Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Сторінка 27

Завдання 2  Складена задача на знаходження від’ємника (різниця добутку і числа)

На морському узбережжі відпочивало 6 зграй чайок і голубів, по 7 птахів у кожній зграї. Скільки пташок злетіли в небо, якщо на морському узбережжі залишилося відпочивати 36 пташок?

Було

Злетіли

Залишилось

6 зграй по 7 птахів

?

36 птахів

Короткий запис

Було (відпочивало) — ? пт., 6 зграй по 7 птахів

Злетіли — ?

Залишилось — 36 птахів

Схема

Вираз   7 • 6 – 36

Короткий запис №1

Було — ? пт., 6 зграй по 7 птахів

Короткий запис №2

Було — 42 птахів

Злетіли — ?

Залишилось — 36 птахів

План розв’язування

1) Скільки птахів було на морському узбережжі?

2) Скільки птахів злетіли в небо?

Розв’язання

1) 7 • 6 = 42 (пт.) – птахів було на морському узбережжі.

2) 42 – 36 = 6 (пт.) – птахів злетіли в небо.

Відповідь: у небо злетіли 6 птахів.

 

Завдання 3

Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням:

82 – 47 = 82 – 50 + 3 = 32 + 3 = 35  

перевірка  35 + 47 = 35 + 5 + 42 = 40 + 42 = 82

перевірка  82 – 35 = 82 – 32 – 3 = 50 – 3 = 47

60 – 32 = 60 – 30 – 2 = 30 – 2 = 28

перевірка  28 + 32 = 50 + 10 = 60

перевірка  60 – 28 = 60 – 30 + 2 = 30 + 2 = 32

54 – 27 = 24 + (30 – 27) = 24 + 3 = 27

перевірка  27 + 27 = 40 + 14 = 54

74 – 58 = 74 – 60 + 2 =  14 + 2 = 16

перевірка  16 + 58 = 58 + 2 + 14 = 60 + 14 = 74

перевірка  74 – 16 = 74 – 14 – 2 = 60 – 2 = 58

95 – 66 = 95 – 65 – 1 = 30 – 1 = 29

перевірка  29 + 66 = 80 + 15 = 95

перевірка  95 – 29 = 95 – 30 + 1 = 65 + 1 = 66

90 – 32 = 90 – 30 – 2 = 60 – 2 = 58

перевірка  58 + 32 = 80 + 10 = 90

перевірка  90 – 58 = 90 – 50 – 8 = 40 – 8 = 32

Додавання перевіряємо відніманням:

36 + 36 = 60 + 12 = 72

перевірка   72 – 36 = 72 – 40 + 4 = 32 + 4 = 36

38 + 46 = 38 + 2 + 44 = 40 + 44 = 84

перевірка  84 – 38 = 44 + (40 – 38) = 44 + 2 = 46

перевірка  84 – 46 = 34 + (50 – 46) = 34 + 4 = 38

63 + 19 = 70 + 12 = 82

перевірка  82 – 63 = 82 – 62 – 1 = 20 – 1 = 19

перевірка  82 – 19 = 82 – 12 – 7 = 70 – 7 = 63

47 + 15 = 47 + 13 + 2 = 60 + 2 = 62

перевірка   62 – 47 = (50 – 40) + (12 – 7) = 10 + 5 = 15

перевірка   62 – 15 = (50 – 10) + (12 – 5) = 40 + 7 = 47

28 + 18 = 30 + 16 = 46

перевірка   46 – 28 = 46 – 30 + 2 = 16 + 2 = 18

перевірка   46 – 18 = 46 – 20 + 2 = 26 + 2 = 28

24 + 48 = 48 + 2 + 22 = 50 + 22 = 72

перевірка   72 – 24 = 72 – 22 – 2 = 50 – 2 = 48

перевірка   72 – 48 = 72 – 42 – 6 = 30 – 6 = 24

 

Завдання 4  Сторони першого трикутника 2 см, 2 см, 2 см, а другого – 3 см, 2 см, 4 см. Склади план виконання завдання, у якому треба дізнатися, периметр якого трикутника більший.

1) Знайти периметр першого рівностороннього трикутника:

1 спосіб

Р = 2 см + 2 см + 2 см = 6 см

2 спосіб

Р = 2 см • 3 = 6 см

2) Знайти периметр другого трикутника:

Р = 3 см + 2 см + 4 см = 9 см

3) Порівняти периметри:

9 см > 6 см  периметр другого трикутника більший

4) Дізнатися на скільки більший периметр:

9 – 9 = 3 (см)

 

Сторінка 28

Завдання 1  Проста задача на зменшення на деяке число

1) У морі розважалися зграї дельфінів. У першій зграї було 8 дельфінів, а в другій — на 4 менше, ніж у пер­шій. Скільки дельфінів у другій зграї?

Короткий запис

І зграя — 8 дельфінів

ІІ зграя — ?, на 4 дельфінів менше

Короткий запис

І зграя — 8 дельфінів

ІІ зграя — ?, стільки ж, але без 4 дельфінів

Розв’язання

84 = 4 (д.) – дельфінів у другій зграї.

Відповідь: у другій зграї 4 дельфінів.

 

2) Складена задача на зменшення на деяке число та на збільшення на деяке число

У першій зграї було 8 дельфінів, у другій — на 4 менше, ніж у першій, а в третій — на 3 дельфіни більше, ніж у другій. Скільки дельфінів у третій зграї?

Короткий запис

І зграя — 8 дельфінів

ІІ зграя — ?, на 4 дельфінів менше, ніж у І зграї

ІІІ зграя — ?, на 3 дельфінів більше, ніж у ІІ зграї

Вираз     (8 – 4) + 3

Короткий запис №1

І зграя — 8 дельфінів

ІІ зграя — ?, на 4 дельфінів менше

Короткий запис №2

ІІ зграя — 4 дельфінів

ІІІ зграя — ?, на 3 дельфінів більше

План розв’язування

1) Скільки дельфінів у другій зграї?

2) Скільки дельфінів у третій зграї?

Розв’язання

1) 8 – 4 = 4 (д.) – дельфінів у другій зграї.

2) 4 + 3 = 7 (д.) – дельфінів у третій зграї.

Відповідь: у третій зграї 7 дельфінів.

� Зміни умову задачі так, щоб другою була дія віднімання. У першій зграї було 8 дельфінів, у другій — на 4 менше, ніж у першій, а в третій — на 3 дельфіни менше, ніж у другій. Скільки дельфінів у третій зграї?

1) 8 – 4 = 4 (д.) – дельфінів у другій зграї.

2) 4 + 3 = 7 (д.) – дельфінів у третій зграї.

� Зміни запитання задачі так, щоб вона розв'язувалась трьома діями. У першій зграї було 8 дельфінів, у другій — на 4 менше, ніж у першій, а в третій — на 3 дельфіни більше, ніж у другій. Скільки всього дельфінів у другій і третій зграї?

1) 8 – 4 = 4 (д.) – дельфінів у другій зграї.

2) 4 + 3 = 7 (д.) – дельфінів у третій зграї.

3) 4 + 7 = 11 (д.) – всього дельфінів у другій і третій зграях.

 

Сторінка 29

Завдання 3  Складена задача на зменшення в декілька разів та збільшення в декілька разів

У першій зграї було 8 дельфінів, у другій — у 4 рази менше, ніж у пер­шій, а в третій зграї було у 3 рази більше дельфінів, ніж у другій. Скільки дельфінів у третій зграї?

Короткий запис

І зграя — 8 дельфінів

ІІ зграя — ?, у 4 рази менше, ніж у І зграї

ІІІ зграя — ?, у 3 рази більше, ніж у ІІ зграї

Вираз     (8 – 4) + 3

Короткий запис №1

І зграя — 8 дельфінів

ІІ зграя — ?, у 4 рази менше

Короткий запис №2

ІІ зграя — 2 дельфінів

ІІІ зграя — ?, у 3 рази більше

План розв’язування

1) Скільки дельфінів у другій зграї?

2) Скільки дельфінів у третій зграї?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (д.) – дельфінів у другій зграї.

2) 2 • 3 = 6 (д.) – дельфінів у третій зграї.

Відповідь: у третій зграї 6 дельфінів.

 

Завдання 2  Порядок дій

8 • 3 : 6 = 24 : 6 = 4           3 • 5 – 8 = 15 – 8 = 7

50 : 10 • 9 = 5 • 9 = 45       24 : 3 • 7 = 8 • 7 = 56

3 • 1 • 10 = 3 • 10 = 30      10 : 1 • 0 = 10 • 0 = 0

12 : 3 + 27 = 4 + 27 = 31    60 : 10 • 6 = 6 • 6 = 36

(63 – 18) : 5 = (63 – 13 – 5) : 5 = 45 : 5 = 9

63 : (32 – 25) = 63 : (32 – 22 – 3) = 63 : 7 = 9

 

Завдання 3  Рівняння

1) Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

18 + 18 = 20 + 16 = 36

54 + 18 = 72   (бо 72 – 18 = 52 + (20 – 18) = 52 + 2 = 54)

34 + 20 = 54   (бо 54 – 34 = 20)

56 + 29 = 70 + 15 = 85

3 + 24 = 27    (бо 27 – 24 = 3)

36 + 12 = 48  (бо 48 – 36 = 12)

25 + 28 = 28 + 2 + 23 = 30 + 23 = 53

2) Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.  

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

22 – 13 = 22 – 12 – 1 = 10 – 1 = 9

90 – 68 = 22   (бо 90 – 22 = 90 – 20 – 2 = 70 – 2 = 68)

72 – 45 = 27   (бо 27 + 45 = 27 + 3 + 42 = 30 + 42 = 72)

73 – 29 = 73 – 30 + 1 = 43 + 1 = 44

72 – 8 = 64     (бо 72 – 64 = 72 – 62 – 2 = 10 – 2 = 8)

91 – 49 = 42   (бо 42 + 49 = 80 + 11 = 91)

74 – 46 = 24 + (50 – 46) = 24 + 4 = 28

Інші завдання дивись тут...