Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 5, тип 1

Варіант І

Зміни 2020 року видання. Завдання 1. Два мотоциклісти одночасно вирушили назустріч один одному зі швидкістю 22 км/год і 24 км/год. На початку руху відстань між ними була 92 км. Яку відстань проїхав другий мотоцикліст?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 22 + 24 = 46 (км/год) — швидкість зближення мотоциклістів.

2) 92 : 46 = 2 (год) — час до зустрічі.

3) 24  2 = 48 (км) — відстань проїхав другий мотоцикліст.

2 спосіб

1) 22 + 24 = 46 (км) – відстань двох мотоциклістів за 1 год.

2) 92 : 46 = 2 (год) – час в дорозі (час до зустрічі).

3) 24 • 2 = 48 (км) - відстань проїхав другий мотоцикліст.

Відповідь: 48 км проїхав другий мотоцикліст.

Завдання 1. Два мотоциклісти одночасно вирушили назустріч один одному зі швидкістю 22 км/год і 24 км/год. На початку руху відстань між ними була 92 км. Через який час мотоциклісти зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 22 + 24 = 46 (км/год) — швидкість зближення мотоциклістів.

2) 92 : 46 = 2 (год) — час до зустрічі.

2 спосіб

1) 22 + 24 = 46 (км) – відстань двох мотоциклістів за 1 год.

2) 92 : 46 = 2 (год) – час в дорозі (час до зустрічі).

Відповідь: через 2 години мотоциклісти зустрінуться.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 2.

1425 - (12 148 + 305 • 12) : 52 = 1121

х 305

    12

  610

305 

3660

+ 12148

     3660

   15808

 

 

_15808 | 52  

  156        304

    _208

      208

         0

_ 1425

    304

   1121

 

 

Завдання 2.  285 • 5 – (12 148 + 305 • 12) : 52 = 1121

х 305

    12

  610

305 

3660

+ 12148

     3660

   15808

_15808 | 52  

  156        304

    _208

      208

          0

х 285

       5

 1425

_ 1425

     304

   1121

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 3. Вирази у зазначених одиницях вимірювання

54 000 кг + 20 ц = 56 т 

54 000 кг + 20 ц = (54 000 : 100) ц + 20 ц = 540 ц + 20 ц = 560 ц = (560 : 10) т = 56 т

4 год - 24 хв = 216 хв

4 год - 24 хв = 4  1 год - 24 хв = • 60 хв - 24 хв = 240 хв - 24 хв = 216 хв

Завдання 3.

403 с > 4 хв 3 с     (4 хв 3 с = 4 • 60 с + 3 с = 240 с + 3 с = 243 с, 403 с > 203 с)

10 км 35 м > 1035 м  (10 км 35 м = 10 • 1000 м + 35 м = 10035 м, 10035 м > 1035 м)

1026 кг > 1 ц 26 кг   (1 ц 26 кг = 1 • 100 кг + 26 кг = 126 кг, 1026 кг > 126 кг)

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 4Рівняння.

3690 : у = 23 - 5

3690 : у = 18

у = 3690 : 18

у = 205

Завдання 4.  Числа 345, 435, 534, 543, 34, 5 5344, 4999 у порядку зростання.

5, 34, 345, 435, 534, 543, 4999, 5344

 

Завдання 5Завдання відсутнє у виданні 2020 року. Серед 30 учнів класу 1/5 частина не брала участь у благодійному ярмарку. Скільки учнів класу були учасниками благодійного ярмарку?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 30 : 5 = 6 (уч.) — учнів не брали участь у благодійному ярмарку.

2) 30 – 6 = 24 (уч.) — учні були учасниками благодійного ярмарку.

2 спосіб

1) 5 – 1 = 4 (частини) — частина учнів учасників від усіх учнів класу.

2) 30 : 5 = 6 (уч.) — учнів припадає на 1 частину.

3) 6 • 4 = 24 (уч.) — учні були учасниками благодійного ярмарку.

Відповідь: 24 учні були учасниками благодійного ярмарку.

 

Завдання 6. Завдання 5 у виданні 2020 року. Площа прямокутника дорівнює 1125 см2, а його ширина — 9 см. Обчисли периметр такого прямокутника.

Розв'язання.

1) 1125 : 9 = 125 (см) — довжина прямокутника.

2) Р = (125 + 9) • 2 = 134 • 2 = 268 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 268 см.

 

Завдання 7. Завдання 6 у виданні 2020 року. Лісник має розпиляти колоду довжиною 10 м на 5 однакових частин. Кожен розпил триває 1 хв. Скільки хвилин знадобиться ліснику, щоб виконати роботу?

Розв'язання.

1) 5 – 1 = 4 (р.) — розпилів треба зробити.

2) • 4 = 4 (хв) — хвилин знадобиться.

Відповідь: 4 хвилини знадобиться ліснику, щоб виконати роботу.

Інші завдання дивись тут ...