Інші завдання дивись тут...

Завдання 72   

Склади числові вирази за таблицею. Обчисли їх зна­чення.

а

20

100

120

90

190

0

340

340 - а

320

240

220

250

150

340

0

340 – 20 = 320

340 – 100 = 240

340 – 120 = 220

340 – 90 = 250

340 – 190 = 150

340 – 0 = 340

340 – 340 = 0

 

Завдання 73   

Який прямокутник називають квадратом? Прямокутник, у якого всі сторони рівні 

Скільки кутів має квадрат? Чотири кути 

Які вони? Прямокутні 

Номери квадратів на рисунку: 2, 5 

Побудуй квадрат зі сто­роною 3 см. Обчисли суму довжин усіх сторін цього квадрата 

Р = 3 • 4 = 12 (см) – сума довжин усіх сторін квадрата (периметр) 

2 спосіб 

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) – сума довжин усіх сторін квадрата (периметр) 

 

Завдання 74   

Чим є число 32 (16 + 16) для цього завданняСумою двох сторін квадрата

РАВОР = 16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 64 (см) – периметр квадрата АВОР 

РABCD = РАВОР • 2 = 16 • 2 = 16 + 16 = 32 (см) – периметр прямокутника ABCD 

Порівняй попарно периметри трьох фігур, що є на ри­сунку 

РАВОР = РРОCD       РАВОР < РАВCD      РРОCD < РАВCD    

  

Завдання 75 

Для прикрашання шкільної новорічної ялинки купи­ли 72 блакитні кульки у 8 однакових упаковках. Упаковок із жовтими кульками купили стільки само, але в кожній упаковці було на 2 кульки менше. Скільки жовтих кульок купили для ялинки? 

 

Кількість кульок в 1 упаковці

Кількість упаковок

Загальна кількість кульок

Блакитні

?

8

72 кульки

Жовті

?, на 2 кульки менше

8

?

Розв’язання

Вираз    (72 : 8 – 2) • 8 

1) 72 : 8 = 9 (к.) – блакитних кульок в упаковці 

2) 9 – 2 = 7 (к.) – жовтих кульок в упаковці 

3) 7 • 8 = 56 (к.)  

Відповідь: купили 56 жовтих кульок 

 

Завдання 76 Із дроту завдовжки 63 см зробили модель трикутни­ка, що має рівні сторони, і квадрат. Сторона квадра­та дорівнює стороні трикутника. Обчисли периметри трикутника й квадрата.

Розв’язання

3 + 4 = 7 (ст.) – сторін у трикутника і квадрата разом 

63 : 7 = 9 (см) – довжина одної сторони трикутника (квадрата) 

Р = 9 • 3 = 27 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 9 см 

Р = 9 • 4 = 36 (см) – периметр квадрата зі стороною 9 см 

 

Завдання 77   

Маса трьох однакових динь 9 кг. Якою буде маса 6 кавунів, якщо кожен з них у 2 рази важчий (більше кілограмів) за диню? 

 

Маса 1 об'єкта

Кількість

Загальна маса

Диня

?

3

9 кг

Кавун

?, у 2 рази більша

6

?

Розв’язання

Вираз      9 : 3 • 2 • 6 

1) 9 : 3 = 3 (кг) – маса дині 

2) 3 • 2 = 6 (кг) – маса кавуна 

3) 6 • 6 = 48 (кг) 

Відповідь: маса буде 48 кілограмів 

 

Завдання 78 

130 + 80 < 130 + 90       (де більший доданок, там більша сума) 

270 – 120 > 270 – 150     (де менший від’ємник, там більша сума) 

380 + 170 < 800 – 200    (520 < 600) 

8 • 9 + 9 • 8 = 9 • 9 + 9 • 7    (9 • 9 + 9 • 7 = 9 • 8 + 9 + 9 • 7 = 9 • 8 + 9 • 8) 

 

Завдання 79, 80  На лівій шальці 3 дині в кошику, а на правій – кавун. Шальки зрівноважені. Яка маса однієї дині, якщо кавун важить 11 кг, а кошик — 2 кг? Маса динь однакова. 

Розв’язання 

1) 11 – 2 = 9 (кг) – маса трьох динь 

2) 9 : 3 = 3 (кг) – маса однієї дині

Відповідь: маса однієї дині 3 кг

 

Завдання 81 Заміни числа 22, 180, 205 найближчими до них роз­рядними. Обчисли різницю між поданим числом і розрядним за зразком.

28 ≈ 30, 30 - 28 = 2

390 ≈ 400, 400 - 390 = 10

 

Завдання 82

Поясни додавання чисел способом округлення.

380 + 150 = 400 + 150 - 20 = 550 - 20 = 530 (380 + 20 = 400, доповнили 380 до 400) 240 + 470 = 240 + 500 - 30 = 740 - 30 = 710 (470 + 30 = 500, доповнили 470 до 500)

Віднімаю число, яке було зайво додане.

 

Завдання 83

Поясни віднімання чисел способом округлення.

520 - 290 = 520 - 300 + 10 = 220 + 10 = 230 (290 + 10 = 300, доповнили 290 до 300) 670 - 180 = 670 - 200 + 20 = 470 + 20 = 490 (180 + 20 = 200, доповнили 180 до 200)

Додаю число, яке було зайво відняте.

 

Завдання 84

Чи погоджуєшся з таким міркуваннями Мудрика? 

Якщо один доданок збільшити на кілька одиниць, щоб число стало круглим, то для того, щоб сума не змінилася, інший доданок слід зменшити на таке саме число.

 

Завдання 85 Виконай дії з коментуванням.

470 + 180 = 470 + 200 - 20 = 670 - 20 = 650

(180 + 20 = 200, доповнили 180 до 200)

530 + 190 = 530 + 200 - 10 = 730 - 10 = 720

(190 + 10 = 200, доповнили 190 до 200)

340 – 280 = 340 - 300 + 20 = 40 + 20 = 60

(280 + 20 = 300, доповнили 280 до 300)

720 – 490 = 720 - 500 + 10 = 220 + 10 = 230

(490 + 10 = 500, доповнили 490 до 500)

 

Завдання 86 На обіді учні двох класів, в одному з яких 10 учнів, а в іншому — 20, з'їли по 3 сливи кожен. Скільки слив з'їли учні двох класів? Розв'яжи задачу двома способами за схемами.

І спосіб

1) 3 • 10 = 30 (сл.) - слив з'їли учні одного класу

2) 3 • 20 = 60 (сл.) - слив з'їли учні другого класу

3) 30 + 60 = 90 (сл.) - слив з'їли учні двох класів

ІІ спосіб

1) 10 + 20 = 30 (уч.) - разом учнів двох класів

2) 3 • 30 = 90 (сл.) - слив з'їли учні двох класів

Відповідь: 90 слив з'їли учні двох класів

 

Завдання 87 У кого більше грошей? У дівчинки

На скільки? На 30 грн

Виконай обчислення.

100 + 100 + 100 + 100 + 50 = 450

200 + 200 + 20 =420

450 - 420 = 30 

Спробуй спростити обчислення.

100  4 + 50 = 450

200  2 + 20 =420

450 - 420 = 30  

 

Завдання 88  Тонкий зошит коштує 4 грн, а товстий на 8 грн до­рожчий за нього. Скільки коштує 2 товсті зошити? Вибери вираз до задачі.

4 + 8 • 2

(4 + 8) • 2

8 • 2

Поясни свій вибір. Розв'яжи задачу.

Розв’язання

1) 4 + 8 = 12 (грн) – вартість тонкого і товстого зошитів разом

2) 12 • 2 = 24 (грн) 

Відповідь: 24 грн коштують два товсті зошити 

 

Завдання 89 На спортивних змаганнях представники трьох команд вишикувалися в ряди, по чотири учасники в кожному. У першій команді було 20 учасників, у дру­гій — на 4 більше, а в третій — на 8 більше, ніж у першій. Скільки рядів спортсменів вишикувалося?

План розв'язання

1) Дізнаюся, скільки рядів спортсменів у І команді.

20 : 4 = 5 (р.)

2) Знайду число спортсменів другої команди.

20 + 4 = 24 (сп.)

3) Дізнаюся, скільки рядів спортсменів у ІІ команді.

24 : 4 = 6 (р.)

4) Обчислю, скільки спортсменів у третій команді.

20 + 8 = 28 (сп.)

5) Дізнаюся, скільки рядів спортсменів у ІІІ команді.

28 : 4 = 7 (р.)

6) Дізнаюся, скільки рядів спортсменів вишикувалося.

5 + 6 + 7 = 18 (р.)

 

Завдання 90

Практична робота.

Тема. Виготовлення фоторамки. Обладнання. Кольоровий кар­тон, олівець, лінійка, ножиці. За вказаними розмірами ви­ріж із картону рамку.

Склади план своєї роботи. Дотримуйся його.

 

Завдання 91

Визнач закономірність і продовж ряд чисел.

а) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160

б) 300, 270, 240, 210, 180, 150, 120, 90

б) 1000, 850, 700, 550, 400, 250, 100

 

Приду­май своє завдання. Запропонуй його однокласнику або однокласниці.

а) 10, 25, 40, 55, 70, 85, 100, 115

 

Завдання 92

Обчисли.

430 + 150 = 430 + 200 - 50 = 630 - 50 = 580  

430 + 370 = 430 + 400 - 30 = (430 - 30) + 400 = 400 + 400 = 800

430 – 350 = 430  400 + 50 = 30 + 50 = 80

430 + 170 = 430 + 200 - 30 = (430 - 30) + 200 = 400 + 200 = 600

430 + 380 = 430 + 400 - 20 = 830 - 20 = 810

430 – 250 = 430 - 300 + 50 = 130 + 50 = 180

430 + 270 = 430 + 300 - 30 = (430 - 30) + 300 = 400 + 300 = 700

430 + 390 = 430 + 400 - 10 = 830 - 10 = 820

430 – 150 = 430 - 200 + 50 = 230 + 50 = 280

 

Завдання 93

Дорослий зубр важить 810 кг, а самка зубра легша від нього на 80 кг. Яка маса самки?

Розв’язання

810 – 80 =730 (кг)

Відповідь: маса самки 730 кг

 

Завдання 94 Виміряй і запиши довжини сторін трикутника АВС.

АВ = __ см

АС = __ см

ВС = __ см

Такий трикутник називають різностороннім. Чому? У нього довжини сторін різні.

 «На око» визнач, чи є в трикутнику прямий кут. Якщо є, то назви його. АВС

Інші завдання дивись тут...