Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ № 3.

Завдання 1.

ЛЕЛЕКИ ПРИЛЕТІЛИ.

   Де живе лелека (е в буквосполученні кореня –еле-) — там щастя живе. Бо лелека — це сонячний птах. Він зустрічає сонце вранці й проводжає його на спочинок увечері (бо вечеря). На зорі лелеки піднімаються (дієслово на -ться) з гнізда й злітають високо в небо. Там радісно клекочуть — вітають сонце.

  А ввечері стоять над гніздом і дивляться (дієслово на -ться) на захід (бо зі  заходом). То вони думають, скільки ще днів ходитиме сонце так високо й коли почне опускатися.   (За В. Сухомлинським)

ЛЕЛЕКИ ПРИЛЕТІЛИ.

   Де живе лелека — там щастя живе. Бо лелека — це сонячний птах. Він зустрічає сонце вранці й проводжає його на спочинок увечері. На зорі лелеки піднімаються з гнізда й злітають високо в небо. Там радісно клекочуть — вітають сонце.

  А ввечері стоять над гніздом і дивляться на захід. То вони думають, скільки ще днів ходитиме сонце так високо й коли почне опускатися.

 

Завдання 2. Антоніми.

Уранці — увечері  

Щастя — нещастя, горе.

 

Завдання 3. Спільнокореневе слово з тексту до сонце.

Сонячний.

 

Завдання 4. Стосується лелеки (назва птаха пропущена) прислів'я… ?

А Хто ... ображає, той велику шкоду має.

Б Ліпше ... в руці, чим заєць в лісі.

В Про те ... кує, що свого гнізда і

Міркуємо так.

Хто лелеку ображає, той велику шкоду має.

Ліпше горобець в руці, чим заєць в лісі.

Про те зозуля кує, що свого гнізда не має.

 

Завдання 5. Схема будови слова корінь-суфікс-закінчення.

А високо

Б сонячний

В лелека

Міркуємо так.

Високо. Прислівник – незмінна частина мови, тому не має закінчення. Підберемо спільнокореневе вись, тому маємо корінь – вис, суфікси –ок-, -о-.

Сонячний. Провідміняємо сонячна, тому закінчення –ий. Підберемо спільнокореневе сонце, тому корінь сон-, суфікс –ячн-.

Лелека. Провідміняємо лелеки, тому закінчення –а. Підберемо спільнокореневе лелечий, тому корінь – лелек- з чергуванням останньої букви.

 

Завдання 6. Чому потрібно оберігати лелек.     Текст-міркування. 

Інші завдання дивись тут...