Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Сторінка 22

Завдання 1 Множення і ділення

2 • 8 = 16   16 : 4 = 4    4 • 3 = 12   12 : 6 = 2    2 • 9 = 18   18 : 3 = 6    6 • 10 = 60

 

Завдання 2

1) Проста задача на знаходження невідомого доданку

У два ящики розклали 21 кг винограду. У першому – 14 кг. Скільки кілограмів винограду в другому ящику?

Перший ящик

Другий ящик

Всього

14 кг

?

21 кг

Короткий запис

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — ?

Всього — 21 кг

Схема

Розв’язання

21 – 14 = 21 – 11 – 3 = 7 (кг) – кілограмів винограду в другому ящику.

Відповідь: у другому ящику 7 кілограмів винограду.

 

2) Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди маємо декілька способів розв’язування)

У три ящики розклали 64 кг винограду. У перший – 14 кг, а в другий – 21 кг. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику? 

І ящик 

ІІ ящик

ІІІ ящик

Всього

14 кг 

21 кг

?

64 кг

Короткий запис

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — 21 кг

Всього (І і ІІ ящики) — ?

ІІІ ящик — ?

Всього — 64 кг 

Вираз   64 – (14 + 21)

Короткий запис №1

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — 21 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ ящики — 35 кг

ІІІ ящик — ?

Всього — 64 кг

План розв’язування

1) Яка маса першого і другого ящиків разом?

2) Яка маса третього ящика?

Розв’язання

1) 14 + 21 = 35 (кг) – маса першого і другого ящиків разом.

2) 64 – 35 = 64 – 34 – 1 = 29 (кг) – маса третього ящика.

2 спосіб

Спочатку знайдемо масу першого і третього ящиків разом, а потім серед них масу третього ящика.

Короткий запис

І ящик — 14 кг

ІІІ ящик — ?

Всього (І і ІІІ ящики) — ?

ІІ ящик — 21 кг

Всього — 64 кг

Вираз   (64 – 21) – 14

Короткий запис №1

І і ІІІ ящики — ?

ІІ ящик — 21 кг

Всього — 64 кг

Короткий запис №2

І ящик — 14 кг

ІІІ ящик — ?

Всього — 43 кг

План розв’язування

1) Яка маса першого і третього ящиків разом?

2) Яка маса третього ящика?

Розв’язання

1) 64 – 21 = 43 (кг) – маса першого і третього ящиків разом.

2) 43 – 14 = 43 – 13 – 1 = 29 (кг) – маса третього ящика.

3 спосіб

Спочатку знайдемо масу другого і третього ящиків разом, а потім серед них масу третього ящика.

Короткий запис

ІІ ящик — 21 кг

ІІІ ящик — ?

Всього (ІІ і ІІІ ящики) — ?

І ящик — 14 кг

Всього — 64 кг

Вираз   (64 – 14) – 21

Короткий запис №1

ІІ і ІІІ ящики — ?

І ящик — 14 кг

Всього — 64 кг

Короткий запис №2

ІІ ящик — 21 кг

ІІІ ящик — ?

Всього — 50 кг

План розв’язування

1) Яка маса другого і третього ящиків разом?

2) Яка маса третього ящика?

Розв’язання

1) 64 – 14 = 50 (кг) – маса другого і третього ящиків разом.

2) 50 – 21 = 29 (кг) – маса третього ящика.

4 спосіб (виразом)

Короткий запис

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — 21 кг

ІІІ ящик — ?

Всього — 64 кг

Розв’язання

64 – 14 – 21 = 29 (кг) – маса третього ящика.

Відповідь: маса третього ящика 29 кілограмів.

 

3) Складена задача на знаходження невідомого доданку

У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду у третьому ящику, якщо в першому 14 кг, а в другому — на 7 кг більше, ніж у першому?

Перший ящик

Другий ящик

Третій ящик

Всього

14 кг

на 7 кг більше, ніж у першому

?

64 кг

Короткий запис

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — ?, на 7 кг більше, ніж у І ящику

ІІІ ящик — ?

Всього — 64 кг

Вираз   64 – 14 – (14 + 7)

Короткий запис №1

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — ?, на 7 кг більше

Короткий запис №2

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — 21 кг

Вишні — ?

Всього — 64 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів винограду в другому ящику?

2) Скільки кілограмів винограду в третьому ящику?

Розв’язання

1) 14 + 7 = 21 (кг) – кілограмів винограду в другому ящику.

2) 64 – 14 – 21 = 50 – 21 = 29 (кг) – кілограмів винограду в третьому ящику.

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки винограду в другому ящику, потім у першому і другому разом, насамкінець у третьому ящику.

Короткий запис

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — ?, на 7 кг більше, ніж у ІІ ящику

Всього (І ящик і ІІ ящик) — ?

ІІІ ящик — ?

Всього — 64 кг

Вираз   64 – (14 + (14 + 7))

Короткий запис №1

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — ?, на 7 кг більше

Короткий запис №2

І ящик — 14 кг

ІІ ящик — 21 кг

Всього — ?

Короткий запис №3

І ящик і ІІ ящик — 35 кг 

ІІІ ящик — ?

Всього — 64 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів винограду в другому ящику?

2) Скільки всього кілограмів винограду в першому і другому ящику?

3) Скільки кілограмів винограду в третьому ящику?

Розв’язання

1) 14 + 7 = 21 (кг) – кілограмів винограду в другому ящику.

3) 14 + 21 = 35 (кг) – всього кілограмів винограду в першому і другому разом.

2) 64 – 35 = 64 – 34 – 1 = 29 (кг) – кілограмів винограду в третьому ящику.

Відповідь: у третьому ящику 29 кілограмів винограду.

� Змінили умову задачі 3 так, щоб першою була дія віднімання. У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду у третьому ящику, якщо в першому 14 кг, а в другому — на 7 кг менше, ніж у першому?

64 – 14 – (14 – 7) = 64 – 14 – 7 = 50 – 7 = 43 (кг)

Змінили умову задачі 3 так, щоб першою була дія ділення. У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду у третьому ящику, якщо в першому 14 кг, а в другому — у 7 разів менше, ніж у першому?

64 – 14 – 14 : 7 = 64 – 14 – 2 = 50 – 2 = 48 (кг)

 

Сторінка 23

4) Складена задача на знаходження невідомого доданка

У трьох ящиках 64 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо в першо­му і другому ящиках — по 9 кг?

І і ІІ ящики

ІІІ ящик

Всього

2 ящики по 9 кг

?

64 кг

Короткий запис

І і ІІ ящики — ? кг, 2 ящики по 9 кг

ІІІ ящик — ?

Всього — 64 кг

Вираз     64 – 9 • 2

Короткий запис №1

І і ІІ ящики — ? кг, 2 ящики по 9 кг

Короткий запис №2

І і ІІ ящики — 18 кг

ІІІ ящик — ?

Всього — 64 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів винограду в першому і другому ящиках?

2) Скільки кілограмів винограду в третьому ящику?

Розв’язання

1) 9 • 2 = 18 (кг) – кілограмів винограду в першому і другому ящиках.

2) 64 – 18 = 64 – 14 – 4 = 46 (кг) – кілограмів винограду в третьому ящику.

Відповідь: у третьому ящику 46 кілограмів винограду.

 

Завдання 3  Знайти значення виразів частинами, порозрядно, округленням

Частинами:

80 – 64 = 80 – 60 – 4 = 20 – 4 = 16

80 – 64 = 10 + (70 – 64) = 10 + 6 = 16

57 + 26 = 57 + 20 + 6 = 77 + 6 = 83

57 + 26 = 57 + 3 + 23 = 60 + 23 = 83

57 + 26 = 57 + 23 + 3 = 80 + 3 = 83

48 + 48 = (48 + 40) + 8 = 88 + 8 = 96

48 + 48 = 48 + 2 + 46 = 50 + 46 = 96

48 + 48 = 48 + 42 + 6 = 90 + 6 = 96

64 – 18 = (64 – 10) – 8 = 54 – 8 = 46

64 – 18 = 64 – 14 – 4 = 50 – 4 = 46

64 – 18 = 44 + (20 – 18) = 44 + 2 = 46

26 – 24 = (26 – 20) – 4 = 6 – 4 = 2

36 + 17 = 36 + 10 + 7 = 46 + 7 = 53

36 + 17 = 36 + 4 + 13 = 40 + 13 = 53

36 + 17 = 36 + 14 + 3 = 50 + 3 = 53

45 + 24 = 45 + 20 + 4 = 65 + 4 = 69

31 – 26 = 31 – 20 – 6 = 11 – 6 = 5

31 – 26 = 31 – 21 – 5 = 10 – 5 = 5

31 – 26 = 1 + (30 – 26) = 1 + 4 = 5

Порозрядно:

80 – 64 = (70 – 60) + (10 – 4) = 10 + 6 = 16

57 + 26 = (50 + 20) + (7 + 6) = 70 + 13 = 83

48 + 48 = (40 + 40) + (8 + 8) = 80 + 16 = 96

64 – 18 = (50 – 10) + (14 – 8) = 40 + 6 = 46

26 – 24 = (20 – 20) + (6 – 4) = 0 + 2 = 2

36 + 17 = (30 + 10) + (6 + 7) = 40 + 13 = 53

45 + 24 = (40 + 20) + (5 + 4) = 60 + 9 = 69

31 – 26 = (20 – 20) + (11 – 6) = 0 + 5 = 5

Округленням:

57 + 26 = 57 + (30 – 4) = 57 + 30 – 4 = 87 – 4 = 83

48 + 48 = 48 + (50 – 2) = 48 + 50 – 2 = 98 – 2 = 96

64 – 18 = 64 – (20 – 2) = 64 – 20 + 2 = 44 + 2 = 46

36 + 17 = 36 + (20 – 3) = 36 + 20 – 3 = 56 – 3 = 53

31 – 26 = 31 – (30 – 4) = 31 – 30 + 4 = 1 + 4 = 5

 

Завдання 4 Порівняння чисел

7 • 4 > 3 • 7

(де більший множник, там більший добуток)

8 • 7 > 8 •  2

(де більший множник, там більший добуток)

9 • 6 = 6 • 9

(переставний закон множення)

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 < 5 • 7

(5 6 < 5 7, де більший множник, там більший добуток)

5 • 9 < 45 + 5

(45 < 45 + 5, доданок менший від суми)

3 • 6 – 3 = 3 • 5

Завдання 5 Порядок дій

56 + 24 – 7 • 7 – 28 = 3

1) 7 • 7 = 49

2) 56 + 24 = 70 + 10 = 80

3) 80 – 49 = 40 – 9 = 31

4) 31 – 28 = 31 – 21 – 7 = 3

6 • 5 : 10 + (35 – 29) = 9

1) 35 – 29 = 35 – 25 – 4 = 6

2) 6 • 5 = 30

3) 30 : 10 = 3

4) 3 + 6 = 9

72 : 8 • (11 – 7) : 6 = 6

1) 11 – 7 = 4

2) 72 : 8 = 9

3) 9 • 4 = 36

4) 36 : 6 = 6

Завдання 6

Якщо n = 30, тоді 63 – n : 6 = 63 – 30 : 6 = 63 – 5 = 53 + (10 – 5) = 58

Якщо n = 18, тоді 63 – n : 6 = 63 – 18 : 6 = 63 – 3 = 60

Якщо n = 42, тоді 63 – n : 6 = 63 – 42 : 6 = 63 – 7 = 53 + (10 – 7) = 56

Інші завдання дивись тут...