Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Завдання 126 Ознайомлення з дробами

1/2

1/3

1/4

1/6

Порівняли дроби (серед дробів з однаковими чисельниками більший той дріб, у якого менший знаменник):

1/2 > 1/3       1/4 > 1/6       1/2 > 1/4      1/6 < 1/2

1/4 < 1/3       1/3 > 1/6        1/5 > 1/6     1/6 = 1/6

Дроби в порядку спадання (в порядку зростання знаменника):

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

 

Завдання 127 Накреслили відрізок завдовжки 16 см. Показали червоною дужкою його половину (8 см); синьою дужкою — чверть (4 см); зеленою дужкою — восьму частину (2 см).

1/2 від 16 см = 16 см : 2 = 8 см

1/4 від 16 см = 16 см : 4 = 4 см

1/8 від 16 см = 16 см : 8 = 2 см

Порівняли дроби з однаковими чисельниками:

1/8 < 1/2      1/4 > 1/8    1/2 > 1/4    1/8 = 1/8

 

Завдання 128 Порівняння чисел

Порівняння виразів (спочатку обчислюємо значення виразів, а потім порівнюємо результати)

5б : 8 • б < б0 – 12

56 : 8 • 6 = 7 • 6 = 42

60 – 12 = 60 – 20 + 8 = 48

8 • 5 : 10 • 3 < 8 + 9

8 • 5 : 10 • 3 = 40 : 10 • 3 = 4 • 3 = 12

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 17

45 : 5 + (60 – 45) < 32

45 : 5 + (60 – 45) = 9 + 15 = 24

(84 – 57) : 9 • 8 < 65

(84 – 57) : 9 • 8 = 27 : 9 • 8 = 3 • 8 = 24

6 • 6 : 9 • 5 > 15 + 7 – 4

6 • 6 : 9 • 5 = 36 : 9 • 5 = 4 • 5 = 20

15 + 7 – 4 = 15 – 4 + 7 = 18

7 • 4 + 19 > 30 – (21 : 7 + 8)

7 • 4 + 19 = 28 + 19 = 30 + 17 = 47

30 – (21 : 7 + 8) = 30 – (3 + 8) = 30 – 11 = 19

Завдання 129

Проста задача на множення

Кожна годівниця розрахована на одночасне году­вання 9 горобців. Скільки горобців може відвідати 5 таких годівниць одночасно?

Горобців до 1 годівниці

Кількість годівниць

Загальна кількість горобців

9

5

?

Короткий запис

Горобці — ? п., 5 годівниць по 9 горобців

Розв’язання

9 • 5 = 45 (г.) – горобців зможуть відвідати.

Відповідь: одночасно зможуть відвідати 45 горобців.

Обернена задача на ділення

Одночасно 45 горобців можуть відвідати 5 однакових годівниць. На скільки горобців розрахована кожна така годівниця?

Горобців до 1 годівниці

Кількість годівниць

Загальна кількість горобців

?

5

45

Короткий запис

До годівниці — ? г., 45 горобців розділити на 5 порівну

Розв’язання

45 : 5 = 9 (г.) – на стільки горобців розрахована кожна така годівниця.

Відповідь: кожна така годівниця розрахована на 9 горобців.  

Обернена задача на ділення на вміщення

Кожна годівниця розрахована на одночасне году­вання 9 горобців. Скільки годівниць знадобиться для 45 горобців, щоб вони могли їх відвідати одночасно?

Горобців до 1 годівниці

Кількість годівниць

Загальна кількість горобців

9

?

45

Короткий запис

Годівниці — ? г., 45 горобців уміщає по 9 горобців

Розв’язання

45 : 9 = 5 (г.) – годівниць знадобиться.

Відповідь: знадобиться 5 годівниць. 

 

Завдання 130 Позначили зафарбовану частину дробом та порівняли їх.

Зафарбовано частин

Всього частин

1

4

1

6

1

2

1

3

1

5

1

8

Порівнюємо дроби

1/4 > 1/6

1/2 > 1/3

1/5 > 1/8

Завдання 131

 

Частина шестикутника

шоста (найменша)

половина (найбільша)

третина

Узято частин

Всього частин

1

6

1

2

1

3

Серед дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого менший знаменник.

Завдання 132 На відрізку завдовжки 4 см показали червоною дужкою його половину; синьою дужкою — чверть; зеленою дужкою — восьму частину.

1/2 від 4 см = 4 см : 2 = 2 см    1/4 від 4 см = 4 см : 4 = 1 см     1/8 від 4 см = 4 см : 8 = 40 мм : 8 = 5 мм

Порівняли дроби: 1/4 > 1/8    1/8 < 1/2    1/2 > 1/4

 

Завдання 133 Вирази

Якщо р = 8, тоді 32 : р • 7 – 19 = 32 : 8 • 7 – 19 = 4 • 7 – 19 = 28 – 19 = 9

Якщо р = 8, тоді 7 • р + 36 : 4 = 7 • 8 + 36 : 4 = 56 + 9 = 65

Якщо р = 8, тоді 100 – р • 6 + 16 = 100 – 8 • 6 + 16 = 100 – 48 + 16 = 52 + 16 = 68

Якщо р = 4, тоді 32 : р • 7 – 19 = 32 : 4 • 7 – 19 = 8 • 7 – 19 = 56 – 19 = 37

Якщо р = 4, тоді 7 • р + 36 : 4 = 7 • 4 + 36 : 4 = 28 + 9 = 37

Якщо р = 4, тоді 100 – р • 6 + 16 = 100 – 4 • 6 + 16 = 100 – 24 + 16 = 76 + 16 = 92

 

Завдання 134

► Складена задача на знаходження суми добутків

Білка запасла на зиму гриби. Тричі вона принесла в дупло по 4 гриби і двічі по З гриби. Скільки всього грибів принесла білка в дупло?

Короткий запис

Спочатку — ? гр., 3 рази по 4 гриби

Потім — ? гр.., 2 рази по 3 гриби

Всього — ?

Вираз    4 • 3 + 3 • 2

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (гр.) – грибів принесла спочатку.

2) 3 • 2 = 6 (гр.) – грибів принесла потім.

3) 12 + 6 = 18 (гр.) – всього грибів принесла білка в дупло.

Відповідь: у дупло білка принесла 18 грибів.

 

Завдання 135  Накреслили відрізок АВ завдовжки 12 см та показали половину, четвертину, третину.

1/2 від 12 см = 12 см : 2 = 6 см         1/4 від 12 см = 12 см : 4 = 3 см        1/3 від 12 см = 12 см : 3 = 4 см

Завдання 136

1/9 від 18

1/4 від 24

1/3 від 27

—•————————

——•——————

———•——————

1 — 18

1/9 — ?

1 — 24

1/4 — ?

1 — 27

1/3 — ?

18 : 9 = 2

24 : 4 = 6

27 : 3 = 9

Завдання 137 Одиниці вимірювання

1/5 від 35 кг = 35 кг : 5 = 7 кг

1/6 від 12 хв = 12 хв : 6 = 2 хв

1/8 від 56 л = 56 л : 8 = 7 л

1/9 від 18 см = 18 см : 9 = 2 см

1/7 від 49 м = 49 м : 7 = 7 м

1/2 від 4 год = 4 год : 2 = 2 год

Завдання 138 Порядок дій

((60 + 24 : 6) : 8) • (9 • 4 : 6 • 2 : 4) : ((43 – 4) – 7 • 5 = 6

1) 24 : 6 = 4

2) 60 + 4 = 64

3) 64 : 8 = 8

4) 9 • 4 = 36

5) 36 : 6 = 6

6) 6 • 2 = 12

7) 12 : 4 = 3

8) 43 – 4 = 43 – 3 – 1 = 39

9) 7 • 5 = 35

10) 39 – 35 = 4

11) 8 • 3 = 24

12) 24 : 4 = 6

Завдання 139

3 • 8 : 4 • (5 • 5 – 16) = 54

1) 5 • 5 = 25

2) 25 – 16 = 25 – 15 – 1 = 9

3) 3 • 8 = 24

4) 24 : 4 = 6

5) 6 • 9 = 54

(9 • 5 – 6 • 7) • 8 – 16 = 8

1) 9 • 5 = 45

2) 6 • 7 = 42

3) 45 – 42 = 3

4) 3 • 8 = 24

5) 24 – 16 = 24 – 14 – 2 = 8

Завдання 140

1) Накресли відрізок АВ завдовжки 12 см. Виділи на ньому чер­воним олівцем відрізок АС, який становить шосту частину відрізка АВ.

Короткий запис

АВ — 12 см

АС — 1/6 від АВ

12 : 6 = 2 (см) – довжина відрізка АС.

2) Накресли відрізок АС завдовжки 2 см. Відрізок АС становить шосту частину відрізка АВ. Віднови ціле — відрізок АВ.

Короткий запис

АС — 2 см, це вже 1/6 АВ

АВ — ?

2 • 6 = 12 (см) – довжина відрізка АВ.

3) Накресли відрізок РМ завдовжки З см. Це третина відрізка РК. Віднови відрізок РК за величиною його частини.

Короткий запис

РМ — 3 см, це вже 1/3 РК

РК — ?

3 • 3 = 9 (см) – довжина відрізка РК.

4) Накресли відрізок РК завдовжки 9 см. Познач на ньому точ­ку М так, щоб відрізок РМ становив третину відрізка РК.

Короткий запис

РК — 9 см

РМ — 1/3 від РК

9 : 3 = 3 (см) – довжина відрізка РМ.

Завдання 141

1/7 дорівнює 5

1/4 дорівнює 8

1/8 дорівнює 7

1 — ?

1/7 — 5

1 — ?

1/4 — 8

1 — ?

1/8 — 7

5 • 7 = 35

8 • 4 = 32

7 • 8 = 56

Завдання 142

1/3 від 9 = 9 : 3 = 3

1/3 дорівнює 9, тоді 9 • 3 = 27

1/2 від 8 = 8 : 2 = 4

1/2 дорівнює 8, тоді 8 • 2 = 16

 

Завдання 143

42 : 7 • 3 : 9 • 8 : 4 • 10 : 8 • 6 : 10 • 8 : 6 • 4 : 2 • 9 = 72

1) 42 : 7 = 6

2) 6 • 3 = 18

3) 18 : 9 = 2

4) 2 • 8 = 16

5) 16 : 4 = 4

6) 4 • 10 = 40

7) 40 : 8 = 5

8) 5 • 6 = 30

9) 30 : 10 = 3

10) 3 • 8 = 24

11) 24 : 6 = 4

12) 4 • 4 = 16

13) 16 : 2 = 8

14) 8 • 9 = 72

Завдання 144

► 1) Задача на знаходження частини числа

В Олени є стрічка завдовжки 12 дм. Чверть цієї стрічки дівчинка витратила на прикрашання листівки для подружки на день народження. Скільки дециметрів стрічки Олена витратила?

Короткий запис

1 — 12 дм

1/4 — ? дм

Розв’язання

12 : 4 = 3 (дм) – дециметрів стрічки Олена витратила.

Відповідь: Олена витратила 3 дм стрічки.

 

► 2) Задача на знаходження числа за його частиною

Олена витратила на прикрашання листівки для подружки на день народження З дм стрічки, що становить чверть усієї стрічки. Якої довжини стрічка була в Олени?

Короткий запис

1 — ? дм

1/4 — 3 дм

Розв’язання

Якщо 3 дм — це вже 1/4 усієї стрічки, тоді

3 • 4 = 12 (дм) – довжина стрічки.

Відповідь: в Олени була стрічки завдовжки 12 дм.

 

Завдання 145

(40 – 22) : 6 • 7 < 17 + 6

(39 + 9) : 8 • 5 < 91 – 39

(40 – 22) : 6 • 7 = 21

1) 40 – 22 = 40 – 30 + 8 = 18

2) 18 : 6 = 3

3) 3 • 7 = 21

17 + 6 = 17 + 3 + 3 = 20 + 3 = 23

(39 + 9)  : 8 • 5 = 30

1) 39 + 9 = 39 + 10 – 1 = 48

2) 48 : 8 = 6

3) 6 • 5 = 30

91 – 39 = 91 – 40 + 1 = 52

56 : 7 • 3 : 6 = 72 – 68

6 • 6 : 4 • 7 < 47 + 18

56 : 7 • 3 : 6

1) 56 : 7 = 8

2) 8 • 3 = 24

3) 24 : 6 = 4

72 – 68 = 72 – 70 + 2 = 4

1) 6 • 6 = 36

2) 36 : 4 = 9

3) 9 • 7 = 63

47 + 18 = 50 + 15 = 65

Завдання 146

7 • с = 49

с = 49 : 7

с = 7

7 • 7 = 49

49 = 49

50 – k • 8 = 18

k • 8 = 50 – 18

k • 8 = 32

k = 32 : 8

k = 4

50 – 4 • 8 = 18

18 = 18

56 : y = 23 – 16

56 : y = 7

y = 56 : 7

y = 8

56 : 8 = 7

23 – 16 = 7

7 = 7

p : (12 – 7) = 7

p : 5 = 7

p = 7 • 5

p = 35

35 : (12 – 7) = 35 : 5 = 7

7 = 7

Завдання 147

► 1) У колекції Віті 12 машинок. Третину з них становлять спортивні машинки. Скільки спортивних машинок у Віті? Скільки інших машинок у хлопчика?

Короткий запис

Спортивні — ?, 1/3 від всього

Інші — ?

Всього — 12 машинок

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (м.) – машинок спортивних.

2) 12 – 4 = 8 (м.) – інших машинок у хлопчика.

Відповідь: у Віті 4 спортивні машинки, 8 інших машинок.

 

► 2) У Марининої ляльки З бальні сукні, що становить шосту частину речей ляльки. Марина попрала 4 ляльчині речі. Скільки в ляльки речей? Скільки речей залишило­ся попрати Марині?

Короткий запис №1

Плаття у ляльки — 3 сукні, це 1/6 від всього

Речі всього — ?

Короткий запис №2

Було — 18 речей

Попрала — 4 речі

Всього — ?

Розв’язання

1) 3 • 6 = 18 (р.) – всього речей у ляльки.

2) 18 – 4 = 14 (р.) – речей залишилося попрати.

Відповідь: у ляльки 18 речей, залишилося попрати 14 речей.

 

Завдання 148

100 – (6 • 9 – 26) : 7 = 100 – (54 – 26) : 7 = 100 – 28 : 7 = 100 – 4 = 96

8 • 5 : 10 • 8 – 17 = 40 : 10 • 8 – 17 = 4 • 8 – 17 = 32 – 17 = 15

2 • 9 : 6 • 8 : 4 • 7 = 18 : 6 • 8 : 4 • 7 = 3 • 8 : 4 • 7 = 24 : 4 • 7 = 6 • 7 = 42

7 • 7 + (80 – 4 • 8) : 8 = 49 + (80 – 32) : 8 = 49 + 48 : 8 = 49 + 6 = 55

(4 • 7 + 16 : 2) : 9 • 5 = (28 + 8) : 9 • 5 = 36 : 9 • 5 = 4 • 5 = 20

7 • 7 + 6 • 6 – 8 • 8 = 49 + 36 – 64 = 85 – 64 = 21

 

Завдання 149

► 1) Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У Мишка є З коробки олівців, по 6 олівців у кожній коробці, а в стаканчику — 9 олів­ців. Скільки всього олівців у Мишка?

Короткий запис

У коробках — ? ол., 3 коробки по 6 олівців

У стаканчику — 9 олівців

Всього — ?

Вираз     6 • 3 + 9

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (ол.) – олівців у коробці.  

2) 18 + 9 = 18 + 2 + 7 = 27 (ол.) – всього олівців у Мишка.

Відповідь: у Мишка 27 олівців.

 

► 2) Складена задача на знаходження суми добутку і частки

У Мишка є З коробки олівців, по б олівців у кожній коробці, а в стаканчику — 1/2 від

усіх олівців, що є в коробках. Скільки всьо­го олівців у Мишка?

Короткий запис

У коробках — ? ол., 3 коробки по 6 олівців

У стаканчику — ?, 1/2 від у коробках

Всього — ?

Вираз     6 • 3 + 6 • 3 : 2

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (ол.) – олівців у коробці.  

2) 18 : 2 = 9 (ол.) – олівців у стаканчику.

3) 18 + 9 = 18 + 2 + 7 = 27 (ол.) – всього олівців у Мишка.

Відповідь: у Мишка 27 олівців.

 

Завдання 150

1/4 від 8 = 8 : 4 = 2

1/4 дорівнює 8, тоді 8 • 4 = 32

1/5 від 10 = 10 : 5 = 2

1/5 дорівнює 10, тоді 10 • 5 = 50

 

Завдання 151

с : 6 = 7

с = 7 • 6

с = 42

42 : 6 = 7

7 = 7

а + 9 • 2 = 40

а + 18 = 40

а = 40 – 18

а = 22

22 + 9 • 2 = 22 + 18 = 40

40 = 40

8 • р = 60 – 7 • 4

8 • р = 60 – 28

8 • р = 32

р = 32 : 8

р = 4

8 • 4 = 32

60 – 7 • 4 = 60 – 28 = 32

(48 + 24) : х = 9

72 : х = 9

х = 72 : 9

х = 8

(48 + 24) : 8 = 72 : 8 = 9

9 = 9

Інші завдання дивись тут...