Інші завдання дивись тут ...

2020 рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9

ВАРІАНТ 1

 

2019 рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

ВАРІАНТ 1

НАЙКРАЩА СЕСТРИЧКА

Завдання 1 Жанр

Це оповідання

 

Завдання 2 Рядки, у яких сама Одарочка дає відповідь, чому на сестричку росла образа

Усе їй. Усі біля неї бігають. А вона - плакса-вакса. На всю хату галасує, спати не дає.

 

Завдання 3 Допиши слова про зміни в душі Одарочки

І в цю мить у душі Одарочки ніби розтанула якась гостра колюча крижинка. «Вона мене любить...любить мене», - радісно подумала Одарочка, і щось ніжне й тепле виповнило їй груди.

 

Завдання 4  

Збігали дні. Катруся щоденно поволеньки підростала, вилюднювала і зробилась пухкенька, як булочка. Волосся на голівці в неї посвітлішало. Погляд зробився більш осмисленим. Вона випростовувала свої ручки і весь час метляла ними, ніби ловила в повітрі метеликів.

Якось вранці Одарочка нахилилась над сестричкою, щоб знов сказати якусь прикрість. Катруся їй широко усміхнулася.

 

Збігали (префікс з-) дні. Катруся щоденно (подовжений приголосний звук) поволеньки (знак м’якшення суфікса -еньк-) підростала, вилюднювала і зробилась (префікс з-) пухкенька (знак м’якшення суфікса -еньк-), як булочка. Волосся (подовжений приголосний звук) на голівці в неї посвітлішало. Погляд зробився (префікс з-) більш осмисленим. Вона випростовувала свої ручки і весь час метляла ними, ніби ловила в повітрі метеликів.

Якось (знак м’якшення) вранці Одарочка нахилилась (знак м’якшеннянад сестричкою, щоб знов сказати (префікс с-) якусь прикрість (знак м’якшення). Катруся їй широко усміхнулася.

 

Завдання 5 Іменники у кличному відмінку, позначено їхні закінчення.

Ручки, пташечк[о], крижинка, квіточк[о], ротик[у], голівка, Одарочк[о], сестричк[о]

 

Завдання 6 Доповни речення.

Знак оклику ставимо після звертання, що стоїть у кінці речення.

 

Завдання 7 Звуко-буквені моделі слів.

Манюня [м а н' у 'н а], з’явилася [з й а в и л а с' а], голівці [г о л' і в ц' і], волосся [в о л о с': а].

 

Завдання 8 Зв’язне висловлювання «Чи вдалося б мені змінити ставлення до когось на краще?»

Інші завдання дивись тут ...