідати. Скільки годин він варив юшку?

Була година

Тривала подія

Стала година

4 год

ловив рибу 2 год

вправлявся з шаблею 3 год

варив юшку ? год

10 год

Короткий запис

Була (прокинувся) — 4 год

Ловив і вправлявся — ?, 2 год і 3 год

Стала (Була) — ?

Варив — ?

Стала (сів снідати) — 10 год

Розв’язання

1) 2 + 3 = 5 (год) – годин ловив рибу і вправлявся із шаблею.

2) 4 + 5 = 9 (год) – час, коли почав варити юшку.

3) 10 – 9 = 1 (год) – час варіння.

Відповідь: козак варив юшку 1 годину.

 

Завдання 55  Складена задача на віднімання третьої частини числа

Василинка хотіла розв'язати 27 задач. Третину всіх задач вона вже розв'язала. Скільки задач залишилося розв'язати Василинці?

Було

Розв'язала

Залишилось

27 задач

третя частина

?

Короткий запис

Було — 27 задач

Розв’язала — ?, 1/3 частина (третя частина)

Залишилось — ?

Вираз    27 – 27 : 3

Короткий запис №1

Розв’язала — ?, 1/3 частина від 27 задач

Короткий запис №2

Було — 27 задач

Розв’язала — 9 задач

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки задач вже розв’язала?

2) Скільки задач залишилося розв'язати Василинці?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (з.) – задач вже розв'язала.

2) 27 – 9 = 18 (з.) – задач залишилося розв'язати Василинці.

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/3 задач розв’язала, тоді залишилося 2/3, тому

27 : 3 • 2 = 18 (з.) – задач залишилося розв'язати Василинці.

Відповідь: Василинці залишилось розв’язати 18 задач.

 

Завдання 56

49 > 7 у 7 разів

(бо 49 : 7 = 7)

7 < 49 на 42

(бо 49 – 7 = 42)

8 < 32 в 4 рази

(бо 32 : 8 = 4)

32 > 8 на 24

(бо 32 – 8 = 24)

З0 > 6 на 24

(бо 30 – 6 = 24)

6 < З0 в 5 разів

(бо 30 : 6 = 5)

Інші завдання дивись тут...