Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 3.

Завдання 1. Матері ми завдячуємо всім. Вона переливає (бо ли́в) в наші душі свою любов і ніжність (знак ь), колисковою (бо коли́ска) піснею (орудний відмінок іменника)  прилучає до найглибших таїнств народного духу, зігріває та освітлює наші долі.

   Повага до матерів в Україні була одвічною. Діти до матерів зверталися лише на «Ви».

* 2017 рік. Козаки, з чиїх голів шапку можна було зняти лише із самою головою, побожно скидали її перед матір'ю. (За Миколою Луківим )

   Матері ми завдячуємо всім. Вона переливає в наші душі свою любов і ніжність, колисковою піснею прилучає до найглибших таїнств народного духу, зігріває та освітлює наші долі.

Повага до матерів в Україні була одвічною. Діти до матерів зверталися лише на «Ви».

* 2017 рік. Козаки, з чиїх голів шапку можна було зняти лише із самою головою, побожно скидали її перед матір'ю. 

 

Завдання 2. Відмінок прикметника весняному  в реченні У весняному небі дзвінко лунає жайворонкова пісня.

А знахідний

Б називний

В місцевий

* 2017 рік. Г родовий

Міркуємо так.

Відмінок прикметника можна визначити за відмінком зв'язаного іменника.

У весняному небі. У небі (у чому?, має прийменник, Д.в.)

У весняному (у якому?, Д.в.)

 

Завдання 3.Усі дієслова минулого часу.

А працював, робитиме, сидить

Б писав, читав, пройшов

В клеїв, ліпив, майструє

* 2017 рік. Г ходив, стояв, лежатиме

Міркуємо так.

Працював (що робив?, минулий час), робитиме (що робитиме?, майбутній час), сидить (що робить?, теперішній час)

Б писав (що робив?, минулий час), читав (що робив?, минулий час), пройшов (що зробив?, минулий час)

В клеїв (що робив?, минулий час), ліпив (що робив?, минулий час), майструє (що робить?, теперішній час)

Г ходив (що робив?, минулий час), стояв (що робив?, минулий час), лежатиме (що робитиме?, майбутній час)

 

Завдання 4. Розповідне окличне речення.

А Бережіть рідні ліси!

Б Діти, пишіть грамотно!

В Ліси — наше багатство!

Міркуємо так.

Бережіть рідні ліси! (спонукальне окличне речення)

Діти, пишіть грамотно! (спонукальне окличне речення)

Ліси — наше багатство! (розповідне окличне речення)

 

Завдання 5. Зв'язки між членами речення за допомогою питань. Сонячне проміння залило землю світлом і теплом.

(Що?) проміння <—> (що зробило?) залило.

Проміння —> (яке?) сонячне.

Залило —> (що?) землю.

Залило —> (чим?) світлом, теплом.

 

Завдання 6. Слово зі синонімом однакового кольору.

дзвінко

важко

добре

тяжко

гарно

голосно

 

Завдання 7. Текст-розповідь «Моя мама найкраща».

Інші завдання дивись тут...