Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О. (частина 2)"

СТОРІНКА 62

Завдання 1

Порозрядне додавання:

57 + 32 = 89   

57 + 32 = (50 + 30) + (7 + 2) = 80 + 9 = 89

357 + 132 = 489   

357 + 132 = (300 + 300) + (50 + 30) + (7 + 2) = 600 + 80 + 9 = 489

Порозрядне віднімання:

7654 = 22

76 – 54 = (70 – 50) + (60 – 4) = 20 + 2 = 22

876454 = 422

876 – 454 = (800 – 400) + (70 – 50) + (6 – 4) = 400 + 20 + 2 = 422

 

Завдання 2, 3 

Письмове додавання

Письмове віднімання

+564

  325

  889

+456

  327

  783

+734

  166

  900

+456

  287

  743

_390

 168

 222

_763

  351

  412

_863

  618

  245

_900

  238

  662

Завдання 4 Ціна, кількість, вартість

Ціна м'яча 60 грн, а конструктора — 200 грн. За м'ячі заплатили 300 грн. Скільки заплатили за конструктори, якщо придбали однакову кількість м'я­чів і конструкторів?

1 спосіб (арифметичний метод)

Товар

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

М'яч

60

?

300 грн

Конструктор

200

однакова

? грн

Короткий запис

300 грн — це ? м’ячів по 60 грн

200 грн — це однаково м’ячів по ? грн

Вираз            200 • (300 : 60)

Розв'язання

1) 300 : 60 = 5 (шт.) – кількість конструкторів (м’ячів) придбали.

2) 200 • 5 = 1000 (грн) – заплатили за конструктори.

2 спосіб (алгебраїчний метод)

Нехай а (грн) – вартість конструкторів, тоді а : 200 (шт.) – конструкторів або м'ячів. Складемо рівняння.

а : 200 = 300 : 60

а : 200 = 5

а = 200 • 5

а = 1000 (грн) – заплатили за конструктори.

Відповідь: за конструктори заплатили  1000 гривень.

 

СТОРІНКА 63

Завдання 1  Порядок дій

180 + 640 : 8 • 4 – 630 : 7 : 10 = 491

1) 640 : 8 = 80

2) 80 • 4 = 320

3) 630 : 7 = 90

4) 90 : 10 = 9

5) 180 + 320 = 400 + 100 = 500

6) 500 – 9 = 500 – 10 + 1 = 491

Завдання 2

1) Задача на зведення до одиниці

270 кг персиків розклали порівну в 30 ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 360 кг персиків?

Маса 1 ящика персиків (кг)

Кількість ящиків

Загальна маса персиків (кг)

?

30

270

однакова

?

360

Короткий запис

30 ящиків — 270 кг

? ящиків — 360 кг

Вираз     360 : (270 : 30)

Розв'язання

1) 270 : 30 = 9 (кг) – кілограмів персиків у 1 ящику.

2) 360 : 9 = 40 (ящ.) – таких ящиків потрібно.

Відповідь: потрібно 40 таких ящиків.

 

2) Складена задача на ділення на вміщення

270 кг персиків розклали порівну в 30 ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 300 кг персиків, причому в кожний ящик класти на 1 кг фруктів більше?

Маса 1 ящика персиків (кг)

Кількість ящиків

Загальна маса персиків (кг)

?

30

270

?, на 1 більше

?

300

Короткий запис

270 кг — це 30 ящиків по ? кг

300 кг — це ? ящиків по (?, на 1 кг більше)

Вираз              300 : (270 : 30 + 1)

Розв'язання

1) 270 : 30 = 9 (кг) – кілограмів персиків у 1 ящику.

2) 9 + 1 = 10 (кг) – маса більшого ящика.

2) 300 : 10 = 30 (ящ.) – таких ящиків потрібно. 

Відповідь: потрібно 30 таких ящиків.

Обернена до другої задачі, щоб шуканим у ній було число 300.

270 кг персиків розклали порівну в 30 ящиків. Скільки персиків можна розкласти у 30 ящиків, причому в кожний ящик класти на 1 кг фруктів більше?

Короткий запис

270 кг — це 30 ящиків по ? кг

? — це 30 ящиків по (?, на 1 кг більше)

Вираз          (270 : 30 + 1) • 30

Розв'язання

1) 270 : 30 = 9 (кг) – кілограмів персиків у 1 ящику.

2) 9 + 1 = 10 (кг) – маса більшого ящика.

2) 10 • 30 = 300 (кг) – кілограмів персиків можна розкласти.

Відповідь: можна розкласти 300 кілограмів персиків.

 

Завдання З  

+277

    68

  345

+562

  338

  900

_843

   76

 767

_803

  645

  158

_800

  561

  239

_430

  277

  153

+485

  327

  812

_512

  326

  186

Завдання 4

60 • 9 = 540

480 : 8 = 60

360 : 90 = 36 : 9 = 4

70 • 7 = 490

560 : 70 = 8,  бо 8 • 70 = 560

90 • 5 = 450,  бо 450 : 90 = 5

7 • 60 = 420,  бо 420 : 7 = 60

720 : 80 = 9,  бо 720 : 9 = 80

Завдання 5  Рівняння

560 : 80 • х + 60 • 7 = 580 + 50

7 • х + 420 = 630

7 • х = 630 – 420

7 • х = 210

х = 210 : 7

х = 30

560 : 80 • 30 + 60 • 7 = 630

580 + 50 = 630

630 = 630

(а + 360 : 90) • 60 = 730 – 250

(а + 4) • 60 = 480

а + 4 = 480 : 60

а + 4 = 8

а = 8 – 4

а = 4

(4 + 360 : 90) • 60 = 480

730 – 250 = 480

480 = 480

Завдання 6  Гумка та чотири олівці коштують 27 грн. Скільки коштує олівець, якщо він дорожчий за гумку у 2 рази?

Міркуємо так. Якщо олівець у 2 рази дорожчий за гумку, це означає, що 1 олівець коштує стільки ж, скільки 2 гумки, тоді

1) 1 + 4 • 2 = 9 (г.) – гумок можна взяти на 27 грн.

2) 27 : 9 = 3 (грн) – ціна гумки.

3) 3 • 2 = 6 (грн) – ціна олівця.

Перевірка: 3 + 6 • 4 = 27

Відповідь: олівець коштує 6 гривень.

 

СТОРІНКА 64

Завдання 1

(90 • 3 – 60) : 70 + 3 • 30 • 9 – 17 = 796

1) 90 • 3 = 270

2) 270 – 60 = 210

3) 210 : 70 = 3

4) 3 • 30 = 90

5) 90 • 9 = 810

 

6) 3 + 810 = 813

7) 813 – 17 = 813 – 13 – 4 = 800 – 4 = 796

Завдання 2

340 + 180 = (300 + 100) + (40 + 80) = 400 + 120 = 520

840 – 660 = (700 + 140) – (600 + 60) = (700 – 600) + (140 – 60)  = 100 + 80 = 180

620 – 360 = 620 – (320 + 40) = 620 – 320 – 40 = 300 – 40 = 260

430 + 180 = 430 + (70 + 110) = (430 + 70) + 110 = 500 + 110 = 610

563 + 125 = 688

650 + 170 = 650 + (200 – 30) = 650 + 200 – 30 = 850 – 30 = 820

878 – 432 = 446

730 – 560 = 730 – (600 – 40) = 730 – 600 + 40 = 130 + 40 = 170

 

Завдання 3  

+467

  348

  815

_506

  127

  379

_509

  328

  181

+456

  344

  800

+328

  295

  623

_640

  238

  402

_422

  184

  238

+356

  244

  600

Завдання 4

1) Задача на зведення до одиниці

Кожного рейсу вантажівка перевозить од­накову масу вантажу. Скільки центнерів бу­дівельних матеріалів перевезла вантажівка за 4 рейси, якщо за 6 рейсів вона пере­везла 120 ц?

Маса за 1 рейс (ц)

Кількість рейсів

Загальна маса (ц)

?

6

120

однакова

4

?

Короткий запис

6 рейсів — 120 ц

4 рейси — ? ц

Розв'язання

1) 120 : 6 = 20 (ц) – центнерів будівельних матеріалів перевозить за 1 рейс.

2) 20 • 4 = 80 (ц) – центнерів будівельних матеріалів перевезла за 4 рейси.

Відповідь: вантажівка перевезла 80 центнерів вантажу.

Утворили задачу на 3 дії.

Кожного рейсу вантажівка перевозить од­накову масу вантажу. Скільки центнерів бу­дівельних матеріалів перевезла вантажівка за 4 рейси, якщо за 6 рейсів вона пере­везла 120 ц? Скільки центнерів вантажу перевезе вантажівка за всі рейси?

Короткий запис

6 рейсів — 120 ц

4 рейси — ? ц

Всього рейсів — ?

Розв'язання

1) 120 : 6 = 20 (ц) – центнерів вантажу перевезе за 1 рейс.

2) 20 • 4 = 80 (ц) – центнерів  вантажу перевезе за 4 рейси.

3) 20 + 80 = 100 (ц) – центнерів вантажу перевезе вантажівка за всі рейси.

Відповідь: вантажівка перевезе 100 центнерів вантажу.

 

2) Складена задача на знаходження частини числа

У житловому комплексі побудували 360 квартир. У січ­ні ввели у використання 60 квартир, у лютому — тре­тину решти. Скільки квартир ввели у використання в лютому?

Короткий запис

Було (побудували)  — 360 квартир

Ввели у січні — 60 квартир

Залишилося (Решта)  — ?

У лютому — ?, третина решти

Розв'язання

1) 360 – 60 = 300 (кв.) – решта квартир.

2) 300 : 3 = 100 (кв.) – квартир ввели у використання в лютому.

Відповідь: у лютому ввели у використання 100 квартир.

Утворили задачу на 3 дії.

У житловому комплексі побудували 360 квартир. У січ­ні ввели у використання 60 квартир, у лютому — тре­тину решти. Скільки всього квартир ввели у використання?

Короткий запис

Було (побудували) — 360 квартир

Ввели у січні — 60 квартир

Залишилося (Решта)  — ?

У лютому — ?, третина решти

Всього — ?

Розв'язання

1) 360 – 60 = 300 (кв.) – решта квартир.

2) 300 : 3 = 100 (кв.) – квартир ввели у використання в лютому.

3) 60 + 100 = 160 (кв.) – всього квартир ввели у використання.

Відповідь: всього ввели у використання 160 квартир.

 

Завдання 5

_663

  384

  279

13 – 9 = 4

7 + 8 + 1 = 16

6 – 1 – 3 = 2

+542

  380

  922

2 + 0 = 2

4 + 8 = 12

9 – 5 – 1 = 3

_870

  445

  425

5 + 5 = 10

7 – 1 – 2 = 4

8 – 4 = 4

СТОРІНКА 65

Завдання 1

420 : 60 • 30 – 20 • 8 : 40 • 60 : 80 • 10 – 170 = 10

1) 420 : 60 = 7

2) 7 • 30 = 210

3) 20 • 8 = 160

4) 160 : 40 = 4

5) 4 • 60 = 240

6) 240 : 80 = 3

7) 3 • 10 = 30

8) 210 – 30 = 210 – 10 – 20 = 180

9) 180 – 170 = 10

80 • 7 – 180 : 30 • 90 + 2 • 30 : 60 • 80 = 100

1) 80 • 7 = 560

2) 180 : 30 = 6

3) 6 • 90 = 540

4) 2 • 30 = 60

5) 60 : 60 = 1

6) 1 • 80 = 80

7) 560 – 540 = 20

8) 20 + 80 = 100

Завдання 2

1) Сума двох чисел 26. Перше число — 17. Знайди друге число.

Короткий запис

І — 17

ІІ — ?

Всього — 26

Розв'язання

26 – 17 = 26 – 16 – 1 = 9

 

2 спосіб

17 + х = 26

х = 26 – 17

х = 9

Відповідь: друге число 9.

2) Сума другого та третього чисел 33. Знайди третє число, якщо друге число — 9.

Короткий запис

І — 9

ІІ — ?

Всього — 33

Розв'язання

33 – 9 = 33 – 3 – 6 =  24

2 спосіб

9 + х = 33

х = 33 – 9

х = 24

Відповідь: друге число 24.

3) Сума трьох чисел 50. Знайди третє число, якщо сума першого та другого чисел 26.

Короткий запис

І і ІІ — 26

ІІІ — ?

Всього — 50

Розв'язання

50 – 26 = 30 – 6 = 24

2 спосіб

26 + х = 50

х = 50 – 26

х = 24

Відповідь: третє число 24.

4) Сума трьох чисел 50. Знайди перше число, якщо сума другого та третього чисел 33.

Короткий запис

І — ?

ІІ і ІІІ — 33

Всього — 50

Розв'язання

50 – 33 = 20 – 3 = 17

2 спосіб

х + 33 = 50

х = 50 – 33

х = 17

Відповідь: перше число 17.

Висновок.

Щоб знайти перше число за сумою трьох чисел і сумою другого і третього чисел, треба від суми трьох чисел відняти суму другого і третього чисел.

Щоб знайти третє число за сумою трьох чисел і сумою першого і другого чисел, треба від суми трьох чисел відняти суму першого і другого чисел.

 

Завдання 3 Задача на знаходження чисел за трьома сумами

Сума трьох чисел — 50. Знайди кожне число, якщо сума першого та другого чисел дорівнює 26, а сума другого та третього чисел — 33.

Короткий запис

І і ІІ — 26

ІІ і ІІІ — 33

Всього І, ІІ, ІІІ — 50

І — ?  ІІ — ?   ІІІ — ?

Розв'язання

1) 50 – 33 = 17 – перше число.

2) 26 – 17 = 9 – друге число.

3) 33 – 9 = 24 – третє число.

2 спосіб

1) 50 – 26 = 24 – третє число.

2) 33 – 24 = 9 – друге число.

3) 26 – 9 = 17 – перше число.

3 спосіб

1) 50 – 26 = 24 – третє число.

2) 50 – 33 = 17 – перше число.

3) 26 – 17 = 9 – друге число.

4 спосіб

1) 50 – 26 = 24 – третє число.

2) 50 – 33 = 17 – перше число.

3) 33 – 24 = 9 – друге число.

Відповідь: перше число дорівнює 17, друге – 9, третє – 24.

 

Задача на знаходження чисел за трьома сумами

У магазині іграшок за автомобіль, марсохід та ведмедика заплатили 550 грн. За автомобіль і марсохід треба заплатити 250 грн, а за марсохід і ведмедика — 450 грн. Знайди ціну кожної іграшки.

Розв'язання

1) 550 – 450 = 100 (грн) – ціна автомобіля.

2) 250 – 100 = 150 (грн) – ціна марсоходу.

3) 450 – 150 = 300 (грн) – ціна ведмедика.

Відповідь: ціна автомобіля 100 грн, марсохода – 100 грн, ведмедика – 300 грн.

Інші завдання дивись тут...

  • Катя
    Часть 2 Стр 64. Задание 4 (2), задача на 3 действия. Пересмотрите решение. Нельзя построить 360 квартир, а в эксплуатацию ввести 400. -------- Спасибо. Исправили 60 + 100 = 160 (кв.)
    2 березня 2021 16:41