Інші правила дивись тут...

• Знак м'якшення (ь) звука не має, воно пом'якшує попередній приголосний звук: день, пень.

 
Буквосполучення ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного звука перед звуком [о] в середині складу: сьо-год-ні, де-ньок, сьо-мий.
 
• У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м'який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках прикметників однини перед закінченням потрібно писати знак м'якшення (домашнього, домашньому, у домашньому).

Візьми до уваги! У місцевому відмінку однини прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати дві форми: у синьому светрі і в синім светрі, у вечірньому небі і у вечірнім небі.

 
• У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- завжди пишемо знак м'якшення: київський, вінницький, бузький.
• У дієсловах на -ться завжди пишемо знак м'якшення: сміється, одягається.
• У деяких числівниках пишемо знак м'якшення: шість, двадцять, сьомий.

Інші правила дивись тут...