Інші правила дивись тут...

4 КЛАС

Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на питання тих частин мови, замість яких вони вживаються. 

Іменники можна замінити займенниками я, ми, ти, він, вони, себе, ніхто, ніщо, хтось, щось та ін.; прикметники — займенниками мій, твій, наш, сам, такий, кожний, той, нічий, ніякий тощо; числівники — займенниками стільки, скільки, ніскільки. Тобто, іменники учень, портфель, олівець, успіх можна замінити займенником він, прикметники добрий, веселий, щасливий, приємний — займенником такий; числівники п'ять, сім, дев'ять — займенником стільки

 

Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони — особові займенники, вони вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники — хто? що? (у називному відмінку), кого? чого? (у родовому відмінку) тощо.

 

Щоб уникнути повторення в тексті таких самих слів, слід добирати синоніми та займенники (він. вона, воно, вони...)

Займенники з прийменниками пишуть окремозі мною, з тобою, на нас, у мене, перед нами, серед нас.

Розповідь про займенник як частину мови

Інші правила дивись тут...