Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 74

Завдання 1 

12 + 4 = 16

15 + 7 = 22

8 + 14 = 22

12 – 4 = 8

15 – 7 = 8

8 – 14

12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 40 + 8 = 48

15 • 7 = (10 + 5) • 7 = 70 + 36 =105

8 • 14 = 8 • (10 + 4) = 80 + 32 = 112

12 : 4 = 3

15 : 7

8 : 14

З чотирьох арифметичних дій завжди можна виконати з натуральними числами  додавання і множення.

 

Завдання 2, 3  Ділення з остачею

Розділи на групи по 7 штук 14 кружків; 15 кружків. Скільки одержали груп кружків у кожному випадку?

14 : 7 = 2                       2 групи

15 : 7 = 2  (ост. 1)            2 групи і 1 кружок зайвий

 

СТОРІНКА 75

Завдання 4 

Можливі остачі при діленні деякого числа на 6: 0, 1, 2, 3, 4, 5

Можливі остачі при діленні деякого числа на 8: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Можливі остачі при діленні деякого числа на 5: 0, 1, 2, 3,  4

Можливі остачі при діленні деякого числа на 2: 0, 1

Якщо остача дорівнює нулю, то маємо ділення націло.

 

Завдання 5

5 : 3 = 1 (ост. 2) – правильно 

12 : 4 = 2 (ост. 4) – неправильно, коли остача дорівнює (4=4) або більша від дільника

9 : 2 = 4 (ост. 1) – правильно 

 

Завдання 6

Ігор витратив 89 грн, придбавши блокнот, циркуль і розмальовку. Скільки коштує кожна річ, якщо блокнот і циркуль коштують 52 грн, а циркуль і розмальовка — 61 грн?

Розв'язання

1) 89 – 52 = 37 (грн)  коштує розмальовка

2) 61 – 37 = 24 (грн)  коштує циркуль

3) 52 – 24 = 28 (грн) – коштує блокнот

Відповідь: блокнот коштує 28 грн, циркуль – 24 грн, розмальовка – 37 грн.

 

Завдання 7 Рівняння

k + 60 • 4 = 420

k + 240 = 420

k = 420 – 240

k = 180

180 + 60 • 4 = 420

420 = 420

560 : b = 630 – 560

560 : b = 70

b = 560  : 70

b = 8

560 : 8 = 70

630 – 560 = 70

70 = 70

8 • c + 120 = 440

8 • с = 440 – 120

8 • с = 320

с = 320 : 8

с = 40

8 • 40 + 120 = 440

440 = 440

Завдання 8

Шестеро тягнуть ріпку: дідусь удвічі силь­ніший за бабусю, бабуся вдвічі сильніша за онучку, онучка вдвічі сильніша за собаку Жучку, Жучка вдвічі сильніша за кішку, кішка вдвічі сильніша за мишу. Скільки треба покли­кати мишей, щоб вони самі витягнули ріпку?

Міркуємо так. Кішку можуть замінити 2 миші.

Жучку можуть замінити 2 кішки, або 2 • 2 миші = 4 миші.

Онуку можуть замінити 2 Жучки, або 2 • 4 миші = 8 мишей.

Бабу можуть замінити 2 онуки, або 2 • 8 мишей = 16 мишей.

Діда можуть замінити 2 баби, або 2 • 16 мишей = 32 миші.

Щоб витягнути ріпку, потрібно покликати 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63 мишей.

Відповідь: потрібно покликати 63 мишей.

 

СТОРІНКА 76

Завдання 1, 2 

Остачі при діленні деякого числа на 6: 0, 1, 2, 3, 4, 5

Остачі при діленні деякого числа на 8: 0, 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7

Якщо остача дорівнює нулю, то маємо ділення націло.

 

Завдання 3 

Кількість остач при діленні деякого числа на 3: три

Кількість остач при діленні деякого числа на 5: п'ять

Кількість остач при діленні деякого числа на 12: дванадцять

Кількість остач, включаючи нуль, дорівнює дільнику.

Остачі при діленні деякого числа на 3: 0, 1, 2

Остачі при діленні деякого числа на 5: 0, 1, 2, 3, 4

Остачі при діленні деякого числа на 12: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Якщо остача дорівнює нулю, то маємо ділення націло.

 

Завдання 4, 5 Парні та непарні числа

Спільні дільники і частка, різні ділене і остача.

4 : 4 = 1      5 : 4 = 1 (ост. 1)    6 : 4 = 1 (ост. 2)    7 : 4 = 1 (ост. 3)

 

СТОРІНКА 77

Завдання 6,7

5 : 2 = 2 (ост. 1)

8 : 5 = 1 (ост. 3)

15 : 6 = 2 (ост. 3)

23 : 7 = 3 (ост. 2)

41 : 9 = 4 (ост. 5)

60 : 7 = 8 (ост. 4)

28 : 8 = 3 (ост. 4)

40 : 6 = 6 (ост. 4)

СТОРІНКА 78

Завдання 1  Порядок дій

(370 + 290 – 180) : 6 + 350 : 7 • 5 = 480 : 6 + 50 • 5 = 80 + 250 = 330

+370

  290

  660

_660

 180

 480

Завдання 2, 3 Таблиця ділення на число 8

Числа, що діляться на 8 націло: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80

Числа, які при діленні на 8 дають в остачі 4: 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84

 

Завдання 4 Таблиця ділення на число 3

Числа, що діляться на 3 націло: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Числа, які при діленні на 3 дають в остачі 2: 5, 8, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33

 

Завдання 5  Таблиця ділення на число 9

Числа, що діляться на 9 націло: 9, 36, 18, 63, 45, 27,  54, 90

Ділення націло з перевіркою:

9 : 9 = 1, бо 1 • 9 = 9           36 : 9 = 4, бо 4 • 9 = 36

18 : 9 = 2, бо 2 9 = 18        63 : 9 = 7, бо 7 • 9 = 63

45 : 9 = 5, бо 5 • 9 = 45        27 : 9 = 3, бо 3 • 9 = 27

54 : 9 = 6, бо 6 • 9 = 54        90 : 9 = 10, бо 10 • 9 = 90

Ділення з остачею з перевіркою:

65 : 9 = 7 (ост. 2)

7 • 9 + 2 = 65

50 : 9 = 5 (ост. 5)

5 • 9 + 5 = 50

28 : 9 = 3 (ост. 1)

3 • 9 + 1 = 28

70 : 9 = 7 (ост. 7)

7 • 9 + 7 = 70

Інші завдання дивись тут...