Інші завдання дивись тут...

Завдання 443

1) 23 + 16 + 18 = 39 + 18 = 57

45 – 23 + 72 = 22 + 72 = 94

81 : 9 + 73 = 9 + 73 = 82

65 + 22 – 13 = 87 – 13 = 74

8 • 9 + 35 = 72 + 35 = 107

98 – 27 + 36 = 71 + 36 = 107

9 : 3 + 27 = 3 + 27 = 30

2) Проїхали 6 км, що становить 1/3 всього шляху. Скільки кілометрів залишилося проїхати?

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (км) – проїхали.

2) 6  2 = 4 (км) – залишилося проїхати.

Відповідь: 4 кілометри.

3) 200 кг : 10 кг = 20

4 м : 20 см = 400 см : 20 см = 20

6 м : 30 см = 600 см : 30 см = 20

10 т : 40 кг = 10000 кг : 40 кг = 250

9 км : 30 м = 9000 м : 30 м = 300

800 кг : 40 кг = 80 : 4 = 20

Завдання 444 Ділення з остачею

53 : 16 = 3 (ост. 5), бо 16 • 2 = 32, 16 • 3 = 48, 54 – 48 = 5

 

Завдання 445 

90 : 18 = 90 : 9 : 2 = 10 : 2 = 5

576 : 80 = 576 : 8 : 10 = 72 : 10 = 7 (ост. 2)

52 : 17 = 3 (ост. 1)

728 : 90 = 8 (ост. 8)

82 : 24 = 3 (ост. 10) 

425 : 70 = 6 (ост. 5)

Завдання 446

Для приготування цілющого відвару від застуди беруть калину, малину та воду у від­ношенні 9:5:15. Скільки грамів кожного інгредієнта (складника) треба взяти, щоб отримати 464 г відвару?

Розв’язання

1) 9 + 5 + 15 = 9 + 20 = 29 – всього частин складників.

2) 464 : 29 = 16 (г) – маса однієї частини.

3) 16 • 9 = 144 (г) – маса калини.

4) 16 • 5 = 80 (г) – маса малини.

5) 16 • 15 = 240 (г) – маса води.

Відповідь: треба взяти 144 г калини, 80 г малини, 240 г води, щоб отримати 464 г відвару.

 

Завдання 447

Відстані на місцевості в 168 км відповідає від­різок на карті 2 см. Чому дорівнює відстань між двома містами на місцевості, якщо їй від­повідає відстань на карті 3 см?

Короткий запис

2 см — 168 км

3 см — ?

Розв’язання

1) 168 : 2 = 84 (км) – відстань, що відповідає на карті 1 см.

2) 84 • 3 = (80 + 4) • 3 = 240 + 12 = 252 (км) – відстань між дврма містами.

Відповідь: між двома містами 252 кілометри.

 

Завдання 448

Екскурсійний теплохід проплив за 3 дні 240 км. Першого дня він проплив З/8 усього шляху, а другого — 2/5 решти шляху. Скільки кілометрів проплив теплохід третього дня?

Короткий запис

Відстань — 240 км

І  ?, 3/8 відстані

ІІ  ?, 2/5 від решти відстані

ІІІ — 

Розв’язання

1) 240 : 8 • 3 = 30 • 3 = 90 (км) – проплив за І день.

2) 240 – 90 = 150 (км) – решта шляху.

3) 150 : 5 • 2 = 30 • 2 = 60 (км) – проплив за ІІ день.

4) 90 + 60 = 150 (км) – проплив за I i II дні разом.

5) 240 – 150 = 90 (км) –проплив за ІІІ день.

Відповідь: третього дня теплохід проплив 90 км.

 

Завдання 449

Знайди площу прямокутного трикутника, якщо довжини сторін, що утворюють прямий кут, — 6 см і 8 см.

Розв’язання

1) 6 см • 8 см = 48 (см2) – площа прямокутника, що містить ці трикутники.

2) 48 : 2 = 24 (см2) – площа трикутника.

Відповідь: 24 см2.

 

Завдання 450

Маса двох таких снігових барсів, як на фотографії, 80 кг. Яка маса чотирьох таких левів, якщо маса одного лева у 5 разів більша за масу одного снігового барса?

 
Маса 1 тварини
Кількість тварин
Загальна маса
Барс
?
2
80 кг
Лев
?, у 5 разів більша
4
?

Розв’язання

1) 80 : 2 = 40 (кг) – маса барса

2) 40 • 5 = 200 (кг) – маса лева.

3) 200 • 4 = 800 (кг) – маса 4 левів.

Відповідь: маса чотирьох левів 800 кг. 

 

Завдання 451 Письмове множення

46 : 12 = 3 (ост. 10)

70 : 21 = 3 (ост. 7)

94 : 15 = 6 (ост.  4)

50 : 13 = 3 (ост. 11) 

х 520

    40

 20800

х 230

    300

  69000

 

Завдання 452

1) Ділене — 6200, дільник — добуток чисел 2 і 100.

6200 : (2 • 100) = 6200 : 2 : 100 = 62 : 2 = 31

2) Ділене — 45 000, дільник — добуток чисел 9 і 100.

45000 : (9 • 100) = 45000 : 100 : 9 = 450 : 9 = 50

3) 57 000 поділити на добуток чисел 3 і 100.

57000 : (3 • 100) = 57000 : 100 : 3 = 570 : 3 = (300 + 270) : 3 = 100 + 90 = 190

 

Завдання 453

_910 | 80  

  80     11 

 _110

    80

    30 (ост.)

_560 | 60  

  540     9 

    20 (ост)

 

_860 | 50  

  50      17 

 _360

   350

     10 (ост.)

_670 | 80  

  640      8 

    30 (ост.)

 

Завдання 454 Рівняння

Знайди два числа, сума яких 100 і одне в 4 рази більше за друге.

Нехай перше число дорівнює х, тоді друге число буде дорівнювати 4 • х. Складемо рівняння:

4 • х + х = 100

5 • х = 100

х = 100 : 5

х = 20 – перше число.

20 • 4 = 80 – друге число.

Відповідь: перше число 20, друге  80.

 

Завдання 455

Із 640 троянд потрібно скласти однакову кіль­кість букетів по 7 і 9 квіток. Скільки потрібно троянд для букетів по 7 квіток? по 9 квіток?

Квітів в 1 букеті
Кількість букетів
Усього квітів
7
?, однакова
 
?
640
9
?

Розв’язання

1) 7 + 9 = 16 (кв.) – троянд двох видів в 1 букеті.

2) 640 : 16 = 40 (б.) – кількість букетів.

3) 7 • 40 = 280 (кв.) – троянд у букетах по 7 квіток.

4) 9 • 40 = 360 (кв.) – троянд у букетах по 9 квіток.

Відповідь: в букетах по 7 квіток потрібно 280 троянд, а по 9 квіток  360 троянд.

 

Завдання 456

В інтернет-магазині замовили однакову кіль­кість білих і фіолетових орхідей на 4000 грн. Ціна фіолетової орхідеї в горщику 240 грн, а білої — 260 грн. Яка вартість орхідей кож­ного виду?

Орхідеї
Ціна
Кількість квітів
Вартість
Білі
240 грн
?, однакова
 
?
4000 грн
Фіолетові
260 грн
?

Розв’язання

1) 240 + 260 = 500 (грн) – ціна білої і фіолетової орхідей.

2) 4000 : 500 = 8 (кв.) – кількість квітів.

3) 240 • 8 = 1920 (грн) – вартість білих орхідей.

4) 260 • 8 = 2080 (грн) – вартість фіолетових орхідей.

Відповідь: вартість білих орхідей 1920 гривень, фіолетових орхідей  2080 гривень.

 

Завдання 457

1) Мотоцикліст проїхав 450 км за 9 год. Яку відстань проїде мотоцикліст за 4 год, якщо іхатиме з однаковою швидкістю?

Розв’язання

450 : 9 • 4 = 50 • 4 = 200 (км)

Відповідь: мотоцикліст проїде 200 кілометрів.

2) Автомобіль проїхав за 4 год 320 км, а потім ще 280 км за 6 год. Знайдіть середню швидкість автомобіля у дорозі.

Розв’язання

(320 + 280) : (4 + 6) = 600 : 10 = 60 (км/год)

Відповідь: середня швидкість автомобіля.

 

Завдання 458

Периметр садової ділянки прямокутної форми 140 м, а ширина 20 м. 1/5 всієї площі засаджено квітами. Яку площу ділянки засаджено іншими культурами?

Короткий запис

Периметр  140 м

Ширина  20 м

Довжина  ?

Квіти  ?, 1/5 від площі

Інші  ?, решта від площі

Розв’язання

1) 140 : 2 – 20 = 70 – 20 = 50 (м) – довжина прямокутної ділянки.

2) 50 • 20 = 1000 (м2) – площа ділянки.

3) 1000 : 5 = 200 (м2) – площа, засаджена квітами.

4) 1000  200 = 800 (м2) – площа, засаджена іншими культурами.

Відповідь: іншими культурами засаджено 800 м2 прямокутної ділянки.

 

Завдання 459

х : 20 – 420 = 260

х : 20 = 260 + 420

х : 20 = 680

х = 680 • 20

х = 13600

х • 20 = 260 + 420

х • 20 = 680

х = 680 : 20

х = 34

 

х – 20 – 21 • 20 = 260

х – 20 – 420 = 260

х – 440 = 260

х = 260 + 440

х = 700

Завдання 460

У двох дівчаток 20 цукерок. В одної з них у 4 рази більше, ніж у другої. Скільки цукерок у кожної дівчинки?

Розв’язання

1) 4 + 1 = 5 (ч.) – всього частин цукерок.

2) 20 : 5 = 4 (ц.) – цукерок у другої дівчинки.

3) 4 • 4 = 16 (ц.) – цукерок у першої дівчинки.

Відповідь: у першої дівчинки 16 цукерок, а в другої — 4 цукерки.

 

Завдання 461

В овочесховищі було 39 т 600 кг картоплі. Першого дня звідти вивезла 9/100 цієї кількос­ті, а другого — 1/9 решти. Скільки кілограмів картоплі вивезли другого дня?

Короткий запис

Усього — 39 т 600 кг

І  ?, 9/100 від усього

ІІ  ?, 1/9 решти.

Розв’язання

39 т 600 кг = 39600 кг

1) 39600 : 100 • 9 = 396 • 9 = 3564 (кг) – вивезли першого дня.

2) 39600 – 3564 = 36036 (кг) – решта картоплі.

3) 36036 : 9 = 4004 (кг) – вивезли другого дня.

Відповідь: другого дня вивезли 4004 кг картоплі.

 

Завдання 462 Порядок арифметичних дій

_136 | 40  

  120     3 

    16 (ост.)

_650 | 80  

  640     8 

    10 (ост)

_277 | 90  

  270     3

     7 (ост.)

_410 | 50  

  400    8 

    10 (ост.)

5074  4902 : 6 + 100 = 4257 + 100 = 4357 

5074  (4902 : 6 + 100) = 5074 – 917 = 4157 

_4902 | 6  

  48     817 

  _10

     6

    _42

      42

        0

_5074

   817

  4257

+4257

   100

  4357

_5074

   917 

  4157

Інші завдання дивись тут... 

  • Матвій
    Неправильне завдання 462, у останньому прикладі написано різні результати ----> Дивіться теорію за посиланням ПОРЯДОК АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ
    25 березня 2024 15:47