Інші завдання дивись тут...

Завдання 463 Знайди:

х 15

    60

   900

_640 | 20  

  600    32 

   _40

     40

       0

+99

  75

 174

_250

   97

  153

 

+329

   98

  427

Завдання 464

Задача 1. Першого дня швачка пошила 8 фартухів, а другого — 6. На їх пошиття пішло 28 м тканини. Скільки метрів тканини швачка витрачала щодня?

 
Тканини на 1 фартух
Кількість фартухів
Усього тканини
I
?, однаково
 
8
?
28 м
II
6
?

Розв’язання

1) 8 + 6 = 14 (ф.) – всього фартухів пошила

2) 28 : 14 = 2 (м) – тканини витрачала на 1 фартух.

3) 2 • 8 = 16 (м) – тканини витрачала І дня.

4) 2 • 6 = 12 (м) – тканини витрачала ІІ дня.

Відповідь: швачка витрачала першого дня 16 м тканини, другого дня  12 м.

Задача 2. За два дні швачка пошила 14 фартухів. Першого дня вона витратила 16 м тканини, а другого — 12 м. Скільки фартухів шила швачка щодня?

 
Тканини на 1 фартух
Кількість фартухів
Усього тканини
I
?, однаково
 
?
14
16 м
II
?
12 м

Розв’язання

1) 16 + 12 = 28 (м) – всього тканини витратила.

2) 28 : 14 = 2 (м) – тканини витрачала на 1 фартух.

3) 16 : 2 = 8 (ф.) – фартухів пошила за І день.

4) 12 : 2 = 6 (ф.) – фартухів пошила за ІІ день.

Відповідь: за перший день швачка пошила 8 фартухів, за другий день  6.

 

Завдання 465

Одна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює а см, а периметр — 30 см. Склади вираз для визначення довжини інших сторін. Розглянь два випадки.

Розв’язання

1 випадок

2 випадок

2 • а + b = 30

b = 30 – 2 • a

2 • b + a = 30

2 • b = 30 – a

b = (30 – a) : 2

Завдання 466

80 файлових папок коштують більше ніж 450 грн, але менше ніж 500 грн. Яка ціна папки, якщо вона виражається цілим числом гривень?

Розв’язання

Найближче число, яке є в цих межах і ділиться націло на 80, це 480 грн, тому:

480 : 80 = 6 (грн) – ціна папки.

Відповідь: 6 гривнів.

 

Завдання 467

Задача 1. У квітковому кіоску за рік продали 40000 квітів. 8 березня продали 1/8 від всіх квітів, 14 лютого 1/10 від всіх квітів, 1 вересня 1/20 від всіх квітів. Скільки квітів залишилося продати?

Розв’язання

1) 40000 : 8 = 5000 (кв.) – продали квітів 8 березня.

2) 40000 : 10 = 4000 (кв.) – продали квітів 14 лютого.

3) 40000 : 20 = 2000 (кв.) – продали квітів 1 вересня.

4) 5000 + 4000 + 2000 = 11000 (кв.) – всього квітів продали.

5) 5000 – 11000 = 29000 (кв.) – залишилося продати.

Відповідь: залишилося продати 29000 квітів.

Задача 2 У квітковому кіоску за рік продали 40000 квітів. 8 березня продали 1/8 від всіх квітів, 14 лютого 1/10 від всіх квітів. На скільки більше квітів продали 8 березня, ніж 14 лютого?

Розв’язання

1) 40000 : 8 = 5000 (кв/) – продали квітів 8 березня.

2) 40000 : 10 = 4000 (кв.) – продали квітів 14 лютого.

3) 5000 – 4000 = 1000 (кв.)

Відповідь: на 1000 квітів продали більше 8 березня, ніж 14 лютого.

Подискутуйте щодо доцільності використання букетів квітів як подарунку. Висловте припу­щення, чим можна їх замінити.

 

Завдання 468 Порядок дій

371000 • 20 + 630 : 70 = 7420000 + 9 = 7420009

(57500 – 9855) – 20 = 47645 – 20 = 47625

(810 : 90 + 640 : 80) • 300 = (9 + 8) • 300 = 2700 + 2400 = 5100

(960  240) : 30 = 720 : 30 = 24

 

Завдання 469 Рівняння

х : 60 • 20 = 520

х : 60 = 520 : 20

х : 60 = 26

х = 26 • 60

х = 1560

(780 – х) + 30 = 690

780 – х = 690 – 30

780 – х = 660

х = 780 – 660

х = 120

Завдання 470

За поданим планом ділянки знайди, яку площу городу відведено окремо для огірків, помідорів і салату.

Розв’язання

1) 8 • 10 = 80 (м2) – площа ділянки для огірків.

2) 8 • 8 = 64 (м2) – площа ділянки для помідорів.

3) 8 • (20 – 10 – 8) = 8 • 2 = 16 (м2) – площа ділянки для салату.

 

Завдання 471 Ділення з остачею

_161 | 20  

  160     8 

     1 (ост.)

_256 | 30  

  240     8 

    16 (ост)

_216 | 40  

  200     5

    16 (ост.)

_756 | 80  

  720    9 

    36 (ост.)

х 42

   34

  168

 126 

 1428

27500 • 30 + 840 : 40 = 825021

(2970  1830) • 30 = 34200

х 27500

      30

   825000

_840 | 40  

  800    21 

  _40

    40

      0

+825000

        21

  825021

_2970

  1830 

  1140

х 1140

     30

 34200

Завдання 472 Ознайомлення з дробами

1) Знайди число, якщо 1/2 його становить 6 ц; 6 ц • 2 = 12 ц = 1 т 2 ц

   1/5 — його 50 м, 50 м • 5 = 250 м

   1/4 його 8 год. 8 год • 4 = 32 год = 1 доба 8 год

2) 1/5 — від 2 км; 2 км : 5 = 2000 м : 5 = 400 м

    1/4 від 2 ц; 2 ц : 4 = 200 кг : 4 = 50 кг

    1/3 від 2 год. 2 год : 3 = 2 • 60 хв : 3 = 2 • 20 хв = 40 хв .

 

Завдання 473, 474 Усне ділення і письмове ділення чисел

45 780 : 60 = (42 000 + 3600 + 180) : 60 = 

= 42 000 : 60 + 3600 : 60 + 180 : 60 = 700 + 60 + 3 = 763

299 600 : 700 = (280 000 + 14 000 + 5600) : 700 =

= 280 000 : 700 + 14 000 : 700 + 5600 : 700 = 400 + 20 + 8 = 428

 

Завдання 475

З двох пунктів, відстань між якими 40 км, одночасно в протилежних напрямках виїхали коліс­ний і гусеничний трактори. Швидкість колісного трактора 30 км/год, а гусеничного — на 20 км/год менша. Через скільки годин відстань між трак­торами буде 120 км?

Розв’язання

1) 30 – 20 = 10 (км/год) – швидкість гусеничного трактора.

2) 120 – 40 = 80 (км) – відстань проїхали разом.

3) 30 + 10 = 40 (км/год) – швидкість віддалення.

4) 80 : 40 = 2 (год)

Відповідь: через 2 год відстань між тракторами буде 120 км.

 

Завдання 476

Автомобіль проїхав 480 км за 6 год. За скільки годин подолає цю відстань мотоцикл, якщо його швидкість становить 3/4 швидкості авто­мобіля?

 
Швидкість
Час
Відстань
Автомобіль
?
6 год
480 км
Мотоцикл
?, 3/4 швидкості автомобіля
?
480 км

Розв’язання

1) 480 : 6 = 80 (км/год) – швидкість автомобіля.

2) 80 : 4 • 3 = 20 • 3 = 60 (км/год) – швидкість мотоциклаю

3) 480 : 60 = 8 (год)

Відповідь: за 8 годин мотоцикл подолає відстань 480 км.

 

Завдання 477

_46800 | 600

  4200     78 

  _4800

    4800

         0

_81720 | 90

  810     908 

   _720

     720

        0

 

_114800 | 400 

   800      287 

  _3480

    3200

    _2800

      2800

           0

_268800 | 700

  2100      384

  _5880

    5600

    _2800

      2800

           0

_76800 | 50    

  50        1536

 _268

   250

   _180

     150

     _300

       300

          0

Завдання 478 Порівняй

25 кг • 3 < 13 кг • 8

24 год • 8 > 18 год • 6

246 м • 15 > 312 м • 9

318 дм • 12 < 4 м 12 см • 15

х 25

    3

   75

х 13

    8

  104

х 24

    8

 192

х 18

    6 

 108

х 246

    15

 1030

 246 

 3490

х 312

     9

 2808

х 318

    12

  636

 318 

 3816

х 412

    15

 2060

 412 

 6180

Завдання 479

Одна сторона трикутника у 2 рази довша за другу і на 3 см коротша за третю. Знайди периметр трикутника, якщо довжина наймен­шої сторони 28 см.

Короткий запис

І  ?, у 2 рази більша за II i на 3 см менша від ІІI.

II — 28 см

ІІІ — ?

Периметр  ?

Розв’язання

1) 28 • 2 = 56 (см) – довжина першої сторони.

2) 56 + 3 = 59 (см) – довжина третьої сторони.

3) 28 + 56 + 59 = 143 (см) – периметр трикутника.

Відповідь: периметр трикутника дорівнює 143 см.

 

Завдання 480

Хлопчик мав проїхати автобусом 92 км. На півдорозі він заснув, а коли прокинувся, то дізнався, що залишилося їхати стільки ж кілометрів, скільки він проїхав, коли спав. Скільки кілометрів проїхав хлопчик, коли спав?

Короткий запис

Проїхав до того, як заснув — ?, 1/2 від 92 км

Проїхав, коли спав – ?, 1/2 від решти

Розв’язання

1) 92 : 2 = 46 (км) – проїхав до того як заснув.

2) 92 – 46 = 46 (км) – решта шляху.

3) 46 : 2 = 23 (км)

Відповідь: хлопчик проїхав 23 км, коли спав.

 

Завдання 481

Для обклеювання стін однієї кімнати купили 10 рулонів шпалер, а другої — 15. Усього купили 250 м шпалер. Скільки метрів шпалер пішло на кожну кімнату?

 
У 1 рулоні
Кількість рулонів
Усього шпалер
I
?, однаково
 
10
?
250 м
II
15
?
 

Розв’язання

1) 10 + 15 = 25 (р.) – всього рулонів.

2) 250 : 25 = 10 (м) – в одному рулоні.

3) 10 • 10 = 100 (м) – пішло шпалер на І кімнату.

4) 10 • 15 = 150 (м) – пішло щпалер на ІІ кімнату.

Відповідь: на першу кімнату пішло 100 м шпалер, на другу  150 м.

 

Завдання 482

_2920 | 40  

  280      73

  _120

    120

       0

_34500 | 300 

  300      115

  _450

    300

   _1500

     1500

          0

_16800 | 700

  1400     24

  _2800

    2800

         0

_46400 | 800

  4000     58

  _6400

    6400

         0

Інші завдання дивись тут...