Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 384 Склали вирази на знаходження добутку, скорис­тавшись таблицею та обчислили їх значення

Множник

4 • 6

12 • 5

3 • 4

4

8

Множник

3

10

5

7 • 2

2 • 5

Добуток

72

600

60

56

80

4 • 6 • 3 = 4 • 2 • 3 • 3 = 8 • 9 = 72

12 • 5 • 10 = 6 • 2 • 5 • 10 = 6 • 100 = 600

3 • 4 • 5 = 3 • 20 = 60

4 • 7 • 2 = 7 • 4 • 2 = 7 • 8 = 56

8 • 2 • 5 = 8 • 10 = 80

 

Завдання 385

22 • 3 = 3 • (20 + 2) = 3 • 20 + 3 • 2 = 60 + 6 = 66

13 • 5 = (10 + 3) • 5 = 10 • 5 + 3 • 5 = 50 + 15 = 65

17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 10 • 5 + 7 • 5 = 50 + 35 = 85

33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 30 • 3 + 3 • 3 = 90 + 9 = 99

 

Завдання 386 Порівняння чисел

7 • 13 > 3 • 7

(де більший множник, там більший добуток)

5 • 6 • 2 = 12 • 5

(7 + 4) • 3 = 7 • 3 + 4 • 3

(розподільний закон множення щодо додавання)

8 • 5 + 7 • 5 = (8 + 7) • 5

(розподільний закон множення щодо додавання)

Завдання 387

890 – 24 • 4 = 890 – 4 • (20 + 4) = 890 – 80 – 16 = 810 – 16 = 800 – 6 = 794

497 + 60 : 20 = 497 + 3 = 500

56 : 7 • 12 = 8 • 12 = 8 • (10 + 2) = 80 + 16 = 96

27 • 3 : 9 = (20 + 7) • 3 : 9 = 81 : 9 = 9

457 – 12 • 6 + 321 = 457 – (10 + 2) • 6 + 321 = 457 – (60 + 12) + 321 = 457 + 321 – 72 = 778 – 62 = 716

456 + (345 – 287) = 456 + (345 – 245 – 42) = 456 + 58 = 456 + 44 + 14 = 514

 

Завдання 388

1) Задача на знаходження ціни (проста задача на ділення)

Для оздоблення театрального костюма купи­ли 3 м стрічки на суму 27 грн. Скільки гривень коштує 1 м стрічки?

Ціна

Кількість

Вартість

?

3 м

27 грн

Розв’язання

27 : 3 = 9 (грн)

Відповідь: метр стрічки коштує 9 гривень.

 

2) Задача на знаходження кількості (проста задача на ділення на вміщення)

Для оздоблення театрального костюма на суму 45 грн купили стрічку, по 9 грн за 1 м. Скільки метрів стрічки купили?

Ціна

Кількість

Вартість

9 грн

?

45 грн

Розв’язання

45 : 9 = 5 (м)

Відповідь: купили 5 метрів стрічки.

 

3) Задача на зведення до одиниці

Для оздоблення театрального костюма ку­пили 3 м стрічки на суму 27 грн. Скільки метрів стрічки можна купити за 81 грн, якщо ціна стріч­ки така сама?

Ціна

Кількість

Вартість

?

3 м

27 грн

однакова

?

81 грн

Короткий запис

3 м — 27 грн,  1 м — ? грн

? м — 81 грн, 1 м — однакова

Схема

План розв’язування

1) Яка ціна метра стрічки?

2) Скільки метрів стрічки можна купити за 81 грн?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (грн) – ціна метра стрічки.

2) 81 : 9 = 9 (м) – метрів стрічки можна купити за 81 грн.

Відповідь: можна купити 9 метрів стрічки.

 

Завдання 389 Задача на зведення до одиниці

На пошиття двох однакових костюмів витратили 8 м тканини. Скільки таких костюмів можна по­шити, використавши 20 м тканини?

Кількість тканини на 1 костюм

Кількість костюмів

Загальна кількість тканини

?

2

8 м

однакова

?

20 м

Короткий запис

2 костюми — 8 м,  1 костюм — ? м

? костюмів — 20 м,  1 костюм — однакова

Схема

План розв’язування

1) Скільки метрів витратили на 1 костюм?

2) Скільки таких костюмів можна по­шити, використавши двадцять метрів тканини?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (м) – метрів витратили на 1 костюм.

2) 20 : 4 = 5 (к.) – таких костюмів можна пошити.

Відповідь: можна пошити 5 таких костюмів.

 

Завдання 390 Днів у кожному місяці

Максим народився 4 квітня, а Ніна — 23 берез­ня. Скористайся календарем і обчисли, скільки днів минає від дня народження Ніни до дня на­родження Максима.

1) 31 – 23 + 1 = 9 (дн.) – днів минає у березні.

2) 9 + 3 = 12 (дн.) – днів минає до дня на­родження Максима.

 

Завдання 391 Задача на зведення до одиниці

Для виготовлення чотирьох шпаківень використали 40 цвяхів. Скільки потрібно цвяхів для виготовлення семи таких шпаківень?

Кількість цвяхів на 1 шпаківню

Кількість шпаківень

Загальна кількість цвяхів

?

4

40

однакова

7

?

Короткий запис

4 шпаківні — 40 цвяхів

7 шпаківень — ? цвяхів

Розв’язання

1) 40 : 4 = 10 (цв.) – цвяхів потрібно для одної шпаківні.

2) 10 • 7 = 70 (цв.) – цвяхів потрібно для семи таких шпаківень.

Відповідь: для семи таких шпаківень потрібно 70 цвяхів.

 

Завдання 392

5 • 6 + 6 • 16 = 5 • 6 + 6 • (10 + 6) = 30 + 60 + 36 = 90 + 36 = 126

678 – 8 • 12 = 678 – 8 • (10 + 2) = 678 – 80 – 16 = 678 – 96 = 678 – 100 + 4 = 582

22 • 4 + 347 = (20 + 2) • 4 + 347 = 80 + 8 + 347 = 300 + 120 + 15 = 435

 

Завдання 393 Які з чисел 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 у добутку дають число 72?

72 • 1 = 72

9 • 8 = 72

3 • 2 • 4 = 72

36 • 2 = (30 + 6) • 2 = 60 + 12 = 72

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 60 + 12 = 72

12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 60 + 12 = 72

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

Завдання 394

3 • 13 + 14 = 3 • (10 + 3) + 14 = 30 + 9 + 14 = 40 + 13 = 53

24 • 3 : 8 = (20 + 4) • 3 : 8 = (60 + 12) : 8 = 72 : 8 = 9

8 • 50 : 100 = 400 : 100 = 4

5 • 18 : 10 = 5 • (10 + 8) : 10 = (50 + 40) : 10 = 90 : 10 = 9

 

Завдання 395

а

12

23

17

20

1

31

19

3 • а + 50

86

119

101

110

53

143

107

3 • 12 + 50 = 3 • (10 + 2) + 50 = 30 + 6 + 50 = 86

3 • 23 + 50 = 3 • (20 + 3) + 50 = 60 + 9 + 50 = 119

3 • 17 + 50 = 3 • (10 + 7) + 50 = 30 + 21 + 50 = 101

3 • 20 + 50 = 60 + 50 = 110

3 • 1 + 50 = 3 + 50 = 53

3 • 31 + 50 = 3 • (30 + 1) + 50 = 90 + 3 + 50 = 143

3 • 19 + 50 = 3 • (10 + 9) + 50 = 30 + 27 + 50 = 107

 

Завдання 396 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Іванка та її брат Тихін купили 6 тістечок, по 12 грн кожне, і бублик за 4 грн. Скільки гривень вони заплатили за покупку?

Тістечка

Бублик

Всього

6 тістечок по 12 грн

4 грн

?

Короткий запис

Тістечка — ? грн, 6 тістечок по 12 грн

Бублик — 4 грн

Всього — ?

Вираз    12 • 6 + 4

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за тістечка?

2) Скільки гривень вони заплатили за покупку?

Розв’язання

1) 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 72 (грн) – гривень заплатили за тістечка.

2) 72 + 4 = 76 (грн) – гривень вони заплатили за покупку.

Відповідь: за покупку заплатили 76 гривень.

Іванка обчислила вартість правильно.

 

Завдання 397 Складена задача на знаходження зменшуваного

Для привітання дівчаток зі святом хлопчики 3-го класу склали із квітів 13 букетів, по 7 квіток у кожному, і ще залишилося 15 квіток. Скільки квіток було спочатку?

Було

Склали

Залишилось

?

13 букетів по 7 квіток

15 квіток

Короткий запис

Було — ?

Склали — ? кв., 13 букетів по 7 квіток

Залишилось — 15 квіток

Вираз     15 + 7 • 13 

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за тістечка?

2) Скільки гривень вони заплатили за покупку?

Розв’язання

1) 7 • 13 = 7 • (10 + 3) = 91 (кв.) – квіток склали.

2) 15 + 91 = 106 (кв.) – квіток було спочатку.

Відповідь: спочатку було 106 квіток.

 

Завдання 398 Для клумби прямокутної форми, довжина якої дорівнює 12 м, а ширина — удвічі менша, побудували бордюр. Визнач його довжину (периметр клумби).

Короткий запис

Довжина — 12 м.

Ширина — ? м, у 2 рази (двічі) менша, ніж довжина

Периметр — ? м

Розв’язання

12 : 2 = 6 (см) – ширина клумби.

Р = (12 + 6) • 2 = 18 • 2 = 36 (м)

2 спосіб

12 : 2 = 6 (см) – ширина клумби.

Р = 12 • 2 + 6 • 2 = 24 + 12 = 36 (м)

3 спосіб

12 : 2 = 6 (см) – ширина клумби.

Р = 12 + 6 + 12 + 6 = 36 (м)

Відповідь: довжина бордюру дорівнює 36 метрів.

 

Завдання 399 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Для дитячого садка купили 4 набори кольорового паперу, по 23 грн за кожний, і одні ножиці за ціною 45 грн. Яка вартість покупки?

Папір

Ножиці

Всього

4 набори по 23 грн

45 грн

?

Короткий запис

Папір — ? грн, 4 набори по 23 грн

Ножиці — 45 грн

Всього — ?

Розв’язання

1) 23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 92 (грн) – вартість паперу.

2) 92 + 45 = 137 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 137 гривень.

 

Завдання 400 Порядок дій

632 – 17 • 5 = 632 – (10 + 7) • 5 = 632 – (50 + 35) = 632 – 85 = 632 – 100 + 15 = 547

3 • 15 : 9 = 3 • (10 + 5) : 9 = (30 + 15) : 9 = 45 : 9 = 5

437 + (120 – 80) : 5 = 437 + 40 : 5 = 437 + 8 = 437 + 3 + 5 = 445

 

Завдання 401 Ділення

60 : 6 : 1 = 10 : 1 = 10

50 : 5 : 1 = 10 : 1 = 10

70 : 7 : 1 = 10 : 1 = 10

80 : 8 : 1 = 10 : 1 = 10

40 : 4 : 1 = 10 : 1 = 10
30 : 3 : 1 = 10 : 1 = 10

90 : 9 : 1 = 10 : 1 = 10

20 : 2 : 1 = 10 : 1 = 10

Завдання 402 Складена задача на знаходження суми часток

 

Гвоздик у 1 букеті

Кількість букетів

Загальна кількість гвоздик

Червоні

3

?

?

15

Жовті

3

?

9

1) У квітковому кіоску було 15 червоних гвоздик і 9 жовтих. З них зробили букети, розклавши по 3 гвоздики в кожний. Скільки букетів утворили?

1 спосіб

Короткий запис

Букети — ? б., ? (15 гвоздик і 9 гвоздик) уміщує по 3 гвоздики

Схема

Вираз    (15 + 9) : 3

План розв’язування

1) Скільки всього гвоздик?

2) Скільки букетів утворили?

Розв’язання

Оскільки в букетах однакова кількість квітів, тому

1) 15 + 9 = 24 (гв.) – всього гвоздик.

2) 24 : 3 = (15 + 9) : 3 = 8 (б.) – букетів утворили.

2 спосіб

Короткий запис

Червоні — ? б., 15 гвоздик уміщує по 3 гвоздики

Жовті — ? б., 9 гвоздик уміщує по 3 гвоздики

Всього — ?

Схема

Вираз    15 : 3 + 9 : 3

План розв’язування

1) Скільки всього гвоздик?

2) Скільки букетів утворили?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (б.) – букетів із червоних гвоздик.

2) 9 : 3 = 3 (б.) – букетів із жовтих гвоздик.

3) 5 + 3 = 8 (б.) – букетів утворили.

Відповідь: утворили 8 букетів.

2) Щоб поділити суму на число, достатньо поділити на це число кожний доданок і знайдені частки додати        (а + b) : с = а : с + b : с

 

Завдання 403

(10 + 8) : 2 = 18 : 2 = 9

(12 + 15) : 3 = 27 : 3 = 9

(6 + 9) : 3 = 15 : 3 = 5

(10 + 8) : 2 = 10 : 2 + 8 : 2 = 5 + 4 = 9

(12 + 15) : 3 = 12 : 3 + 15 : 3 = 4 + 5 = 9

(6 + 9) : 3 = 6 : 3 + 9 : 3 = 2 + 3 = 5

Завдання 404

(21 + 9) : 3 = 30 : 3 = 10

(24 + 24) : 6 = 24 : 6 + 24 : 6 = 4 + 4 = 8

(30 + 24) : 6 = 30 : 6 + 24 : 6 = 5 + 4 = 9

 

Завдання 405

1) Проста задача на ділення на вміщення

28 кг яблук розклали в пакети, по 4 кг в кожний. Скільки пакетів для цього використали?

Маса 1 пакета

Кількість пакетів

Загальна маса

4 кг

?

28 кг

Короткий запис

Пакети — ? п., 28 кг уміщає по 4 кг

Розв’язання

28 : 4 = 7 (п.)

Відповідь: для цього використали 7 пакетів.

 

2) Складена задача на знаходження суми часток

Яблука

Маса 1 пакета

Кількість пакетів

Загальна маса

Зелені

4 кг

?

?

12 кг

Жовті

4 кг

?

16 кг

12 кг зелених яблук і 16 кг жовтих розклали в пакети, по 4 кг в кожний. Скільки пакетів для цього використали?

1 спосіб

Короткий запис

Зелені — ? п., 12 кг уміщує по 4 кг

Жовті — ? п., 16 кг уміщує по 4 кг

Всього — ?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (п.) – пакетів зі зеленими яблуками.

2) 16 : 4 = 4 (п.) – пакетів із жовтими яблуками.

3) 3 + 4 = 7 (п.) – всього пакетів використали.

2 спосіб

Короткий запис

Пакети — ? п., ? (12 кг і 16 кг) уміщує по 4 кг

1) 12 + 16 = 28 (кг) – всього кілограмів яблук розклали.

2) 28 : 4 = 7 (п.) – всього пакетів використали.

Відповідь: використали 9 пакетів.

 

Завдання 406

(24 + 12) : 3 = 24 : 3 + 12 : 3 = 12

5 • (20 + 4) = 5 • 20 + 5 • 4 = 120

 

Завдання 407 Порядок дій

(24 + 16) : 8 = 24 : 8 + 16 : 8 = 3 + 2 = 5

24 + 16 : 8 = 24 + 2 = 26

(30 – 15) : 5 = 30 : 5 – 15 : 5 = 6 – 3 = 3

30 – 15 : 3 = 30 – 5 = 25

(153 – 81) : 9 = (90 + 63 – 81) : 9 = 90 : 9 + 63 : 9 – 81 : 9 = 10 + 7 – 9 = 8

153 – 81 : 9 = 153 – 9 = 143 + (10 – 9) = 144

 

Завдання 408 Складена задача на знаходження суми часток

 

Яблук в 1 ящику

Кількість ящиків

Загальна кількість яблук

Яблука

8 кг

?

?

48 кг

Груші

8 кг

?

24 кг

48 кг яблук і 24 кг груш розклали в ящики, по 8 кг у кожний. Скільки ящиків використали?

1 спосіб

Короткий запис

Ящики яблук — ? ящ., 48 кг уміщує по 8 кг

Ящики груш — ? ящ., 24 кг уміщує по 8 кг

Всього — ?

Розв’язання

1) 48 : 8 = 6 (ящ.) – ящиків із яблуками.

2) 24 : 8 = 3 (ящ.) – ящиків із грушами.

3) 6 + 3 = 9 (ящ.) – ящиків використали.

2 спосіб

Короткий запис

Ящики — ? п., ? (48 кг і 24 кг) уміщує по 8 кг

Розв’язання

1) 48 + 24 = 48 + 2 + 22 = 72 (кг) – всього яблук і груш.

2) 72 : 8 = 9 (ящ.) – ящиків використали.

 

Відповідь: використали 9 ящиків.

 

Завдання 409

(З0 + 18) : 6 = 48 : 6 = 8

(6 + 36) : 6 = 6 : 6 + 36 : 6 = 1 + 6 = 7

60 : 20 + 40 : 20 = 3 + 2 = 5

(60 + 40) : 20 = 60 : 20 + 40 : 20 = 3 + 2 = 5

35 : 5 • 20 = 7 • 20 = 140

5 • 16 : 8 = 5 • (10 + 6) : 8 = (50 + 30) : 8 = 80 : 8 = 10

Інші завдання дивись тут...