Інші завдання дивись тут...

Завдання 251 Переставний закон множення

15 – 7 • 2 = 15 – 14 = 1

15 – 2 • 7 = 15 – 14 = 1

48 – 8 • 2 = 48 – 16 = 32

48 – 2 • 8 = 48 – 16 = 32

9 • 3 – 9 = 27 – 9 = 18

3 • 9 – 9 = 27 – 9 = 18

8 • 3 – 24 = 24 – 24 = 0

3 • 8 – 24 = 24 – 24 = 0

 

Завдання 252

2 • 10 = 20     3 • 10 = 30    4 • 10 = 40      5 • 10 = 50

6 • 10 = 60     7 • 10 = 70    8 • 10 = 80      9 • 10 = 90

 

Завдання 253  Порівняння чисел

8 • 10 = 10 • 8     переставний закон множення

9 • 10 = 10 • 9     переставний закон множення

7 • 10 > 6 • 10   

3 • 10 > 2 • 10

 

Завдання 254

10 • 5 = 50          100 • 5 = 500

1 д. • 5 = 5 д.      1 с. • 5 = 5 с.

 

Завдання 255

10 • 3 = 30

100 • 3 = 300

10 • 9 = 90

100 • 9 = 900

10 • 4 = 40

100 • 4 = 400

10 • 7 = 70

100 • 7 = 700

Завдання 256

100 + 100 + 100 + 100 + 100 – 380 = 500 – 380 = 120

100 + 100 + 100 – 278 = 300 – 278 = 22

 

Завдання 257  Що важче: печиво (160 г) чи дві шоколадки (100 г + 100 г)?

160 г > 100 г + 100 г      дві шоколадки важчі, ніж печиво

160 г > 200 г

 

Завдання 258

456 + 135 = 591

784 – 537 = 247

673 – 138 + 78 = 613

528 + 317 + 46 = 891

134 – 7 • 8 = 78

(125 – 71) : 6 = 9

 

Завдання 259

У першому під'їзді будинку проживає 215 меш­канців, у другому — на 108 мешканців більше, ніж у першому, а в третьому — 340 мешканців. Скільки всього мешканців проживає у трьох під'їздах?

Розв’язання

1) 215 + 108 = 323 (м.) – у другому

2) 215 + 232 + 340 = 878 (м.)

Відповідь: у трьох під’їздах 878 мешканців

 

Завдання 260 Зміни числові дані в попередній задачі так, щоб у відповіді було число 900

У першому під'їзді будинку проживає 215 меш­канців, у другому — на 130 мешканців більше, ніж у першому, а в третьому — 340 мешканців. Скільки всього мешканців проживає у трьох під'їздах?

Короткий запис

І під'їзд — 215 мешканців

ІІ під'їзд — ?, на 130 мешканців більше

ІІІ під'їзд — 215 мешканців

Всього — ?

 

Завдання 261

Купили три шоколадки масою 100 г кожна, і коробку цукерок, маса якої на 255 г більша, ніж маса трьох шоколадок. Яка маса всієї покупки?

Розв’язання

1) 100 • 3 = 300 (г) – маса шоколадок

2) 300 + 255 = 555 (г) – маса коробки цукерок

3) 300 + 555 = 855 (г)

Відповідь: маса покупки 855 грамів

 

Завдання 262 Порядок дій

100 • 6 – 340 = 260

100 • 8 – 620 = 180

560 – 100 • 3 = 260

1000 – 100 • 9 = 100

6 • 4 : 3 = 8

2 • 9 : 6 = 3

 

Завдання 263

Завдання 1

Зменшуване

41

56 : 8

72

35

80

Від'ємник

8 • 4

0

64 : 8

5 • 7

51 - 9

41 – (8 • 4) = 9

56 : 8 – 0 = 7

72 – (64 : 8) = 64

35 – 5 • 7 = 0

80 – (51 – 9) = 38

 

Завдання 264

7 • 10 = 10 • 7 = 70

6 • 10 = 10 • 6 = 60

5 • 10 = 10 • 5 = 50

3 • 10 = 10 • 3 = 30

6 • 100 = 100 • 6 = 600

2 • 100 = 100 • 2 = 200

3 • 100 = 100 • 3 = 300

10 • 100 = 100 • 10 = 1000

7 • 10 = 10 • 7 = 70

9 • 100 = 100 • 9 = 900

 

Завдання 265

4 • 100 – 150 = 400 – 150 = 250

5 • 100 – 10 • 7 = 800 – 70 = 730

9 • 100 – 9 • 8 = 900 – 72 = 828

 

Завдання 266

8 • 10 = 80

80 : 8 = 10

80 : 10 = 8

9 • 10 = 90

90 : 9 = 10

90 : 10 = 9

4 • 10 = 40

40 : 4 = 10

10 : 10 = 4

5 • 10 = 50

50 : 5 = 10

50 : 10 = 5

Завдання 267

8 • 100 = 800

800 : 100 = 8

7 • 100 = 700

700 : 100 = 7

3 • 100 = 300

300 : 100 = 3

10 • 100 = 1000

1000 : 100 = 10

Завдання 268

642 – 3 • 100 = 642 – 300 = 342

379 + 6 • 100 = 379 + 600 = 979

(500 – 480) : 10 = 20 : 10 = 2

(9 • 10 + 510) : 100 = 600 : 100 = 6

(180 + 220) : 100 = 400 : 100 = 4

 

Завдання 269 Рівняння

100 • х = 700

х = 700 : 100

х = 7

100 • 7 = 700

700 = 700

567 – с = 378

с = 567 + 378

с = 935

567 – 935 = 378

378 = 378

х • 100 = 300

х = 300 : 100

х = 3

3 • 100 = 300

300 = 300

Завдання 270  Кожну суму зменш на 247

(368 + 126) – 247 = 247

(715 + 190) – 247 = 658

(425 + 175) – 247 = 353

(567 + 33) – 247 = 353 

 

Завдання 271

Дорога від Кропивницького до Житомира становить 400 км. На кожні 100 км шляху авто­мобіль витрачає 8 л пального. Скільки літрів пального витратить автомобіль, щоб подолати цю відстань?

Короткий запис

100 км — 8 л

400 км — ? л

Розв’язання

Якщо на 100 км витрачає 8 л, то на 400 км у 4 рази більше, тобто

1) 400 : 100 = 4 (р.)

2) 8 • 4 = 32 (л)  

Відповідь: автомобіль витратить 32 літри

 

Завдання 272

Бригада лісників посадила 370 саджанців сосни, саджанців горіха — на 135 менше, ніж саджанців сосни, а саджанців дуба — на 180 менше, ніж са­джанців сосни й горіха разом. Скільки саджанців дуба посадила бригада?

Розв’язання

1) 370 – 135 = 235 (с.) – саджанців горіхів

2) 370 + 235 = 605 (с.) – саджанців сосни і горіхів разом

3) 605 – 180 = 425 (с.)

Відповідь: бригада посадила 425 саджанців

 

Завдання 273

1 дм = 10 см       1 см = 1/10 дм

1 дм = 100 мм     1 мм = 1/100 дм

 

Завдання 274

4 см 5 мм = 45 мм

15 см 2 мм = 152 мм

6 см = 60 мм

 

Завдання 275

Купили футбольний м'яч за ціною 290 грн, рукавички для воротаря, що коштують на 45 грн менше, ніж м'яч, і захисний шолом — за 353 грн. Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 290 – 45 = 245 (грн) – ціна рукавичок

2) 290 + 245 + 353 = 888 (грн)

Відповідь: вартість покупки 888 гривень

 

Завдання 276

с • 100 = 600

с = 600 : 100

с = 6

6 • 100 = 600

600 = 600

b : 100 = 7

b = 7 • 100

b = 700

700 : 100 = 7

7 = 7

а – 378 = 473

а = 473 + 378

а = 851

851 – 378 = 473

473 = 473

 

Завдання 277  Одиниці вимірювання

42 м : 7 = 6 м

35 хв : 5 = 7 хв

100 см : 10 = 10 см

100 см : 10 см = 10

500 кг : 100 = 5 кг

500 кг : 100 кг = 5

Завдання 278

50 : 5 = 10         500 : 5 = 100

5 д. : 5 = 1 д.     5 с. : 5 = 1 с.

 

Завдання 279

90 : 9 = 10

900 : 9 = 100

40 : 4 = 10

400 : 4 = 100

80 : 8 = 10

800 : 8 = 100

10 : 1 = 10

100 : 1 = 100

Завдання 280

700 : 7 – 56 = 100 – 56 = 44

800 : 100 • 5 = 8 • 5 = 40

(3 • 4 + 88) • 2 = (10 + 88) • 2 = 200

27 : 3 : 3 • 100 = 9 : 3 • 100 = 3 • 100 = 300

1000 : 100 : 10 = 10 : 10 = 1

(740 – 700) : 8 = 40 : 8 = 5

 

Завдання 281

Якщо с = 700, тоді с – с : 100 = 700 – 700 : 100 = 700 – 70 = 630

Якщо с = 400, тоді с – с : 100 = 400 – 400 : 100 = 400 – 40 = 360

Якщо с = 1000, тоді с – с : 100 = 1000 – 1000 : 100 = 1000 – 10 = 990

 

Завдання 282

У трьох під'їздах будинку проживає 842 мешкан­ці. У першому під'їзді — 267 мешканців, у дру­гому — на 38 мешканців більше, ніж у першому. Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді?

Короткий запис

І — на 267 м. менше, ніж у другому

ІІ — на 38 м. більше, ніж у першому

ІІІ — ?

Всього — 842 м

Розв’язання

1) 267 + 38 = 305 (м.) – у другому під’їзді

2) 267 + 305 = 572 (м.) – у першому і другому разом

3) 842 – 572 = 270 (м.)

Відповідь: у третьому під під’їзді 270 мешканців

 

Завдання 283

Радіус кола із центром у точці С дорівнює КС = СР = 15 см, а радіус кола із центром у точці М дорівнює РМ = МТ = 10 см. Знайди відстань між точками К і Т.

КТ = КС + СР + РМ + МТ = 15 см + 15 см + 10 см + 10 см = 50 см

 

Завдання 284

1000 : 100 : 5 = 2

600 : 6 + 479 = 579

456 + 7 • 8 = 512

 

Завдання 285

За три сеанси кінофільм переглянуло 347 глядачів. На першому сеансі в кінотеатрі було 86 гля­дачів, на другому — 128 глядачів. Скільки глядачів було на третьому сеансі?

Розв’язання

1) 128 + 86 = 214 (гл.) – глядачів на першому і другому сеансі

2) 347 – 214 = 133 (гл.)

Відповідь: на третьому сеансі було 133 глядачі

Інші завдання дивись тут...