Інші завдання дивись тут...

Завдання 851. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом, якщо маси ящиків однакові.

Магазин Кількість ящ. Загальна маса

Перший

Другий

8

?

48 кг 

36 кг

У перший магазин завезли 48 кг помідорів у 8 ящиках, другого дня – 36 кг. Скільки завезли таких ящиків другого дня?

Розв'язання.

1) 48 : 8 = 6 (кг) – маса 1 ящика з помідорами.

2) 36 : 6 = 6 (ящ) – завезли ящиків другого дня.

Відповідь: другого дня завезли 6 ящиків.

 

Завдання 852. 

х : 20 = 240 

х = 240 • 20

х = 4800

4800 : 20 = 240

240 = 240

х • 20 = 200 

х = 200 : 20

х = 10

10 • 20 = 200

200 =200

30 • х = 960 

х = 960 : 30

х = 32

30 • 32 = 960

960 = 960

840 : х = 20

х = 840 : 20

х = 42

840 : 42 = 20

20 =20

Завдання 853. Знайди а, щоб нерівності були істинними.

5 • а < 20 

а < 20 : 5 

а < 4

20 – а < 15 

20 + 15 < а

35 < а

а : 6 < 9 

а < 9 • 6

а < 54

36 : а < 9

а < 36 : 9 

а < 4

Завдання 854. 

54 : (2 • 9) = 54 : 18 = 3 

54 : 2 : 9 = 27 : 9 = 3 

 

32 : (4 • 4) = 32 : 16 = 2

32 : 4 : 4 = 8 : 4 = 2

 

96 : (12 – 4) = 96 : 8 = 12

96 : 4 : 12 = 24 : 12 = 2

 

Завдання 855. 

4 • 320 • 5 = 4 • 5 • 320 = 20 • 320 = 6400 

15 • 2 • 240 = 30 • 240 = 7200

180 • 5 • 20 = 180 • 100 = 18000

50 • 128 • 2 =  50 • 2 • 128 = 100 • 128 = 12800

 

Завдання 856°. Хлопчик купив однакові альбоми для малювання: 2 для себе і 3 - для друзів. За покупку він заплатив 40 грн. Скільки грошей йому мають повернути?

Розв'язання.

1) 2 + 3 = 5 (ал.) – купив альбомів.

2) 40 : 5 = 8 (грн) – ціна альбома.

3) 8 • 3 = 24 (грн) – мають повернути грошей.

Відповідь: йому мають повернути 24 грн.

 

Завдання 857°. 

1) 

х 260

    90 

 23400

х 420

    700

 294000

х 530

    800

 424000

х 830

    200

 166000

490 : 7 • 600 = 70 • 600 = 42000

320 : 8 • 300 = 40 • 300 = 12000

 

2) 

х : 200 = 460

х = 460 • 200

х = 92000

92000 : 200 = 460

460 = 460

х : 400 = 160 

х = 160 • 400

х = 64000

64000 : 400 = 160

160 =160

х : 200 = 380

х = 380 • 200

х = 76000

76000 : 200 = 380 

380 = 380

 

 

Ділення на розрядні числа

Завдання 858. Розглянь записи і поясни застосування правила ділення числа на добуток для усного ділення на двоцифрове та розрядне числа.

168 : 28 = 168 : (4 • 7) = 168 : 4 : 7 = 6 

56 000 : 800 = 56 000 : (100 • 8) = 56 000 : 100 : 8 = = 560 : 8 = 70

 

Завдання 859. 

540 : (2 • 5) = 540 : 10 = 54

540 : (6 • 18) = (540 : 6) : 18 = 90 : 18 = 5 

5600 : (14 • 100) = (5600 : 100) : 14 = 56 : 14 = 4

 

Завдання 860. 

36 000 : (25 • 4) = 36 000 : 100 = 360

720 : (8 • 3) = 720 : 8 : 3 = 90 : 3 = 30

960 : (24 : 2) = 960 : 24 : 2 = 40 : 2 = 20

 

Завдання 861. 

3600 : 60 = 60

360 : 12 = 360 : (6 • 2) = 360 : 6 : 2 = 60 : 2 = 30

7200 : 600 = (6000 + 1200) : 600 = 6000 : 600 + 1200 : 600 = 10 + 2 = 12

270 : 45 = 270 : (9 • 5) = 270 : 9 : 5 = 30 : 5 = 6

 

Завдання 862. Двома автомобілями перевезли 60 т картоплі. Першим перевезли 20 т, а другим - решту. Вантажність автомобілей однакова, загальна кількість рейсів - 12. Скільки рейсів зробив кожен автомобіль?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 60 : 12 = 5 (т) – вантажність автомобіля.

2) 20 : 5 = 4 (р.) – зробив рейсів перший автомобіль.

3) 12 – 4 = 8 (р) – зробив рейсів другий автомобіль.

2 спосіб.

1) 60 : 12 = 5 (т) – вантажність автомобіля.

2) 20 : 5 = 4 (р.) – зробив рейсів перший автомобіль.

3) 60 – 20 = 40 (т) – перевіз другий автомобіль.

4) 40 : 5 = 8 (р) – зробив рейсів другий автомобіль.

Відповідь: перший автомобіль зробив 4 рейси, другий автомобіль – 8 рейсів. 

 

Завдання 863. 

25 : 3 = 8 (ост.1),      бо 8 • 3 + 1 = 25

60 : 8 = 7 (ост. 4),     бо 7 • 8 + 4 = 60

27 : 4 = 6 (ост. 3),     бо 6 • 4 + 3 = 27

56 : 6 = 9 (ост. 2),     бо 9 • 6 + 2 = 56

87 : 8 = 10 (ост. 7),   бо 10 • 8 + 7 = 87

 

Завдання 864. 

23 : 4 = 5 (ост. 3),               бо 5 • 4 + 3 = 23

З0 : 7 = 4 (ост. 2),               бо 4 • 7 + 2 = 30

48 : 9 = 5 (ост. 3),               бо 5 • 9 + 3 = 48 

51 : 7 = 7 (ост. 2),               бо 7 • 7 + 2 = 51

310 : 7 = 44 (ост. 2),           бо 44 • 7 + 2 = 310

_310 | 7    

  28     44 

    30

    28

      2

 

Завдання 865°. Відстань між двома пунктами 1456 км. Із цих пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Яка відстань буде між автобусами на той час, коли перший проїде 3/8, а другий – 2/7 усієї відстані?

Розв'язання.

1) 1456 : 8 • 3 = 546 (км) – проїхав перший автобус.

2) 1456 : 7 • 2 = 416 (км) – проїхав другий автобус.

3) 546 + 416 = 962 (км) – проїхали відстань два автобуси.

4) 1456 – 962 = 494 (км) – відстань між автобусами.

_1456 | 8    

   8       182

   65

   64

     16

     16

       0

х 182

      3

   546

_1456 | 7    

  14      208    

     5

     0

     56

     56

       0

 

х 208

      2

   416

_ 1456

    962

    494

Відповідь: відстань між автобусами буде 494 км.

 

Завдання 866°. 

240 : З0 = 240 : (10 • 3) = 240 : 10 : 3 = 24 : 3 = 8

240 : 120 = 240 : (10 • 12) = 240 : 10 : 12 = 24 : 12 = 2

6300 : 900 = 6300 : (100 • 9) = 6300 : 100 : 9 = 63 : 9 = 7

6300 : 300 = 6300 : (100 • 3) = 6300 : 100 : 3 = 63 : 3 = 21

300 • 70 + 420 000 = 21 000 + 420 000 = 441 000

100 000 – 600 • 20 = 100 000 – 12 000 = 88 000

 

Завдання 867. 

1)

46 000 : 100 = 460 

46 000 : 1000 = 46

8340 : 10 = 834

 

 

 

 

 

2)

24 : 8 = 3 

26 : 8 = 3 (ост. 2)

30 : 5 = 6

33 : 5 = 6 (ост. 3)

18 : 6 = 3  

21 : 6 = 3 (ост. 3)

72 : 9 = 8

80 : 9 = 8 (ост. 2)

Завдання 868. 

Пояснення. Випробовуванням знайдемо число, яке менше від 53 і ділиться на 16. Це число 48. 16 помножити на 3, буде 48. У частці 3.

Знайдемо остачу: 53 – 48 = 5. В остачі 5.

Отже: 53 : 16 = 3 (ост. 5).

 

Завдання 869. 

60 : 16=

=3 (ост. 12)

 

_60 | 16 

  48    3

  12  

52 : 24=

=2 (ост. 4)

 

_52 | 24 

  48   2

    4

40 : 15=

=2 (ост. 10)

 

_40 | 15

  30   2

  10  

75 : 21=

=3 (ост. 12)

 

_75 | 21

  63   3

  12

80 : 35=

=2 (ост. 10)

 

_80 | 35

 70     2

 10 

420 : 70 = 6

560 : 80 = 7

6400 : 800 = 64 : 8 = 8

300 : 50 = 30 : 5 = 6

400 : 80 = 40 : 8 = 5

 

Завдання 870. Маса двох таких снігових барсів, як на фотографії, 80 кг. Яка маса чотирьох таких левів, якщо вона у 5 разів більша за масу снігового барса?

Розв'язання.

1) 80 : 2 = 40 (кг) – маса барса.

2) 40 • 5 = 200 (кг) – маса 4 левів.

Відповідь: маса 4 левів 200 кг.

 

Завдання 871. За 10 год роботи двигуна витратили 90 л пального: 54 л до перерви, а решту - після перерви. Скільки годин двигун працював до перерви і скільки - після неї, якщо витрата пального за 1 год була однакова?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 90 : 10 = 9 (л) – витрата пального за 1 год.

2) 54 : 9 = 6 (год) – працював годин до перерви.

3) 10 – 6 = 4 (год) – працював годин після перерви.

2 спосіб.

1) 90 : 10 = 9 (л) – витрата пального за 1 год.

2) 54 : 9 = 6 (год) – працював годин до перерви.

3) 90 – 54 = 36 (л) – витратили пального після перерви.

4) 36 : 9 = 4 (год) – працював годин після перерви.

Відповідь: до перерви двигун працював 6 год, після перерви – 4 год.

 

Завдання 872. 

Якщо b = 200,  тоді виразу 250 • b – b • 5 = 250 • 200 – 200 • 5 = 50 000 – 1 000 = 49 000

 

Завдання 873*. Маса першого бідона з олією 43 кг 600 г. 1/4 маси олії перелили в другий такий самий бідон, після чого маса його стала 16 кг. Скільки олії було в першому бідоні спочатку?

Розв'язання

43 кг 600 г - це 4/4 олії і маса бідона, 16 кг - це 1/4 олії і маса бідона, тоді

1) 43 600 – 16 000 = 27 600 (г) – 3/4 олії в першому бідоні

2) оскільки 27 600 г це вже 3/4 олії в першому бідоні, тоді

27 600 : 3 • 4 = 36 800 (г) – олії було в першо­му бідоні спочатку

Відповідь: спочатку в першому бідоні було 36 800 г олії

 

Завдання 874°. За добу 3 берези й 2 евкаліпти разом поглинають 760 л води. Одна береза поглинає 40 л води. Скільки літрів води поглинає один евкаліпт за добу?

Розв'язання.

1) 40 • 3 = 120 (л) – води поглинають 3 берези.

2) 760 – 120 = 640 (л) – літрів води поглинають 2 евкаліпти.

3) 640 : 2 = 320 (л) – води поглинає один евкаліпт.

Відповідь: за добу евкаліпт поглинає 320 літрів води.

 

Завдання 875°. 

32 : 5 = 6 (ост. 2)

70 : 8 = 8 (ост. 6)

40 : 12 = 3 (ост. 4)

72 : 30 = 2 (ост. 12)

630 : 90 = 7

630 : 30 = 63 : 3 = 21 

5400 : 60 = 540 : 6 = 90

3200 : 80 = 320 : 8 = 40

Інші завдання дивись тут...

  • Олексій
    873 завдання вирішено не правильно -> Правильно. Для кращого розуміння додали пояснення
    27 березня 2020 12:33
  • Ирина
    Доброго дня! Додайте будь-ласка написання умови до 873 вправи. Дякую! ------ Умова задачі "Маса першого бідона з олією 43 кг 600 г....Скільки олії було в першому бідоні спочатку?"
    21 квітня 2020 11:32