Інші завдання дивись тут...

Завдання 186  «Кругові» приклади

360 : 6 = 60    60 • 8 = 480    480 : 10 = 48   

48 • 2 = 40 • 2 + 8 • 2 = 96   96 + 4 = 100

100 : 2 = 50     50 • 5 = 250   250 + 110 = 360

 

Завдання 187  Накресли відрізок, 1/6 якого становить 1 см 5 мм

1 см 5 мм • 6 = 15 мм • 6 = 90 мм = 9 см

Завдання 188

Половина коробки халви має масу 6 кг. Продали 1/4 коробки. Скільки кілограмів халви продали?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (кг) – маса коробки халви

2) 12 : 4 = 3 (кг) 

Відповідь: продали 3 кілограми халви

 

Завдання 189

7 • 70 + 2 • 200 = 490 + 400 = 890

5 • 90 – 630 :  7 = 450 – 90 = 360

160 • 4 + 130 • 3 = 100 • 4 + 60 • 4 + 100 • 3 + 30 • 3 = 1030

120 • 7 – 240 • 3 = 100 • 7 + 20 • 7 – 200 • 3 – 40 • 3 = 120

 

Завдання 190, 191  Скейтборд — 720 грн, рятувальний круг — 80 грн, велосипед — 800 грн, м’яч — 100 грн, самокат — 500 грн. З'ясуй, що можна купити на 1000 грн.

720 + 80 + 100 < 1000            1000 – (720 + 80 + 100) = 100

720 + 80 < 1000                      1000 – (720 + 80) = 200

720 + 100 < 1000                    1000 – (720 + 100) = 180

800 + 100 + 80 < 1000            1000 – (800 + 100 + 80) = 20

800 + 100 < 1000                    1000 – (800 + 100) = 100

500 + 100 + 80 < 1000            1000 – (500 + 100 + 80) = 320

500 + 100 < 1000                    1000 – (500 + 100) = 400

800 : 80 = 10 (к.) – рятувальних кругів можна купити замість велосипеда

500 • 2 – 720 = 280 (грн) – на стільки гривень 2 самокати дорожчі, ніж скейтборд

800 + 100 • 2 = 1000 (грн) – разом коштують велосипед і 2 м'ячі

 

Завдання 192

За той самий час ялина на узліссі виростає на 6 м (60 дм), а в густому лісі — на 23 дм. На скільки вища ялина на узліссі?

Розв’язання

60 – 23 = 37 (дм)

Відповідь: на узліссі ялина вища на 37 дециметрів

 

Завдання 193

Пара сов (2 сови) за тиждень (7 днів) знищує 70 мишей. Скільки мишей знищує 1 сова за 1 день?

Розв’язання

1) 70 : 7 = 10 (м.) – мишей знищують 2 сови за  1 день

2) 10 : 2 = 5 (м.) 

Відповідь: за день сова знищує 5 мишей

 

Завдання 194

Довжина дзьоба в лелеки 19 см, що на 6 см більше, ніж у чаплі. Яка довжина дзьоба в чаплі?

Розв’язання

19 – 6 = 13 (см) 

Відповідь: у чаплі довжина дзьоба 13 сантиметрів

 

Завдання 195  Одиниці вимірювання

65 хв = 1 год 5 хв

70 с = 1 хв 10 с

26 год = 1 доба 2 год

15 міс. = 1 рік 3 міс.

 

Завдання 196

Заєць дев'ятьма стрибками долає 27 м. Скількома стрибками він подолає 300 м?

Короткий запис

9 стрибків — 27 м

? стрибків — 300 м

Розв’язання

1) 27 : 9 = 3 (м) – довжина 1 стрибка

2) 300 : 3 = 100 (стр.) 

Відповідь: він подолає 100 стрибками

 

Завдання 197  Множення

320 • 3 = 900 + 60 = 960

12 • 4 = 40 + 8 = 48

25 • 4 = 80 + 20 = 100

240 • 2 = 400 + 80 = 480

 

Завдання 198, 199

4 • 14 = 4 • (10 + 4) = 40 + 16 = 56

5 • 120 = 5 • (100 + 20) = 500 + 100 = 600

7 • 110 = 7 • (100 + 10) = 700 + 70 = 770

6 • 12 = 6 • (10 + 2) = 60 + 12 = 72

 

Завдання 200

Свиня за день з'їдає З кг картоплі. На свинофермі є 20 свиней. Скіль­ки кілограмів картоплі їм потрібно на тиждень (7 днів)?

Розв’язання

1) 3 • 20 = 60 (кг) – картоплі 20 свиням на 1 день

2) 60 • 7 = 420 (кг) 

Відповідь: на тиждень їм потрібно 420 кілограмів картоплі

 

Завдання 201  Порядок дій

430 + 140 • (600 : 300) = 710

1) 600 : 300 = 2

2) 140 • 2 = 280

3) 430 + 280 = 710

810 – 150 • 3 : 5 = 720
1) 150 • 3 = 450

2) 450 : 5 = 90

3) 810 – 90 = 720

4 • (620 – 490) – 350 = 170

1) 620 – 490 = 130

2) 4 • 130 = 520

3) 520 – 350 =  170

Завдання 202

Для посадки лісосмуги замовили 1000 саджанців дерев: 260 осик, беріз у 2 рази більше, а решта — клени. Скільки замовили саджанців клена?

Розв’язання

1) 260 • 2 = 520 (б.) – беріз замовили

2) 260 + 520 = 780 (д.) – всього осик і беріз замовили

3) 1000 – 780 = 220 (кл.) 

Відповідь: замовили 220 кленів

 

Завдання 203  Трикутник має дві сторони по 120 см та одну — 200 см. Обчисли його периметр.

Р = 120 + 120 + 200 = 440 (см) 

 

Завдання 204 На вказівнику до Харкова 260 км, а до Києва 200 км в протилежну сторону.

260 + 200 = 460 (км) – відстань від Харкова до Києва

260 – 200 = 60 (км) – на стільки  кілометрів більше до Харкова, ніж, Києва

Як зміняться позначки, якщо проїхати ще 10 в сторону Києва?

200 – 10 = 190 (км) – до Києва    260 + 10 = 270 (км) – до Харкова

 

Завдання 205

В Олесиній домашній бібліотечці 20 художніх книжок, у біблі­отечці її класу — у 4 рази більше, а в бібліотеці школи — у 10 разів більше, ніж у класній. У скільки разів більше художніх книжок у шкіль­ній бібліотеці, ніжу домашній?

Розв’язання

1) 20 • 4 = 80 (кн.) – художніх книжок у бібліотеці класу

2) 80 • 10 = 800 (кн.) – художніх книжок у бібліотеці школи

800 : 20 = 40 (разів) 

Відповідь: у 40 разів більше художніх книжок у шкіль­ній бібліотеці, ніжу домашній

Чи можна цю задачу розв'язати однією дією?

Так, оскільки  20 • 4 • 10 : 20 = 20 : 20 • 4 • 10 = 4 • 10

 

Завдання 206

4 • 12 = 40 + 8 = 48

3 • 15 = 30 + 15 = 45

5 • 130 = 500 + 150 = 650
18 • 4 = 40 + 32 = 72

8 • 11 = 80 + 8 = 88

140 • 6 = 600 + 240 = 840

6 • 110 = 600 + 60 = 660

170 • 2 = 200 + 140 = 340

Інші завдання дивись тут...