Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 352 Множення суми на число

(5 + 3) • 9 = 8 • 9 = 72         (5 + 3) • 9 = 5 • 9 + 3 • 9 = 45 + 27 = 72

(4 + 6) • 8 = 10 • 8 = 80       (4 + 6) • 8 = 4 • 8 + 6 • 8 = 32 + 48 = 80

(3 + 6) • 5 = 9 • 5 = 45         (3 + 6) • 5 = 3 • 5 + 6 • 5 = 15 + 30 = 45

2) Знайшли добутки зручним способом

(2 + 7) • 7 = 9 • 7 = 63     (4 + 5) • 10 = 9 • 10 = 90    (5 + 5) • 100 = 10 • 100 = 1000

 

Завдання 353

15 • 3 = (10 + 5) • 3 = 10 • 3 + 5 • 3 = 30 + 15 = 45

 

Завдання 354

31 • 3 = (30 + 1) • 3 = 90 + 3 = 93

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

41 • 2 = (40 + 1) • 2 = 80 + 2 = 82

33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 90 + 9 = 99

17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

47 • 2 = (40 + 7) • 2 = 80 + 14 = 94

12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 60 + 12 = 72

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 40 + 36 = 76

Завдання 355

12 • 2 + 12 = 12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 30 + 6 = 36

22 • 2 + 22 = 22 • 3 = (20 + 2) • 3 = 60 + 6 = 66

12 • 3 – 13 = (10 + 2) • 3 – 13 = 30 + 6 – 13 = 36 – 13 = 20

23 • 3 – 23 = 23 • 2 = (20 + 3) • 2  = 40 + 6 = 46

14 • 4 + 36 = (10 + 4) • 4 + 36 = 40 + 16 + 36 = 56 + 36 = 80 + 12 = 92

24 • 4 – 36 = (20 + 4) • 4 – 36 = 80 + 16 – 36 = 96 – 36 = 60

 

Завдання 356 Рівняння

567 + с = 918

с = 918 – 567

с = 351

567 + 351 = 918

918 = 918

а – 158 = 306

а = 306 + 158

а = 464

464 – 158 = 306

306 = 306

768 – b = 388

b = 768 – 388

b = 380

768 – 380 = 388

388 = 388

Завдання 357 Проста задача на множення

Майстер облицював стіну в кухні плиткою. Він поклав 5 рядів плитки, по 13 плиток у кожному. Скільки плиток поклав майстер?

Короткий запис

Плитки — ? пл., 5 рядів по 13 плиток

Схема

Розв’язання

13 • 5 = (10 + 3) • 5 = 65 (пл.) – плиток поклав майстер.

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 ряд — 13 плиток

5 рядів — ? плиток

13 • 5 : 1 = 65 (пл.) – плиток поклав майстер.

Відповідь: майстер поклав 65 плиток.

 

Завдання 358 Складена задача на знаходження суми добутків 

Ділянка

Кущів у 1 ряду

Кількість рядів

Загальна кількість кущів

І

5

8

?

?

ІІ

5

6

?

На першій ділянці посадили 8 рядів помідорів, по 5 кущів у кожному, і 6 рядів, по 5 кущів у кожному. Скільки всього кущів помідорів посадили?

1 спосіб

Короткий запис

І ділянка — ? к., 8 рядів по 5 кущів

ІІ ділянка — ? к., 6 рядів по 5 кущів

Всього — ?

Вираз    5 • 8 + 5 • 6

План розв’язування

1) Скільки кущів посадили на І ділянці?

2) Скільки кущів посадили на ІІ ділянці?

3) Скільки всього кущів помідорів посадили?

Розв’язання

1) 5 • 8 = 40 (к.) – кущів посадили на І ділянці.

2) 5 • 6 = 30 (к.) – кущів посадили на ІІ ділянці.

3) 40 + 30 = 70 (к.) – всього кущів помідорів посадили.

2 спосіб

Оскільки кількість кущів у рядах однакова, можна спочатку знайти загальну кількість рядів, а потім – загальну кількість кущів, тоді

Короткий запис

Кущів  — ? к.,  ? (8 рядів і 6 рядів) по 5 кущів

Вираз    5 • (8 + 6) 

План розв’язування

1) Скільки всього рядів посадили?

2) Скільки всього кущів помідорів посадили?

Розв’язання

1) 8 + 6 = 14 (р.) – всього рядів посадили.

2) 5 • 14 = 5 • (10 + 4) = 70 (к.) – всього кущів помідорів посадили.

 

Відповідь: посадили 70 кущів помідорів.

 

Завдання 359, 360 Розглянь діаграму, на якій показано, чим займа­ються учні 3 класу на дозвіллі

Діаграма

Короткий запис

П □□□□□□□

Ч □□□□

С □□□□□

К □□□□□□□□

Перегляд відеороликів — 7 учнів

Читання — 4 учні

Спорт — 5 учнів

Комп’ютерні ігри — 8 дітей

1) Більшість учнів на дозвіллі займаються комп’ютерними іграми.

2) 4 учні читають.

3) Правда, що учнів, які люблять перегляда­ти відеоролики більше, ніж учнів, які займаються спортом, бо 7 > 5.

4) 7 + 4 + 5 + 8 = 24 (уч.) – всього учнів у класі.

 

Завдання 361 Розглянь діаграму, на якій показано кількість дівчаток і хлопчиків у третіх класах

Діаграма

Короткий запис

ДА □□□□□□□□□□

ХА □□□□□□□□□□

ДБ □□□□□□□□□□□□

ХБ □□□□□□□□□□□

ДВ □□□□□□□□□□□□

ХВ □□□□□□□□□□□□□

Дівчатка 3-А — 10 учнів

Хлопчики 3-А — 10 учнів

Дівчатка 3-Б — 12 учнів

Хлопчики 3-Б — 11 учнів

Дівчатка 3-В — 12 учнів

Хлопчики 3-В — 13 учнів

1) 10 + 12 + 12 = 34 (д.) – всього дівчаток у 3-х класах.

2) 10 + 11 + 13 = 34 (хл.) – всього хлопчиків у 3-х класах.

3) 34 + 34 = 68 (уч.) – всього учнів у третіх класах.

 

Завдання 362 Порядок дій

47 • 2 = (40 + 7) • 2 = 80 + 14 = 94

41 • 2 = (40 + 1) • 2 = 80 + 2 = 82

27 • 3 + 457 = (20 + 7) • 3 + 457 = 60 + 21 + 457 = 400 + 130 + 8 = 538

933 – 33 • 3 = 933 – (30 + 3) • 3 = 933 – 90 – 9 = 933 – 33 – 60 – 6 = 834

49 • 2 + 23 • 4 = (40 + 9) • 2 + (20 + 3) • 4 = 80 + 18 + 80 + 12 = 160 + 30 = 190

32 • 2 – 17 • 3 = (30 + 2) • 2 – (10 + 7) • 3 = 60 + 4 – 30 – 21 = 64 – 51 = 13

 

Завдання 363  Склали вирази на знаходження суми, скорис­тавшись таблицею та обчислили їх значення

Доданок

4 • 6

12 • 5

23 • 4

33 • 2

80

Доданок

156

79

164

7 • 8

60 • 5

Сума

180

139

156

132

380

4 • 6 + 156 = 24 + 156 = 100 + 70 + 10 = 180

12 • 5 + 79 = (10 + 2) • 5 + 79 = 50 + 10 + 79 = 60 + 79 = 139

23 • 4 + 164 = (20 + 3) • 4 + 164 = 80 + 12 + 164 = 80 + 176 = 256

33 • 2 + 7 • 8 = (30 + 3) • 2 + 7 • 8 = 60 + 6 + 56 = 110 + 12 = 122

80 + 60 • 5 = 80 + 300 = 380

 

Завдання 364  Складена задача на знаходження суми добутків

Колір

Кульок в 1 гірлянді

Кількість гірлянд

Загальна кількість кульок

Зелені

6

6

?

?

Білі

6

4

?

Купили 6 гірлянд зелених повітряних кульок, по 6 штук у кожній, і 4 гірлянди білих кульок, по 6 штук у кожній. Скільки всього кульок купили? 

1 спосіб

Короткий запис

Кульки  — ? к.,  ? (6 гірлянд і 4 гірлянди) по 6 кульок

Вираз    6 • (6 + 4) 

План розв’язування

1) Скільки всього гірлянд купили?

2) Скільки всього кульок купили?

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (г.) – всього гірлянд.

2) 6 • 10 = 60 (к.)

2 спосіб

Короткий запис

Зелені — ? к., 6 гірлянд по 6 кульок

Білі — ? к., 4 гірлянди по 6 кульок

Всього — ?

Вираз    6 • 6 + 6 • 4

План розв’язування

1) Скільки зелених кульок купили?

2) Скільки білих кульок купили?

3) Скільки всього кульок купили?

Розв’язання

1) 6 • 6 = 36 (к.) – зелених кульок.

2) 6 • 4 = 24 (к.) – білих кульок.

3) 36 + 24 = 50 + 10 = 60 (к.)

Висновок: щоб помножити число на суму, можна помножити це число на кожний доданок і знайдені добутки додати: 6 • (6 + 4)  = 6 • 6 + 6 • 4

 

Завдання 365 Множення числа на суму

3 • (7 + 2) = 3 • 9 = 27 

3 • 7 + 3 • 2=21 + 6=27

5 • (4 + 6) = 5 • 10 = 50

5 • 4 + 5 • 6=20 + 30=50

8 • (6 + 1) = 8 • 7 = 56

8 • 6 + 8 • 1=48 + 8=56

Завдання 366

Якщо с = 5, тоді 5 • (с + 4) = 5 • (5 + 4) = 5 • 9 = 45

Якщо с = 0, тоді 5 • (с + 4) = 5 • (0 + 4) = 5 • 4 = 20

Якщо с = 6, тоді 5 • (с + 4) = 5 • (6 + 4) = 5 • 10 = 50

 

Завдання 367  Порядок дій

127 + 7 • (4 + 5) = 127 + 28 + 35 = 100 + 70 + 20 = 190

971 – 3 • (6 + 3) = 971 – (18 + 9) = 971 – 27 = 941 + (30 – 7) = 944

30 • 6 + 347 = 180 + 347 = 400 + 120 + 7 = 527

50 • 7 – 281 = 350 – 281 = 60 + (290 – 281) = 69

40 • 8 – 40 : 8 = 320 – 5 = 315

100 • 10 – 100 : 10 = 990

Завдання 368  Ширина ділянки дорівнює 4 м. Це становить 1/3 її довжини. Знайди периметр цієї ділянки.

Розв’язання

Якщо 4 м – це вже 1/3 довжини, тоді

1) 4 • 3 = 12 (м) – довжина ділянки.

Р = (4 + 12) • 2 = 16 • 2 = 32 (м)

2 спосіб

1) 4 • 3 = 12 (м) – довжина ділянки.

Р = 4 • 2 + 12 • 2 = 8 + 24 = 32 (м)

3 спосіб

1) 4 • 3 = 12 (м) – довжина ділянки.

Р = 4 + 12 + 4 + 12 = 32 (м)

Відповідь: периметр ділянки 32 метри.

 

Завдання 369 Проста задача на віднімання

Довжина городньої ділянки 425 м. Підлили 280 м. Скільки метрів залишилось підлити?

Було

Підлив

Залишилось

425 м

280 м

?

Короткий запис

Було — 425 м

Підлив — 280 м

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

425 – 280 = 425 – 300 + 20 = 125 + 20 = 145 (м)

Відповідь: залишилось підлити 145 метрів.

 

Завдання 370

1) 135 – 75 = 135 – 100 + 25 = 35 + 25 = 60 (см) – зріст собачки.

2) 135 + 8 = 135 + 5 + 3 = 143 (см) – зріст дівчинки.

 

Завдання 371

Якщо b = 3, тоді 7 • (b + 3) = 7 • (3 + 3) = 7 • 6 = 42

Якщо b = 7, тоді 7 • (b + 3) = 7 • (7 + 3) = 7 • 10 = 70

Якщо b = 1, тоді 7 • (b + 3) = 7 • (1 + 3) = 7 • 4 = 28

 

Завдання 372 Складена задача на знаходження суми добутків

У змаганнях брали участь дві команди легкоатле­тів, по 4 спортсмени в кожній, і три команди тені­систів, по 4 спортсмени в кожній. Скільки всього тенісистів і легкоатлетів брало участь у змаганнях?

1 спосіб

Короткий запис

Легкоатлети — ? сп., 2 команди по 4 спортсменів

Тенісисти — ? сп., 3 команди по 4 спортсмени

Всього — ?

Розв’язання

1) 4 • 2 = 8 (л.) – легкоатлетів брали участь.

2) 4 • 3 = 12 (т.) – тенісистів брали участь.

3) 8 + 12 = 20 (сп.) – всього спортсменів брало участь.

2 спосіб

Оскільки кількість спортсменів у командах однакова, можна спочатку

знайти загальну кількість команд, а потім – загальну кількість спортсменів, тоді

Короткий запис

Спортсменів  — ? сп.,  ? (2 команди і 3 команди) по 4 спортсмени

Розв’язання

1) 2 + 3 = 5 (к.) – всього команд брало участь.

2) 4 • 5 = 20 (сп.) – всього спортсменів брало участь.

 

Відповідь: у змаганнях брало участь 20 тенісистів і легкоатлетів.

 

Завдання 373 Склали вирази на знаходження різниці, скорис­тавшись таблицею та обчислили їх значення

Зменшуване

354

22 • 4

400

33 • 2

40 • 5

Від'ємник

15 • 3

79

17 • 4

7 • 8

11 • 5

Різниця

319

9

332

10

145

354 – 15 • 3 = 354 – (10 + 5) • 3 = 354 – (30 + 15) = 324 – 15 = 309

22 • 4 – 79 = (20 + 2) • 4 – 79 = 80 + 8 – 79 = 88 – 78 – 1 = 10 – 1 = 9

400 – 17 • 4 = 400 – (10 + 7) • 4 = 400 – 40 – 28 = 360 – 28 = 332

33 • 2 – 7 • 8 = (30 + 3) • 2 – 56 = 60 + 6 – 56 = 60 – 56 + 6 = 10

40 • 5 + 11 • 5 = 200 + 50 + 5 = 200 + 55 = 255

 

Завдання 374

4 • 16 = 4 • (10 + 6) = 4 • 10 + 4 • 6 = 40 + 24 = 64

 

Завдання 375

2 • 34 = 2 • (30 + 4) = 2 • 30 + 2 • 4 = 60 + 8 = 68

3 • 25 = 3 • (20 + 5) = 3 • 20 + 3 • 5 = 60 + 15 = 75

6 • 14 = 6 • (10 + 4) = 6 • 10 + 6 • 4 = 60 + 24 = 84

6 • 16 = 6 • (10 + 6) = 6 • 10 + 6 • 6 = 60 + 36 = 96

4 • 19 = 4 • (10 + 9) = 4 • 10 + 4 • 9 = 40 + 36 = 76

7 • 13 = 7 • (10 + 3) = 7 • 10 + 7 • 3 = 70 + 21 = 91

3 • 21 = 3 • (20 + 1) = 3 • 20 + 3 • 1 = 60 + 3 = 63

8 • 12 = 8 • (10 + 2) = 8 • 10 + 8 • 2 = 80 + 16 = 96

5 • 19 = 5 • (10 + 9) = 5 • 10 + 5 • 9 = 50 + 45 = 95

9 • 11 = 9 • (10 + 1) = 9 • 10 + 9 • 1 = 90 + 9 = 99

 

Завдання 376

5 • 18 = 5 • (10 + 8) = 5 • 10 + 5 • 8 = 50 + 40 = 90

2 • 42 = 2 • (40 + 2) = 2 • 40 + 2 • 2 = 80 + 4 = 84

3 • 25 = 3 • (20 + 5) = 3 • 20 + 3 • 5 = 60 + 15 =75

4 • 24 = 4 • (20 + 4) = 4 • 20 + 4 • 4 = 80 + 16 = 96

2 • 18 = 2 • (10 + 8) = 2 • 10 + 2 • 8 = 20 + 16 = 36

4 • 19 = 4 • (10 + 9) = 4 • 10 + 4 • 9 = 40 + 36 = 76

5 • 17 = 5 • (10 + 7) = 5 • 10 + 5 • 7 = 50 + 35 = 85

6 • 16 = 6 • (10 + 6) = 6 • 10 + 6 • 6 = 60 + 36 = 96

5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 5 • 10 + 5 • 5 = 50 + 25 = 75

7 • 14 = 7 • (10 + 4) = 7 • 10 + 7 • 4 = 70 + 28 = 98

 

Завдання 377

с : 10 = 3

с = 3 • 10

с = 30

30 : 10 = 3

 3 = 3

b : 3 = 14

b = 14 • 3

b = (10 + 4) • 3

b = 42

42 : 3 = 14

14 = 14

а • 10 = 150

а = 150 : 10

а = 15

15 • 10 = 150

150 = 150

Завдання 378

Якщо х = 20, тоді х • 3 – х = 20 • 3 – 20 = 60 – 20 = 40

Якщо х = 200, тоді х • 3 – х = 200 • 3 – 200 = 600 – 200 = 400

Якщо х = 13, тоді х • 3 – х = 13 • 3 – 13 = 39 – 13 = 26

Якщо х = 21, тоді х • 3 – х = 21 • 3 – 21 = 63 – 21 = 42

 

Завдання 379

784 + 2 • 27 = 784 + 2 • (20 + 7) = 784 + 40 + 14 = 838

637 – 7 • 12 = 637 – 7 • (10 + 2) = 637 – 70 – 14 = 553

4 • 22 + 5 • 14 = 4 • (20 + 2) + 5 • (10 + 4) = 80 + 8 + 50 + 20 = 158

 

Завдання 380

1) Пригадай, як знаходити вартість покупки, якщо відомі ціна й кількість товару.

ціна • кількість = вартість

2) Пряма задача на знаходження вартості (на множення)

Купили 6 олівців, по 8 грн кожний. Яка вартість покупки?

Ціна

Кількість

Вартість

8 грн

6

?

Схема

Розв’язання

8 • 6 = 48 (грн)

Відповідь: вартість покупки 48 гривень.

 

Обернена задача на знаходження ціни (на ділення)

За 6 однакових олівців заплатили 48 грн. Яка ціна кожного олівця?

Ціна

Кількість

Вартість

?

6

48 грн

Схема

Розв’язання

48 : 6 = 8 (грн)

Відповідь: ціна олівця 8 гривень.

 

Обернена задача на знаходження кількості (на ділення на вміщення)

Купили олівці по ціні 6 грн. За покупку заплатили 48 грн. Скільки олівців купили?

Ціна

Кількість

Вартість

8 грн

?

48 грн

Схема

Розв’язання

48 : 8 = 6 (ол.)

Відповідь: купили 6 олівців.

 

Завдання 381 Написала лист 26 лютого 2021 року. Я приїду 3-го березня й поїду додому 8-го числа березня.

1) Через скільки днів Марина планує приїхати в гості до бабусі? 28 – 26 + 2 = 4 (дні)

2) У який день тижня приїде Марина? У середу.

3) У який день тижня вона поїде додому? У понеділок.

4) Скільки ночей вона буде в бабусі? 8 – 3 = 5 (н.)

 

Завдання 382

7 • 13 + 163 = 7 • (10 + 3) + 163 = 70 + 21 + 163 = 100 + 150 + 4 = 254

892 – 9 • 11 = 892 – 9 • (10 + 1) = 892 – 90 – 9 = 802 – 9 = 793

3 • 27 – 5 • 16 = 3 • (20 + 7) – 5 • (10 + 6) = 60 + 21 – 50 – 30 = 1

 

Завдання 383 

Задача на знаходження вартості (на множення)

Купили 3 шоколадки за ціною 20 грн. Яка вар­тість покупки?

Ціна

Кількість

Вартість

20 грн

3

?

Розв’язання

20 • 3 = 60 (грн)

Відповідь: вартість покупки 60 гривень.

 

Обернена задача на знаходження ціни (на ділення).

За 3 шоколадки заплатили 60 грн. Яка ціна шоколадки?

Ціна

Кількість

Вартість

?

3

60 грн

Розв’язання

60 : 3 = 20 (грн)

Відповідь: ціна шоколадки 20 гривень.

 

Обернена задача на знаходження кількості (на ділення на вміщення).

На 60 грн купили декілька шоколадок за ціною 20 грн кожна. Скільки шоколадок купили?

Ціна

Кількість

Вартість

20 грн

?

60 грн

Розв’язання

60 : 20 = 3 (ш.)

Відповідь: купили 3 шоколадки.

Інші завдання дивись тут...

  • Віка
    362 завдання приклад 3 там не правильна відповідь бо є помилка в прикладі точніше в рішенні ---------- Дякуємо, виправили 547 на 457.
    4 березня 2024 21:27