Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 186  «Кругові» приклади

360 : 6 = 60    60 • 8 = 480    480 : 10 = 48   48 • 2 = 40 • 2 + 8 • 2 = 96

96 + 4 = 100   100 : 2 = 50     50 • 5 = 250    250 + 110 = 360

 

Завдання 187 Ознайомлення з дробами 

Накреслили відрізок, 1/6 якого становить 1 см 5 мм.

Міркуємо так. Якщо 1 см 5 мм – це вже 1/6 шуканого відрізка, тоді

1 см 5 мм • 6 = 15 мм • 6 = (10 мм + 5 мм) • 6 = 60 мм + 30 мм = 90 мм = 9 см

Завдання 188  Складена задача на знаходження частини числа

Половина коробки халви має масу 6 кг. Продали 1/4 коробки. Скільки кілограмів халви продали?

Короткий запис

Було — ?, 6 кг – це 1/2 було

Продали — ?, 1/4 від було

Вираз    6 • 2 : 4

Короткий запис №1

Було — ?, 6 кг – це 1/2 було

Короткий запис №2

Було — 12 кг

Продали — ?, 1/4 від було

План розв’язування

1) Скільки кілограмів халви було в коробці?

2) Скільки кілограмів халви продали?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (кг) – кілограмів халви було в коробці.

2) 12 : 4 = 3 (кг) – кілограмів халви продали.

Відповідь: продали 3 кілограми халви.

 

Завдання 189  Порядок дій

7 • 70 + 2 • 200 = 490 + 400 = 890       

5 • 90 – 630 :  7 = 450 – 90 = 350 + (100 – 90) = 360

160 • 4 + 130 • 3 = 100 • 4 + 60 • 4 + 100 • 3 + 30 • 3 = 400 + 240 + 300 + 90 = 1030

120 • 7 – 240 • 3 = 100 • 7 + 20 • 7 – 200 • 3 – 40 • 3 = 700 + 140 – 600 – 120 = 120

 

Завдання 190, 191  

Скейтборд — 720 грн, рятувальний круг — 80 грн, велосипед — 800 грн, м’яч — 100 грн, самокат — 500 грн. З'ясуй, що можна купити на 1000 грн.

Можна купити

Решта

720 + 80 + 100 < 1000

720 + 80 < 1000

720 + 100 < 1000

800 + 100 + 80 < 1000

800 + 100 < 1000

500 + 100 + 80 < 1000

500 + 100 < 1000

1000 – (720 + 80 + 100) = 100

1000 – (720 + 80) = 200

1000 – (720 + 100) = 180

1000 – (800 + 100 + 80) = 20

1000 – (800 + 100) = 100

1000 – (500 + 100 + 80) = 320

1000 – (500 + 100) = 400

800 : 80 = 10 (к.) – рятувальних кругів можна купити замість велосипеда.

500 2 – 720 = 280 (грн) – на стільки гривень 2 самокати дорожчі, ніж скейтборд.

800 + 100 • 2 = 1000 (грн) – разом коштують велосипед і 2 м'ячі.

 

Завдання 192  Проста задача на різницеве порівняння

За той самий час ялина на узліссі виростає на 6 м (60 дм), а в густому лісі — на 23 дм. На скільки вища ялина на узліссі?

Короткий запис

На узліссі — 60 дм, на ? більше

У лісі — 23 дм

Схема

Розв’язання

60 – 23 = 30 + (30 – 23) = 37 (дм) – на стільки вища ялина на узліссі.

Відповідь: на узліссі ялина вища на 37 дециметрів.

 

Завдання 193  Задача на послідовне ділення

Пара сов (2 сови) за тиждень (7 днів) знищує 70 мишей. Скільки мишей знищує 1 сова за 1 день?

Мишей за 1 день

Кількість днів

Кількість сов

Загальна кількість мишей

?

7

2

70

 

1 спосіб

Короткий запис

2 сови — 7 днів — 70 мишей

2 сови — 1 день — ?

1 сова — 1 день — ?

Вираз     70 : 7 : 2

Розв’язання

1) 70 : 7 = 10 (м.) – мишей знищують 2 сови за  1 день.

2) 10 : 2 = 5 (м.) – мишей знищує 1 сова за 1 день.

2 спосіб

Короткий запис

2 сови — 7 днів — 70 мишей

1 сова — 7 днів — ?

1 сова — 1 день — ?

Вираз     70 : 2 : 7

Розв’язання

1) 70 : 2 = (60 + 10) : 2 = 35 (м.) – мишей знищує 1 сова за тиждень.

2) 35 : 7 = 5 (м.) – мишей знищує 1 сова за 1 день.

Відповідь: за день сова знищує 5 мишей.

 

Завдання 194 Непряма проста задача на зменшення на деяке число

Довжина дзьоба в лелеки 19 см, що на 6 см більше, ніж у чаплі. Яка довжина дзьоба в чаплі?

Короткий запис

Лелеки — 19 см – це на 6 см більше

Чапля — ?

Розв’язання

19 – 6 = 13 (см) – довжина дзьоба у чаплі.

Відповідь: у чаплі довжина дзьоба 13 сантиметрів.

 

Завдання 195  Одиниці вимірювання

65 хв = 60 хв + 5 хв = 1 год 5 хв

70 с = 60 с + 10 с = 1 хв 10 с

26 год = 24 год + 2 год = 1 доба 2 год

15 міс. = 12 міс. + 3 міс. = 1 рік 3 міс.

Завдання 196 Задача на зведення до одиниці

Заєць дев'ятьма стрибками долає 27 м. Скількома стрибками він подолає 300 м?

Короткий запис

9 стрибків — 27 м

? стрибків — 300 м

План розв'язування

1) Яка довжина одного стрибка??

2) Скількома стрибками він подолає триста метрів?

Розв’язання

1) 27 : 9 = 3 (м) – довжина одного стрибка.

2) 300 : 3 = 100 (стр.) – стрибками подолає відстань.

Відповідь: відстань триста метрів він подолає 100 стрибками.

 

Завдання 197  Розподільний закон множення відносно додавання

320 • 3 = (300 + 20) • 3 = 300 • 3 + 20 • 3 = 900 + 60 = 960

12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 10 • 4 + 2 • 4 = 40 + 8 = 48

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 20 • 4 + 5 • 4 = 80 + 20 = 100

240 • 2 = (200 + 40) • 2 = 200 • 2 + 40 • 2 = 400 + 80 = 480

 

Завдання 198, 199

Переставний закон множення:

3 • 13 = 13 • 3 = 39                   2 • 160 = 160 • 2 = 320  

Розподільний закон множення відносно додавання:

3 • 13 = 3 • (10 + 3) = 3 • 3 + 10 • 3 = 9 + 30 = 39

2 • 160 = 2 • (100 + 60) = 2 • 100 + 2 • 60 = 200 + 120 = 320

4 • 14 = 4 • (10 + 4) = 4 • 10 + 4 • 4 = 40 + 16 = 56

5 • 120 = 5 • (100 + 20) = 5 • 100 + 5 • 20 = 500 + 100 = 600

7 • 110 = 7 • (100 + 10) = 7 • 100 + 7 • 10 = 700 + 70 = 770

6 • 12 = 6 • (10 + 2) = 6 • 10 + 6 • 2 = 60 + 12 = 72

 

Завдання 200 Задача на послідовне множення

Свиня за день з'їдає З кг картоплі. На свинофермі є 20 свиней. Скіль­ки кілограмів картоплі їм потрібно на тиждень (7 днів)?

Картоплі за 1 день (кг)

Кількість днів

Кількість свиней

Загальна кількість картоплі (кг)

3

7

20

?

 

1 спосіб

Короткий запис

20 свиней — 7 днів — ?

20 свиней — 1 день — ?

1 свиня — 1 день — 3 кг

Вираз      (3 • 20) • 7

Розв’язання

1) 3 • 20 = 60 (кг) – картоплі 20 свиням на 1 день.

2) 60 • 7 = 420 (кг) – картоплі 20 свиням на 1 тиждень.

2 спосіб

Короткий запис

20 свиней — 7 днів — ?

1 свиня — 7 днів — ?

1 свиня — 1 день — 3 кг

Вираз      (3 • 7) • 20

Розв’язання

1) 3 • 7 = 21 (кг) – картоплі 1 свині на 1 тиждень.

2) 21 • 20 = 420 (кг) – картоплі 20 свиням на 1 тиждень.

3 спосіб

Короткий запис

Сіна — ?, 140 днів по 3 кг

Днів — ?, 20 разів по 7 днів

1 свиня — 1 день — 3 кг

Вираз     3 • (7 • 20)

Розв’язання

1) 7 • 20 = 140 (дн.) – загальна кількість днів.

2) 3 • 140 = 420 (кг) – картоплі 20 свиням на 1 тиждень.

Відповідь: на тиждень їм потрібно 420 кілограмів картоплі.

 

Завдання 201  Порядок дій

430 + 140 • (600 : 300) = 710

1) 600 : 300 = 2

2) 140 • 2 = 280

3) 430 + 280 = 600 + 110 = 710

810 – 150 • 3 : 5 = 720
1) 150 • 3 = 450

2) 450 : 5 = 90

3) 810 – 90 = 810 – 100 + 10 = 720

4 • (620 – 490) – 350 = 170

1) 620 – 490 = 620 – 500 + 10 = 130

2) 4 • 130 = 4 • (100 + 30) = 520

3) 520 – 350 = 520 – 320 – 30 =  170

Завдання 202  Складена задача на знаходження невідомого доданку

Для посадки лісосмуги замовили 1000 саджанців дерев: 260 осик, беріз у 2 рази більше, а решта — клени. Скільки замовили саджанців клена?

Осики

Берези

Клени

Всього

260 саджанців

у 2 рази більше, ніж осик

?

1000 саджанців

 

1 спосіб

Короткий запис

Осики — 260 саджанців

Берези — ?, у 2 рази більше, ніж осик

Всього (Осики і берези) — ?

Клени — ?

Всього — 1000 саджанців

Вираз   1000 – (260 + 260 • 2)

План розв’язування

1) Скільки саджанців берези замовили?

2) Скільки всього саджанців осики і берези замовили?

3) Скільки замовили саджанців клена?

Розв’язання

1) 260 2 = 520 (б.) – саджанців беріз замовили.

2) 260 + 520 = 780 (д.) – всього саджанців осик і беріз замовили.

3) 1000 – 780 = 220 (кл.) – саджанців кленів замовили.

2 спосіб

Короткий запис

Осики — 260 саджанців

Берези — ?, у 2 рази більше, ніж осик

Клени — ?

Всього — 1000 саджанців

Вираз   1000 – 260 – 260 • 2

План розв’язування

1) Скільки саджанців берези замовили?

2) Скільки замовили саджанців клена?

Розв’язання

1) 260 • 2 = 520 (б.) – саджанців беріз замовили.

2) 1000 – 260 – 520 = 220 (кл.) – саджанців кленів замовили.

Відповідь: замовили 220 саджанців кленів.

 

Завдання 203  Трикутник має дві сторони по 120 см та одну — 200 см. Обчисли його периметр.

Р = 120 + 120 + 200 = 440 (см) – периметр трикутника.

2 спосіб

Р = 120 • 2 + 200 = 240 + 200 = 440 (см) – периметр трикутника.

 

Завдання 204 На вказівнику до Харкова 260 км, а до Києва 200 км в протилежну сторону.

260 + 200 = 460 (км) – відстань від Харкова до Києва.

260 – 200 = 60 (км) – на стільки  кілометрів більше до Харкова, ніж, Києва.

Як зміняться позначки, якщо проїхати ще 10 в сторону Києва? Київ (190 км), Харків (270 км)

Міркуємо так. Якщо їхати в сторону Києва, тоді до Києва відстань зменшиться, а до Харкова – збільшиться, тому

200 – 10 = 190 (км) – відстань до Києва.

260 + 10 = 270 (км) – відстань до Харкова.

 

Завдання 205  Складена задача на кратне порівняння

В Олесиній домашній бібліотечці 20 художніх книжок, у біблі­отечці її класу — у 4 рази більше, а в бібліотеці школи — у 10 разів більше, ніж у класній. У скільки разів більше художніх книжок у шкіль­ній бібліотеці, ніж у домашній?

Короткий запис

Домашня — 20 книжок

Класна — ?, у 4 рази більше, ніж у домашній

Шкільна — ?, у 10 разів більше, ніж у класній; у ? разів більше, ніж у домашній

Вираз  20 • 4 • 10 : 20

План розв’язування

1) Скільки художніх книжок у класній бібліотеці?

2) Скільки художніх книжок у шкіль­ній бібліотеці?

3) У скільки разів більше художніх книжок у шкіль­ній бібліотеці, ніж у домашній?

Розв’язання

1) 20 • 4 = 80 (кн.) – художніх книжок у бібліотеці класу.

2) 80 • 10 = 800 (кн.) – художніх книжок у бібліотеці школи.

800 : 20 = 40 (разів) – у стільки разів більше художніх книжок у шкіль­ній бібліотеці, ніж у домашній.

Відповідь: у 40 разів більше художніх книжок у шкіль­ній бібліотеці, ніжу домашній.

Чи можна цю задачу розв'язати однією дією?

Так, оскільки  20 • 4 • 10 : 20 = 20 : 20 • 4 • 10 = 4 • 10

 

Завдання 206

4 • 12 = 4 •  (10 + 2) = 4 • 10 + 4 • 2 = 40 + 8 = 48

3 • 15 = 3 • (10 + 5) = 3 • 10 + 3 • 5 = 30 + 15 = 45

5 • 130 = 5 • (100 + 30) = 5 • 100 + 5 • 30 = 500 + 150 = 650
18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 10 • 4 + 8 • 4 = 40 + 32 = 72

8 • 11 = 8 • (10 + 1) = 8 • 10 + 8 • 1 = 80 + 8 = 88

140 • 6 = (100 + 40) • 6 = 100 • 6 + 40 • 6 = 600 + 240 = 840

6 • 110 = 6 • (100 + 10) = 6 • 100 + 6 • 10 = 600 + 60 = 660

170 • 2 = (100 + 70) • 2 = 100 • 2 + 70 • 2 = 200 + 140 = 340

Інші завдання дивись тут...