Інші завдання дивись тут...

Завдання 566 Порядок дій

98 + 67 = 165

0 : 60 • 5 = 0 • 5 = 0

220 : 20 • 5 = 11 • 5 = 55

2800 • 2 = 5600

123 – 53 • 0 = 123

700 : 2 • 4 = 350 • 4 = 1400

Завдання 568 Письмове множення

х    1529

       703

     4587

10703  

1074887

х   980

   703

   294

686    

688940

х  1206

     704

   4824

8442   

849024

х   506

     908

   4048

4554   

459448

х 426

    580

 3408

2130   

247080

Завдання 569

Літаку потрібно було пролетіти 4500 км. Пер­ші 3 год він летів зі швидкістю 695 км/год, а наступні 2 год — зі швидкістю 642 км/год. Скільки кілометрів залишилося пролетіти літакові?

Короткий запис

Усього  4500 км

3 год зі 695 км/год — ? км

2 год зі 642 км/год — ? км

Разом — ? км

Залишилося  ? км

Розв’язання

1) 695  3 = 2085 (км) – пролетів за 3 годин.

2) 642  2 = 1284 (км) – пролетів за 2 годин.

3) 2085 + 1284 = 3369 (км) – всього пролетів.

4) 4500  3360 = 1140 (км)

Відповідь: літакові залишилося пролетіти 1140 кілометрів.

 

Завдання 570

З двох міст, відстань між якими 57 км, одночасно назустріч один одному вийшов пішохід та виїхав велосипедист. Пішохід рухався зі швидкістю 4 км/год, велосипедист  15 км/год. Через який час вони зустрінуться?

Розв’язання

1) 4 + 15 = 19 (км/год) – швидкість зближення.

2) 57 : 19 = 3 (год) – час зустрічі.

Відповідь: пішохід та велосипедист зустрінуться через 3 год.

Обернена задача. З двох міст, одночасно назустріч один одному вийшов пішохід та виїхав велосипедист. Пішохід рухався зі швидкістю 4 км/год, велосипедист  15 км/год. Яка відстань між містами, якщо пішохід та велосипедист зустрілися через 3 год?

Розв’язання

1) 4 + 15 = 19 (км/год) – швидкість зближення.

2) 19 • 3 = 57 (км) – відстань між містами

Відповідь: відстань між містами 57 км.

Обернена задача. З двох міст, відстань між якими 57 км, одночасно назустріч один одному вийшов пішохід та виїхав велосипедист. Пішохід рухався зі швидкістю 4 км/год. З якою швидкістю їхав велосипедист, якщо вони зустрінуться через 3 год?

Розв’язання

1) 4  3 = 12 (км) – пройшов пішохід.

2) 57 – 12 = 45 (км) – проїхав велосипед.

3) 45 : 3 = 15 (км/год)

Відповідь: велосипед їхав зі швидкістю 15 км/год.

 

Завдання 571

Брат із сестрою вийшли з дому до школи о 7 год 40 хв. Вони рухалися зі швидкістю 50 м/хв і до школи повинні були прийти о 8 год 30 хв. Пройшовши 1000 м, побачили на озері каченят і 10 хв розглядали, як вони плавають. З якою швидкістю вони повинні тепер іти, щоб встигнути на урок?

Розв’язання

1) 1000 : 50 = 20 (хв) – йшли до озера.

2) 20 + 10 = 30 (хв) – пройшло часу.

3) 8 год 30 хв – 7 год 40 хв = 50 хв – час руху до школи.

4) 50 хв. • 50 м/хв = 2500 (м) – відстань до школи.

5) 2500 – 1000 = 1500 (м) – відстань залишилося пройти.

6) 50 – 30 = 20 (хв) – часу залишилося йти.

7) 1500 : 20 = 75 (м/хв)

Відповідь: брат із сестрою повинні тепер іти зі швидкістю 75 м/хв.

 

Завдання 572 Одиниці вимірювання площі

15 м2 6 дм2 > 156 дм2, 150600 см2 > 15600  см2

3/4 м2 > 750 см2, 10000 см2 : 4 • 3 = 7500 см2 > 750 см2

6 м2 > 6000 см2, 6 м2 = 60000 см2

1/4 м2 < 250 дм2, 1/4 м2 = 100 дм2 : 4 = 25 дм2

5 дм2 = 500 см2, 5 дм2 = 500 см2

 

Завдання 573 Постав дужки, щоб рівності були правильними.

(98  14) : 2 + 5 = 47

98  (14 : 2 + 5) = 86

Завдання 574

Довжина городу прямокутної форми 72 м, ширина — у 2 рази менша. Картоплею засаджена 3/4 площі городу, решта площі — іншими овочами. Скільки квадратних метрів городу засаджено іншими овочами?

Короткий запис

Довжина  72 м

Ширина  ?, у 2 рази менше

Картопля  ?, 3/4 від площі 

Інші  ?, решта

Розв’язання

1) 72 : 2 = 36 (м) – ширина городу.

2) 72 • 36 = 2592 (м2) – площа городу.

3) 2592 : 4 • 3 = 648 • 3 = 1944 (м2) – площа, засаджена картоплею.

4) 2592 – 1944 = 648 (м2) – засаджено іншими овочами.

Відповідь: іншими овочами засаджено 648 м2 городу.

 

Завдання 575 Нерівності істинні

240 < х < 35 • 10

240 < x < 350

Найменше значення x = 241

Найбільше значення x = 349

560 : 70 < х < 240 – 70

8 < x < 170

Найменше значення x = 9

Найбільше значення х = 169

Придумайте істинні нерівності. 240 < х < 350

 

Завдання 576

1000  50 • 6 + 700 = 1000  300 + 700 = 1400

2400 : (300  260) = 2400 : 40 = 60

х 1084

     34

  4336

 3252 

 36856

_ 1084

    304

    780

х 7235

     77

 50645

50645 

557095

х   485

     604

   1940

2910   

292940

Завдання 577

Туристичний теплохід протягом двох днів був у дорозі 15 год. Першого дня він проплив 200 км, другого — 175 км. Скільки годин теплохід був у дорозі кожного дня, якщо він увесь час плив з однаковою швидкістю?

 
Швидкість
Час
Відстань 
I
?, однакова
 
?
15 год
200 км
II
175 км

Розв’язання

1) 200 + 175 = 375 (км) – вся відстань.

2) 375 : 15 = 25 (км/год) – швидкість теплохода.

3) 200 : 25 = 8 (год) – проплив І дня.

4) 15 – 8 = 7 (год) – проплив ІІ дня.

Відповідь: першого дня теплохід був у дорозі 8 год, другого — 7 год.

 

Завдання 578

240 : 60 = 4

60 • 7 = 420

3600 : 40 = 90

90 • 7 = 270

84 : 12 = 7

220 • 3 = 660

96 : 24 = 4

140 • 3 = 420

Завдання 579, 580 Ділення з остачею

_182 | 26 

  182    7

     0

_562 | 67 

  536    8

    26 (ост.) 

_604 | 75 

  600    8

     4 (ост.)

_453 | 62 

  434    7

    19 (ост.)

Завдання 581

О 5 год ранку фермер на автомобілі з причепом виїхав зі свого господарства і прибув на ярмарок через 3 год. Швидкість руху авто­мобіля 60 км/год. Повертався фермер назад зі швидкістю, на 30 км/год більшою. О котрій годині він повернувся додому, якщо торгував своєю продукцією на ярмарку 5 год?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (год) – час їзди на ярмарок.

2) 8 + 5 = 13 (год) – час закінчення торгувати.

3) 60 + 30 = 90 (км/год) – швидкість, з якою він повертався.

4) 60 • 3 = 180 (км) – відстань між господарством та ярмаркою.

5) 180 : 90 = 2 (год) – час повернення.

6) 13 + 2 = 15 (год) – година повернення.

Відповідь: фермер повернувся о 15 годині.

 

Завдання 582

Господиня купила на ринку 5 кг картоплі, по 9 грн за кілограм, 500 г моркви, по 5 грн за кілограм, 2 кг яблука, по 18 грн за кілограм, та 1 кг груші, по 40 грн за кілограм, 500 г лимонів, по 38 грн. Яка вартість покупки?

Овочі

Ціна за 1 кг

Купили

Фрукти

Ціна за 1 кг

Купили

Картопля

9 грн

5 кг

Яблука

18 грн

2 кг

Буряки

6 грн

500 г

Груші

40 грн

1 кг

Морква

5 грн

500 г

Банани

24 грн

1 кг 500 г

Капуста

7 грн

1 кг 200 г

Лимони

38 грн

500 г

Розв’язання

1) 5 • 9 = 45 (грн) – вартість картоплі.

2) 5 грн : 2 = 500 коп. : 2 = 250 коп. = 2 грн 50 коп. – вартість моркви.

3) 18 • 2 = 36 (грн) – вартість яблука.

4) 40 • 1 = 40 (грн) – вартість груши.

5) 38 грн : 2 = 19 грн – вартість лимонів.

6) 45 грн + 2 грн 50 коп. + 36 грн + 40 грн + 19 грн = 142 грн 50 коп. – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки склала 142 грн 50 коп.

 

Завдання 583

На ринок привезли однакову кількість мішків редиски та ящиків огірків загальною масою 320 кг. Маса ящика огірків 15 кг, а мішка редиски — 25 кг. Скільки окремо кілограмів огірків і редиски привезли на ринок?

 
Маса 1 тари
Кількість
Загальна маса
Редиска
15 кг
?, однакова
?
320 кг
Огірки
25 кг

Розв’язання

1) 15 + 25 = 40 (кг) – разом в одному ящику та мішку.

2) 320 : 40 = 8 (шт.) – всього мішків або ящиків.

3) 15 • 8 = (10 + 5) • 8 = 80 + 40 = 120 (кг) – маса редиски.

4) 25 • 8 = (20 + 5) • 8 = 160 + 40 = 200 (кг) – маса огірків.

Відповідь: окремо привезли 120 кг редису та 200 кг огірків.

 

Завдання 584

Накресли на папері в клітинку такі самі чотирикутники. Продовж сторони АВ і DC цих чотирикутників так, щоб вийшли трикут­ники. Виміряй сторони і знайди в міліметрах суму довжин сторін кожного з трикутників.

Розв’язання

Р1 = 35 мм + 48 мм + 48 мм = 35 мм + 96 мм = 131 мм

Р2 = 25 мм + 40 мм + 48 мм = 25 мм + 88 мм = 113 мм

 

Завдання 585

Як швидко обчислити значення виразу? Згрупуй числа, використавши дужки.

(99 – 97) + (95 – 93) + (91 – 89) + ...+ (7 – 5) + (3 – 1) = 2 + 2 + 2 + … + 2 + 2 = 2 • 50 = 100

Непарних чисел у 100 буде 50. Відповідь: 50

 

Завдання 586

Бригада за нормою мала ремонтувати а машин за день. Але вона ремонтувала на k машин більше. Скільки машин бригада відремонту вала за 5 днів? Склади вираз.

Короткий запис

1 день  а м., на k машин більше

5 дн.  ?

Розв’язання

(а + k) • 5 – машин відремонтувала бригада за 5 днів.

Відповідь: бригада за 5 днів відремонтувала (а + k) • 5 машин.

 

Завдання 587

_270 | 52 

  260    5

    10 (ост.)

_212 | 53 

  212    4

     0 

_378 | 63 

  378    6

     0

_358 | 44 

  352    8

     6 (ост.)

_504 | 84 

  504    6

     0

_532 | 76 

  532    7

     0

х 12257

       73

  36771

85799  

894761

х 64183

       36

 385098

192549 

2310588

Інші завдання дивись тут...

  • Олексій
    873 завдання вирішено не правильно -> Правильно. Для кращого розуміння додали пояснення
    27 березня 2020 12:33
  • Ирина
    Доброго дня! Додайте будь-ласка написання умови до 873 вправи. Дякую! ------ Умова задачі "Маса першого бідона з олією 43 кг 600 г....Скільки олії було в першому бідоні спочатку?"
    21 квітня 2020 11:32