Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 5, тип 1

Варіант І

Завдання 1. Два мотоциклісти одночасно вирушили назустріч один одному зі швидкістю 22 км/год і 24 км/год. На початку руху відстань між ними була 92 км. Через який час мотоциклісти зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 22 + 24 = 46 (км/год) — швидкість зближення мотоциклістів.

2) 92 : 46 = 2 (год) — час до зустрічі.

2 спосіб

1) 22 + 24 = 46 (км) – відстань двох мотоциклістів за 1 год.

2) 92 : 46 = 2 (год) – час в дорозі (час до зустрічі).

Відповідь: через 2 години мотоциклісти зустрінуться.

 

Завдання 2.  285 • 5 – (12 148 + 305 • 12) : 52 = 1121

х 305

     12

  610

305 

3660

+ 12148

     3660

   15808

_15808 | 52  

  156        304

    _208

      208

          0

х 285

       5

 1425

_ 1425

     304

   1121

 

Завдання 3.

403 с > 4 хв 3 с     (4 хв 3 с = 4 • 60с + 3с = 240с + 3с = 243с, 403с > 203с)

10 км 35 м > 1035 м  (10 км 35 м = 10 • 1000м + 35м = 10035м, 10035м > 1035м)

1026 кг > 1 ц 26 кг   (1 ц 26 кг = 1 • 100кг + 26кг = 126кг, 1026кг > 126кг)

 

Завдання 4.  Числа 345, 435, 534, 543, 34, 5 5344, 4999 у порядку зростання.

5, 34, 345, 435, 534, 543, 4999, 5344

 

Завдання 5. Серед 30 учнів класу 1/5 частина не брала участь у благодійному ярмарку. Скільки учнів класу були учасниками благодійного ярмарку?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 30 : 5 = 6 (уч.) — учнів не брали участь у благодійному ярмарку.

2) 30 – 6 = 24 (уч.) — учні були учасниками благодійного ярмарку.

2 спосіб

1) 5 – 1 = 4 (частини) — частина учнів учасників від усіх учнів класу.

2) 30 : 5 = 6 (уч.) — учнів припадає на 1 частину.

3) 6 • 4 = 24 (уч.) — учні були учасниками благодійного ярмарку.

Відповідь: 24 учні були учасниками благодійного ярмарку.

 

Завдання 6. Площа прямокутника дорівнює 1125 см2, а його ширина — 9 см. Обчисли периметр такого прямокутника.

Розв'язання.

1) 1125 : 9 = 125 (см) — довжина прямокутника.

2) Р = (125 + 9) • 2 = 134 • 2 = 268 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 268 см.

 

Завдання 7. Лісник має розпиляти колоду довжиною 10 м на 5 однакових частин. Кожен розпил триває 1 хв. Скільки хвилин знадобиться ліснику, щоб виконати роботу?

Розв'язання.

1) 5 – 1 = 4 (р.) — розпилів треба зробити.

2) • 4 = 4 (хв) — хвилин знадобиться.

Відповідь: 4 хвилини знадобиться ліснику, щоб виконати роботу.

 

 

Контрольна робота 5, тип 1

Варіант ІІ

Завдання 1. Відстань між двома бджолами — 207 м. Вони одночасно почали рухатися назустріч одна одній. Через який час бджоли зустрінуться, якщо швидкість однієї — 5 м/с, а другої — 4 м/с?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 5 + 4 = 9 (м/с) — швидкість зближення бджіл.

2) 207 : 9 = (180 + 27) : 9 = 23 (с) — час для зустрічі.

2 спосіб

1) 5 + 4 = 9 (м) – відстань двох бджіл за 1 с.

2) 207 : 9 = 23 (с.) – час в дорозі (час для зустрічі).

Відповідь: через 23 секунди бджоли зустрінуться.

 

Завдання 2.  1875 : 75 + (980 • 6 – 1759) • 3 = 12 388

х 980

     6

 5880

_ 5880

   1759

   4121

х 4121

         3

 12363

_1875 | 75 

  150       25

   _375

     375

         0

+12363

         25

  12388

 

Завдання 3.

514 с > 5 хв 14 с    (5хв 14 с = 5 • 60с + 14с = 314с, 514с > 314с)

402 м < 3 км 2 м    (3км 2м = 3 • 1000м + 2м = 3002м, 402м < 3002м)

1 т 26 кг = 10 ц 26 кг  (1 т = 10 ц, 1 т 26 кг = 10 ц 26 кг)

 

Завдання 4. Розташуй числа 12, 312, 321, 1999, 123, 456, 999, 3 в порядку зростання.

3, 12, 123, 312, 321, 456, 999, 1999

 

Завдання 5. Серед 28 мешканців зоопарку 1/7 частина тварин залишається зимувати у своїх вольєрах. Скільки тварин переводять у криті приміщення?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 28 : 7 = 4 (тв.) — тварин залишаються зимувати.

2) 28 – 4 = 24 (тв.) — тварин переводять у криті приміщення.

2 спосіб

1) 7 – 1 = 6 (частин) — частини від усіх звірів, які переводять у криті приміщення.

2) 28 : 7 = 4 (тв.) — тварин припадає на 1 частину.

3) 4 • 6 = 24 (тв.) — тварин переводять у криті приміщення.

Відповідь: 24 тварини переводять у криті приміщення.

 

Завдання 6. Площа прямокутника дорівнює 1240 см2, а його ширина — 8 см. Обчисли периметр такого прямокутника.

Розв'язання.

1) 1240 : 8 = 155 (см) — довжина прямокутника.

2) Р = (155 + 8) • 2 = 163 • 2 = 326 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 326 см.

Завдання 7. Між 10 стовпчиками проклали сітку, утворивши паркан. Відстань між кожними двома стовпчиками — 2 м. Яка довжина такого паркану?

Розв'язання.

1) 10 – 1 = 9 (частин) — частин сітки зробили.

2) 2 • 9 = 18 (м) — довжина паркану.

Відповідь: 18 метрів довжина паркану.

Інші завдання дивись тут ...