4 • 3 = 3 • 4,  b = b • a

 

Завдання 122
Який закон множення допоміг тобі виконати завдання? Переставний закон множення

24  2 = 2  24

4 • 10 = 10  4

2  3 = 3 • 2

5 кг + 8 кг =13 кг
13 кг – 8 кг = 5 кг
24 л : 3 = 8 л
15 кг : 5 = 3 кг
5 л  8 = 40 л
4 м  5 = 20 м
Завдання 124
 7 = 28
28 : 7 = 4
28 : 4 = 7
12 : 4 = 3
 4 = 12
12 : 3 = 4
Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник
Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку
Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

 

Завдання 125
В одній коробці 9 пакетів цукерок, по 2 кг в кожному, в іншій — 7 пакетів печива, по 3 кг в кожному. Чому дорівнює маса солодощів у двох коробках? Для розв’язання задачі використай схему. Поясни, що знаходимо кожною дією.
Короткий запис

Цукерок — ? кг, 9 пакетів по 2 кг

Печива — ? кг, 7 пакетів по 1 кг

Всього — ?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (кг) – маса цукерок в одній коробці

2) 3 • 7 = 21 (кг) – маса печива в іншій коробці

3) 18 + 21 = 39 (кг) – маса солодощів у двох коробках

Відповідь: у двох коробках 39 кілограмів солодощів.

План розв’язування

1) Чому дорівнює маса цукерок в одній коробці?

2) Чому дорівнює маса печива в іншій коробці?

3) Чому дорівнює маса солодощів в двох коробках?

 

Завдання 126
Якщо х = 4, тоді  x =  4 = 16
Якщо х = 7, тоді  x =  7 = 28
Якщо х = 9, тоді  x =  9 = 36

 

Завдання 127
На присадибній ділянці дідусь посадив 18 кущів малини, а його внучка — 6. Скільки кущів малини посадили дідусь і внучка разом? У скільки разів більше кущів посадив дідусь, ніж його внучка? Упиши в схемах числові дані та дії до обох задач.

Короткий запис №1

Дідусь — 18 к.

Внучка — 6 к.

Разом — ?

Короткий запис №2

У скільки разів більше — ?

Розв’язання

18 + 6 = 24 (к.)

Відповідь: разом посадили 24 кущі.

Розв’язання

18 : 6 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази більше кущів посадив дідусь.

Склади подібну задачу про свою допомогу рідним.
Мама помила 6 ложок, а я — 2. Скільки ложок помили мама і я разом? У скільки разів більше ложок помила мама, ніж я?

 

Завдання 128 Круглі числа
35 + 5 = 40
47 + 3 = 50
72 + 8 = 80
84 + 6 = 90
74 – 4 = 70
69 – 9 = 60
 2 = 10
10  2 = 20
15 + 15 =30
90 + 10 = 100
Результати в порядку зростання: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 

Завдання 129
Для святкування Дня іменинника учні класу принесли 3 кг яблук, а груш — у 2 рази більше. Скільки кілограмів яблук і груш принесли учні?

Розв'язання

1) 3 • 2 = 6 (кг) – груш принесли діти
2) 3 + 6 = 9 (кг)

Відповідь: учні принесли 9 кілограмів яблук і груш.

Для святкування Дня іменинника учні класу принесли 3 кг яблук, а груш — у 2 рази більше. На скільки кілограмів більше було груш, ніж яблук?

Розв'язання

1) 3 • 2 = 6 (кг) – груш принесли діти
2) 6  3 = 3 (кг)

Відповідь: на 3 кг більше було груш, ніж яблук.

Завдання 130 Порядок дій

3 • 9 + 27 = 27 + 27 = 54
60 – 40 : 5 = 60 – 8 = 52
Завдання 131
Чи утворюють «родину» при множенні чи́сла 8, 6 і 48; 10, 3 і 60?
• 6 = 48, 48 : 6 = 8, 48 : 8 = 6. Утворюють «родину».
10 • 3 ≠ 60, або 60 : 3  10, або 60 : 10  3. Не утворюють «родину». 

 

 8 = 24
 3 = 24
24 : 3 = 8
24 : 8 = 3
 7 = 35
 5 = 35
35 : 5 = 7
35 : 7 = 5
Завдання 133
а)  5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0, тому  5 = 0
   0  а = 0 і а  0 = 0 Добуток будь-якого числа і нуля дорівнює нулю.
б) 0  7 = 0
50  0 = 0
 100 = 0
83  0 = 0
99  0 = 0
Завдання 134
 3 = 1 + 1 + 1, тому 1  3 = 3
 а = а і а  1 = а Добуток будь-якого числа й одиниці дорівнює цьому числу.

 

Завдання 135
 5 = 5
 1 = 4
 10 = 10
48  1 = 48
 100 = 100
 1 = 0
 1 = 1
99  1 = 99
Завдання 136
0 : 4 = 0, бо 0  4 = 0 Результатом ділення нуля на будь-яке число (яке не є нулем) буде нуль.
0 : 1 = 0
0 : 8 = 0
0 : 250 = 0
0 : 100 = 0
Завдання 137 
Спробуй добирати частку чисел 10 : 0 і робити перевірку множенням. Чи вдається тобі знайти (дібрати) частку?
Припустимо, що 10 : 0 = а, тоді а  0 = 0, що суперечить умові.
Висновок: поділити будь-яке число на 0 неможливо, бо частки а : 0 не існує.

 

Завдання 138 Порівняй
Якщо х = 0, то 20 > х  20, 0 = x,  x = 0 : 8

 

Завдання 139 Добери такі числа, щоб рівності стали правильними.
3  6 = 18, бо 18 : 6 = 3 
9  1 = 9, бо 9 : 1 = 9
 4 = 24, бо 24 : 6 = 4 
 0 = 0, бо 0 : 9 = 0
0 : 2 = 0, бо 0 • 2 = 0
 0 = 0, бо 0 • 9 = 0
32 : 4 = 8, бо 32 : 8 = 4
 3 = 0, бо 0 • 3 = 0
0 : а = 0, а ≠ 0 Результатом ділення нуля на будь-яке число (яке не є нулем) буде нуль.

 

Завдання 140
а) Гончар на майстер-класі з виготовлення свистків використав пакет глини, маса якого 2 кг. Якою буде маса 4 таких пакетів глини? 8 таких пакетів? У скільки разів більше зможе виготовити гончар таких свистків з 8 кг глини, ніж з 4 кг?
Короткий запис
1 п. — 2 кг
4 п. — ?
8 п. — ?
У скільки разів більше 8 кг, ніж 4 кг — ?

Розв'язання

1) 2 • 4 = 8 (кг) – маса 4 пакетів

2) 2 • 8 = 16 (кг) – маса 8 пакетів
3) 8 : 4 = 2 (р.) – у стільки разів більше виготовлять свистків з 8 кг глини, ніж з 4 кг 

б) У трьох однакових коробках 18 свистків, кожен з яких коштує 12 грн. Скільки свистків у двох таких коробках? У восьми таких коробках?
Короткий запис
3 к. — 18 св.
2 к. — ?
8 к. — ?
Розв'язання

1) 18 : 3 = 6 (св.) – свищиків у 1 коробці

2) 6 • 2 = 12 (св.) – свищиків у 2 коробках
3)  8 = 48 (св.) – свищиків у 8 коробках

У задачі надлишкові дані 12 грн, бо мова не йде про ціну чи вартість.

 

Завдання 141
Іванка використала 20 м ниток червоного кольору, синього кольору — у 4 рази більше, ніж червоного, а зеленого кольору — на 50 м менше, ніж червоного і синього кольорів разом. Скільки метрів ниток зеленого кольору використала дівчинка?
Короткий запис
Ч. — 20 м
С. — ?, у 4 рази більше, ніж у червоному
З. — ?, на 50 м менше, ніж разом
Розв'язання

1) 20  4 = 80 (м) – використала ниток синього кольору

2) 20 + 80 = 100 (м) – використала ниток синього і червоного кольорів разом
3) 100 + 50 = 150 (м) – використала ниток зеленого кольору

Відповідь: дівчинка використала 150 метрів ниток зеленого кольору.

 

Завдання 142 Порядок дій
42 + 24 – 24 = 42 + 0 = 42
43 + (43 – 15) = 43 + 28 = 71
0 ∙ 21 + 20 = 0 + 20 = 20
40 + 8 ∙ 5 = 40 + 40 = 80
7 ∙ 9 – 54 = 63 – 54 = 9
0 ∙ 67 – 0 = 0 
64 : 8 – 72 : 9 = 8 – 8 = 0
35 – 81 : 9 = 35 – 9 = 26
35 – 35 ∙ 0 = 35 – 0 = 35

 

Завдання 143
У трьох однакових бідонах 27 л молока. Визнач місткість одного бідона. Скільки літрів молока поміститься в п’яти таких бідонах? На скільки літрів молока більше в п’яти бідонах, ніж в одному?
Короткий запис
3 б. — 27 л
1 б. — ?
5 б. — ?
На скільки більше — ?
Розв'язання

1) 27 : 3 = 9 (л) – місткість 1 бідона

2) 9  5 = 45 (л) – місткість 5 бідонів
3) 45  9 = 36 (л) – на стільки більше молока в 5 бідонах, ніж в 1 бідоні

Відповідь: місткість бідона 9 л, місткість 5 таких бідонів 45 л, на 36 л молока більше в п'яти таких бідонах, ніж в одному.

 

Числа 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 — парні.
Числа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 — непарні.
Їх назва походить від слова "пара".