Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 213

5 + 5 + 5 + 55 = 5 • 3 + 55 = 15 + 55 = 60 + 10 = 70

5 + 5 + 5 + 5 + 45 = 5 • 4 + 45 = 20 + 45 = 65

5 + 5 + 50 = 5 • 2 + 50 = 10 + 50 = 60

 

Завдання 214 Взаємозв'язок множення і ділення (для рівності на множення можна скласти рівності на ділення):

«Родина» чисел 3, 7, 21 при множенні: 3 • 7 = 21    7 • 3 = 21    21 : 7 = 3    21 : 3 = 7

«родина» чисел 3, 5, 15 при множенні: 5 • 3 = 15    3 • 5 = 15    15 : 5 = 3     15 : 3 = 5

«родина» чисел 4, 16 при множенні: 4 • 4 = 16    16 : 4 = 4

«родина» чисел 2, 5, 10 при множенні: 2 • 5 = 10    5 • 2 = 10    10 : 5 = 2    10 : 2 = 5

 

Завдання 215 Проста задача на ділення

У шоколадці 15 однакових шматочків. Шоколадку порівну поділили між трьома дітьми. Скільки шматочків шоколаду отри­мала кожна дитина?

15 шматочків — це 3 дітей по ? шматочків

Короткий запис

У дитини — ? шм., 15 шматочків розділити на 3 порівну

Схема

Розв’язання

15 : 3 = 5 (шм.) – шматочків шоколаду отри­мала кожна дитина

Відповідь: кожна дитина отримала 5 шматочків шоколаду

 

Завдання 216, 217 Таблиці множення числа 5 і ділення на число 5

Збільшили у 5 разів кожне з чисел 5, 9, 2, 6, 8, 3:

5 • 5 = 25   9 • 5 = 45   2 • 5 = 10   6 • 5 = 30   8 • 5 = 40   3 • 5 = 15

 

Завдання 218  1) Читаємо частини:

1/2 (половина, одна друга)   1/4 (одна четверта, чверть, четвертина)

1/5 (одна п’ята)    1/6 (одна шоста)    1/9 (одна дев’ята)

2) Що значить п'ята частина числа? Число поділити на 5

3) Що значить дев'ята частина числа? Число поділити на 9

4) Знайшли 1/5 кожного з чисел 45, 15, 10, 5, 30, 25:

45 : 5 = 9    15 : 5 = 3     10 : 5 = 2    5 : 5 = 1     30 : 5 = 6    25 : 5 = 5

 

Завдання 219 У скільки разів більше:

20 грн > 5 грн  у 4 рази   (бо 20 : 5 = 4)  30 л > 5 л  у 6 разів    (бо 30 : 5 = 6)

10 м > 5 м  у 2 рази    (бо 10 : 5 = 2)      35 кг > 5 кг  у 7 разів  (бо 35 : 5 = 7)

 

Завдання 220

25 см : 5 = 5 см

25 см : 5 см = 5

15 грн : 5 = 3 грн

15 грн : 5 грн = 3

40 л : 5 = 8 л

40 л : 5 л = 8

Завдання 221  Проста задача на зменшення у 5 разів (знаходження п’ятої частини числа)

В автобусі їхало 25 пасажирів. П'яту частину (1/5) з них становили школярі. Скільки школярів їхало в автобусі?

Короткий запис

Усі — 25 пасажирів

Школярі — ?, п’ята частина усіх (1/5 усіх)

Схема

Розв’язання

25 : 5 = 5 (шк.) – школярів їхало в автобусі

2 спосіб

Оскільки п’ята частина усіх пасажирів – це у 5 разів менше, ніж усіх пасажирів, тому

Короткий запис

Усі — 25 пасажирів

Школярі — ?, у 5 разів менше

Схема

Розв’язання

25 : 5 = 5 (шк.) – школярів їхало в автобусі

Відповідь: в автобусі їхало 5 школярів

 

Завдання 222  Складена задача на зменшення суми у декілька разів

У магазині було 16 дорожніх велосипедів, дитя­чих — на 9 більше, ніж дорожніх, а спортивних — у п'ять разів менше, ніж дитячих. Скільки спор­тивних велосипедів було в магазині?

Короткий запис

Дорожні — 16 велосипедів

Дитячі — ?, на 9 велосипедів більше, ніж дорожніх

Спортивні — ?, у 5 разів менше, ніж дитячих

Схема

Вираз   (16 + 9) : 5

Короткий запис №1

Дорожні — 16 велосипедів

Дитячі — ?, на 9 велосипедів більше

Короткий запис №3

Дитячі — 25 велосипедів

Спортивні — ?, у 5 разів менше

План розв’язування

1) Скільки дитячих велосипедів було в магазині?

2) Скільки спор­тивних велосипедів було в магазині?

Розв’язання

1) 16 + 9 = 25 (в.) – дитячих велосипедів було в магазині

2) 25 : 5 = 5 (в.) – спор­тивних велосипедів було в магазині

Відповідь: у магазині було 5 спортивних велосипедів

 

Завдання 223  Складена задача на знаходження невідомого доданка (від числа відняти п'яту частину)

У ящику лежало 35 цитрусових фруктів. П'яту частину (1/5) цих фруктів становили лимони, а реш­ту — мандарини. Скільки мандаринів лежало в ящику?

Лимони

Мандарини

Всього

п’ята частина всіх 

?

35 фруктів

Короткий запис

Лимони — ?, п’ята частина всіх

Мандарини — ?

Всього — 35 фруктів

Вираз    35 – 35 : 5

Короткий запис №1

Лимони — ?, п’ята частина від 35 фруктів

Короткий запис №2

Лимони — 7 фруктів

Мандарини — ?

Всього — 35 фруктів

План розв’язування

1) Скільки лимонів лежало в ящику?

2) Скільки мандаринів лежало в ящику?

Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (л.) – лимонів лежало в ящику

2) 35 – 7 = 28 (м.) – мандаринів лежало в ящику

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/5 становили лимони, тоді мандарини становили 4/5, тому

35 : 5 • 4 = 28 (м.) – мандаринів лежало в ящику

Відповідь: у ящику лежало 28 мандаринів

 

Завдання 224  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати

5 > 20 : 5        (5 > 4)    35 : 5 < 40 : 5  (де менше ділене, там менша частка)

5 : 1 = 5 • 1    (5 = 5)    5 • 6 > 6 • 4     (де більший множник, там більший добуток)

24 : 4 < 24 : 3  (де більший дільник, там менша частка)    3 • 8 = 4 • 6     (24 = 24)

 

Завдання 225

1) 30 : 5 = 6    20 : 5 = 4    10 : 5 = 2     40 : 5 = 8

2) 1 • 5 = 5     0 • 5 = 0      5 • 5 = 25     7 • 5 = 35

3) 0 : 5 = 0     5 : 5 = 1      15 : 5 = 3      25 : 5 = 5

 

Завдання 226

47 – 5 • 9 = 47 – 45 = 2

64 – 6 • 5 = 64 – 30 = 34

5 • 3 + 84 = 15 + 84 = 99

8 • 5 + 60 = 40 + 60 = 100

56 + 35 : 5 = 56 + 7 = 56 + 4 + 3 = 60 + 3 = 63

33 – 40 : 5 = 33 – 8 = 33 – 3 – 5 = 30 – 5 = 25

30 – 25 : 5 = 30 – 5 = 25

 (30 – 25) • 5 = 5 • 5 = 25

Завдання 227 Довжина ігрової кімнати — 15 м. Знайди шири­ну і висоту кімнати, якщо ширина становить 1/3  довжини, а висота – 1/5 довжини

1) 15 : 3 = 5 (см) – ширина кімнати

2) 15 : 5 = 3 (м) – висота кімнати

 

Завдання 228

1) Зараз — друга половина доби (після полудня). Котру годину показує годинник? 6 год + 12 год = 18 год

2) Котра година була 3 год тому? 18 год – 3 год = 15 год   

Котра година була 8 год тому? 18 год – 8 год = 10 год

Котра година була 10 год тому? 18 год – 10 год = 8 год

3) Котра година буде через 4 год? 18 год + 4 год = 22 год

Котра година буде через 2 год? 18 год + 2 год = 20 год

Котра година буде через 12 год? 18 год + 12 год = 18 год + 2 год + 4 год + 6 год (через половину доби буде 6 год ранку)

 

Завдання 229

13 год 15 хв  (чверть на тринадцяту, чверть на другу дня)

10 год 30 хв  (половина на одинадцяту, пів на одинадцяту, за половину одинадцята)

11 год 45 хв  (за чверть дванадцята)

15 год   (п’ятнадцята, третя дня)

12 год 15 хв  (чверть на тринадцяту, чверть на першу дня, чверть на першу)

 

Завдання 230  Проста задача на знаходження невідомого доданка

У третьокласниці Марини уроки розпочались о 8 год й тривали до другої години  дня (14 год). Скільки годин тривали заняття в школі?

Була

Тривали

Стала

8 год

?

14 год

Короткий запис

Була (розпочались) — 8 год

Тривали — ?

Стала (закінчились) — 14 год

Розв’язання

14 – 8 = 6 (год) – годин тривали заняття в школі

Відповідь: заняття в школі тривали 6 годин

 

Моя порада щодо розв'язування задач на обчислення часу: заповнюємо табличку і визначаємо тип задачі. 

Завдання 231  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Під час автомобільної поїздки до Львова сім'я виїхала з Києва о 7 год ранку і прибула до Львова о 3 год дня (15 год). Скільки часу тривала поїздка?

Була година

Тривала подія

Стала година

7 год

?

15 год

Короткий запис

Була (виїхала) — 7 год

Тривала — ?

Стала (прибула) — 15 год

Розв’язання

15 – 7 = 8 (год) – годин тривала поїздка

Відповідь: поїздка тривала 8 годин

 

Завдання 232  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Екскурсійна поїздка вихідного дня з Вінниці до Умані розпочалась о 8 год ранку й завершилась о 17 год. Якою була тривалість поїздки?

Була

Тривала

Стала

8 год

?

17 год

Короткий запис

Була (розпочалась) — 8 год

Тривала — ?

Стала (завершилась) — 17 год

Розв’язання

17 – 8 = 9 (год) – годин тривала поїздка

Відповідь: тривалість поїздки 9 годин

 

Завдання 233

5 • (20 : 4) = 5 • 5 = 25

40 : 5 : 4 = 8 : 4 = 2

24 : 4 • 5 = 6 • 5 = 30

(18 + 17) : 5 = (18 + 2 + 15) : 5 = 35 : 5 = 7

Завдання 234 З поданих  натуральних чисел 30, 24, 5, 6, 10, 35, 44, 25 є результатами множення числа 5:  30, 5, 10, 35, 25

 

Завдання 235  З поданих чисел 20, 40, 15, 12, 25, 9, 33, 45 діляться на 5:

20, 40, 15, 25, 45 (на 5 діляться числа, які закінчу­ються цифрою 5 або цифрою 0)

 

Завдання 236  Порядок дій

5 • 9 = 45        9 • 5 = 45         0 • 5 = 0          5 • 1 = 5     45 : 5 = 9     30 : 5 = 6

45 – 45 : 5 = 45 – 9 = 45 – 5 – 4 = 40 – 4 = 36                (45 – 45) : 5 = 0 : 5 = 0

8 • 5 – 8 • 3 = 40 – 24 = 10 + (30 – 24) = 10 + 6 = 16      8 • 4 + 8 : 4 = 32 + 2 = 34

 

Завдання 237  

5 • 5 < 5 • 6    (де менший множник, там менший добуток)

5 + 1 > 5  1   (6 > 5)

20 : 5 < 20 : 4  (де більший дільник, там менша частка)

 

Завдання 238  1) Відновили рівності:

35 : 7 = 5   (бо 5 • 7 = 35) 

4 • 5 = 20     (бо 20 : 4 = 5)

5 • 8 = 8 • 5  (переставний закон множення)

1 • 5 = 5 • 1  (переставний закон множення)

2) Чи буде істинною рівність 35 : * = 5, якщо в неї замість зірочки поставити число 5? число 9? Щоб знайти дільник, треба зменшуване поділити на частку, оскільки 35 : 5 = 7, тому для числа 5 або 9 завжди хибна рівність

 

Завдання 239  Значення кожного числового виразу:

30 • 1 • 0 = 0 (якщо один із множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0)

47 + 30 : 5 = 47 + 6 = 47 + 3 + 3 = 50 + 3 = 53

45 + 25 : 5 = 45 + 5 = 50      4 • 1 • 5 = 4 • 5 = 20

Значення кожного буквеного виразу:

якщо с = 4, тоді 20 : с + с = 20 : 4 + 4 = 5 + 4 = 9

якщо b = 0, тоді 74 – b • 5 = 74 – 0 • 5 = 74 – 0 = 74

 

Завдання  240  

Час до полудня: 3 год  (третя година)

Час після полудня: 3 год + 12 год = 15 год  (п’ятнадцята година, третя година дня, третя година по полудню)

 

Завдання 241 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Надійка з друзями пішла в театр на виставу, що розпочиналася о першій годині дня (13 год). Закінчилася вистава о 15 год. Скільки годин тривала вистава?

Була

Тривала

Стала

13 год

?

15 год

Короткий запис

Була (розпочиналася) — 13 год

Тривала — ?

Стала (закінчилася) — 15 год

Схема

Розв’язання

15 – 13 = 2 (год) – годин тривала вистава

Відповідь: вистава тривала 2 години

 

Завдання 242 Проста задача на знаходження невідомого доданка

У сонячний недільний день о пів на дванадцяту (11 год 30 хв) Максим із друзями пішов кататися на роликах. Додому хлопчик повернувся о третій годині дня (15 год). Скільки часу Максим катався на роликах?

Була

Катався

Стала

11 год 30 хв

?

15 год

Короткий запис

Була (пішов) — 11 год 30 хв

Катався — ?

Стала (повернувся) — 15 год

Розв’язання

15 год – 11 год 30 хв = 14 год 60 хв – 11 год 30 хв = 3 год 30 хв – часу Максим катався на роликах

Відповідь: на роликах Максим Катався 3 год 30 хв

 

Завдання 243

Якщо с = 4, тоді 40 – 8 • с = 40 – 8 • 4 = 40 – 32 = 8

Якщо с = 1, тоді 40 – 8 • с = 40 – 8 • 1 = 40 – 8 = 32

Якщо с = 2, тоді 40 – 8 • с = 40 – 8 • 2 = 40 – 16 = 20 + (20 – 16) = 24

Якщо с = 0, тоді 40 – 8 • с = 40 – 8 • 0 = 40 – 0 = 40

Якщо с = 5, тоді 40 – 8 • с = 40 – 8 • 5 = 40 – 40 = 0

 

Завдання 244 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Туристична група розпочала сходження на гору о 7 год ранку й піднялася на вершину о 1 год дня (13 год). Скільки годин тривало сходження на вершину?

Була

Тривало

Стала

7 год

?

13 год

Короткий запис

Була (розпочала) — 7 год

Тривало — ?

Стала (піднялася) — 13 год

Розв’язання

13 – 7 = 6 (год) – годин тривало сходження на вершину

Відповідь: на вершину сходження тривало 6 год

Інші завдання дивись тут...