Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ № 5. 

Завдання 1.   Рідний край! Дорога серцю земля (бо землі в множині) батьків та прадідів наших. Оспівані в піснях народних безмежні степи (бо степ), зелені (бо зелень) ліси й долини, високі (бо вись) блакитні небеса (бо небо)! Хіба є що на світі краще за це миле серцю привілля? Хіба є що на світі дорожче за Вітчизну?

    Ти починаєш розуміти, що то твоя Батьківщина, що звідси, від батьківського (суфікс –ськ-) порога, від материнської пісні вона бере свій початок.  (З журналу).

  Рідний край! Дорога серцю земля батьків та прадідів наших. Оспівані в піснях народних безмежні степи, зелені ліси й долини, високі блакитні небеса! Хіба є що на світі краще за це миле серцю привілля? Хіба є що на світі дорожче за Вітчизну?

    Ти починаєш розуміти, що то твоя Батьківщина, що звідси, від батьківського порога, від материнської пісні вона бере свій початок. 

 

Завдання 2. Синоніми в тексті.

Рідний край, земля батьків та прадідів, Вітчизна, Батьківщина.

 

Завдання 3. Особові займенники з останнього речення (визнач їх особу і число).

Ти (2 ос. одн.),  твоя (2 ос. одн.), вона (3 особа, одн.)

 

Завдання 4. Схемі будови слова префікс-корінь-суфікс-закінчення відповідає слово

А блакитний

Б народний

В безмежний

Міркуємо так.

Блакитний. Провідміняємо слово блакитна, тому закінчення –ий. Підберемо спільнокореневий блакить, тому маємо корінь блакит, суфікс –н-.

Народний. Провідміняємо слово народна, тому закінчення –ий. Підберемо спільнокореневий народ, маємо корінь народ-, суфікс –н-.

Безмежний. Провідміняємо слово безмежна, тому маємо закінчення –ий. Підберемо спільнокореневий межа, тому маємо корінь –меж-, суфікс –н-, префікс без-.

 

Завдання 5. Підкреслити іменники тексту у формі множини

Батьків, прадідів, піснях, степи, ліси, долини, небеса.

 

Завдання 6. «Наш рідний край»   Текст-розповідь.

Інші завдання дивись тут...