Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 року видання

Завдання 275

1) 6 • (5 • 1) = 6 • 5 = 30     6 • (10 – 10) = 6 • 0 = 0     6 • (30 – 27) = 6 • 3 = 18

2) (5 + 1) : 6 = 6 : 6 = 1    3 • 8 : 6 = 24 : 6 = 4           (50 – 8) : 6 = 42 : 6 = 7

 

Завдання 276  Одиниці вимірювання

24 кг – 6 кг = 24 кг – 4 кг – 2 кг = 18 кг

24 кг + 6 кг = 30 кг

24 кг : 6 = 4 кг

24 кг : 6 кг = 4

30 см : 6 = 5 см

30 м : 6 = 5 м

Завдання 277  Знайшли 1/6 числа:

30 грн : 6 = 5 грн      18 м : 6 = 3 м        42 ц : 6 = 7 ц       30 хв : 6 = 5 хв      12 л : 6 = 2 л        54 кг : 6 = 9 кг

 

Завдання 278  Проста задачана зменшення числа у 6 разів (знаходження шостої частини числа)

Маса слона — 30 ц, а маса слоненяти становить 1/6 маси слона. Яка маса слоненяти?

Короткий запис

Слон — 30 ц

Слоненя — ?, 1/6 слона

Схема

Розв’язання

30 : 6 = 5 (ц.) – маса слоненяти

2 спосіб

Оскільки шоста частина слона – це у 6 разів менше, ніж вага слона, тому

Короткий запис

Слон — 30 ц

Слоненя — ?, у 6 разів менше

Схема

Розв’язання

30 : 6 = 5 (ц.) – маса слоненяти

Відповідь: маса слоненяти 5 центнерів

 

Завдання 279  Складена задача на зменшення суми у 6 разів (знаходження шостої частини суми)

Бабуся і дідусь законсервували 13 банок помі­дорів, 11 банок огірків і баклажани. Кількість банок з баклажанами становила 1/6 кількості банок законсервованих помідорів й огірків. Скільки банок баклажанів законсервували?

Короткий запис

Помідори й огірки — ?, 13 банок і 11 банок

Баклажани — ?, 1/6 від помідорів й огірків разом

Короткий запис

Помідори — 13 банок

Огірки — 11 банок

Всього (Помідори й огірки) — ?

Баклажани — ?, 1/6 від помідорів й огірків разом

Схема

Вираз   (13 + 11) : 6

Короткий запис №1

Помідори — 13 банок

Огірки — 11 банок

Всього — ?

Короткий запис №2

Помідори й огірки — 24 банки

Баклажани — ?, 1/6 від помідорів і огірків

План розв’язування

1) Скільки всього банок помідорів і огірків законсервували?

2) Скільки банок баклажанів законсервували?

Розв’язання       

1) 13 + 11 = 24 (б.) – всього банок помідорів і огірків законсервували

2) 24 : 6 = 4 (б.) – банок баклажанів законсервували

2 спосіб

Оскільки 1/6 означає у 6 разів менше, тому

Короткий запис

Помідори й огірки — ?, 13 банок і 11 банок

Баклажани — ?, у 6 разів менше, ніж помідорів й огірків

Короткий запис

Помідори — 13 банок

Огірки — 11 банок

Всього (Помідори й огірки) — ?

Баклажани — ?, у 6 разів менше, ніж помідорів й огірків

Схема

Вираз   (13 + 11) : 6

Короткий запис №1

Помідори — 13 банок

Огірки — 11 банок

Всього — ?

Короткий запис №2

Помідори й огірки — 24 банки

Баклажани — ?, у 6 разів менше

План розв’язування

1) Скільки всього банок помідорів і огірків законсервували?

2) Скільки банок баклажанів законсервували?

Розв’язання       

1) 13 + 11 = 24 (б.) – всього банок помідорів і огірків законсервували

2) 24 : 6 = 4 (б.) – банок баклажанів законсервували

Відповідь: законсервували 4 банки баклажанів

 

Завдання 280

Якщо k = 6, тоді k – k : 6 = 6 – 6 : 6 = 6 – 1 = 5

Якщо k = 48, тоді k – k : 6 = 48 – 48 : 6 = 48 – 8 = 40

Якщо k = 36, тоді k – k : 6 = 36 – 36 : 6 = 36 – 6 = 30

Якщо k = 54, тоді k – k : 6 = 54 – 54 : 6 = 54 – 9 = 54 – 4 – 5 = 50 – 5 = 45

 

Завдання 281  Порядок дій

27 : (3 • 3) = 3

1) 3 • 3 = 9

2) 27 : 9 = 3

6 • 8 + 5 • 7 = 83

1) 6 • 8 = 48

2) 5 • 7 = 35

3) 48 + 35 = 48 + 2 + 33 = 83

Завдання 282  Рівняння

78 – х = 49

х = 78 – 49

х = 78 – 48 – 1

х = 29

78 – 29 = 78 – 28 – 1 = 49

49 = 49

с + 27 = 60

с = 60 – 27

с = 30 + (30 – 27)

с = 33

33 + 27 = 50 + 10 = 60

60 = 60

а : 6 = 6

а = 6 • 6

а = 36

36 : 6 = 6

6 = 6

Завдання 283  Складена задача на кратне порівняння числа і різниці (частка числа і різниці)  

Мамі — З0 років, а донька — на 24 роки молод­ша (менше років). У скільки разів донька молодша від мами?

Короткий запис

Мама — 30 років

Донька — ?, на 24 роки менше; у ? разів менше

Схема

Вираз    30 : (30 – 24)

Короткий запис №1

Мама — 30 років

Донька — ?, на 24 роки менше

Короткий запис №2

Мама — 30 років

Донька — 6 років, у ? разів менше

План розв’язування

1) Скільки років доньці?

2) У скільки разів донька молодша від мами?

Розв’язання

1) 30 – 24 = 6 (р.) – років доньці

2) 30 : 6 = 5 (разів)у стіль­ки разів донька молодша від мами

Відповідь: у 5 разів молодша донька від мами

 

Завдання 284  Ділення перевіряємо множенням і діленням

12 : 6 = 2  перевірка  12 = 2 • 6     12 : 2 = 6

18 : 6 = 3  перевірка  18 = 3 • 6     18 : 3 = 6

36 : 6 = 6  перевірка  36 = 6 • 6

48 : 6 = 8  перевірка  48 = 8 • 6     48 : 8 = 6

54 : 6 = 9  перевірка  54 = 9 • 6     54 : 9 = 6

60 : 6 = 10 перевірка 60 = 10 • 6    60 : 10 = 6

 

Завдання 285 Доцільно спростити вираз, а потім підставити значення змінної

(15 + 9) : с = (15 + 5 + 4) : с = 24 : с

Якщо с = 3, тоді (15 + 9) : с = 24 : с = 24 : с = 24 : 3 = 8

Якщо с = 6, тоді (15 + 9) : с = 24 : с = 24 : с = 24 : 6 = 4

Якщо с = 1, тоді (15 + 9) : с = 24 : с = 24 : с = 24 : 1 = 24

Якщо с = 4, тоді (15 + 9) : с = 24 : с = 24 : с = 24 : 4 = 6

 

Завдання 286 Складена задача ділення на вміщення числа у сумі

Тато купив у магазині кефір за 22 грн і батон за 13 грн. Для оплати покупки він подав касирові тільки 5-гривневі купюри. Скільки купюр він подав касирові?

(22 грн і 13 грн) — це ? купюр по 5 грн

Короткий запис

Купюри — ? к., ? (22 грн і 13 грн) уміщає по 5 грн

Схема

Вираз  (22 + 13) : 5

Короткий запис №1

Кефір — 22 грн

Батон — 13 грн

Всього — ?

Короткий запис №2

Купюри — ? к., 35 грн уміщає по 5 грн

План розв’язування

1) Яка вартість покупки?

2) Скільки купюр він подав касирові?

Розв’язання

1) 22 + 13 = 35 (грн) – вартість покупки

2) 35 : 5 = 7 (к.) – купюр тато подав касирові

Відповідь: тато подав касирові 7 купюр

 

Завдання 287

32 + а = 40

а = 40 – 32

а = 8

32 + 8 = 40

40 = 40

28 : с = 4

с = 28 : 4

с = 7

28 : 7 = 4

28 = 28

b : 5 = 4

b = 4 • 5

b = 20

20 : 5 =  4

4 = 4

Завдання 288

1) Михайлик задумав число, додав до нього 10 й отримав число 50. Яке число задумав Михайлик?

х + 10 = 50

х = 50 – 10

х = 40

Відповідь: 40 – задумане число

2) Тетянка задумала число, зменшила його вдвічі й отримала число 8. Яке число задумала Тетян­ка?

х : 2 = 8

х = 8 • 2

х = 16

Відповідь: 16 – задумане число

Завдання 289 Складена задача на віднімання п’ятої частини числа

У сховищі було 40 ц яблук. 1/5 всіх яблук відвезли в магазини. Скільки центнерів яблук залиши­лось у сховищі?

Було

Відвезли

Залишилось

40 ц

1/5 від було 

?

Короткий запис

Було — 40 ц

Відвезли — ?, 1/5 від було

Залишилось — ?

Схема

Вираз    40 – 40 : 5

Короткий запис №1

Відвезені — ?, п’ята частина від 40 ц

Короткий запис №2

Було — 40 ц

Відвезли — 8 ц

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки центнерів яблук відвезли в магазини?

2) Скільки центнерів яблук залиши­лось у сховищі?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (ц) – центнерів яблук відвезли в магазин

2) 40 – 8 = 32 (ц) – центнерів яблук залиши­лось у сховищі

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/5 відвезли в магазини, тоді залишилося 4/5, тому

40 : 5 • 4 = 32 (ц) – центнерів яблук залиши­лось у сховищі

Відповідь: у сховищі залишилось 32 центнери яблук

 

Завдання 290 Складена задача

Віталій купив 4 упаковки тістечок, по 6 тістечок у кожному. Третиною всіх тістечок він пригостив членів гуртка з шахів, а решту тістечок роздав порівну восьми друзям зі свого подвір'я. Скільки тістечок дісталося кожному другові?

Було

Пригостив

Залишилось

4 упаковки по 6 тістечок

третина від було

8 друзям по ? тістечок

Вираз   (6 • 4 – 6 • 4 : 3) : 8

Короткий запис №1

Було — ? т., 4 упаковки по 6 тістечок

Короткий запис №2

Пригостив — ?, третина від 24 тістечок

Короткий запис №3

Було — 24 тістечка

Пригостив — 8 тістечок

Залишилось — ?

Короткий запис №4

16 тістечок — це 8 друзям по ? тістечок

У друга — ? т., 16 тістечок розділити на 8 порівну

План розв’язування

1) Скільки тістечок купив Віталій?

2) Скількома тістечками пригостив членів гуртка з шахів?

3) Скільки тістечок залишилось для друзів?

4)  Скільки тістечок дісталося кожному другові?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (т.) – тістечок купив Віталій

2) 24 : 3 = 8 (т.) – тістечками пригостив членів гуртка з шахів

3) 24 – 8 = 16 (т.) – тістечок залишилось для друзів

4) 16 : 8 = 2 (т.) – тістечок дісталося кожному другові

2 спосіб (для старших класів)

1) 6 • 4 = 24 (т.) – тістечок купив Віталій

2) Якщо третину всіх тістечок дав друзям, тоді залишилося 2/3 усіх тістечок, тому

24 : 3 • 2 = 16 (т.) – тістечок залишилось для друзів

3) 16 : 8 = 2 (т.) – тістечок дісталося кожному другові

Відповідь: кожному другові дісталося 2 тістечка

 

Завдання 291 Доба

1 доба = 24 год   

2 доби = 24 год • 2 = 24 год + 24 год = 48 год

3 доби = 24 год • 3 = 24 год + 24 год + 24 год = 72 год

 

Завдання 292 Що більше: 1/4 доби чи 1/3 доби? На скільки годин більше?

1/4 доби — це    1 доба : 4 = 24 год : 4 = 6 год

1/3 доби — це    1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

8 год > 6 год      8 год – 6 год = 2 год   

1/3 доби > 1/4 доби  на 2 год

 

Завдання 293 Складена задача на віднімання чверті суми

У сховищі було 15 ц моркви і 13 ц буряків. 1/4 цих овочів купив підприємець. Скільки центнерів моркви й буряків залишилось у сховищі?

Було

Відвезли

Залишилось

15 ц і 13 ц

1/4 від було

?

Короткий запис

Було — ?, 15 ц і 13 ц

Купив — ?, 1/4 від було

Залишилось — ?

Схема

Короткий запис №1

Морква — 15 ц

Буряки — 13 ц

Всього — ?

Короткий запис №2

Купив — ?, 1/4 від 28 ц

Короткий запис №3

Було — 28 ц

Купив — 7 ц

Залишилось — ?

1) Скільки всього центнерів моркви й буряків було у сховищі?

2) Скільки центнерів овочів купив підприємець?

3) Скільки центнерів моркви й буряків залишилось у сховищі?

Розв’язання

1) 15 + 13 = 28 (ц) – центнерів буряків було у сховищі

2) 28 : 4 = 7 (ц) – центнерів буряків купив підприємець

3) 28 – 7 = 21 (ц) – центнерів моркви й буряків залишилось у сховищі

2 спосіб (для старших класів)

1) 15 + 13 = 28 (ц) – центнерів буряків було у сховищі

2) Якщо 1/4 купив підприємець, тоді залишилося 3/4, тому

28 : 4 • 3 = 21 (ц) – центнерів моркви й буряків залишилось у сховищі

Відповідь: у сховищі залишилось 21 центнер моркви і буряків

 

Завдання 294  Доцільно спростити вираз, а потім підставити значення змінної

(42 – 6) : х = (42 – 2 – 4) : х = 36 : х

Якщо х = 4, тоді (42 – 6) : х = 36 : х = 36 : 4 = 9

Якщо х = 6, тоді (42 – 6) : х = 36 : х = 36 : 6 = 6

Якщо х = 1, тоді (42 – 6) : х = 36 : х = 36 : 1 = 36

Інші завдання дивись тут...