Інші завдання дивись тут...

Завдання 701. Запиши вираз та знайди його значення: добуток чисел 2080 і 8 збільшити на їх частку.

Розв'язання:

2080 • 8 + 2080 : 8 = 16 900

х2080

     8

16640

_2080 | 8    

 16       260

   48

   48

     0

+16640

     260

  16900 

Завдання 702. Трьома косарками за 7 год скосили траву з площі 42 га. З якої площі скосить траву одна така косарка за 4 год?

Розв'язання:

1 спосіб.

1) 42 : 7 : 3 = 6 : 3 = 2 (га) – скосила траву за 1 год одна косарка.

2) 2 • 4 = 8 (га) – скосить траву 1 косарка за 4 год.

2 спосіб.

1) 42 : 3 : 7 = 14 : 7 = 2 (га) – скосила траву 1 косарка за 1 год.

2) 2 • 4 = 8 (га) – скосить траву 1 косарка за 4 год.

3 спосіб.

1) 42 : 7 = 6 (га) – скосили траву 3 косарки за 1 год.

2) 6 : 3 = 2 (га) – скосила траву 1 косарка за 1 год.

3) 2 • 4 = 8 (га) – скосить траву 1 косарка за 4 год.

4 спосіб.

1) 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14 (га) – скосила траву 1 косарка  за 7 год.

2) 14 : 7 = 2 (га) – скосила траву за 1 косарка за 1 год.

3) 2 • 4 = 8 (га) – скосить траву 1 косарка за 4 год.

Відповідь: одна косарка за 4 год скосить трави на 8 га.

 

Завдання 703. Жито привезли на двох підводах, по 3 ц 56 кг на кожній. Усе жито розсипали порівну у 8 мішків. Скільки кілограмів жита в одному мішку?

Розв'язання:

3 ц 56 кг = 3 ц + 56 кг = 3 • 1 ц + 56 кг = 3 • 100 кг + 56 кг = 356 кг

1) 356 • 2 = 712 (кг) – привезли жита.

2) 712 : 8 = (720 – 8) : 8 = 720 : 8 – 8 : 8 = 90 – 1 = 89 (кг) – жита в одному мішку.

х356

     2

 712 (кг) – привезли жита.

Відповідь: в одному мішку 89 кг жита.

 

Завдання 704°. 

97 м 20 см = 90 м + 7 м + 20 см = 90 м + 700 см + 20 см = 90 м + 720 см

97 м 20 см : 9 = (90 м + 720 см) : 9 = 90 м : 9 + 720 см : 9 = 10 м 80 см

 

3 ц 4 кг = 3 ц + 4 кг = 3 • 1 ц + 4 кг = 3 • 100 кг + 4 кг = 300 кг + 4 кг = 304 кг

З ц 4 кг : 8 = 304 кг : 8 = (320 кг – 16 кг) : 8 = 320 кг : 8 – 16 кг : 8 = 40 кг – 2 кг = 38 кг

 

42 км 40 м = 42 км + 40 м = 42 • 1 км + 40 м = 42 • 1000 м + 40 м = 42 000м + 40м = 42 040м

42 км 40 м : 4 = 42 040 м : 4 = (40 000 м + 2 000 м + 40 м) : 4 = 10 000 м + 500 м + 10 м = 10 510 м = 10 км 510 м

 

10 т 5 ц = 10 т + 5 ц = 10 • 1 т + 5 ц = 10 • 10 ц + 5 ц = 100 ц + 5 ц = 105 ц

10 т 5 ц : 5 = 105 ц : 5 = (100 ц + 5 ц) : 5 = 100 ц : 5 + 5 ц : 5 = 20 ц + 1 ц = 21 ц

 

1 дм 8 см = 1 дм + 8 см = 10 см + 8 см = 18 см

1 дм 8 см : 2 = 18 см : 2 = 9 см

 

2 км 50 м = 2 км + 50 м = 2 • 1 км + 50 м = 2 • 1000 м + 50 м = 2000 м + 50 м = 2 050 м

2 км 50 м • 8 = 2 050 м • 8 = (2 000 м + 50 м) • 8 = 2 000 м • 8 + 50 м • 8 = 16 000 м + 400 м = 16 400 м = 16 км 400 м

 

Завдання 705°. У річковий порт доставили 24 168 т пшениці. Усю пшеницю вивантажили за 4 дні, кожного дня порівну. Третину пшениці, яку вивантажили першого дня, відправили до млина. Скільки тонн пшениці відправили до млина?

Розв'язання:

1) 24168 : 4 = 6042 (т) – вивантажили пшениці за 1 день.

2) 6042 : 3 = 2014 (т) – пшениці доставили до млина.

_24168 | 4      

 24         6042

    1

    0

    16

    16

       8

       8

       0

_6042 | 3          

 6         2014

  0

  0

   4

   3

   12

   12

     0

Відповідь: до млина доставили 2014 т пшениці.

 

Завдання 706.  

1 дм : 2 см = 10 см : 2 см = 5

1 км : 100 м = 1000 м : 100 м = 10

1 т : 5 ц = 10 ц : 5 ц = 2

1 м : 5 см = 100 см : 5 см = 20

2 см : 20 мм = 20 мм : 20 мм = 1

1 кг : 10 г = 1000 г : 10 г = 100

 

Завдання 707. 

36 км = 36 • 1 км = 36 • 1000 м = 36 000 м

36 км : 5 м = 36 000 м : 5 м = (35 000 м + 1 000 м) : 5 м = 35 000 м : 5 м + 1 000 м : 5 м = 7 000 + 200 = 7200

 

39 ц = 39 • 1 ц = 39 • 100 кг = 3900 кг

39 ц : 5 кг = 3900 кг : 5 кг = (3500 кг + 400 кг) : 5 кг = 3500 кг : 5 кг + 400 кг : 5 кг = 700 + 80 = 780  

 

12 кг 40 г = 12 кг + 40 г = 12 • 1 кг + 40 г = 12 • 1 000 кг + 40 г = 12 040 кг

12 кг 40 г : 8 г = 12 040 г : 8 г = (8 000 г + 4 000 г + 40 г) : 8 г = 8 000 г : 8 г + 4 000 г : 8 г + 40 г : 8 г = 1000 + 500 + 5 = 1505

 

12 дм 6 см = 12 дм + 6 см = 12 • 1 дм + 6 см = 12 • 10 см + 6 см = 120 см + 6 см = 126 см

12 дм 6 см : 9 см = 126 см : 9 см = (90 см + 36 см) : 9 см = 90 см : 9 см + 36 см : 9 см = 10 + 4 = 14

 

4 м 8 см = 4 м + 8 см = 4 • 1 м + 8 см = 4 • 100 см + 8 см = 400 см + 8 см = 408 см

4 м 8 см : З = 408 см : 3 = (300 см + 90 см + 18 см) : 3 = 100 см + 30 см + 6 см = 136 см

10 м = 10 • 1 м = 10 • 10 дм = 100 дм

10 м : 4 = 100 дм : 4 = 25 дм

 

Завдання 708. З однієї ділянки поля фермер зібрав 127 т 8 ц цукрових буряків, а з іншої - у 3 рази менше. Усі буряки він одвіз на цукровий завод. Скільки з них вийде цукру, якщо маса цукру становить 1/6 маси буряків?

Розв'язання:

127 т 8 ц = 127 т + 8 ц  = 127 • 1 т + 8 ц = 127 • 10 ц + 8 ц = 1278 ц

1) 1278 : 3 = 426 (ц) – зібрав з другої ділянки.

2) 1278 + 426 = 1704 (ц) – зібрав з двох ділянок разом.

3) 1704 : 6 = 284 (ц) – вийде цукру.

_1278 | 3    

 12       426

    7

    6

    18

    18

      0

+1278

    426

  1704

_1704 | 6    

 12       284

   50

   48

    24

    24

      0

Відповідь: вийде 284 ц цукру.

 

Завдання 709. З ділянки зібрали 34 ц 16 кг огірків. Їх розклали в ящики по 8 кг. Скільки взяли ящиків?

Розв'язання:

_3416 | 8     

  32       427

   21

   16

     56

     56

       0

Відповідь: 427 ящиків.

 

Завдання 710. (Усно.)

1) Два велосипедисти виїхали одночасно назустріч один одному. Що можна сказати про час їхнього руху до зустрічі?

Розв'язання:

Час руху до зустрічі однаковий.

 

2) 3 Києва і Сум одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси і зустрілися через 4 год. Скільки часу до зустрічі був у дорозі кожен автобус?

Розв'язання:

Кожен автобус був у дорозі 4 години.

 

3) 3 Харкова і Полтави одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Перший їхав зі швидкістю 60 км/год, а другий - 80 км/год. Який з автомобілів буде далі від Полтави в мить їхньої зустрічі?

Розв'язання:

У час зустрічі два автомобілі будуть однаково від Полтави.

 

Завдання 711. У трьох сувоях 249 м 90 см сатину. Шовку в одному сувої у 2 рази більше, ніж сатину. Скільки шовку у двох таких сувоях?

Розв'язання:

249 м 90 см = 249 м +  90 см = 249 • 1 м + 90 см = 249 • 100 см + 90 см = 24990 см 

1) 24990 : 3 = 8330 (см) – сатину в одному сувої. 

2) 8330 • 2 = 16660 (см) – шовку в одному сувої.

3) 16660 • 2   = 33320 (см) = 333 м 20 см – шовку в двох сувоях.

_24990 | 3      

 24         8330

    9

    9

     9

     9

      0

х 8330 

      2 

 16660

х 16660

       2 

   33320

Відповідь: у двох сувоях 333 м 20 см  шовку.

 

Завдання 712. 

360 : 6 + 72 : З = 60 + (60 + 12) : 3 = 60 + 20 + 4 = 84

360 : (6 + 72 : 3) = 360 : (6 + 24) = 360 : 30 = 12

(360 : 6 + 72) : З = (60 + 72) : 3 = (60 + 60 + 12) : 3 = 20 + 20 + 4 = 44 

252 : 42 + 54 = 252 : 6 : 7 + 54 = 42 : 7 + 54 = 6 + 54 = 60

672 : 42 + 24 = 16 + 24 = 40

42 • 23 – 43 • 16 = 966 – 688 = 278

 

Завдання 713°. За 7 днів роботи 2 оператори набрали на комп'ютері 294 сторінки тексту, щодня порівну. Скільки сторінок набере один оператор за 6 днів?

Розв'язання:

1 спосіб.

1) 294 : 7 : 2 = 42 : 2 = 21 (стор.) – набере тексту один оператор за 1 день.

2) 21 • 6 = 126 (стор.) – набере оператор за 6 днів.

_294 | 7   

  28     42

    14

    14

      0

1 спосіб.

1) 294 : 2 : 7 = 42 : 2 = 21 (стор.) – набере тексту один оператор за 1 день.

2) 21 • 6 = 126 (стор.) – набере оператор за 6 днів.

_294 | 2     

  2       147

   9

   8

   14

   14

     0

_147 | 7   

  14      21

     7

     7

     0

3 спосіб.

1) 294 : 2 = 147 (стор.) – набере оператор за 7 днів.

2) 147 : 7 = 42 : 2 = 21 (стор.) – набере тексту один оператор за 1 день.

2) 21 • 6 = 126 (стор.) – набере оператор за 6 днів.

4 спосіб.

1) 294 : 7 = 42 (стор.) – наберуть тексту 2 оператори за 1 день.

2) 42 : 2 = 21 (стор.) – набере тексту один оператор за 1 день.

2) 21 • 6 = 126 (стор.) – набере оператор за 6 днів.

Відповідь: за 6 днів оператор набере 126 сторінок тексту.

 

Завдання 714°. 

29 м 60 см = 29 м + 60 см = 29 • 1 м + 60 см = 29 • 100 см + 60 см = 2900 см + 60 см = 2960 см  

29 м 60 см : 4 см = 2960 см : 4 см = (2800 см + 160 см) : 4 см = 2800 см : 4 см + 160 см : 4 см = 700 + 40 = 740 

 

9 т 48 кг = 9 т + 48 кг = 9 • 1 т + 48 кг = 9 • 1000 кг + 48 кг = 9048 кг

9 т 48 кг : 4 кг = 9048 кг : 4 кг = (8000 кг + 1000 кг +  40 кг + 8 кг) : 4 кг = 8000 кг : 4 кг + 1000 кг : 4 кг + 40 кг : 4 кг + 8 кг : 4 кг = 2000 + 250 + 10 + 2 = 2262

 

10 грн =  10 • 1 грн = 10 • 100 к. = 1000 к.

10 грн – 10 к. = 1000 к. – 10 к = 990 к. = 9 грн 90 к.

 

49 грн 5 к. = 49 грн + 5 к. = 49 • 1 грн + 5 к. = 49 • 100 к. + 5 к. = 4900 к. + 5 к. = 4905 к.

49 грн 5 к. : 3 к. = 4905 к. : 3 к. = (3000 к. + 1800 к. + 90 к. + 15 к.) : 3 к. = 

3000 к : 3 к. + 1800 к. : 3 к. + 90 к. : 3 к. + 15 к. : 3 к. = 1000 + 600 + 30 + 5 = 1635 

 

8 кг = 8 • 1 кг = 8 • 1000 г = 8000 г

8 кг : 5 = 8000 г : 5 = (5000 г + 3000 г) : 5 = 5000 г : 5 + 3000 г : 5 = 1000 г + 600 г = 1600 г = 1 кг 600 г

 

5 грн : 4 = 500 к. : 4 = (400 к. + 80 к. + 20 к.) : 4 = 400 к. : 4 + 80 к. : 4 + 20 к. : 4 = 100 к. + 20 к. + 5 к = 125 к. = 1 грн. 25 к.

 

Завдання 715. (Усно.) 

40 + 20 : 5 = 40 + 4 = 44 

40 : 5 + 20 = 8 + 20 = 28

(40 + 20) : 5 = 8 + 4 = 12 

40 + 20 – 5 =80 – 5 = 75

3 • 6 – 4 • 2 = 18 – 8 = 10 

3 • (6 – 4)  • 2 = 3 • 2 • 2 = 12

 

Завдання 716. 

540 042 : 3 • 2 = 180014 • 2 = 360028

_540042 | 3        

 3            180014 

 24

 24

    0

    0

      0

      0

       4

       3

       12

       12

         0

х 180014

           2

   360028

 

2 т 16 кг = 2 т + 16 кг = 2 • 1 т + 16 кг = 2 • 1000 кг + 16 кг = 2000 кг + 16 кг = 2 016 кг

2 т 16 кг : 8 + 5 т =  2016 кг : 8 + 5 т = 252 кг + 5 т = 5 т 252 кг

 

_2016 | 8     

 16       252 

   41

   40

     16

     16

       0   

 

100 640 – 2048 : 8 = 100 640 – 256 = 100 384

_2048 | 8   

 16       256

   44

   40

     48

     48

       0 

_100640

       256

  100384  

(100 640 – 2048) : 8 = 98 592 : 8 = 12 324

_100640

     2048

   98592

_98592 | 8      

 8         12324   

 18

 16

   25

   24

     19

     16

       32

       32

        0

1 т – 1 ц : 2 = 1000 кг – 100 кг : 2 = 1000 кг – 50 кг = 950 кг = 9 ц 50 кг

 

Завдання 717. З Тернополя до Києва виїхав автобус. Одночасно назустріч йому з Києва виїхав інший автобус. Швидкість першого автобуса 60 км/год, другого - 62 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Яка відстань між містами? (Розглянь розв'язання задачі двома способами на с. 116. Поясни, про що дізналися кожною дією.)

1-й спосіб 

1) 60 • З = 180 (км) – проїхав відстань перший автобус.

2) 62 • 3 = 186 (км) – проїхав відстань другий автобус.

3) 180 + 186 = 366 (км) – відстань між містами.

2 спосіб.

1) 60 + 62 = 122 (км/год) – швидкість зближення.

2) 122 • 3 = 366 (км) – відстань між містами.

Відповідь: відстань між містами 366 км.

 

Завдання 718. Від пристані «Київ» до пристані «Кременчук» відчалив теплохід. Одночасно йому назустріч від пристані «Кременчук» відчалив катер. Теплохід ішов зі швидкістю З0 км/год, а катер - 24 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка відстань між пристанями?

Розв'язання:

1 спосіб 

1) 30 • 5 = 150 (км) – проїхав відстань теплохід.

2) 24 • 5 = 120 (км) – проїхав відстань катер.

3) 150 + 120 = 270 (км) – відстань між містами.

2 спосіб.

1) 30 + 24 = 54 (км/год) – швидкість зближення.

2) 54 • 5 = 270 (км) – відстань між містами.

Відповідь: відстань між містами 270 км.

 

Завдання 719. 

1) х • 2 = 14 850 

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 14850 : 2

х = 7425

7425 • 2 = 14850

_14850 | 2    

  14       7425

     8

     8 

      5

      4

      10

      10

        0 

Х7425

       2

 14850

 

х : 2 = 14 850 

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

х = 14850 • 2

х = 29700

29700 : 2 = 14850

х14850

      2 

 29700

_29700 | 2       

 2          14650

   9

   8

   17

   16

     10

     10

       0  

х – 2 = 14 850

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.

х = 14850 + 2

х = 14852

14852 – 2 = 14850

 

2) Виконай дії і зроби перевірку оберненою дією.

_20700

   9478

 11222

_817 | 43 

 43     19

 387

 387

    0

х 36

  23

 108

 72 

 828

    9 765

+ 91 807

  101 572

Перевірка:

+ 11222

    9478

  20700

Перевірка:

х 19

   43

   57

  76 

  817

Перевірка:

_828 | 23 

 69     36

 138

 138

    0

 

_828 | 36 

 72     23

 108

 108

     0 

Перевірка:

_101572

   91807

    9765

 

_101572

     9765

   91807

Завдання 720*. Товщина корінця книжки на 70 сторінок 2 см. Яка товщина корінця книжки на 280 сторінок?

Розв'язання:

1) 280 : 70 = 4 (рази) – у стільки разів більша товщина.

2) 2 • 4 = 8 (см) – товщина корінця книжки на 280 сторінок.

Відповідь: товщина корінця книжки на 280 сторінок дорівнює 8 см.

 

Завдання 721°. Двома косарками за 4 год скосили траву з площі 24 га. За скільки годин скосить траву одна косарка з площі 138 га?

Розв'язання:

1 спосіб.

1) 24 : 2 : 4 = 3 (га) – скосила 1 косарка за 1 год.

2) 138 : 3 = (120 + 18) : 3 = 40 + 6 = 46 (год) – треба годин.

2 спосіб.

1) 24 : 4 : 2 = 3 (га) – скосила 1 косарка за 1 год.

2) 138 : 3 = (120 + 18) : 3 = 40 + 6 = 46 (год) – треба годин.

3 спосіб.

1) 24 : 2 = 12 (га) – скосила 1 косарка за 4 год.

2) 12 : 4 = 3 (га) – скосила 1 косарка за 1 год.

2) 138 : 3 = (120 + 18) : 3 = 40 + 6 = 46 (год) – треба годин.

3 спосіб.

1) 24 : 4 = 6 (га) – скосили 2 косарки за 1 год.

2) 6 : 2 = 3 (га) – скосила 1 косарка за 1 год.

2) 138 : 3 = (120 + 18) : 3 = 40 + 6 = 46 (год) – треба годин.

Відповідь: одна косарка скосить за 46 годин.

 

Завдання 722°. З Харкова та Запоріжжя одночасно назустріч один одному виїхали два туристи: на мотоциклі та на моторолері. Швидкість мотоцикла 55 км/год, а моторолера - 30 км/год. Через 3 год туристи зустрілися. Яка відстань між містами?

Розв'язання:

1 спосіб 

1) 55 • 3 = 165 (км) – проїхав відстань мотоцикл.

2) 30 • 3 = 90 (км) – проїхав відстань моторолер.

3) 165 + 90 = 255 (км) – відстань між містами.

2 спосіб.

1) 55 + 30 = 85 (км/год) – швидкість зближення.

2) 85 • 3 = 255 (км) – відстань між містами.

Відповідь: відстань між містами 255 км.

 

Завдання 723. 

(8706 : 6 + 107) • 9 = (1451 + 107) • 9 = 1558 • 9 = 14022 

_8706 | 6     

 6         1451

 27

 24

  30

  30

     6

     6

     0 

+ 1451

    107

   1558

х 1558

       9

  14022

(6018 • 2 – 540) : 6 = 11496 : 6 = 1916

х 6018

       2

 12036

_12036

     540

  11496

_11496 | 6     

   6        1916

   54

   54

      9

      6

      36

      36

        0 

12 087 : (3 + З0 : 5) = 12 087 : (3 + 6) = 12 087 : 9 = 1343

_12087 | 9     

   9        1343

   30

   27

    38

    36

      27

      27

        0 

 

27 018 : (9 – З0 : 5) = 27018 : (9 – 6) = 27018 : 3 = 9006

_27018 | 3    

  27        9006

     0

     0

       1

       0

       18

       18

         0     

 

Завдання 724. Від двох протилежних берегів озера одночасно назустріч один одному попливли два човни. Перший човен плив зі швидкістю 7 км/год, а другий - 8 км/год. Човни зустрітися через 3 год. Знайди відстань між берегами озера.

Розв'язання:

1 спосіб 

1) 7 • 3 = 21 (км) – відстань першого човна.

2) 8 • 3 = 24 (км) – відстань другого човна.

3) 21 + 24 = 45 (км) – відстань між берегами озера.

2 спосіб.

1) 7 + 8 = 15 (км/год) – швидкість зближення.

2) 15 • 3 = 45 (км) – відстань між берегами озера.

Відповідь: відстань між берегами озера 255 км.

 

Завдання 725. Розшифруй назву одного з державних символів України, розставивши букви за значеннями виразів від найменшого до найбільшого.

Р 3 400 • 100 + 100 = 340 000 + 100 = 340 100

А 4800 : 4 • З = 1200 • 3 = (1000 + 200) • 3 = 3000 + 600 = 3600

Р 80 + 20 • 100 = 80 + 2000 = 2 080 

О (80 + 20) • 100 = 100 • 100 = 10 000 

П 900 – 10 • 10 = 900 – 100 = 800

П 4800 : 3 • 4 = (3000 + 1800) : 3 • 4 = (1000 + 600) • 4 = 4000 + 2400 = 6 400

ПРАПОР.

800, 2 080, 3 600, 6 400, 10 000, 340 100

Інші завдання дивись тут...