Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ № 6.

Завдання 1.

ДУБ

   Налетіла (бо злет) гроза. Вдарила вогняна стріла у стовбур дуба. Затремтіли гілки. Загорілося верховіття (середній рід іменника). Лив дощ, а дуб палахкотів. Обгоріла його верхівка.

  Але дерево не загинуло (дієслово з не пишемо окремо). Через рік зазеленіли (бо зелень) молоді пагони. Укрився старий дуб кучерявим листям. А верхівка була суха.

   Летіли з теплого краю лелеки (е в буквосполученні кореня -еле-). Бачать ― сухе верховіття. Сіли на нього й змостили там гніздо. Зрадів дуб. Тепер він не самотній.  (За В. Сухомлинським).

ДУБ.

   Налетіла гроза. Вдарила вогняна стріла у стовбур дуба. Затремтіли гілки. Загорілося верховіття. Лив дощ, а дуб палахкотів. Обгоріла його верхівка.

  Але дерево не загинуло. Через рік зазеленіли молоді пагони. Укрився старий дуб кучерявим листям. А верхівка була суха.

   Летіли з теплого краю лелеки. Бачать ― сухе верховіття. Сіли на нього й змостили там гніздо. Зрадів дуб. Тепер він не самотній.

 

Завдання 2. Слова в переносному значенні.

Налетіла, вдарила, вогняна стріла, кучерявим, зрадів. 

Міркуємо так.

Налетіла (гроза), вдарила (вогняна стріла), вогняна стріла (блискавка),  кучерявим (листям), зрадів (дуб). 

 

Завдання 3. Розбір за будовою слова.

------ ^

Веснян[а].

Міркуємо так.

Весняна. Провідміняємо слово весняний, маємо закінчення -а. Підберемо спільнокореневе весна, маємо корінь –весн, суфікс -ян-.  

 

Завдання 4. Займенники з тексту.

Його, нього, він.

 

Завдання 5. Підкресли члени речення в другому реченні. Побудуй схему речення.

Вдарила вогняна стріла у стовбур дуба. 

====== ..........  _____    ..........  .......

Схема речення.

=  …  ―  …   … .

Міркуємо так.

(Що?) стріла <―> (що зробила?) вдарила.

Стріла – підмет, вдарила – присудок.

Читаємо схему речення.

У розповідному реченні п'ять слів виступає членами речення. Перше слово виступає присудком, третє слово виступає підметом. Три інших слова є другорядними членами речення.

 

Завдання 6. Явище природи, яке доводилося спостерігати.    Текст-розповідь.

Інші завдання дивись тут...