Інші завдання дивись тут...

Завдання 352

(5 + 3) • 9 = 72

5 • 9 + 3 • 9 = 72

(4 + 6) • 8 = 80

4 • 8 + 6 • 8 = 80

(3 + 6) • 5 = 45

3 • 5 + 6 • 5 = 45

2) (2 + 7) • 7 = 9 • 7 = 63

(4 + 5) • 10 = 9 • 10 = 90

(5 + 5) • 100 = 500 + 500 = 1000

 

Завдання 353

15 • 3 = (10 + 5) • 3 = 10 • 3 + 5 • 3 = 30 + 15 = 45

 

Завдання 354

31 • 3 = (30 + 1) • 3 = 30 • 3 + 1 • 3 = 90 + 3 = 93

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 10 • 4 + 8 • 4 = 40 + 32 = 72

41 • 2 = (40 + 1) • 2 = 40 • 2 + 1 • 2 = 80 + 2 = 82

33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 30 • 3 + 3 • 3 = 90 + 9 = 99

17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 10 • 4 + 7 • 4 = 40 + 28 = 68

47 • 2 = (40 + 7) • 2 = 40 • 2 + 7 • 2 = 80 + 14 = 94

12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 10  6 + 2  6 = 60 + 12 = 72

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 10 • 4 + 9 • 4 = 40 + 36 = 76

 

Завдання 355

12 • 2 + 12 = 12 • (2 + 1) = 12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 30 + 6 = 36

22 • 2 + 22 = 22 • (2 + 1) = 22 • 3 = (20 + 2) • 3 = 60 + 6 = 66

12 • 3 – 13 = (10 + 2) • 3  13 = 30 + 6  13 = 36 – 13 = 20

23 • 3 – 23 = 23 • (3  1) = 23 • 2 = (20 + 3) • 2 = 40 + 6 = 46

14 • 4 + 36 = (10 + 4) • 4 + 36 = 40 + 16 + 36 = 56 + 36 = 92

24 • 4 – 36 = (20 + 4) • 4 – 36 = 80 + 16  36 = 96 – 36 = 60

 

Завдання 356 Рівняння

567 + с = 918

с = 918 – 567

с = 351

567 + 351 = 918

918 = 918

а – 158 = 306

а = 306 + 158

а = 464

464 – 158 = 306

306 = 306

768 – b = 388

b = 768 – 388

b = 380

768 – 380 = 388

388 = 388

Завдання 357

Майстер облицював стіну в кухні плиткою. Він поклав 5 рядів плитки, по 13 плиток у кожному. Скільки плиток поклав майстер?

Плитки — ? пл., 5 рядів по 13 плиток

Розв’язання

13 • 5 = (10 + 3) • 5 = 65 (пл.)

Відповідь: майстер поклав 65 плиток.

 

Завдання 358 Розв'яжи зручним для тебе способом.

Ділянка

Кущів помідорів

в одному ряду

Кількість

рядів

Усього посадили

І

5

8

?

ІІ

5

6

На першій ділянці посадили 8 рядів помідорів, по 5 кущів у кожному, а на другій ділянці – 6 рядів, по стільки ж кущів у кожному. Скільки всього кущів помідорів посадили?

Розв’язання

1) 8 + 6 = 14 (р.) – рядів посадили

2) 5 • 14 = 70 (к.)  кущів посадили

Відповідь: посадили 70 кущів помідорів.

 

Завдання 359

Розглянь діаграму, на якій показано, чим займа­ються учні 3 класу на дозвіллі.

1) Чим займається більшість учнів на дозвіллі? Комп’ютерними іграми

2) Скільки учнів читають? 4 учні

3) Чи правда, що учнів, які люблять перегляда­ти відеоролики більше, ніж учнів, які займаються спортом? Так (бо 7 > 5)

4) Скільки всього учнів у класі? 24 учні (7 + 4 + 5 + 8 = 24)

 

Завдання 361 Розглянь діаграму, на якій показано кількість дівчаток і хлопчиків у третіх класах

1) 10 + 12 + 12 = 34 (д.) – всього дівчаток у 3-х класах

2) 10 + 11 + 13 = 34 (хл.) – всього хлопчиків у 3-х класах

3) 34 + 34 = 68 (уч.) – всього учнів у третіх класах

 

Завдання 362 Порядок дій

47 • 2 = (40 + 7) • 2 = 40 • 2 + 7 • 2 = 80 + 14 = 94

41 • 2 = (40 + 1) • 2 = 40 • 2 + 1 • 2 = 80 + 2 = 82

27 • 3 + 457 = (20 + 7) • 3 + 547 = 60 + 21 + 457 = 538

933 – 33 • 3 = 933 – (30 + 3) • 3 = 933 – 90 – 9 = 834

49 • 2 + 23 • 4 = (40 + 9) • 2 + (20 + 3) • 4 = 80 + 18 + 80 + 12 = 190

32 • 2 – 17 • 3 = (30 + 2) • 2 – (10 + 7) • 3 = 60 + 4 – 30 – 21 = 13

 

Завдання 363

Доданок

4 • 6

12 • 5

23 • 4

33 • 2

80

Доданок

156

79

164

7 • 8

60 • 5

Сума

 180

 139

 256

 122

 380

4 • 6 + 156 = 24 + 156 = 24 + 56 + 100 = 80 + 100 = 180

12 • 5 + 79 = (10 + 2) • 5 + 79 = 50 + 10 + 79 = 60 + 79 = 139

23 • 4 + 164 = (20 + 3) • 4 + 164 = 80 + 12 + 164 = 80 + 176 = 256

33 • 2 + 7 • 8 = (30 + 3) • 2 + 7 • 8 = 60 + 6 + 56 = 110 + 12 = 122

80 + 60 • 5 = 80 + 300 = 380

 

Завдання 364

Купили 6 гірлянд зелених повітряних кульок, по 6 штук у кожній, і 4 гірлянди білих кульок, по 6 штук у кожній. Скільки всього кульок купили?

Розв’язання

1 спосіб  вираз:  • (6 + 4)

1) 6 + 4 = 10 (г.) – всього гірлянд

2) 6 • 10 = 60 (к.)

2 спосіб  вираз:  6 • 6 + 6 • 4

1) 6 • 6 = 36 (к.) – зелених кульок

2) 6 • 4 = 24 (к.) – білих кульок

3) 36 + 24 = 60 (к.)

Відповідь: купили 60 кульок.

Висновок: щоб помножити число на суму, можна помножити це число на кожний доданок і знайдені добутки додати:  (6 + 4)  = 6 • 6 + 6 • 4

 

Завдання 365

3 • (7 + 2) = 3 • 9 = 27 

3 • 7 + 3 • 2=21 + 6=27

5 • (4 + 6) = 5 • 10 = 50

5 • 4 + 5 • 6=20 + 30=50

8 • (6 + 1) = 8 • 7 = 56

8 • 6 + 8 • 1=48 + 8=56

Завдання 366

Якщо с = 5, тоді 5 • (с + 4) = 5 • (5 + 4) = 45

Якщо с = 0, тоді 5 • (с + 4) = 5 • (0 + 4) = 20

Якщо с = 6, тоді 5 • (с + 4) = 5 • (6 + 4) = 50

 

Завдання 367  Порядок дій

127 + 7 • (4 + 5) = 127 + 7 • 9 = 127 + 63 = 100 + 27 + 63 = 100 + 90 = 190

971 – 3 • (6 + 3) = 971 – 3 • 9 = 971 – 27 = 971 - 21 - 6 = 950  6 = 944

30 • 6 + 347 = 180 + 347 = 400 + 120 + 7 = 527

50 • 7 – 281 = 350 – 281 = 60 + (290  281) = 69

40 • 8 – 40 : 8 = 320 – 5 = 315

100 • 10 – 100 : 10 = 1000  10 = 990

 

Завдання 368

Ширина ділянки дорівнює 4 м. Це становить 1/3 її довжини. Знайди периметр цієї ділянки.

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (м) – довжина ділянки

Р = (4 + 12) • 2 = 16 • 2 = 32 (м)

Відповідь: периметр ділянки 32 метри.

 

Завдання 369

Склади задачу за малюнком і схемою.

Для поливу городу господар розкрутив 280 м шлангу. Скільки шлангу йому залишилося ще розкрутити, якщо весь шланг має 425 м?

Весь — 425 м

Розкрутив — 280 м

Залишилось — ?

Розв’язання

425 – 280 = 425 – 300 + 20 = 125 + 20 = 145 (м)

Відповідь: залишилось ще розкрутити 145 метрів шлангу.

 

Завдання 370

Знайди зріст дівчинки й собачки, скористав­шись малюнком і числовими даними.

1) 135 – 75 = 60 (см) – зріст собачки

2) 135 + 8 = 143 (см) – зріст дівчинки

 

Завдання 371

Якщо b = 3, тоді 7 • (b + 3) = 7 • (3 + 3) = 42

Якщо b = 7, тоді 7 • (b + 3) = 7 • (7 + 3) = 70

Якщо b = 1, тоді 7 • (b + 3) = 7 • (1 + 3) = 28

 

Завдання 372

У змаганнях брали участь дві команди легкоатле­тів, по 4 спортсмени в кожній, і три команди тені­систів, по 4 спортсмени в кожній. Скільки всього тенісистів і легкоатлетів брало участь у змаганнях?

Розв'язання

1) 2 + 3 = 5 (к.) – всього команд

2) 4 • 5 = 20 (сп.)

Відповідь: у змаганнях брало участь 20 тенісистів і легкоатлетів.

 

Завдання 373

Зменшуване

354

22 • 4

400

33 • 2

40 • 5

Від'ємник

15 • 3

79

17 • 4

7 • 8

11 • 5

Різниця

 319

 9

 332

 10

 145

354 – 15 • 3 = 354 – (10 + 5) • 3 = 354 – (30 + 15) = 354 – 35  15 = 319

22 • 4 – 79 = (20 + 2) • 4 – 79 = 80 + 8 – 79 = 88 – 78 – 1 = 9

400 – 17 • 4 = 400 – (10 + 7) • 4 = 400 – 40 – 28 = 360 – 28 = 332

33 • 2 – 7 • 8 = (30 + 3) • 2 – 56 = 60 + 6 – 56 = 60 – 56 + 6 = 10

40 • 5  11 • 5 = 200  55 = 145

 

Завдання 374

4 • 16 = 4 • (10 + 6) = 4 • 10 + 4 • 6 = 40 + 24 = 64

 

Завдання 375

2 • 34 = 2 • (30 + 4) = 2 • 30 + 2 • 4 = 60 + 8 = 68

3 • 25 = 3 • (20 + 5) = 3 • 20 + 3 • 5 = 60 + 15 = 75

6 • 14 = 6 • (10 + 4) = 6 • 10 + 6 • 4 = 60 + 24 = 84

6 • 16 = 6 • (10 + 6) = 6 • 10 + 6 • 6 = 60 + 36 = 96

4 • 19 = 4 • (10 + 9) = 4 • 10 + 4 • 9 = 40 + 36 = 76

7 • 13 = 7 • (10 + 3) = 7 • 10 + 7 • 3 = 70 + 21 = 91

3 • 21 = 3 • (20 + 1) = 3 • 20 + 3 • 1 = 60 + 3 = 63

8 • 12 = 8 • (10 + 2) = 8 • 10 + 8 • 2 = 80 + 16 = 96

5 • 19 = 5 • (10 + 9) = 5 • 10 + 5 • 9 = 50 + 45 = 95

9 • 11 = 9 • (10 + 1) = 9 • 10 + 9 • 1 = 90 + 9 = 99

 

Завдання 376

5 • 18 = 5 • (10 + 8) = 5 • 10 + 5 • 8 = 50 + 40 = 90

2 • 42 = 2 • (40 + 2) = 2 • 40 + 2 • 2 = 80 + 4 = 84

3 • 25 = 3 • (20 + 5) = 3 • 20 + 3 • 5 = 60 + 15 =75

4 • 24 = 4 • (20 + 4) = 4 • 20 + 4 • 4 = 80 + 16 = 96

2 • 18 = 2 • (10 + 8) = 2 • 10 + 2 • 8 = 20 + 16 = 36

4 • 19 = 4 • (10 + 9) = 4 • 10 + 4 • 9 = 40 + 36 = 76

5 • 17 = 5 • (10 + 7) = 5 • 10 + 5 • 7 = 50 + 35 = 85

6 • 16 = 6 • (10 + 6) = 6 • 10 + 6 • 6 = 60 + 36 = 96

5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 5 • 10 + 5 • 5 = 50 + 25 = 75

7 • 14 = 7 • (10 + 4) = 7 • 10 + 7 • 4 = 70 + 28 = 98

 

Завдання 377

с : 10 = 3

с = 3 • 10

с = 30

b : 3 = 14

b = 14 • 3

b = 42

а • 10 = 150

а = 150 : 10

а = 15

Завдання 378

Якщо х = 20, тоді х • 3 – х = 20 • 3 – 20 = 40

Якщо х = 200, тоді х • 3 – х = 200 • 3 – 200 = 400

Якщо х = 13, тоді х • 3 – х = 13 • 3 – 13 = 26

Якщо х = 21, тоді х • 3 – х = 21 • 3 – 21 = 42

 

Завдання 379

784 + 2 • 27 = 784 + 2 • (20 + 7) = 784 + 40 + 14 = 838

637 – 7 • 12 = 637 – 7 • (10 + 2) = 637 – 70 – 14 = 553

4 • 22 + 5 • 14 = 4 • (20 + 2) + 5 • (10 + 4) = 80 + 8 + 50 + 20 = 158

 

Завдання 380

1) Пригадай, як знаходити вартість покупки, якщо відомі ціна й кількість товару.

ціна • кількість = вартість

2) Склади за даними таблиці пряму й обернені задачі. Розв'яжи їх.

Ціна

Кількість

Вартість

8 грн

6

?

Купили 6 олівців за ціною 8 грн кожний. Яка вартість покупки?

Розв’язання

8 • 6 = 48 (грн)

Відповідь: вартість покупки 48 гривень.

Обернена задача на знаходження ціни

Ціна

Кількість

Вартість

?

6

48

За 6 однакових олівців заплатили 48 грн. Яка ціна кожного олівця?

Розв’язання

48 : 6 = 8 (грн)

Відповідь: ціна олівця 8 гривень.

Обернена задача на знаходження кількості

Ціна

Кількість

Вартість

8

?

48

Купили олівці за ціною 8 грн кожний. Скільки олівців купили, якщо за покупку заплатили 48 грн?

Розв’язання

48 : 8 = 6 (ол.)

Відповідь: купили 6 олівців.

 

Завдання 381

Я приїду 3-го й поїду додому 8-го числа. Написала лист 26 лютого 2021 року. 

1) Через скільки днів Марина планує приїхати в гості до бабусі? Через 4 дні

28 – 26 + 2 = 4

2) У який день тижня приїде Марина? У середу

3) У який день тижня вона поїде додому? У понеділок

4) Скільки ночей вона буде в бабусі? 5 ночей

8 – 3 = 5

 

Завдання 382

7 • 13 + 163 = 7 • (10 + 3) + 163 = 70 + 21 + 163 = 254

892 – 9 • 11 = 892 – 9 • (10 + 1) = 892 – 90 – 9 = 793

3 • 27 – 5 • 16 = 3 • (20 + 7) – 5 • (10 + 6) = 60 + 21 – 50 – 30=1

 

Завдання 383

Купили 3 шоколадки за ціною 20 грн. Яка вар­тість покупки?

Ціна

Кількість

Вартість

20 грн

3

?

Розв’язання

20 • 3 = 60 (грн)

Відповідь: вартість покупки 60 гривень.

Обернена задача на знаходження ціни.

Ціна

Кількість

Вартість

?

3

60 грн

За 3 шоколадки заплатили 60 грн. Яка ціна шоколадки?

Розв’язання

60 : 3 = 20 (грн)

Відповідь: ціна шоколадки 20 гривень.

Обернена задача на знаходження кількості.

Ціна

Кількість

Вартість

20 грн

?

60 грн

На 60 грн купили декілька шоколадок за ціною 20 грн кожна. Скільки шоколадок купили?

Розв’язання

60 : 20 = 3 (ш.)

Відповідь: купили 3 шоколадки.

Інші завдання дивись тут...