Інші завдання дивись тут... 

Завдання 506 Ділення з остачею

Остачі при діленні на число 3: 1, 2

Остачі при діленні на число 4: 1, 2, 3 

Остачі при діленні на число 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Остача дорівнює 0, якщо ділення виконано без остачі.

 

Завдання 507 Випиши в один рядок рівності, де числа записано у вигляді суми розрядних доданків, в інший — решту рівностей (у вигляді суми зручних доданків).

28 = 20 + 8, 205 = 200 + 5, 35 = 30 + 5, 120 = 100 + 20

42 = 30 + 12, 64 : 8 = (40 + 24) : 8

 

Завдання 508 Розклади 6 корабликів і 4 літачки порівну у 2 коробки. Скільки іграшок буде в коробці? Поясни способи ділення суми на число за допомогою моделей іграшок або геометричних фігур.

I спосіб. (6 + 4) : 2 = 10 : 2 = 5

II спосіб. (6 + 4) : 2 = 6 : 2 + 4 : 2 = 3 + 2 = 5

Щоб поділити суму на число, достатньо: знайти суму й поділити її на число або поділити кожний доданок на це число й отримані частки додати: 

(m + n) : k = m : k + n : k. 

 

Завдання 509 Обчисли значення виразів по-різному.

(10 + 40) : 2 = 50 : 2 = 25

(10 + 40) : 2 = 10 : 2 + 40 : 2 = 5 + 20 = 25

(30 + 9) : 3 = 39 : 3 = 13

(30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13

(40 + 12) : 4 = 52 : 4 = 13

(40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 510

48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 20 + 4 = 24

48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 10 + 2 = 12

48 : 6 = 8

56 : 8 = 7

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 10 + 4 = 14

56 : 2 = (40 + 16) : 2 = 20 + 8 = 28

24 : 6 + 24 : 4 = 4 + 6 = 10

36 : 2 - 24 : 2 = 18 - 12 = 6

(36 : 2) : (24 : 4) = 18 : 6 = 3

 

Завдання 511 За 3 с звук у повітрі поширився на відстань 990 м. На скільки метрів поширюється звук за 1 с? На 330 метрів

990 : 3 = 330 (м)

Чому ми чуємо грім пізніше, ніж бачимо блискавку? Швидкість звуку менша.

 

Завдання 512 Одиниці вимірювання

1/2 від 1 год = 60 хв : 2 = 30 хв

1/2 від 1 доби = 24 год : 2 = 12 год

1/2 від 1 м = 10 дм : 2 = 5 дм

1/2 від 1 ц = 100 кг : 2 = 50 кг

1/2 від 200 кг = 200 : 2 = 100 кг

1/2 від 2 год = 2 год : 2 = 1 год

1/4  від 1 год = 60 хв : 4 = 15 хв

1/4  від 1 доби = 24 год : 4 = 6 год

1/4  від 1 м = 100 см : 4 = 25 см

1/4 від 1 ц = 100 кг : 4 = 25 кг

1/4 від  400 кг = 400 кг : 4 = 100 кг

1/4 від 2 год = 120 хв : 4 = 30 хв

 

Завдання 513 Рівняння

х : 7 = 4

х = 4 • 7

х = 28

28 : 7 = 4

 4 = 4 

х – 30 = 60

х = 60 + 30

х = 90

90 – 30 = 60

60 = 60 

9 • х = 45

х = 45 : 9

х = 5

9 • 5 = 45

45 = 45 

Завдання 514 Добери до кожної нерівності по два розв'язки.

X : 7 > 4 , х = 35, 42

х – 30 < 60, х = 80, 70

9 • х > 45, х = 6, 7

 

Завдання 515

24 : 6 = 4

24 : 4 = 6

24 : 3 = 8

24 : 2 = 12 

50 : 1 = 50

50 : 2 = 25

50 : 5 = 10

50 : 10 = 5 

100 : 2 = 50

100 : 4 = 25

100 : 5 = 20

100 : 10 = 10 

56 : 2 = (40 + 16) : 2 = 10 + 8 = 28

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 10 + 4 = 14

36 : 2 = (20 + 16) : 2 = 10 + 8 = 18

36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 10 + 12 = 12

Звдання 516 До кожної нерівності добери по три значення змінної х, щоб нерівність стала істинною.

х : 4 > 5, х = 24, 28, 32

х - 17 < 30, х = 20, 25, 30

7 • х > 3, х = 1, 2, 3

 

Завдання 518

15 • 4

(10 + 5) • 4

10 • 4 + 5 • 4

(20 - 5) • 4

(8 + 7) • 4

50 : 5 + 5 : 5

55 : 5

(50 + 5) : 5

(60 - 5) : 5 

Завдання 519 Поясни обчислення за формулою (формою). Викорис­тай при поясненні назви компонентів і результатів дій додавання і ділення.

(а + Ь) : с = а : с + Ь : с

112 : 7 = (70 + 42) : 7 = 70 : 7 + 42 : 7 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 520

95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 50 : 5 + 45 : 5 = 10 + 9 = 19

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24

264 : 6 = (240 + 24) : 6 = 240 : 6 + 24 : 6 = 40 + 4 = 44

 

Завдання 521

Якщо а = 30, тоді а : 2 + а = 30 : 2 + 30 = 45

Якщо а = 30, тоді а  2 + а = 30 • 2 + 30 = 90

 

Завдання 522 В одній групі було 36 дітей, в іншій — 18. Усі діти розділилися для гри на команди, по 9 осіб у кожній. Скільки команд утворилося? Знайди кілька способів розв'язання задачі.

Розв'язання

1 спосіб

1) 36 + 18 = 54 (д.)  усіх дітей

2) 54 : 9 = 6 (к.)

2 спосіб

1) 36 : 9 = 4 (к.)  в одній групі

2) 18 : 9 = 2 (к.)  в іншій групі

3) 4 + 2 = 6 (к.)

Відповідь: утворилося 6 команд.

 

Завдання 523 Як зміниться результат у кожному виразі, якщо:

а) перший компонент збільшити вдвічі? 

28 : 4  56 : 4   4 • 5    8 • 5

Частка і добуток збільшаться удвічі.

б) перший компонент збільшити на 2?

20 + 30  70 – 2  280 + 30  48 - 5

Сума і різниця збільшаться на 2

 

Завдання 524 Периметр трикутника АВС дорівнює 6 см. Сторона АВ дорівнює стороні АС, довжина сторони ВС — 1 см 2 мм. Яка довжина сторони АВ?

Розв'язання

1) 6 см  1 см 2 мм = 60 мм  12 мм = 48 мм  довжина двох сторін

2) 48 мм : 2 = 24 мм = 2 см 4 мм

Відповідь: довжина сторони АВ 2 см 4 мм.

 

Завдання 525 Накресли квадрат, периметр якого у 2 рази більший за пе­риметр квадрата АВСВ.

Сторона АВ = 2 см 5 мм

У квадрата всі сторони рівні, тому треба накреслити квадрат, у якого сторона у 2 рази більша, тобто зі стороною 5 см.

Завдання 526

13 • 5 = (10 + 3) • 5 = 50 + 15 = 65

26 • 3 = (20 + 6) • 3 = 60 + 18 = 78

84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 20 + 1 = 21

136 : 8 = (80 + 56) : 8 = 10 + 7 = 17

130 • 5 = (100 + 30) • 5 = 500 + 150 = 650

260 • 3 = (200 + 60) • 3 = 600 + 180 = 780

840 : 4 = (800 + 40) : 4 = 200 + 10 = 210

162 : 9 = (90 + 72) : 9 = 10 + 8 = 18

(450 + 81) : 9 = 450 : 9 + 81 : 9 = 50 + 9 = 59

(320 + 64) : 8 = 320 : 8 + 64 : 8 = 40 + 8 = 48

(720 - 700) • 5 = 20 • 5 = 100

(650 - 625) • 4 = 25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100

 

Завдання 527 Троє дітей ловили рибу, і всі разом упіймали 5 кара­сів. Ніхто з них не впіймав більше 2 рибин. Чи є серед рибалок дитина, яка не впіймала жодного карася?

Розв'язання

Припустимо, що є така дитина. Тоді 5 рибин впіймало двоє дітей.

5 : 2 = 2 (ост. 1). Двоє дітей можуть вміймати найбільше по 2 рибини і 1 рибина залишиться.

Відповідь: немає, бо 2 + 2 + 1 = 5

Інші завдання дивись тут...