Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 37  Проста задача на знаходження суми

Купили 300 см рожевої стрічки і 250 см зеленої. Скільки всього сантиметрів стрічки купили?

Рожева

Зелена

Всього

300 см

250 см

?

Короткий запис

Рожева — 300 см

Зелена — 250 см

Всього — ?

Схема

Розв’язання

300 + 250 = 550 (см) – всього сантиметрів стрічки купили.

Відповідь: купили 550 сантиметрів стрічки.

 

Завдання 38 Порозрядне додавання

560 + 30 = 590

770 + 20 = 790

560 + 300 = 860

770 + 200 = 970

30 + 520 = 550

300 + 520 = 820

870 + 10 = 880

100 + 870 = 970

Завдання 39, 40

1) Порозрядне додавання: 420 + 230 = (400 + 200) + (20 + 30) = 600 + 50 = 650

2) Додавання частинами: 420 + 230 = 420 + (200 + 30) = (420 + 200) + 30 = 620 + 30 = 650

3) Додавання укрупненням розрядів: 420 + 230 = 42 д. + 23 д. = 65 д. = 650

360 + 210 =  570

420 + 170 = 490

320 + 30 + 100 = 450

420 + 400 + 40 = 860

300 + 50 + 300 = 650

40 + 200 + 40 = 280

Завдання 41

Якщо а = 150, тоді 210 + а = 210 + 150 = 360

Якщо а = 10, тоді 210 + а = 210 + 10 = 220

Якщо а = 0, тоді 210 + а = 210 + 0 = 210

Якщо а = 700, тоді 210 + а = 210 + 700 = 910

 

Завдання 42 Обернені задачі

1) Проста задача на множення

Купили 5 пакетів соку, по 2 л в кожному. Скіль­ки літрів соку купили?

Короткий запис

Сік — ? л, 5 пакетів по 2 л

Розв’язання

2 • 5 = 10 (л) – літрів соку купили.

Відповідь: купили 10 літрів соку.

2) Проста задача на ділення на вміщення

Купили 10 л соку, розлитого в пакети по 2 л. Скільки пакетів соку купили?

10 л — це ? пакетів по 2 л

Короткий запис

Пакети — ? п., 10 л уміщає по 2 л

Розв’язання

10 : 2 = 5 (п.) – пакетів соку купили.

Відповідь: купили 5 пакетів соку.

3) Проста задача на ділення

Купили 10 л соку, розлитого в 5 однакових пакетів. Скільки літрів соку в одному такому пакеті?

10 л — це 5 пакетів по ? л

Короткий запис

У пакеті — ? л, 10 л розділити на 5 порівну

Розв’язання

10 : 5 = 2 (л) – літрів соку в одному такому пакеті.

Відповідь: в одному такому пакеті 2 літри соку.

Завдання 43  Обернені задачі

Проста задача на знаходження невідомого доданку

Зібрали 80 кг яблук. Із 20 кг яблук зварили ва­рення, а решту — засушили. Скільки кілограмів яблук засушили?

Короткий запис

Яблук зварили — 20 кг

Яблук засушили (решта) — ?

Всього — 80 кг

Розв’язання

80 – 20 = 60 (кг) – кілограмів яблук засушили.

Відповідь: засушили 60 кілограмів яблук.

1) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Зібрали 80 кг яблук. Із декілька кг яблук зварили ва­рення, а решту 60 кг — засушили. Скільки кілограмів яблук зварили для варення?

Короткий запис

Яблук зварили — ?

Яблук засушили (решта) — 60 кг

Всього — 80 кг

Розв’язання

80 – 60 = 20 (кг) – кілограмів яблук зварили для варення.

Відповідь: для варення зварили 20 кілограмів яблук.

2) Проста задача на знаходження суми

Із 20 кг зібраних яблук зварили ва­рення, а решту 60 кг — засушили. Скільки кілограмів яблук зібрали?

Короткий запис

Яблук зварили — 20 кг

Яблук засушили (решта) — 60 кг

Всього — ?

Розв’язання

20 + 60 = 80 (кг) – кілограмів яблук зібрали.

Відповідь: зібрали 80 кілограмів яблук.  

Ці задачі не зводяться однозначно до певного типу, їх також можна розглядати як задача на віднімання, знаходження від’ємника, зменшуваного:

Проста задача на віднімання

Зібрали 80 кг яблук. Із 20 кг яблук зварили ва­рення, а решту — засушили. Скільки кілограмів яблук засушили?

Короткий запис

Було (зібрали)  — 80 кг

Зварили — 20 кг

Залишилось (решта) — ?

Проста задача на знаходження від’ємника

Зібрали 80 кг яблук. Із декілька кг яблук зварили ва­рення, а решту 60 кг — засушили. Скільки кілограмів яблук зварили для варення?

Короткий запис

Було (зібрали)  — 80 кг

Зварили — ?

Залишилось (решта) — 60 кг

Проста задача на знаходження зменшуваного

Із 20 кг зібраних яблук зварили ва­рення, а решту 60 кг — засушили. Скільки кілограмів яблук зібрали?

Короткий запис

Було (зібрали)  — ?

Зварили — 20 кг

Залишилось (решта) — 60 кг

Завдання 44 Записали вартість в гривнях і копійках:

250 коп. = 200 коп. + 50 коп. = 2 грн 50 коп.

510 коп. = 500 коп. + 10 коп. = 5 грн 10 коп.

325 коп. = 300 коп. + 10 коп. = 3 грн 25 коп.

850 коп. = 800 коп. + 50 коп. = 8 грн 50 коп.

480 коп. = 400 коп. + 80 коп. = 4 грн 80 коп.

630 коп. = 600 коп. + 30 коп. = 6 грн 30 коп.

 

Завдання 45  Знайшли значення виразу

Якщо с = 40, тоді с + 420 = 40 + 420 = 460

Якщо с = 70, тоді с + 420 = 70 + 420 = 490

Якщо с = 510, тоді с + 420 = 510 + 420 = 930

 

Завдання 46 Обернені задачі

Проста задача на знаходження зменшуваного

Сергійко купив футбольний м'яч за 300 грн і в нього залишилося 200 грн. Скільки гривень було в Сергійка спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Заплатив — 300 грн

Залишилось — 200 грн

Розв’язання

200 + 300 = 500 (грн) – гривень було в Сергійка спочатку.

Відповідь: спочатку в Сергійка було 500 гривень.

1) Проста задача на віднімання

У Сергійка було 500 гривень. Сергійко купив футбольний м'яч за 300 грн. Скільки гривень залишилося у хлопця?

Короткий запис

Було — 500 грн

Заплатив — 300 грн

Залишилось — ?

Розв’язання

500 – 300 = 200 (грн) – гривень залишилось у хлопця.

Відповідь: у хлопця залишилось 200 гривень.

2) Проста задача на знаходження від’ємника

У Сергійка було 500 гривень. Після того, як Сергійко купив футбольний м'яч, у нього ще залишилося 200 грн. Скільки гривень коштував футбольний м’яч?

Короткий запис

Було — 500 грн

Заплатив — ?

Залишилось — 200 грн

Розв’язання

500 – 200 = 300 (грн) – гривень коштував футбольний м’яч.

Відповідь: футбольний м’яч коштував 300 гривень.

Завдання 47

1) 280 + 300 = 580     2) 20 + 140 = 160

   610 + 300 = 910          20 + 530 = 550   

   70 + 300 = 370            20 + 860 = 880    

   430 + 300 = 730           20 + 970 = 990

 

Завдання 48, 49  Віднімання порозрядне:

960420 = (900 + 60) – (400 + 20) = (900 – 400) + (60 – 20) = 500 + 40 = 540

670 – 230 = (600 + 70) – (200 + 30) = (600 – 200) + (70 – 30) = 400 + 40 = 440

740 – 120 = (700 + 40) – (100 + 20) = (700 – 100) + (40 – 20) = 600 + 20 = 620

550 – 220 = (500 + 50) – (200 + 20) = (500 – 200) + (50 – 20) = 300 + 30 = 330

990 – 610 = (900 + 90) – (600 + 10) = (900 – 600) + (90 – 10) = 300 + 80 = 380

 

Завдання 50, 51 Віднімання порозрядне

760500 = (700 + 60) – 500 = (700 – 500) + 60 = 200 + 60 = 260

76050 = (700 + 60) – 50 = 700 + (60 – 50) = 700 + 10 = 710

530 – 200 = (500 + 30) – 200 = (500 – 200) + 30 = 300 + 30 =330

530 – 20 = (500 + 30) – 20 = 500 + (30 – 20) = 500 + 10 = 510

860 – 40 = (800 + 60) – 40 = 800 + (60 – 40) = 800 + 20 = 820

860 – 400 = (800 + 60) – 400 = (800 – 400) + 60 = 400 + 60 = 460

790 – 60 = (700 + 90) – 60 = 700 + (90 – 60) = 700 + 30 = 730

790 – 600 = (700 + 90) – 600 = (700 – 600) + 90 = 100 + 90 = 190

250 – 20 = (200 + 50) – 20 = 200 + (50 – 20) = 200 + 30 = 230

250 – 200 = (200 + 50) – 200 = (200 – 200) + 50 = 50

 

Завдання 52 Рівняння

340 + х = 490

х = 490 – 340

х = 150

340 + 150 = 490

490 = 490

с – 120 = 630

с = 630 + 120

с = 750

750 – 120 = 630

630 = 630

а + 50 = 780

а = 780 – 50

а = 730

730 + 50 = 780

780 = 780

Завдання 53  Складена задача на ділення на вміщення

Тато купив у магазині молочні продукти на суму 45 грн і овочі — на 35 грн. У касі він розрахувався купюрами по 10 грн. Скільки ку­пюр він дав касирові?

45 грн і 35 грн — це ? купюр по 10 грн

Короткий запис

Купюри — ? к., ? (45 грн і 35 грн) уміщають по 10 грн

Вираз    (45 + 35) : 10

Короткий запис №1

Молочні продукти — 45 грн

Овочі — 35 грн

Всього — ?

Короткий запис №2

80 грн — це ? купюр по 10 грн

Купюри — ? к., 80 грн уміщають по 10 грн

План розв’язування

1) Скільки всього гривень заплатив? 45 + 35 = 80 (грн)

2) Скільки ку­пюр він дав касирові? 80 : 10 = 8 (к.)

Розв’язання (виразом)

(45 + 35) : 10 = 8 (к.)

Відповідь: він дав касирові 8 купюр.

 

Завдання 54 Складена задача на ділення

Для виготовлення іграшкових тварин Валя при­несла на урок 22 каштани, а Варя — 18 каштанів. Миколка роздав каштани порівну восьми учням. Скільки каштанів отримав кожний учень?

22 каштанів і 18 каштанів — це 8 учнів по ? каштанів

Короткий запис

В учня — ? к., ? (22 каштани і 18 каштанів) розділити на 8 порівну

Вираз    (22 + 18) : 8

Короткий запис №1

Валя — 22 каштани

Варя — 18 каштанів

Всього — ?

Короткий запис №2

40 каштанів — це 8 учнів по ? каштанів

В учня — ? к., 40 каштанів розділити на 8 порівну

План розв’язування

1) Скільки всього каштанів принесли дівчата? 22 + 18 = 40 (к.)

2) Скільки каштанів отримав кожний учень? 40 : 8 = 8 (к.)

Розв’язання (виразом)

(22 + 18) : 8 = 5 (к.)

Відповідь: кожний учень отримав 5 каштанів.

 

Завдання 55  Записали довжину в сантиметрах і міліметрах:

275 мм = 270 см + 5 см = 27 см 5 мм

135 мм = 130 см + 5 см = 13 см 5 мм

537 мм = 530 см + 7 см = 53 см 7 мм

456 мм = 450 см + 5 см = 45 см 7 мм

 

Завдання 56 Чи дотри­муються хлопці правил риболовлі «УВАГА! Вилов риби завдовжки менш ніж 25 см заборонено»?

Міркуємо так. А моя рибина — завдовжки 255 мм = 25 см 5 мм, а 25 см 5 мм > 25 см.

Довжина моєї ри­бини — 260 мм = 26 см, а 26 см > 25 см.

Відповідь: так, хлопці дотримуються правил риболовлі.

 

Завдання 57

Якщо с = 30, тоді 650 – с = 650 – 30 = 620

Якщо с = 300, тоді 650 – с = 650 – 300 = 350

Якщо с = 500, тоді 650 – с = 650 – 500 = 150

Якщо с = 50, тоді 650 – с = 650 – 50 = 600

 

Завдання 58  Складена задача на віднімання числа від суми

Купили 300 г макаронів і 500 г молока. Для при­готування обіду використали 600 г цих продук­тів. Скільки грамів продуктів залишилося?

Було

Використали

Залишилось

300 г і 500 г

600 г

?

Короткий запис

Було — ?, 300 г і 500 г

Використали — 600 г

Залишилось — ?

Вираз    (300 + 500) – 600

Короткий запис №1

Макарони — 300 г

Молоко — 500 г

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 800 г

Використали — 600 г

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього грамів продуктів купили? 300 + 500 = 800 (г)

2) Скільки грамів продуктів залишилося? 800 – 600 = 200 (г)

Розв’язання (виразом)

(300 + 500) – 600 = 200 (г)

Відповідь: залишилося 200 грамів продуктів.

 

Завдання 59

1) 780 – 50 = 730    890 – 50 = 840   370 – 50 = 320    560 – 50 = 510

2) 620 – 500 = 120  730 – 500 = 230  910 – 500 = 410  520 – 500 = 20

 

Завдання 60, 61

1) Віднімання порозрядне:

970 – 230 = 740      970 – 230 = (900 – 200) + (70 – 30) = 700 + 40 = 740

2) Віднімання частинами:

970 – 230 = (970 – 200) – 30 = 770 – 30 = 740

3) Віднімання способом укрупнення розрядів:

970 – 230 = 97 д. – 23 д. = 74 д. = 740

Обчислили зручним для способом:

360 – 250 = 36 д. – 25 д. = 11 д. = 110

940 – 630 = 94 д. – 63 д. = 31 д. = 310

270 – 160 = 270 – 100 – 60 = 170 – 60 = 110

890 – 240 – 240 = 89 д. – 24 д. – 24 д. = 65 д. – 24 д. = 41 д. = 410

 

Завдання 62  Порядок дій

560 – 3 10 = 560 – 30 = 530   

560 + 3 10 = 560 + 30 = 590

120 – 80 : 8 = 120 – 10 = 110

(120 – 80) : 8 = 40 : 8 = 5

670 – 540 – 50 = 130 – 50 = 130 – 30 – 20 = 80

60 + 70 + 320 = 60 + 390 = 390 + 10 + 50 = 450

Завдання 63

780 – с = 520

с = 780 – 520

с = 260

780 – 260 = 520

520 = 520

m + 120 = 740

m = 740 – 120

m = 620

620 + 120 = 740

740 = 740

k – 40 = 150

k = 150 + 40

k = 190

190 – 40 = 150

150 = 150

Завдання 64 Складені задачі на віднімання числа від суми

1) В одній цистерні було 500 л води, а в іншій — 400 л. Для поливу городу використали  300 л. Скільки літрів води залишилось у двох цистернах?

1 спосіб

Короткий запис

Було — ?, 500 л і 400 л

Використали — 300 л

Залишилось — ?

Вираз    (500 + 400) – 300

План розв’язування

1) Скільки всього літрів води було?

2) Скільки літрів води залишилось у двох цистернах?

Розв’язання

1) 500 + 400 = 900 (л) – всього літрів води використали.

2) 900 – 300 = 600 (л)

2 спосіб

Нехай для поливу використали воду з першої цистерни, тоді

Короткий запис

Було І цистерна — 500 л

Використали — 300 л

Залишилось (І цистерна залишилось) — ?

ІІ цистерна залишилось — 400 л

Всього залишилось — ?

Вираз    (500 – 300) + 400

План розв’язування

1) Скільки літрів води залишилось у першій цистерні?

2) Скільки літрів води залишилось у двох цистернах?

Розв’язання

1) 500 – 300 = 200 (л) – літрів води залишилось у першій цистерні.

2) 200 + 400 = 600 (л.)

3 спосіб

Нехай для поливу використали воду з другої цистерни, тоді

Короткий запис

Було ІІ цистерна — 400 л

Використали — 300 л

Залишилось (ІІ цистерна залишилось) — ?

І цистерна залишилось — 500 л

Всього залишилось — ?

Вираз    (400 – 300) + 500

План розв’язування

1) Скільки літрів води залишилось у другій цистерні?

2) Скільки літрів води залишилось у двох цистернах?

Розв’язання

1) 400 – 300 = 100 (л) – літрів води залишилось у другій цистерні.

2) 100 + 500 = 600 (л.)

Відповідь: у двох цистернах залишилося 600 літрів води.

 

2) В одній цистерні було 400 л води, а в іншій — 300 л. Для поливу городу використали 600 л води. Скільки літрів води залишилось у двох цистернах?

Короткий запис

Було — ?, 400 л і 300 л

Використали — 600 л

Залишилось — ?

Вираз    (400 + 300) – 600

План розв’язування

1) Скільки всього літрів води було?

2) Скільки літрів води залишилось у двох цистернах?

Розв’язання

1) 400 + 300 = 700 (л) – всього літрів води було.

2) 700 – 600 = 100 (л)

Відповідь: у двох цистернах залишилось 100 літрів води.

 

Завдання 65  Складена задача на віднімання суми від числа

У пляшці було 870 г олії. Першого разу викорис­тали 200 г олії, а другого — 150 г. Скільки грамів олії залишилось у пляшці?

1 спосіб

Короткий запис

Було — 870 г

Використали — ?, 200 г і 150 г

Залишилось — ?

Вираз   870 – (200 + 150)

План розв’язування

1) Скільки всього грамів олії використали?

2) Скільки грамів олії залишилось у пляшці?

Розв’язання

1) 200 + 150 = 350 (г) – всього грамів олії використали.

2) 870 – 350 = 520 (г) – грамів олії залишилось у пляшці.

2 спосіб

Оскільки олію використовували першого і другого разу, тоді

Короткий запис

Було — 870 г

Використали І разу — 200 г

Залишилось (Було) — ?

Використали ІІ разу — 150 г

Залишилось — ?

Вираз   (870 – 200) – 150

План розв’язування

1) Скільки грамів олії залишилося після І разу?

2) Скільки грамів олії залишилось у пляшці?

Розв’язання

1) 870 – 200 = 670 (г) – грамів олії залишилося після І разу.

2) 870 – 350 = 520 (г) – грамів олії залишилось у пляшці.

Відповідь: у пляшці залишилось 520 грамів олії.

 

Завдання 66

230 + n = 470

n = 470 – 230

n = 240

230 + 240 = 470

470 = 470

5 • с = 45

с = 45 : 5

с = 9

5 • 9 = 45

45 = 45

90 : b = 10

b = 90 : 10

b = 9

90 : 9 = 10

10 = 10

Інші завдання дивись тут...