Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 6

Варіант 2

Завдання 1 □ – 1 = 990 099

Б 990 100

Міркуємо так

Треба знайти попереднє число

□ – 1 = 990 099

990 099 + 1 = 990 100

 

Завдання 2 На скільки треба збільшити 8 г, щоб отримати 5 кг

В на 4992 г

Міркуємо так

8 г + □ = 5 кг

5 кг – 8 г = 5 000 г – 8 г = 4 992 г

 

Завдання 3 Вираз має найбільше значення

В 21 812 • 7

Міркуємо так

А 21 218 • 7

Б 12 812 • 7

В 21 812 • 7

Добуток менший там, де менший множник

12 812 < 21 218 < 21 812

 

Завдання 4 Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює 20 см. Знайди його площу

20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони квадрата.

S = 5 см • 5 см = 25 см2 – площа квадрата.

 

Завдання 5 Вираз до кожної задачі

а) Автобус їхав 5 год зі швидкістю с км/год і 3 год зі швидкістю d км/год. Яку відстань проїхав автобус за весь цей час?

Вираз: 5с + 3d

Міркуємо так

1) 5 • с = 5с (км) – відстань автобуса за 5 год

2) 3 • d = 3d (км) – відстань автобуса за 3 год

3) 5с + 3d (км) – відстань за увесь час

 

б) Швидкість мотоцикліста v км/год, а швидкість велосипедиста на 20 км/год менша. Мотоцикліст проїжджає шлях від міста до села за 3 год. За скільки годин здолає цю відстань велосипедист?

Вираз 3v : (v – 20)

Міркуємо так

1) v • 3 = 3v (км) – відстань мотоцикліста

2) v – 20 (км/год) – швидкість велосипедиста

3) 3v : (v – 20) (год) – час велосипедиста

 

Завдання 6 Дії з величинами

а) 2/3 від 37 086

б) 35 хв 20 с + 10 хв 40с

Розв’язання

а) 2/3 від 37 086 = 37 086 : 3 • 2 = 24 724

_37086 | 3     

  3            12362

   _7

     6

   _10

       9

     _18

       18

          _6

            6

            0

 х12362

            2

   24724

 

б) 35 хв 20 с + 10 хв 40 с = 46 хв

+ 35 хв 20 с

   10 хв 40 с

   45 хв 60 с

   46 хв 00 с

 

Завдання 7 До супермаркету завезли 284 буханки хліба з пшеничного і 156 буханок з житнього борошна. За чотири години продали четверту (дріб 1/4) частину буханок хліба з пшеничного і третю (дріб 1/3) частину з житнього борошна. Скільки всього продали буханок хліба з пшеничного та житнього борошна за чотири години?

Розв’язання

1) 284 : 4 = (280 + 4) : 4 = 71 (шт.) – буханок пшеничного хліба продали.

2) 156 : 3 = (150 + 6) : 3 = 52 (шт.) – буханок житнього хліба продали.

3) 71 + 52 = 123 (шт.) – всього продали буханок хліба за чотири години.

Відповідь: 123 буханок хліба з пшеничного та житнього борошна продали за чотири години.

Інші завдання дивись тут...