Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 251 Переставний закон множення

15 – 7 • 2 = 15 – 14 = 1

15 – 2 • 7 = 15 – 14 = 1

48 – 8 • 2 = 48 – 16 = 32

48 – 2 • 8 = 48 – 16 = 32

9 • 3 – 9 = 27 – 9 = 18

3 • 9 – 9 = 27 – 9 = 18

8 • 3 – 24 = 24 – 24 = 0

3 • 8 – 24 = 24 – 24 = 0

Завдання 252 Множення на розрядну одиницю

Помножити на 10 – справа приписати 0.

2 • 10 = 20     3 • 10 = 30    4 • 10 = 40      5 • 10 = 50

6 • 10 = 60     7 • 10 = 70    8 • 10 = 80      9 • 10 = 90

 

Завдання 253  Порівняння чисел

8 • 10 = 10 • 8

(переставний закон множення)

7 • 10 > 6 • 10   

(де більший множник, там більший добуток)

9 • 10 = 10 • 9

(переставний закон множення)

3 • 10 > 2 • 10

(де більший множник, там більший добуток)

Завдання 254  Множення способом укрупнення розрядних одиниць

10 • 5 = 50          100 • 5 = 500

1 д. • 5 = 5 д.      1 с. • 5 = 5 с.

 

Завдання 255

10 • 3 = 30

100 • 3 = 300

10 • 9 = 90

100 • 9 = 900

10 • 4 = 40

100 • 4 = 400

10 • 7 = 70

100 • 7 = 700

Завдання 256

100 + 100 + 100 + 100 + 100 – 380 = 100 • 5 – 380 = 500 – 380 = 500 – 400 + 20 = 120

100 + 100 + 100 – 278 = 100 • 3 – 278 = 300 – 278 = 300 – 300 + 22 = 22

 

Завдання 257  Що важче: печиво (160 г) чи дві шоколадки (100 г + 100 г)?

160 г > 100 г + 100 г,    160 г > 200 г, тому дві шоколадки важчі, ніж печиво.

 

Завдання 258

456 + 135 = 500 + 80 + 11 = 591

784 – 537 = 784 – 534 – 3 = 250 – 3 = 247

673 – 138 + 78 = 673 – 140 + 2 + 78 = 533 + 80 = 500 + 110 + 3 = 613

528 + 317 + 46 = 800 + 70 + 21 = 891

134 – 7 • 8 = 134 – 56 = 134 – 34 – 22 = 100 – 22 = 78

(125 – 71) : 6 = (125 – 21 – 50) : 6 = 54 : 6 = 9

 

Завдання 259 Складена задача на знаходження суми

У першому під'їзді будинку проживає 215 меш­канців, у другому — на 108 мешканців більше, ніж у першому, а в третьому — 340 мешканців. Скільки всього мешканців проживає у трьох під'їздах?

Короткий запис

І під’їзд — 215 мешканців

ІІ під’їзд — ?, на 108 мешканців більше, ніж у І

Всього (І і ІІ під’їзди) — ?

ІІІ під’їзд — 340 мешканців

Всього — ?

Розв’язання

1) 215 + 108 = 215 + 105 + 3 = 323 (м.) – мешканців проживає у другому під’їзді.

2) 215 + 323 = 438 (м.) – всього мешканців проживає у І і ІІ під’їздах.

3) 438 + 340 = 878 (м.)

2 спосіб

Короткий запис

І під’їзд — 215 мешканців

ІІ під’їзд — ?, на 108 мешканців більше, ніж у І

ІІІ під’їзд — 340 мешканців

Всього — ?

Розв’язання

1) 215 + 108 = 215 + 105 + 3 = 323 (м.) – мешканців проживає у другому під’їзді.

2) 215 + 323 + 340 = 438 + 340 = 878 (м.) 

Відповідь: у трьох під’їздах проживає 878 мешканців.

 

Завдання 260 Змінили числові дані в попередній задачі так, щоб у відповіді було число 900.

У першому під'їзді будинку проживає 215 меш­канців, у другому — на 130 мешканців більше, ніж у першому, а в третьому — 340 мешканців. Скільки всього мешканців проживає у трьох під'їздах?

Короткий запис

І під'їзд — 215 мешканців

ІІ під'їзд — ?, на 130 мешканців більше

ІІІ під'їзд — 340 мешканців

Всього — ?

215 + (215 + 130) + 340 = 800 + 90 + 10 = 900 (м.)

 

Завдання 261 Складена задача на знаходження суми

Купили три шоколадки масою 100 г кожна, і коробку цукерок, маса якої на 255 г більша, ніж маса трьох шоколадок. Яка маса всієї покупки?

Шоколадки

Цукерки

Всього

3 шоколадки по 100 г

на 255 г більше

?

Короткий запис

Шоколадки — ? г, 3 шоколадки по 100 г

Цукерки — ?, на 255 г більше

Всього — ?

Вираз    100 • 3 + (100 • 3 + 255)

Розв’язання

1) 100 • 3 = 300 (г) – маса трьох шоколадок.

2) 300 + 255 = 555 (г) – маса коробки цукерок.

3) 300 + 555 = 855 (г) – маса всієї покупки.

Відповідь: маса всієї покупки 855 грамів.

 

Завдання 262 Порядок дій

100 • 6 – 340 = 600 – 340 = 600 – 400 + 60 = 260

100 • 8 – 620 = 800 – 620 = 800 – 700 + 80 = 180

560 – 100 • 3 = 560 – 300 = 260

1000 – 100 • 9 = 1000 – 900 = 100

6 • 4 : 3 = 24 : 3 = 8

2 • 9 : 6 = 18 : 6 = 3

Завдання 263 Зменшуване – Від’ємник = Різниця

41 – (8 • 4) = 41 – 32 = 41 – 40 + 8 = 9         56 : 8 – 0 = 7 – 0 = 7

72 – (64 : 8) = 72 – 8 = 72 – 10 + 2 = 64       35 – 5 • 7 = 35 – 35 = 0

80 – (51 – 9) = 80 – (51 – 10 + 1) = 80 – 42 = 80 – 50 + 8 = 38

 

Завдання 264

Переставний закон множення: від перестановки множників добуток не змінюється.

7 • 10 = 10 • 7 = 70

6 • 10 = 10 • 6 = 60

5 • 10 = 10 • 5 = 50

3 • 10 = 10 • 3 = 30

6 • 100 = 100 • 6 = 600

2 • 100 = 100 • 2 = 200

3 • 100 = 100 • 3 = 300

10 • 100 = 100 • 10 = 1000

7 • 10 = 10 • 7 = 70

9 • 100 = 100 • 9 = 900

Завдання 265

4 • 100 – 150 = 400 – 150 = 400 – 200 + 50 = 250

5 • 100 – 10 • 7 = 800 – 70 = 800 – 100 + 30 = 730

9 • 100 – 9 • 8 = 900 – 72 = 900 – 100 + 28 = 828

 

Завдання 266

8 • 10 = 80

80 : 8 = 10

80 : 10 = 8

9 • 10 = 90

90 : 9 = 10

90 : 10 = 9

4 • 10 = 40

40 : 4 = 10

10 : 10 = 4

5 • 10 = 50

50 : 5 = 10

50 : 10 = 5

Завдання 267

8 • 100 = 800

800 : 100 = 8

7 • 100 = 700

700 : 100 = 7

3 • 100 = 300

300 : 100 = 3

10 • 100 = 1000

1000 : 100 = 10

Завдання 268

642 – 3 • 100 = 642 – 300 = 342

379 + 6 • 100 = 379 + 600 = 979

(500 – 480) : 10 = 20 : 10 = 2

(9 • 10 + 510) : 100 = 600 : 100 = 6

5 • (560 – 460) = 5 • 100 = 500

(180 + 220) : 100 = 400 : 100 = 4

Завдання 269 Рівняння

100 • х = 700

х = 700 : 100

х = 7

100 • 7 = 700

700 = 700

567 – с = 378

с = 567 + 378

с = 935

567 – 935 = 378

378 = 378

х • 100 = 300

х = 300 : 100

х = 3

3 • 100 = 300

300 = 300

Завдання 270  Кожну суму зменшили на 247 (відняли число 247):

(368 + 126) – 247 = (400 + 80 + 14) – 247 = 494 – 247 = 494 – 250 + 3 = 244 + 3 = 247

(715 + 190) – 247 = (800 + 100 + 5) – 247 = 905 – 247 = 905 – 300 + 53 = 658

(425 + 175) – 247 = (500 + 90 + 10) – 247 = 600 – 247 = 600 – 300 + 53 = 353

(567 + 33) – 247 = (500 + 90 + 10) – 247 = 600 – 247 = 600 – 300 + 53 = 353

 

Завдання 271 Складена задача, яка не зводиться до одиниці

Дорога від Кропивницького до Житомира становить 400 км. На кожні 100 км шляху авто­мобіль витрачає 8 л пального. Скільки літрів пального витратить автомобіль, щоб подолати цю відстань?

Короткий запис

8 л — 100 км

? л — 400 км, у ? разів більше

Вираз     8 • (400 : 100)

План розв’язування

1) У скільки разів більшу відстань треба подолати?

2) Скільки літрів пального витратить автомобіль, щоб подолати цю відстань?

Розв’язання

Якщо на 100 км витрачає 8 л, то 400 км – це відстань у 4 рази більше, тому відповідно пального витратить у стільки ж разів більше, тобто

1) 400 : 100 = 4 (р.) – у стільки разів більше кілометрів.

2) 8 • 4 = 32 (л) – літрів пального витратить.

Відповідь: автомобіль витратить 32 літри пального.

 

Завдання 272  Складена задача

Бригада лісників посадила 370 саджанців сосни, саджанців горіха — на 135 менше, ніж саджанців сосни, а саджанців дуба — на 180 менше, ніж са­джанців сосни й горіха разом. Скільки саджанців дуба посадила бригада?

Короткий запис

Сосни — 370 саджанців

Горіхи — ?, на 135 саджанців менше, ніж сосни

Всього (Сосни і горіхи) — ?

Дуби — ?, на 180 саджанців менше, ніж сосен і горіхів разом

Вираз     370 + (370 – 135) – 180  

План розв’язування

1) Скільки саджанців горіха посадила бригада?

2) Скільки всього саджанців сосни і горіха посадили?

3) Скільки саджанців дуба посадила бригада?

Розв’язання

1) 370 – 135 = 370 – 140 + 5 = 235 (с.) – саджанців горіхів посадили бригада.

2) 370 + 235 = 500 + 100 + 5 = 605 (с.) – всього саджанців сосни і горіхів разом посадили.

3) 605 – 180 = 605 – 200 + 20 = 425 (с.) – саджанців дуба посадила бригада.

Відповідь: бригада посадила 425 саджанців дуба.

 

Завдання 273

1 дм = 10 см, а 1 см = 1/10 дм           1 дм = 100 мм, а 1 мм = 1/100 дм

 

Завдання 274

4 см 5 мм = 45 мм      15 см 2 мм = 152 мм        6 см = 60 мм

 

Завдання 275 Складена задача на знаходження суми

Купили футбольний м'яч за ціною 290 грн, рукавички для воротаря, що коштують на 45 грн менше, ніж м'яч, і захисний шолом — за 353 грн. Яка вартість покупки?

Короткий запис

М’яч — 290 грн

Рукавички — ?, на 45 грн менше, ніж м’яч

Всього (М’яч і рукавички) — ?

Шолом  — 353 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка ціна рукавичок?

2) Яка вартість м’яча і рукавичок?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 290 – 45 = 245 (грн) – ціна рукавичок.

2) 290 + 245 = 400 + 130 + 5 = 535 (грн) – вартість м’яча і рукавичок.

3) 535 + 353 = 800 + 80 + 8 = 888 (грн)

2 спосіб

Короткий запис

М’яч — 290 грн

Рукавички — ?, на 45 грн менше, ніж м’яч

Шолом  — 353 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка ціна рукавичок?

2) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 290 – 45 = 245 (грн) – ціна рукавичок.

2) 290 + 245 + 353 = 700 + 180 + 8 = 888 (грн)

Відповідь: вартість покупки 888 гривень.

 

Завдання 276 Рівняння

с • 100 = 600

с = 600 : 100

с = 6

6 • 100 = 600

600 = 600

b : 100 = 7

b = 7 • 100

b = 700

700 : 100 = 7

7 = 7

а – 378 = 473

а = 473 + 378

а = 851

851 – 378 = 473

473 = 473

Завдання 277  Одиниці вимірювання

42 м : 7 = 6 м

35 хв : 5 = 7 хв

100 см : 10 = 10 см

100 см : 10 см = 10

500 кг : 100 = 5 кг

500 кг : 100 кг = 5

Завдання 278 Ділення способом укрупнення розрядних одиниць

50 : 5 = 10         500 : 5 = 100

5 д. : 5 = 1 д.     5 сот. : 5 = 1 сот.

 

Завдання 279

90 : 9 = 9 д. : 9 = 1 д. = 10

40 : 4 = 4 д. : 4 = 1 д. = 10

80 : 8 = 8 д. : 8 = 1 д. = 10

10 : 1 = 1 д. : 1 = 1 д. = 10

900 : 9 = 9 сот. : 9 = 1 сот. = 100

400 : 4 = 4 сот. : 4 = 1 сот. = 100

800 : 8 = 8 сот. : 8 = 1 сот. = 100

100 : 1 = 1 сот. : 1 = 1 сот. = 100

Завдання 280

700 : 7 – 56 = 100 – 56 = 100 – 60 + 4 = 44

800 : 100 • 5 = 8 • 5 = 40

(3 • 4 + 88) • 2 = (12 + 88) • 2 = 100 • 2 = 200

27 : 3 : 3 • 100 = 9 : 3 • 100 = 3 • 100 = 300

1000 : 100 : 10 = 10 : 10 = 1

(740 – 700) : 8 = 40 : 8 = 5

Завдання 281

Якщо с = 700, тоді с – с : 100 = 700 – 700 : 100 = 700 – 70 = 630

Якщо с = 400, тоді с – с : 100 = 400 – 400 : 100 = 400 – 40 = 360

Якщо с = 1000, тоді с – с : 100 = 1000 – 1000 : 100 = 1000 – 10 = 990

 

Завдання 282  Складна задача на знаходження невідомого доданку

У трьох під'їздах будинку проживає 842 мешкан­ці. У першому під'їзді — 267 мешканців, у дру­гому — на 38 мешканців більше, ніж у першому. Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді?

Короткий запис

І під’їзд —  267 мешканців

ІІ під’їзд — ?, на 38 мешканців більше, ніж у першому

Всього (І і ІІ під’їзди) — ?

ІІІ під’їзд — ?

Всього — 842 мешканців

План розв’язування

1) Скільки мешканців проживає в другому під'їзді?

2) Скільки всього мешканців проживає в першому і другому під'їздах?

3) Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді?

Розв’язання

1) 267 + 38 = 267 + 40 – 2 = 305 (м.) – мешканців у другому під’їзді.

2) 267 + 305 = 500 + 60 + 12 = 572 (м.) – всього мешканців у першому і другому під’їздах.

3) 842 – 572 = 842 – 542 – 30 = 270 (м.)

2 спосіб

Короткий запис

І під’їзд —  267 мешканців

ІІ під’їзд — ?, на 38 мешканців більше, ніж у першому

ІІІ під’їзд — ?

Всього — 842 мешканців

План розв’язування

1) Скільки мешканців проживає в другому під'їзді?

2) Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді?

Розв’язання

1) 267 + 38 = 267 + 40 – 2 = 305 (м.) – мешканців у другому під’їзді.

2) 842 – 267 – 305 = 270 (м.)

Відповідь: у третьому під’їзді проживає 270 мешканців.

 

Завдання 283  Радіус кола із центром у точці С дорівнює КС = СР = 15 см, а радіус кола із центром у точці М дорівнює РМ = МТ = 10 см. Знайди відстань між точками К і Т.

КТ = КС + СР + РМ + МТ = 15 см + 15 см + 10 см + 10 см = 50 см

 

Завдання 284

1000 : 100 : 5 = 10 : 5 = 2             600 : 6 + 479 = 100 + 479 = 579

456 + 7 • 8 = 456 + 56 = 400 + 100 + 12 = 512

 

Завдання 285 Складена задача на знаходження невідомого доданку

За три сеанси кінофільм переглянуло 347 глядачів. На першому сеансі в кінотеатрі було 86 гля­дачів, на другому — 128 глядачів. Скільки глядачів було на третьому сеансі?

Короткий запис

І сеанс — 86 глядачів

ІІ сеанс — 128 глядачів

Всього (І і ІІ сеанси) — ?

ІІІ сеанс — ?

Всього — 347 глядачів

План розв’язування

1) Скільки всього глядачів було на першому і другому сеансах?

2) Скільки глядачів було на третьому сеансі?

Розв’язання

1) 128 + 86 = 100 + 100 + 14 = 214 (гл.) – всього глядачів на першому і другому сеансах.

2) 347 – 214 = 133 (гл.)

2 спосіб

Спочатку можемо дізнатися кількість глядачів на другому і третьому сеансі, а потім на третьому, тоді

Короткий запис

ІІ сеанс — 128 глядачів

ІІІ сеанс — ?

Всього (ІІ і ІІІ сеанси) — ?

І сеанс — 86 глядачів

Всього — 347 глядачів

План розв’язування

1) Скільки глядачів було на другому і третьому сеансах разом?

2) Скільки глядачів було на третьому сеансі?

Розв’язання

1) 347 – 86 = 347 – 80 – 6 = 261 (гл.) – глядачів на другому і третьому сеансах разом.

2) 261 – 128 = 261 – 130 + 2 = 133 (гл.)

3 спосіб (виразом)

Короткий запис

І сеанс — 86 глядачів

ІІ сеанс — 128 глядачів

ІІІ сеанс — ?

Всього — 347 глядачів

Розв’язання

1) 347 – 86 – 128 = 133 (гл.)

Відповідь: на третьому сеансі було 133 глядачі.

Інші завдання дивись тут...