Інші завдання дивись тут...

а) 270 + 30 = 200 + (70 + 30) = 200 + 100 = 300
б) 300 – 30 = (200 + 100) – 30 = 200 + (100 – 30) = 200 + 70 = 270
в) 180 + 20 = 200 + (70 + 30) = 200 + 100 = 300
490 + 10 = 400 + (90 + 10) = 400 + 100 = 500
400 – 50 = (300 + 100) – 50 = 300 + (100 – 50) = 300 + 50 = 350
600 – 70 = (500 + 100) – 70 = 500 + (100 – 70) = 500 + 30 = 530

 

Завдання 514
а) якщо замість a підставити число 5 у нерівності зі змінною:
5 > 2 Правильно
5 + 2 < 10 Правильно
15 < 5 – 4 Неправильно
б) якщо замість b підставити число 380 у нерівності зі змінною:
380 < 400 Правильно
380 + 20 < 400 Неправильно
Завдання 515 Із чисел 1, 3, 5, 7, 9, 11 вибери розв’язки нерівностей.
a > 4, якщо а = 5, 7, 9, 11
b < 7, якщо а = 1, 3, 5
2 + a > 7якщо а = 7, 9, 11
b – 4 < 6якщо а = 5, 7, 9
Завдання 516
На прогулянку до лісу учні взяли 3 пакети склянок, по 10 штук у кожному. Чи вистачить склянок для 25 учнів класу?
Короткий запис
Учнів  25 д.
Склянок  ?, 3 п. по 10 шт.
Чи вистачить   ?
Розв’язання

10  3 = 30 (скл.) – склянок взяли.

30 > 25

Відповідь: вистачить склянок.

 

Завдання 517
У збірці казок про тварин 100 сторінок, а в збірці українських народних казок — на 80 сторінок більше. Скільки сторінок у збірці українських народних казок? Скільки сторінок в обох збірках разом?
Короткий запис
Про тварин — 100 с.
Казки  ?, на 80 с. більше
Разом  ?
Розв’язання

1) 100 + 80 = 180 (с.) – сторінок у збірці українських народних казок.

2) 100 + 180 = 280 (с.) – сторінок в обох збірках разом.

Відповідь:  180 сторінок, 280 сторінок.

Які казки ти любиш? Які знаєш?
Склади й розв’яжи задачу про прочитані тобою казки чи інші книги.

 

Завдання 518
Випиши нерівності зі змінною: 300 + a > 360, a + 300 < 360
До кожної з них вибери розв’язки з чисел 40, 50, 60, 70, 100.
300 + a > 360, при  a > 60, якщо а = 70, 100
a + 300 < 360, при a < 60, якщо а = 40, 50

 

Завдання 519
360 + 40 = 300 + (60 + 40) = 300 + 100 = 400
400 – 40 = (300 + 100) – 40 = 300 + (100 – 40) = 300 + 60 = 360 
560 + 330 = (500 + 300) + (60 + 30) = 800 + 90 = 980
560 – 330 = (500  300) + (60  30) = 200 + 30 = 230 

 

Завдання 520
На виставку котів завітало 350 дітей, а дорослих на 120 менше. Скільки всього відвідувачів було на виставці? Кожен дорослий був з 1 або з 2 дітьми. 
Короткий запис
Дітей — 350 в.
Дорослих  ?, на 120 в. менше
Всього  ?
Розв’язання

1) 350  120 = 230 (в.) – серед відвідувачів стільки дорослих.

2) 350 + 230 = 580 (в.) – відвідувачів було на виставці.

Відповідь: на виставці було 580 відвідувачів.

Скільки дорослих було з двома дітьми?

350  230 = 120 (в.) – було дорослих з двома дітьми.

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ
Завдання 521
499 + 1 = 500
300 + 200 = 500
300 + 40 = 340
300 + 45 = 345
500 – 1 = 499
700 – 300 = 400
758 – 50 = 708
758 – 700 = 58
240 + 150 = 390
460 – 160 = 300
460 – 240 = 220
460 – 260 = 200
470 – 30 = 440
470 – 200 = 270
470 + 120 = 590
470 – 470 = 0
Завдання 522 Запиши вирази й обчисли їх значення.
а) Суму чисел 440 і 260 зменш на 50.
(440 + 260) – 50 = 700 – 50 = 650 Схема 1)
б) Різницю чисел 760 і 140 збільш на 150.
(760 – 140) + 150 = 620 + 150 = 770 Схема 3)
в) Суму чисел 210 і 90 збільш у 2 рази.
(210 + 90) • 2 = 300 • 2 = 600  Схема 2)
г) Різницю чисел 720 і 120 зменш у 3 рази.
(720 – 120) : 3 = 600 : 3 = 200 Схема 4)

 

Завдання 523 Назви кілька значень змінної a, щоб нерівність стала правильною.
30 + a < 36
30 + 0 < 36
30 + 1 < 36
30 + 2 < 36
30 + 3 < 36
 a > 6
 2 > 6
 3 > 6
 4 > 6
 5 > 6
40 – b < 20
40 – 21 < 20
40 – 22 < 20
40 – 23 < 20
40 – 24 < 20
Завдання 524 
У 9 однакових рядах росте 90 сосон. Скільки сосон росте у 8 таких рядах? У скількох таких рядах росте 50 сосон?
Короткий запис
9 р. — 90 с.
8 р.  ?
Росте  ? р. по 50 с.
Розв’язання

1) 90 : 9 = 10 (с.) – росте дерев у 1 ряду.

2) 10  8 = 80 (с.) – росте дерев у 8 рядах.

3) 50 : 10 = 5 (р.) – у стількох рядах росте 50 сосон.

Відповідь: 80 сосен, 6 рядів.

 

Завдання 525 Укажи порядок дій.
340 + (300 + 50) = 340 + 350 = 690
480 – (200 + 30) = 480 – 230 = 250
(400 + 60) + (100 + 30) = 460 + 130 = 590
(400 + 60) – (100 + 30) = 460 – 130 = 330

 

Завдання 526
Купили 7 ручок, по 5 грн кожна. Скільки гривень заплатили за всі ручки?
Розв’язання

 7 = 35 (грн)

Відповідь: за всі ручки заплатили 35 гривень.

Ціна зошита 3 грн. Скільки таких зошитів можна купити на 18 грн?
Розв’язання

18 : 3 = 6 (з.)

Відповідь: можна купити 6 таких зошитів.

За 9 олівців заплатили 18 грн. Скільки коштує один олівець?
Розв’язання

18 : 9 = 3 (грн)

Відповідь: один олівець коштує 3 гривні.

 

Завдання 527 Рівняння
x : 4 = 7
х = 7 • 4
х = 28
28 : 4 = 7
7 = 7
 6 = 54 
х = 54 : 6
х = 9
• 6 = 54
54 = 54
x + 210 = 560
х = 560 – 210
х = 350
350 + 210 = 560
560 = 560
Завдання 528
980 – 230 = (900 – 200) + (80 – 30) = 700 + 50 = 750
230 + 150 = (200 + 100) + (30 + 50) = 300 + 80 = 380
720 + 200 = (700 + 200) + 20 = 900 + 20 = 920
720 – 300 = (700 – 300) + 20 = 400 + 20 = 420
500 – 300 + 50 = 200 + 50 = 250
600 – 400 + 20 = 200 + 20 = 220
720 + 100 – 20 = (700 + 100) + (20 – 20) = 800 + 0 = 800
340 + 140 = (300 + 100) + (40 + 40) = 400 + 80 = 480
• 5 + 8 • 5 = 35 + 40 = 75
 4 + 7  4 = 36 + 28 = 64
 8 – 5  8 = 48 – 40 = 8 
42 : 6 – 32 : 8 = 7 – 4 = 3

 

Завдання 529 Порівняй вирази, якщо a, b, c, d — натуральні числа.
 a > a  0
 1 = b – 0
c : 1 > 0 : c
 d < d + 0
Завдання 530
Уважно прочитай у таблиці дані й запитання задачі. Здогадайся, як можна по-різному розв’язати задачу.
Короткий запис
8 р. — 16 кг
— 8 кг
Розв’язання

1 способ

1) 16 : 8 = 2 (кг) – росте огірків у 1 ряду.

2) 8 : 2 = 4 (р.) – росте рядів огірків.

2 способ

1) 16 : 8 = 2 (р.) – у стільки разів більше огірків.

2) 8  2 = 4 (р.) – росте рядів огірків.

Відповідь: 8 рядів огірків.

 

Завдання 531
9 + 3 = 12
8 + 5 = 13
13 – 5 = 8
16 – 9 = 7
5 л + 7 л = 12 л
12 дм – 4 дм = 8 дм
6 дес. + 7 дес. = 13 дес.
15 дес. – 8 дес. = 7 дес.
4 дес. = 40 од.
16 дес. = 160 од.
6 сот. = 600 од.
7 сот. = 700 од.
340 = 34 дес.
170 = 17 дес.
90 = 9 дес.
400 = 40 дес.
Завдання 533
а) 90 + 30 = 120
І сп. 9 дес. + 3 дес. = 12 дес. = 120
ІІ сп. 90 + 30 = 90 + (10 + 20) = 90 + 30 = 120
ІІІ сп. 90 + 30 = 100 + 30 – 10 = 100 + 20 = 120
б) 150 – 70 = 80
І сп. 15 дес. – 7 дес. = 8 дес. = 80
ІІ сп. 150 – 70 = 150 – 50 – 20 = 100 – 20 = 80
ІІІ сп. 150 – 70 = 100 + 50 – 50 – 20 = 100 – 20 = 80

 

Завдання 534
60 + 80 = 140
140 – 60 = 140 – 40 – 20 = 100 – 20 = 80
140 – 80 = 140 – 40 – 40 = 100 – 40 = 60
70 + 90 = 160
160 – 70 = 160 – 60 – 10 = 100 – 10 = 90
160 – 90 = 160 – 60 – 30 = 100 – 30 = 70
420 – 300 = (400 – 300) + 20 = 100 + 20 = 120
770 – 160 = (700 – 100) + (70 – 60) = 600 + 10 = 610
520 + 80 = 500 + (20 + 80) = 500 + 100 = 600
380 – 150 = (300 – 100) + (80 – 50) = 200 + 30 = 230
350 – 100 = (300 – 100) + 50 = 200 + 50 = 250
380 + 10 = 300 + (80 + 10) = 300 + 90 = 390

 

Завдання 535
У книгарні було 130 книг. Продали 70 книг. Скільки книг залишилося?
Розв’язання

130 – 70 = 60 (кн.)

Відповідь: залишилося 60 книг.

У книгарні було 130 книг. Скільки книг продали, якщо залишилося 60 книг?
Розв’язання

130 – 60 = 70 (кн.)

Відповідь: продали 70 книг.

Після того, як продали 70 книг, у книгарні залишилося 60 книг. Скільки книг було в книгарні спочатку?
Розв’язання

70 + 60 = 130 (кн.)

Відповідь: спочатку було 130 книг.

 

Завдання 536
У Стаса було 30 колекційних листівок. На день народження йому подарували ще 50. Скільки листівок стало в Стаса?
Розв’язання

30 + 50 = 80 (л.)

Відповідь: у Стаса стало 80 листівок.

У Стаса було 30 колекційних листівок. Скільки листівок подарували Стасу на день народження, якщо у нього стало 80 листівок?
Розв’язання

80 – 30 = 50 (л.)

Відповідь: на день народження Стасу подарували 50 листівок.

У Стаса стало 80 листівок після того, як на день народження Стасу подарували ще 50 листівок. Скільки листівок було в нього спочатку?
Розв’язання

80 – 50 = 30 (л.)

Відповідь: спочатку було 30 листівок.

 

Завдання 537
Розглянь прямокутник ABCD. Назви й запиши пари протилежних і суміжних сторін. Виміряй їх довжину. Знайди суму довжин кожної пари цих сторін.
Протилежні сторони: AB i CD, BC i AD.
AB = CD = 5 (см)
DC = AD = 15 (см)
Суміжні сторони: AB i AD, BC i CD.
AB + CD = 5 + 5 = 10 (см)
BC + AD = 15 + 15 = 30 (см)

 

Завдання 538
90 + 80 = 170
600 + 30 + 7 = 637
400 + 2 = 402
300 + 40 = 340
130 – 60 = 70
520 + 100 = 620
380 + 10 = 390
240 + 400 = 640
180 – 90 = 90
300 + 48 = 348
279 – 79 = 200
315 – 300 = 15
Завдання 539
а) Для приготування їжі сім’я за тиждень використала 21 яйце. Скільки яєць використовує сім’я щоденно, якщо кожен день споживає їх однакову кількість?
Короткий запис
7 дн. — 21 шт.
1 дн. — ?
Розв’язання

21 : 7 = 3 (шт.)

Відповідь: сім'я щоденно споживає 3 яйця.

б) Сім’я для приготування їжі щоденно використовує 3 яйця. Скільки яєць використає сім’я за тиждень?
Короткий запис
1 дн. — 3 шт.
7 дн. — ?
Розв’язання

 7 = 21 (шт.)

Відповідь: сім'я за тиждень споживає 21 яйце.

 

Завдання 540 
Довжина відрізків на прямій дорівнює периметру прямокутника.
2 + 3 + 2 + 3 = (2 + 3) + (2 + 3) = (2 + 3) ∙ 2 = 10 (см)
2 + 3 + 2 + 3 = 2 + 2 + 3 + 3 = 2 ∙ 2 + 3 ∙ 2 = 4 + 6 = 10 (см)