Інші завдання дивись тут...

Завдання 448 Способи додавання
І спосіб
(6 + 5) + 4 = 11 + 4 = 15
ІІ спосіб
(6 + 5) + 4 = (6 + 4) + 5 = 10 + 5 = 15
ІІІ спосіб
(6 + 5) + 4 = 6 + (5 + 4) = 6 + 9 = 15

 

Завдання  449
(10 + 3) + 8 = 13 + 8 = 21
(10 + 3) + 8 = (10 + 8) + 3 = 18 + 3 = 21
(10 + 3) + 8 = 10 + (3 + 8) = 10 + 11 = 21

 

Завдання 450
(a + b) + c  a + (b + c) або (a + c) + b

 

Завдання 451 Продовж обчислення.
540 + 200 = (500 + 40) + 200 = (500 + 200) + 40 = 700 + 40 = 740
540 + 20 = (500 + 40) + 20 = 500 + (40 + 20) = 500 + 60 = 560
360 + 40 = (300 + 60) + 40 = 300 + (60 + 40) = 300 + 100 = 400
230 + 500 = (200 + 30) + 500 = (200 + 500) + 30 = 700 + 30 = 730
230 + 50 = (200 + 30) + 50 = 200 + (30 + 50) = 200 + 80 = 280

 

Завдання 452
У школі навчається 420 дівчаток, а хлопчиків — на 80 більше. Скільки учнів навчається в цій школі?
Короткий запис
Дівчаток  420 учн.
Хлопчиків  ?, на 80 учн. більше
Разом  ?
Розв’язання

1) 420 + 80 = 500 (уч.) – хлопчики серед учнів

2) 420 + 500 = 920 (уч.)

Відповідь: в цій школі навчається 920 учнів.

 

Завдання 453 Обчисли з коментуванням.
370 + 400 = (300 + 70) + 400 = (300 + 400) + 70 = 700 + 70 = 770
675 – 70 – 5 = (600 + 75) – 70 – 5 = 600 + (75 – 70 – 5) = 600 + 0 = 600
230 + 300 = (200 + 30) + 300 = (200 + 300) + 30 = 500 + 30 = 530
675 – 75 = (600 + 75) – 75 = 600 + (75 – 75) = 600 + 0 = 600
420 + 30 = (400 + 20) + 30 = 400 + (20 + 30) = 400 + 50 = 450
675 – 600 = (600 + 75) – 600 = (600 – 600) + 75 = 0 + 75 = 75
810 + 60 = (800 + 10) + 60 = 800 + (10 + 60) = 800 + 70 = 870
675 – 70 = (600 + 75) – 70 = 600 + (75 – 70) = 600 + 5 = 605

 

Завдання 454
370 + 405 = 370 + 400 + 5 = 770 + 5 = 775
370 + 405 = 300 + 70 + 400 + 5 = (300 + 400) + (70 + 5) = 775

 

Завдання 455 Рівняння
x : 4 = 5
х = 5 • 4
х = 20
32 : x = 4
х = 32 : 4
х = 8
x : 5 = 3
х = 3 • 5
х = 15
40 : x = 5
х = 40 : 5
х = 8
Щоб знайти невідоме ділене, достатньо частку помножити на дільник. 
Щоб знайти невідомий дільник, достатньо ділене поділити на частку.

 

Завдання 456
а) До невідомого числа додали 15, отримали 45.
х + 15 = 45
х = 45 – 15
х = 30
б) Від числа 100 відняли невідоме число, отримали 65.
100  х = 65
х = 100 – 65
х = 35

 

Завдання 457 Обчисли вирази
Якщо a = 100, тоді 720 + a + 40 = 760 + а = 760 + 100 = 860
Якщо a = 200, тоді 720 + a + 40 = 760 + а = 760 + 200 = 960

 

Завдання 458
x – 30 = 24
х = 24 + 30
х = 54
 x = 56
х = 56 : 8
х = 7
x + 8 = 56
х = 56 – 8
х = 48
x – 300 = 240
х = 240 + 300
х = 540
Завдання 459
На пікніку батько й мама з’їли по 3 бутерброди, син й донька — по 2 бутерброди, і ще 5 бутербродів залишилося. Скільки бутербродів з’їла сім’я на пікніку? Скільки бутербродів взяли на пікнік?
Короткий запис
Батько й мама  2 р. по 3 б.
Син й донька  2 р. по 2 б.
З"їли  ?
Залишилося   5 б.
Взяли  ?
Розв’язання

1) 3  2 = 6 (б.) – з'їли батько й мама разом.

2) 2 • 2 = 4 (б.)  з'їли син й донька разом.

3) 6 + 4 = 10 (б.) – з'їла сім'я на пікніку.

4) 10 + 5 = 15 (б.) – бутербродів взяли на пікнік.

Відповідь: 10 бутербродів; 15 бутербродів.

Склади подібну задачу. Розв’яжи її.
На пікніку Іванка й Іринка з’їли по 1 бутерброду, Василько і Михайлик — по 2 бутерброди, і ще 2 бутерброди залишилося. Скільки бутербродів з’їли діти на пікніку? Скільки бутербродів взяли на пікнік?
Короткий запис
Іванка й Іринка  2 р. по 1 б.
Василько і Михайлик  2 р. по 2 б.
З"їли  ?
Залишилося   2 б.
Взяли  ?
Розв’язання

1) 1  2 = 2 (б.) – з'їли Іванка й Іринка разом.

2) 2 • 2 = 4 (б.)  з'їли Василько і Михайлик разом.

3) 2 + 4 = 6 (б.) – з'їли діти на пікніку.

4) 6 + 2 = 8 (б.) – бутербродів взяли на пікнік.

Відповідь: 6 бутербродів; 8 бутербродів.

 

а) скільки всього в числі 245 десятків та одиниць; сотень та одиниць;
345 = 340 + 5 = 34 дес. + 5 од. = 34 дес. 5 од.
345 = 300 + 45 = 3 сот. + 45 од. = 3 сот. 45 од.
б) скільки всього в числі 345 см дециметрів і сантиметрів; метрів і сантиметрів;
345 см = 340 см + 5 см = 34 дм + 5 см = 34 дм 5 см
345 см = 300 см + 45 см = 3 м + 45 см = 3 м 45 см
в) скільки всього в числі 345 кг центнерів і кілограмів;
345 кг = 300 кг + 45 кг = 3 ц 45 кг
г) скільки всього в числі 345 коп. гривень і копійок?
346 коп. = 300 коп. + 45 коп. = 3 грн + 45 коп. = 3 грн 45 коп.

 

Завдання 461
І спосіб
4 + (2 + 3) = 4 + 5 = 9
ІІ спосіб
4 + (2 + 3) = (4 + 2) + 3 = 6 + 3 + 9
ІІІ спосіб
4 + (2 + 3) = (4 + 3) + 2 = 7 + 2 = 9

 

Завдання 462
10 + (4 + 5) = 10 + 9 = 19

 

Завдання 463
a + (b + c)   (a + c) + b або  (a + b) + c

 

Завдання 464
40 + 28 = 40 + (20 + 8) = (40 + 20) + 8 = 60 + 8 = 68
400 + 320 = 400 + (300 + 20) = (400 + 300) + 20 = 700 + 20 = 720
50 + 230 = 50 + (200 + 30) = (50 + 30) + 200 = 80 + 200 = 280
40 + 360 = 40 + (300 + 60) = (40 + 50) + 300 = 100 + 300 = 400
630 + 70 = (600 + 30) + 70 = 600 + (30 + 70) = 600 + 100 = 700

 

Завдання 465
Штани коштують 300 грн, а куртка  на 40 грн дорожча. Скільки гривень коштують куртка і штани разом?
Короткий запис
Ш. — 300 грн
К. — ?, на 40 грн дорожча
Разом — ?
Розв’язання

1) 300 + 40 = 340 (грн) – коштують штани.

2) 300 + 340 = 640 (грн)

Відповідь: штани та куртка разом коштують 640 гривень.

 

Завдання 466
200 + 380 = 200 + (300 + 80) = (200 + 300) + 80 = 500 + 80 = 580
300 + 290 = 300 + (200 + 90) = (300 + 200) + 90 = 500 + 90 = 590
20 + 340 = 20 + (300 + 40) = (20 + 40) + 300 = 60 + 300 = 360
30 + 270 = 30 + (200 + 70) = (30 + 70) + 200 = 100 + 200 = 300

 

Завдання 467
Щоб виготовити 6 табуреток, треба 18 ніжок. Першого дня в столярній майстерні виготовили 9 табуреток, а другого — 8. Скільки ніжок використали за два дні?
Короткий запис
6 т. — 18 н.
9 т. — ?
8 т. — ?
Разом — ?
Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (н.) – ніжок використали для 1 табуретки.

2) 3  9 = 27 (н.) – ніжок використали для 9 табуреток.

3) 3 • 8 = 24 (б.)  ніжок використали для 8 табуреток.

4) 27 + 24 = 51 (н.)

Відповідь: за два дні використали 51 ніжку.

 

Завдання 468 Порівняй
300 + 370 = 370 + 300 
240 + 100 < 240 + 200
 9 < 4  9 
 7 > 7  6
100 кг > 10 кг
100 см = 10 дм
Завдання 469
На колі розміщені точки: A, B
На крузі розміщені точки: E, M, P, D
Поза колом розміщені точки: K, T, O, C, E, M, P, D
Поза кругом розміщені точки: K, T, A, B, O, C
Утворіть коло з чотирьох осіб, потім з восьми осіб. Яке коло буде більшим? З восьми осіб.

 

Завдання 470
50 + 350 = 400
20 + 340 = 360
20 + 380 = 400
777 – 7 = 770
777 – 77 = 707
777 – 700 = 77
 3 = 27
9 + 3 = 12
9 – 3 = 6
27 : 3 = 9
27 – 3 = 24
27 + 3 = 30
Завдання 471
Муляр до обіду виклав 200 цеглин, після обіду 250, а наступного дня — на 50 цеглин більше, ніж попереднього. Скільки цеглин виклав будівельник за два дні?
Короткий запис
I — 20 ц. і 250 ц.
II — ?, на 50 ц. більше, ніж I
Разом — ?
Розв’язання

1) 250 + 20 = 270 (ц.) – цеглин виклав I дня.

2) 270 + 50 = 320 (ц.) – цеглин виклав II дня.

3) 270 + 320 = 590 (ц.)

Відповідь: будівельник виклав за два дні 590 цеглин.

 

Завдання 472 Не обчислюючи, знайди вирази з однаковими значеннями. Запиши їх парами.
480 + 320 = 320 + 480
110 + 510 = 510 + 110
(280 + 140) + 20 = (280 + 20) + 140 = 280 + (140 + 20)
600 + 100 + 200 = 200 + 600 + 100

 

Завдання 473
(300 + 40) – 200, (400 + 80) – 30

 

(6 + 4) – 3 = (6 – 3) + 4 = 3 + 4 = 7
(6 + 4) – 3 = 6 + (4 – 3) = 6 + 1 = 7

 

Завдання 475
830 – 20 = (800 + 30) – 20 = 800 + (30 – 20) = 800 + 10 = 810
830 – 200 = (800 + 30) – 200 = (800 – 200) + 30 = 600 + 30 = 630
800 – 30 = (700 + 100) – 30 = 700 + (100 – 30) = 700 + 70 = 770

 

Завдання 476
40 + x = 690
х = 690 – 40
х = 650
40 + 650 = 690
690 = 690
x – 30 = 930
х = 930 + 30
х = 960
960 – 30 = 930
930 = 930
600 – x = 40
х = 600 – 40
х = 560
600 – 560 = 40
40 = 40
Завдання 477
Обчисли периметр трикутника ABC, якщо сторона AB = 380 см, АC — на 80 см коротша за AB, а BС — на 200 см коротша за AC.
Короткий запис
АВ — 380 см.
АС — ?, на 80 см менше, ніж АВ
ВС — ?, на 200 см менше, ніж АС
Периметр — ?
Розв’язання

1) 380  80 = 300 (см) – довжина АС.

2) 300  200 = 100 (см) – довжина ВС.

3) 380 + 300 + 100 = 780 (см)

Відповідь: периметр трикутника АСВ 780 см.

 

Завдання 478
Петрик задумав число. Якщо від цього числа двічі відняти по 30, то отримаємо 25. Яке число задумав Петрик? Попрацюй у парі. Придумай і запропонуй подібні завдання своєму сусідові / сусідці.
х  30  30 = 25
х – 60 = 25
х = 25 + 60
х = 85
Відповідь: Петрик задумав число 85. 

 

Завдання 479
420 – 10 = 410
420 – 100 = 320
350 + 10 = 360
350 + 100 = 450
 6 – 5  4 = 42  20 = 22
49 : 7 + 64 : 8 = 7 + 8 = 15
Завдання 480
За день панда може з’їсти 15 кг бамбукового листя та стебел. Скільки кілограмів корму можуть з’їсти за день 2 панди? 4 панди за 2 дні?
Короткий запис
1 п., 1 д. — 15 кг
2 п., 1 д. — ?
4 п., 2 дн — ?
Розв’язання

1) 15  2 = 30 (кг) – корму можуть з'їсти 2 панди за 1 день.

2) 15 • 4 = 60 (кг)  корму можуть з'їсти 4 панди за 1 день.

3) 60 • 2 = 120 (кг)  корму можуть з'їсти 4 панди за 2 дні.

Відповідь: 60 кілограмів; 120 кілограмів.

Дізнайся більше про панду.

 

Завдання 481 Обчисли.
324 +
1
2
3
4
5
6
дорівнює
325
326
327 328 329 330
324 + 
10
20
30 40 50 60
дорівнює
334
344
354 364 374 384
324 + 
100
200
300 400 500 600
дорівнює
424
524
624 724 824 924