Інші завдання дивись тут...

Завдання 44 Порядок дій

(25 • 4 • 84  8400) : 400 = 0

1) 25 • 4 = 100

2) 100 • 84 = 8400

3) 8400 – 8400 = 0

5400 : 6 : 10 : 15 • 1000 = 6000

1) 5400 : 6 = 900

2) 900 : 10 = 90

3) 90 : 15 = 6

3) 6 • 1000 = 6000

Завдання 45

1) Якщо a  b = c, то b + c = a. Як віднімання перевірити дією додавання?

Від'ємник додати до різниці, отримаємо зменшуване.

2) Відніман­ня виконано правильно.

_847294

  235451

  611843

Перевірка:

+235451

  611843

  847294

3) Якщо a + b = c, то c  a = b. Як додавання перевірити дією віднімання?

Від суми відняти один із доданків, отримаємо інший доданок.

4) Додавання виконано правильно.

+29035

  43462

  72497

Перевірка:

_72497

 29035

 43462

Завдання 46

На 3 машини навантажили 10 480 кг піску. На першу і другу машини разом навантажили 8350 кг, а на другу і третю — 6180 кг. Скільки кілограмів борошна навантажили на третю і на першу машини? 

Короткий запис

I, II, III — 10480 кг

I, II — 8350 кг

II, III — 6180 кг

III  ?, II  ?

_ 10480

   8350

   2120

_ 10480

    6180

    4300

Розв'язання

1) 10480 – 8350 = 2120 (кг) – навантажили піску на III машину.

2) 10480 – 6180 = 4300 (кг) – навантажили піску на I машину.

Відповідь: на першу машину навантажили 4300 кг піску, а на третю  2120 кг.

Завдання 47 Письмове додавання і письмове віднімання

+53846

   6854

  60700

+  3208

  45684

  48892

_60857

 45258

 15599

Перевірка:

_60700

  53846

   6854

_48892

   3208

  45684

+45258

  15599

  60857

Завдання 48

Маса автомобілів «Таврія», «Ланос» і «Нива» разом 4120 кг. Яка маса кожного окремо, якщо маса «Таврії» і «Ланоса» 2020 кг, а маса «Ланоса» й «Ниви» 3460 кг?

Короткий запис

«Таврія», «Ланос» і «Нива» — 4120 кг

«Таврія», «Ланос» — 2020 кг

«Ланос» і «Нива» — 3460 кг

«Таврія»  ?, «Ланос» — ?, «Нива»  ?

_ 4120

   2020

   2100

_ 4120

   3460

     660

_ 2020

    660

   1360

Розв'язання

1) 4120 2020 = 2100 (кг) – маса автомобіля «Нива».

2) 4120 – 3460 = 660 (кг) – маса автомобіля «Таврія».

3) 2020 – 660 = 1360 (кг) – маса автомобіля «Ланос»

Відповідь: «Таврія» має масу 660 кг, «Ланос»  1360 кг, «Нива» — 2100 кг.

Завдання 49

На біговій доріжці завдовжки 50 м назустріч один одному бігли два хлопчики. Перший біг зі швидкістю 3 м/с. З якою швидкістю біг другий хлопчик, якщо вони зустрілися через 10 с?

 Хлопчики
Швидкість (м/c)
Час
Відстань
I
 3 м/с
 10 с 
50 м
II
 ?
Розв'язання
1) 50 : 10 = 5 (м/с) – швидкість зближення хлопчиків.
2) 5  3 = 2 (м/с)
Відповідь: другий хлопчик біг зі швидкістю 2 м/с.

 

Завдання 50

З двох населених пунктів, відстань між якими 78 км, одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 14 км/год. З якою швидкістю їхав другий велосипедист, якщо вони зустрілися через 2 год?

 Велосипедисти
Швидкість
Час
Відстань
I
 14 км/год
 2 год 
78 км
II
 ?
Розв'язання
1) 78 : 2 = 39 (км/год) – швидкість зближення
2) 39  14 = 25 (км/год)
Відповідь: другий велосипедист їхав зі швидкістю 25 км/год.

Обернена задача. З двох населених пунктів, відстань між якими 78 км, одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 14 км/год, а другий — 25 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

 Велосипедисти
Швидкість 
Час
Відстань
I
 14 км/год
 ? 
78 км
II
 25 км/год
Розв'язання
1) 14 + 25 = 39 (км/год) – швидкість зближення велосипедистів.
2) 78 : 39 = 2 (год)
Відповідь: велосипедисти зустрінуться через 2 год.

Обернена задача. З двох населених пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 14 км/год, а другий  25 км/год. Яка відстань між населеними пунктами, якщо велосипедисти зустрілися через 2 год?

 Велосипедисти
Швидкість 
Час
Відстань
I
 14 км/год
 2 год 
?
II
 25 км/год
Розв'язання
1) 14 + 25 = 39 (км/год) – швидкість зближення велосипедистів.
2) 39 • 2 = 78 (км)
Відповідь: відстань між населеними пунктами 78 км.

 

Завдання 51

За течією моторний човен проплив 72 км за 4 години, а повертаючись назад, рухався 6 год. З якою швидкістю плив човен проти течії річки? Яка швидкість течії?

 
Швидкість
Час
Відстань
За течією
 ? 
4 год
72 км
Проти течії
 ?
 6 год
Розв'язання
1) 72 : 4 = 18 (км/год) – швидкість човна за течією річки.
2) 72 : 6 = 12 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.
3) (18  12 ) : 2 = 3 (км/год) – швидкість течії річки. 
Відповідь: моторний човен рухався проти течії річки зі швидкістю 12 км/год, швидкість течії річки 3 км/год.

 

Завдання 52

Третина від чверті шоколадних цукерок стано­вить 12 цукерок. Чверть від третини караме­льок становить 12 карамельок. Чого більше — шоколадних цукерок чи карамельок?

Розв'язання

1) 12 • 4 = 48 (ц.) – чверть шоколадних цукерок.

2) 48 • 3 = 144 (ц.) – всього шоколадних цукерок.

3) 12 • 3 = 36 (ц.) – третина карамельок.

4) 36 • 4 = 144 (ц.) – всього карамельок.

144 = 144

Відповідь: шоколадних цукерок і карамельок порівно.

 

Завдання 53 Рівняння

х  3248 = 53586 - 3264

х  3248 = 50322

х = 50322 + 3248

х = 53570

245897  х = 63 456  2123

245897  х = 61333

х = 61333 + 245897

х = 307230

_53586

   3264

  50322

+50322

   3248

  53570

_63456

   2123

  61333

+ 61333

 245897

 307230

Завдання 54

Спортсмен 5 хв ішов по біговій доріжці зі швидкістю 6 км/год, а потім стільки само часу біг зі швидкістю 9 км/год. На скільки метрів більше пробіг спортсмен, ніж пройшов? Роз­в'яжи задачу двома способами.

Швидкість
Час
Відстань
 100 м/хв 
5 хв
 ? 
На скільки більша -?
 150 м/хв
 5 хв   ? 
Розв'язання

6 км/год = 6000 м : 60 хв = 100 м/хв, 9 км/год = 9000 м : 60 хв = 150 м/хв

1-й спосіб

1) 100 • 5 = 500 (м) – відстань пройшов спортсмен.

2) 150 • 5 = 750 (м) – відстань пробіг спортсмен.

3) 750 – 500 = 250 (м)

2-й спосіб

1) 150  100 = 50 (м) – на стільки більшу відстань пробігав за 1 хв.

2) 50 • 5 = 250 (м) – на стільки більшу відстань пробігав за 5 хв.

Відповідь: спортсмен пробіг на 250 м більше, ніж пройшов.

 

Завдання 55

Моторний човен проплив 36 км зі швидкістю 12 км/год. Яку відстань пропливе за цей час інший човен, який буде рухатися зі швид­кістю, у 2 рази більшою?

Човен
Швидкість
Час
Відстань
I
 12 км/год 
? 
36 км
II
 ?, у 2 рази більша
?
Розв'язання

1 спосіб

36 • 2 = 72 (км)

2 спосіб

1) 36 : 12 = 3 (год) – час руху човнів.

2) 12 • 2 = 24 (км/год) – швидкість другого човна.

3) 24 • 3 = 72 (км)

Відповідь: інший човен пропливе 72 км.

 

Задання 56

Письмове віднімання

Перевірка письмовим додаванням

_76257

  23416

  52841

_ 597384

    86457

  510927

_356248

      549

  355699

+23416

  52841

  76257

+510927

   86457

 597384

+ 355699

       549

   356248

Інші завдання дивись тут...

  • АЛІСА
    Дуже классно все дуже скоро,але будь ласка в задачі N404 добавьте вираз ---------- Написали вираз
    27 листопада 2020 17:11