Інші завдання дивись тут...

Завдання 316 Ознайомлення з дробами

48 год – сорок вісім годин

1/ 4 год = 60 хв : 4 = 15 хв - п'ятнадцять хвилин

1/7 тижня = 7 діб : 7 = 1 доба - одна доба

1 доба - одна доба

2 доби = 24 год • 2 =48 год – сорок вісім годин

15 хв - п'ятнадцять хвилин

2 доби = 48 год

1/7 тижня = 1 доба

1/4 год = 15 хв

 

Завдання 317 Розрядна лічба

1 одиниця розряду дорівнює 10 одиницям меншого розряду:

1 дес. = 10 од., 1 сот. = 10 дес., 1 тис. = 10 сот.

 

Завдання 318 Письмове віднімання

_740

  318

  422

_580

  263

  317

_ 305

   174

   131

_ 909

   637

   272

Завдання 319 Рівняння

789 – х = 456

х = 789 – 456

х =333

538 – х = 200

х = 538 – 200

х = 338

х + 472 = 805

х = 805 – 472

х = 333

Завдання 320 Учні третього класу виготовили 27 годівничок для птахів. Дівчатка виготовили 1/3 всіх годівничок. Скільки годівничок виготовили хлопчики?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (г.) – годівничок виготовили дівчатка

2) 27 – 9 = 18 (г.)

Відповідь: 18 годівничок виготовили хлопчики.

Склади задачу про корисні справи твого класу.

Учні третього класу посадили 12 дерев. Дівчатка посадили 1/3 всіх дерев. Скільки дерев посадили хлопчики?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (д.) – дерев посадили дівчатка

2) 12 – 4 = 8 (д.)

Відповідь: 8 дерев посадили хлопчики.

 

Завдання 321 Дії з величинами

6 грн 75 коп. – 4 грн 50 коп. = 2 грн 25 коп.

6 грн 88 коп. – 3 грн 56 коп. = 3 грн 32 коп.

8 м 60 см – 4 м 45 см = 4 м 15 см

7 м 5 дм – 2 м 35 см = 7 м 50 см – 2 м 35 см = 5 м 15 см

 

Завдання 322 Два майстри за 5 год роботи полакували 40 шкільних парт. Продуктивність праці в них однакова. Скільки парт полакував 1 майстер за 5 год? За 1 год?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (п.) – полакували 2 майстри за 1 год

2) 8 : 2 = 4 (п.) – полакував 1 майстер за 1 год

3) 4 • 5 = 20 (п.) – полакував 1 майстер за 5 год

Відповідь: 1 майстер за 1 годину полакував 4 парти, а за 5 годин – 20 парт

 

Завдання 323 Робочий день у маляра розпочинається о 7 год 30 хв. До обіду він працює 4 год 30 хв. О котрій годині в маляра розпочинається обідня перерва?

Розв’язання

7 год 30 хв + 4 год 30 хв=(7 год + 4 год) + (30 хв + 30 хв)=11 год + 60 хв=12 год

Відповідь: обідня перерва в маляра розпочинається о 12 годині

 

Завдання 324

_390

  185

  205

+217

  313

  530

_850

  413

  437

+490

  130

  620

_609

  234

  375

_520

  230

  290

б)

7 • 7 = 49

600 : 3 = 200

400 • 2 = 800

63 : 9 = 7

8 • 9 = 72

400 : 20 = 20

Завдання 325

_705

  531

  174

_609

  235

  374

_ 203

   170

    33

Завдання 326 Порядок дій

540 + 540 : 6 = 540 + 90 = 630

320 + 80 • 4 = 320 + 320 = 640

760 – 20 • 8 = 760 – 160 = 600

760 – 24 : 8 = 760 – 3 = 757

30 • 5 + 150 = 150 + 150 = 300

720 : 9 – 80 = 80 – 80 = 0

 

Завдання 327 Доба

Розглянь циферблати годинників. 12 + 12 = 24 (год)містить одна доба

Хвилинна стрілка робить 1 повний оберт протягом 1 години.

24 повних обертів робить хви­линна стрілка за 1 добу.

Секундна стрілка робить 1 оберт за 1 хв.

 

Завдання 328 Одиниці вимірювання

В 1 добі — 24 год

В 1 годині — 60 хв

В 1 хвилині — 60 с

1 доба = 24 год

1 год = 60 хв

1 хв = 60 с

1 год = 1/24 доби

1 хв = 1/б год

1 с = 1/60 хв

Завдання 329

Визнач час за годинником з точністю до хвилини. Запиши.

1 год 15 хв, 12 год, 6 год, 9 год, 3 год 30 хв, 12 год 20 хв

Котра година буде через 20 хв?

1 год 15 хв + 20 хв = 1 год 35 хв

12 год + 20 хв = 12 год 20 хв

6 год + 20 хв = 6 год 20 хв

9 год + 20 хв = 9 год 20 хв

3 год 30 хв + 20 хв = 3 год 50 хв

12 год 20 хв + 20 хв = 12 год 40 хв

 

Завдання 330

+315

  425

  740

_830

  333

  497

_740

   35

 705

+118

   22

  140

Завдання 331 Репетиція концерту в школі розпочнеться о 17 год. Коли Денисові потрібно вийти з дому, щоб не запіз­нитися, якщо до школи він іде 15 хв?

Розв’язання

17 год – 15 хв = 16 год + 60 хв – 15 хв = 16 год 45 хв

Відповідь: потрібно вийти з дому о 16 год 45 хв

 

Завдання 332 Вікторія розв'язує 2 задачі за 8 хв, а 3 вирази обчис­лює за 6 хв. У скільки разів довше Вікторія працює над розв'язанням однієї задачі, ніж обчислює один вираз? На скільки хвилин більше?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (хв) – розв'язує задачу

2) 6 : 3 = 2 (хв) – розв'язує вираз

3) 4 : 2 = 2 (рази) – у стільки разів довше розв’язує задачу

4) 4 – 2 = 2 (хв) – на стільки часу більше розв’язує задачу

Відповідь: у 2 рази довше і на 2 хвилини більше Вікторія розв’язує задачу, ніж обчислює вираз.

Визнач удома час, який ти витрачаєш на виконання конкретної вправи чи вправ з математики. Склади й розв’яжи задачу, використовуючи ці дані.

Я розв'язую 4 рівняння за 12 хв. Скільки часу я витрачаю на розв'язання одного рівняння? За скільки часу я розв'яжу шість таких рівнянь?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (хв) – розв’язую одне рівняння

2) 3  6 = 18 (хв) 

Відповідь: я розв'язую одне рівняння за 3 хв і шість таких рівнянь розв'яжу за 18 хв.

 

Завдання 333 Визнач удома час, який ти витрачаєш на виконання конкретної вправи чи вправ з математики. Склади й розв'яжи задачу, використовуючи ці дані. Чи розраховуєш ти час на виконання певної роботи (домашніх завдань, хатньої роботи тощо)? Із власного досвіду склади й розв'яжи кілька різних задач, пов'язаних із часом.

1) Я мию 2 склянки за 4 хв, а 6 тарілок за 6 хв. У скільки разів більше я витрачаю часу на миття склянки, ніж тарілки? На скільки хвилин більше?

Розв’язання

1) 4 : 2 = 2 (хв) – мию 1 склянку

2) 6 : 6 = 1 (хв) – мию 1 тарілку

3) 2 : 1 = 2 (рази) – у стільки разів довше мию склянку

4) 2 – 1 = 1 (хв) – на стільки часу більше мию склянку

Відповідь : у 2 рази довше і на 1 хвилину більше я мию склянку, ніж тарілку.

2) Я почав робити домашнє завдання о 15 год, а закінчив о 15 год 55 хв. Скільки часу я робив домашнє завдання?

Розв’язання

15 год 55 хв – 15 год  = 55 хв

Відповідь: я робив домашнє завдання 55 хвилин.

 

Завдання 334

+643

  264

  907

356 + 24 = 380

 

_308

  152

  156

_803

  222

  581

Перевірка

_907

  264

  643

Перевірка

380 – 24 = 356

 

Перевірка

+156

  152

  308

Перевірка

+581

  222

  803

Вправа 335

а) Чому, на твою думку, «лицьову» сторону годинни­ка називають циферблатом?

Слово циферблат взятий з німецької мови, де Zifferblatt - складання Ziffer «цифра» і Blatt «аркуш, полоска». 

Циферблат являє собою пластинку з нанесеними на неї шкалами, цифрами, написами, знаками для відліку вимірюваної величини чого-небудь.

Інші завдання дивись тут...