Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 6

Варіант 1

Завдання 1 □ + 1 = 360 040

Б 360 039

Міркуємо так

Треба знайти попереднє число

360 040 – 1 = 360 039

 

Завдання 2 На скільки зменшити 5 т, щоб отримати 9 кг

В на 4991 кг

Міркуємо так

5 т – □ = 9 кг

5 т – 9 кг = 5 000 кг – 9 кг = 4 991 кг

 

Завдання 3 Вираз має найменше значення

Б 13 623 • 6

Міркуємо так

А 32 613 • 6

Б 13 623 • 6

В 32 316 • 6

Добуток менший там, де менший множник

13 623 < 32 316 < 32 613

 

Завдання 4 Побудуй квадрат, площа якого дорівнює 25 см2. Знайди його периметр

25 см2 = 5 см • 5 см

Р = 5 см • 4 = 20 см – периметр квадрата.

 

Завдання 5 Вираз до кожної задачі

а) Автомобіль їхав 3 год зі швидкістю а км/год і 2 год b км/год. Яку відстань проїхав автомобіль за весь цей час?

Вираз: 3а + 2b

Міркуємо так

1) 3 • а = 3а (км) – відстань за 3 год

2) 2 • b = 2b (км) – відстань за 2 год

3) 3а + 2b (км) – відстань за весь час

 

б) Швидкість легкового автомобіля v км/год, а автобуса на 30 км/год менша. Легковий автомобіль проїжджає шлях від села до міста за 4 год. За скільки годин здолає цю відстань автобус?

Вираз: 4v : (v – 30)

Міркуємо так

1) 4 • v = 4v (км) – відстань легкового автомобіля

1) v – 30 (км/год) – швидкість автобуса

2) 4v : (v – 30) (год) – час для автобуса

 

Завдання 6 Дії з величинами

а) 3/4 від 24 072

б) 16 хв 35 с + 24 хв 35 г

Розв’язання

а) 3/4 від 24 072 = 24 072 : 4 • 3 = 18054

_24072 | 4     

  24          6018

      _7

        4

       _32

         32

           0

х 6018

          3

 18054

 

б) 16 хв 35 с + 24 хв 35 г = 41 хв 10 с

+16 хв 35 с

  24 хв 35 с

  40 хв 70 с

  41 хв 10 с

 

Завдання 7 Для школи придбали 360 наборів олівців і 280 альбомів. Шосту частину (дріб 1/6) наборів олівців і четверту (дріб 1/4) частину альбомів віддали учням початкових класів. Скільки всього наборів олівців і альбомів віддали учням початкових класів?

Розв’язання

1) 360 : 6 = 60 (шт.) – наборів віддали учням початкових класів.

2) 280 : 4 = 70 (шт.) – альбомів віддали учням початкових класів.

3) 60 + 70 = 130 (шт.) – всього наборів олівців і альбомів віддали.

Відповідь: 130 наборів олівців і альбомів віддали учням початкових класів.

Інші завдання дивись тут...