Інші завдання дивись тут...

РОБОТА № 5. Варіант 1

Завдання 1. Слова Рівненською, Чернівецькою, Івано-Франківською, Львівською та Хмельницькою з речення Тернопільська область межує з Рівненською, Чернівецькою, Івано-Франківською, Львівською та Хмельницькою областями України.

А однорідні підмети

Б однорідні присудки

В однорідні другорядні члени речення

Міркуємо так.

Тернопільська область межує з Рівненською, Чернівецькою, 

.................... ______  ====  .............................................            

Івано-Франківською, Львівською та Хмельницькою областями України.

.........................................................................................................

 

Завдання 2. Словосполучення прикметників з іменниками за синіми озерами, темними ночами, з холодними вітрами подані у формі

А родового відмінка

Б давального відмінка

В орудного відмінка 

Міркуємо так.

Відмінок прикметника однаковий зі зв'язаним із ним іменником.

За синіми озерами (за чим? Ор. в.), темними ночами (чим? Ор.в.), з холодними вітрами (з чим? Ор.в.)

 

Завдання 3. Один із прикметників записаний з помилкою. 

А польський, парижський (правильно паризький, бо Париж), козацький

Б збаразький, турецький, чеський

В овруцький, одеський, черкаський

Міркуємо так.

Нагадаємо чергування приголосних звуків

[ж] - [з]

[г] - [з]

[ч] - [ц]

 

Завдання 4. Відповідність між фразеологізмами і значеннями однакового кольору.

викинути з голови

згущувати фарби

дати лад

впорядкувати

забути

перебільшувати

 

Завдання 5. Мухомор як мухомор: червоний у білу цяточку. А я стою над ним і радію. Причина зрозуміла: це перший гриб, що трапився на очі за півдня. Блискуча (бо блиск) яскраво-червона мухоморова шапка починає (бо почин) здаватися рубіновим озерцем, на якому розсипалася і заклякла зграйка сніжно-білих лебедів.. Справді, на безгриб'ї ... (За Євгеном Шморгуном).

   Мухомор як мухомор: червоний у білу цяточку. А я стою над ним і радію. Причина зрозуміла: це перший гриб, що трапився на очі за півдня. Блискуча яскраво-червона мухоморова шапка починає здаватися рубіновим озерцем, на якому розсипалася і заклякла зграйка сніжно-білих лебедів... Справді, на безгриб'ї ...

 

Завдання 6. Два порівняння з вище поданого тексту.

Мухоморова шапка, мов рубінове озерце. 

Білі цяточки на мухоморовій шапці, немов сніжно-білі лебеді.

 

Завдання 7. Текст-міркування «Чому не можна збирати невідомі гриби та ягоди?»

 

РОБОТА № 5. Варіант 2

Завдання 1. Слова тепла, многоцвітна, пахуча у реченні Надійшла тепла, многоцвітна, пахуча весна.

А однорідними підметами

Б однорідними другорядними членами речення

В однорідними присудками

Міркуємо так.

Надійшла тепла, многоцвітна, пахуча весна.

====== ..........................................______

 

Завдання 2. Словосполучення прикметників з іменниками біля густого лісу, навколо фруктового саду, у сірого вовка подані у формі

А родового відмінка

Б знахідного відмінка

В місцевого відмінка

Міркуємо так.

Відмінок прикметника однаковий зі зв'язаним із ним іменником.

Біля густого лісу (біля чого? Р.в.), навколо фруктового саду (навколо чого? Р.в.), у сірого вовка (у кого? Р.в.)

 

Завдання 3. Один із прикметників записаний неправильно

А поліський, запорізький, польський

Б подільський, кременчуцький, пражський (правильно празький, бо Прага)

В гагаузький, татарський, паризький

Міркуємо так.

Нагадаємо чергування приголосних звуків

[ж] - [з]

[г] - [з]

[ч] - [ц]

 

Завдання 4. Відповідність між фразеологізмами та їхніми значеннями однакового кольору.

мухи не зобидить

комар носа не підточить

сушити голову

якісно зроблено

напружено думати

добрий

 

Завдання 5. Ранньої (буквосполучення ьо) весни ворухнулася раптом суха бур'янина (пишемо апостроф), похиталася (бо непохитний) і впала. Там зробилася нора. Звідти хтось важко посапував і сердито бурмотів. Згодом з-під землі виткнувся гострий писочок, за ним – сердиті настовбурчені вуса, а там і вся голова, припорошена (префікс при-) пилом, з маленькими (зменшуваний суфікс -еньк-) ямочками замість (знак ь) вух. Кріт понюхав туман і прислухався (префікс при-).

  Ранньої весни ворухнулася раптом суха бур'янина, похиталася і впала. Там зробилася нора. Звідти хтось важко посапував і сердито бурмотів. Згодом з-під землі виткнувся гострий писочок, за ним – сердиті настовбурчені вуса, а там і вся голова, припорошена пилом, з маленькими ямочками замість вух. Кріт понюхав туман і прислухався.

 

Завдання 6. Слова з поданого вище тексту, які описують весняний настрій крота. 

Важко посапував, сердито бурмотів, сердиті настовбурчені вуса.

 

Завдання 7. Твір-розповідь «Незвичайна весна» 

Інші завдання дивись тут...