Інші завдання дивись тут...

Завдання 733

1) 54 : 18 = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

75 : 15 = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5

96 : 16 = 96 : 8 : 2 = 12 : 2 = 6

90 : 19 = 4 (ост. 14)

84 : 1 = 84

_42070 | 7    

 42       6010

    _70

      70

        0

_35005 | 5    

 35       7001

      _5

        5

         0

_81081 | 81  

 81       1001

    _81

      81

        0

_75025| 25   

 75       3001

     _25

       25

         0

Завдання 734

_149929 | 247 

 1482       607

  _1729

    1729

         0

х   607

    247

  4249

 2428

1214   

149929 

_192780 | 306 

 1836      630

   _918

     918

        0

х  306

     630

   918

1836   

192780

Завдання 735 Письмове ділення

_20596 | 542

 1626      38

 _4336

   4336

        0

_16705 | 257

 1542      65

 _1285

   1285

        0

_25789 | 629

 2516      41

   _629

     629

        0

Завдання 736

Під час тренувань перший велосипедист-параолімнієць проїхав 84 км зі швидкістю 28 км/год. Яку відстань за цей час проїхав другий вело­сипедист, швидкість якого становила 13/14  швидкості першого?

оранжереї?

  

Швидкість

Час

Відстань

 I 

28 км/год

Однаковий

 

84 км

II 

?, 13/14

?

Розв'язання

1) 84 : 28 = 3 (год) – час руху кожного велосипедиста

2) 28 : 14 • 13 = 2 • 13 = 26 (км/год) – швидкість II велосипедиста

3) 26  3 = 78 (км)

Відповідь: другий велосипедист проїхав 78 кілометрів.

 

Завдання 737

Гідроцикл за 20 хв проплив за течією від однієї пристані до іншої зі швидкістю 620 м/хв. Повертався він на 5 хв довше. Яка швидкість течії?

  

Швидкість

Час

Відстань

 За течією 

620 м/хв

20 хв

Однакова

 

Проти течії 

?

?, на 5 хв довше

Течія

?

 

Розв'язання

1) 620  20 = 12400 (м) – відстань

2) 20 + 5 = 25 (хв) – час плив проти течії річки

3) 12400 : 25 = 496 (м/хв) – швидкість проти течії

4) (620 –  496) : 2 = 124 : 2 = 62 (м/хв) – швидкість течії річки

Відповідь: швидкість течії річки 62 м/хв.

 

Завдання 738

1) Від двох пристаней одночасно на зустріч один одному відпливли пліт та моторний човен. Пліт рухався зі швидкістю 2 км/год, а швидкість човна була у 15 разів більша. Яка відстань між пристанями, якщо пліт і моторний човен зустрілися через 2 години?

  

Швидкість

Час

Відстань

Пліт 

2 км/год

2 год

 

? км

 

Моторний човен 

?, у 15 разів більша

Розв'язання

1) 2  15 = 30 (км/год) – швидкість моторного човна

2) 2 + 30 = 32 (км/год) – швидкість зближення

3) 32 • 2 = 64 (км)

Відповідь: між пристанями 64 кілометри.

2) Від пристані одночасно в одному напрямку відпливли пліт та моторний човен. Пліт рухався зі швидкістю 2 км/год, а швидкість човна була у 15 разів більша. Яка відстань буде між ними через 3 години?

Розв'язання

1) 2  15 = 30 (км/год) – швидкість моторного човна

2) 30  2 = 28 (км/год) – швидкість зближення

3) 28 • 3 = 84 (км)

Відповідь: між ними буде 84 кілометри.

 

Завдання 739 Дії з іменованими числами

14 ц 55 кг : 5 кг = 1555 кг : 5 кг = 291

6 км 45 м : 5 = 6045 м : 5 = 1209 м = 1 км 209 м

28 год 56 хв : 14 хв = 1736 хв : 14 хв = 124

2 т 250 кг : 50 кг = 2250 кг : 50 кг = 45

37 років 4 міс. : 2 роки 4 міс. = 448 міс. : 28 міс. = 16

_1455 | 5  

 10      291

 _45

   45

     _5

       5

       0

_6045 | 5    

 5       1209

_10

  10

    _45

      45

        0

_1736 | 14 

 14      124

 _33

   28

   _56

     56

       0

_2250 | 50 

 200      45

 _250

   250

      0

_448 | 28 

 28     16

_168

  168

     0

Завдання 740

Периметр рівнобедреного трикутника 56 см. Довжина однієї сторони дорівнює 18 см. Зна­йди довжини інших сторін. (Розглянь два випадки.)

Розв'язання

1-й випадок

1) 56  18 = 38 (см) – довжина двох рівних сторін

2) 38 : 2 = 19 (см) – довжина рівної сторони

Відповідь: кожна з двох рівних сторін має 19 см.

2-й випадок

1) 18 + 18 = 36 (см) – довжина двох рівних сторін

2) 56  36 = 20 (см) – довжина третьої сторони

Відповідь: одна сторона має 18 см, друга сторона має 20 см.

 

Завдання 741 Віднови рівності, уставляючи знаки арифме­тичних дій.

27  9  3 = 729
27 : 9 : 3 = 1
(27  9)  3 = 54
27  9  3 = 240
27 : 3 = 9
(27 + 9) : 3 = 12

Завдання 743

Від водної станції відплив катер, а через 1 год йому навздогін відплив другий катер. Другий катер наздогнав перший на відстані 120 км від станції. Знайди швидкість пер­шого катера, якщо швидкість другого — 24 км/год.

Розв'язання

1) 120 :  24 = 5 (год) – час руху другого катера

2) 5 + 1 = 6 (год) – час руху першого катера

3) 120 : 6 = 20 (км/год)

Відповідь: швидкість другого катера 20 км/год.

 

Завдання 744 Рівняння

120 : х = 20
х = 120 : 20
х = 6
х • 28 = 84
х = 84 : 28
х = 3
Х • 80=320
Х = 320 : 80
Х = 4
х : 30 = 19
х = 19 • 30
х = 570

8 • х = 8

х = 8 : 8

х = 1

х : 5 = 1

х = 1 • 5

х = 5

х : 10 = 480
х = 480  10
х = 4800
480 : х = 10
х = 480 : 10
х = 48
480  х = 10
х = 480  10
х = 470

Завдання 745

У двох будинках по 4 під'їзди. У під'їздах першого будинку по 100 квартир. Це на 25 квартир менше, ніж у під'їздах другого будинку. На скільки квартир у другому під'їзді більше, ніж у першому? (Розв'яжи задачу двома способами.)

  

У I під'їзді

Кількість під'їздів 

Усього квартир 

I

100 кв.

4

?

На скільки більше?

 

II 

?,на 25 кв. більше

4

?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 100  4 = 400 (кв.) – у I будинку

2) 100 + 25 = 125 (кв.) – у під'їзді II будинку

3) 125 • 4 = 500 (кв.) – у II будинку

4) 500  400 = 100 (кв.)

2-й спосіб

1) 100 + 25 = 125 (кв.) – у під'їзді I будинку

2) 125  100 = 25 (кв.) – на стільки більше квартир у під'їзді II будинку

3) 25 • 4 = 100 (кв.) 

Відповідь: на 100 квартир більше у другому будинку, ніж у першому.

 

Завдання 746

Будинок почали зводити на початку жовтня 2019 року. Через 2 роки 9 місяців будівни­цтво повинні закінчити. Коли повинні здати в експлуатацію будинок?

 Дата початку події 

Тривалість події

Закінчення події 

1 жовтня 2019 рік

2 роки 9 міс.

?

Розв'язання

2019 рік 10 міс. + 2 роки 9 міс. = 2021 рік 19 міс. = 2022 рік 7 міс.

Відповідь: будинок повинні здати в експлуатацію у липні 2022 року.

Обернена задача 1) Будинок почали зводити на початку жовтня 2019 року і здали в експлуатацію у липні 2022 року. Скільки часу тривало будівництво будинку?

Обернена задача 2) Будівництво тривало 2 роки 9 міс. Коли почали зводити будинок, якщо його здали в експлуатацію у липні 2022 року?

 

Завдання 747

Першого дня будівельна бригада уклала 1800 цеглин. Це на 600 цеглин більше, ніж другого дня. У ці 2 дні бригада працювала 15 год. Скільки годин працювала бригада кожного дня, якщо продуктивність праці була однакова?

  

Продуктивність праці

Час 

Виробіток

I

Однакова

?

15 год

 

1800, це на 600 ц. більше

II 

?

?

Розв'язання

1) 1800 – 600 = 1200 (ц.) – уклали  II дня

2) 1800 + 1200 = 3000 (ц.) – уклали за два дні разом

3) 3000 : 15 = 200 (ц.) – укладали за 1 год

4) 1800 : 200 = 9 (год) – працювали I дня

5) 1200 : 200 = 6 (год) – працювали II дня

Відповідь: бригада працювала 9 год першого дня і 6 год другого дня.

 

Завдання 748 Порядок дій

(143620 : 172 + 247445 : 409) : 720 = 2

(600357 : 683  300202 : 523) • 203 = 61915

_143620 | 172 

 1376       835

   _602

     516

     _860

       860

          0

_247445 | 409 

 2454       605

   _2045

     2045

          0

+ 835

   605

  1440

_1440 | 720

  1440     2

       0

_600357 | 683 

 5464       879

 _5395

   4781

   _6147

     6147

          0

_300202 | 523 

 2615       574

 _3870

   3661

   _2092

     2092

          0

_ 879

   574

   305

х 203

   305

  1015

 609   

 61915

Завдання 749

Площа прямокутника дорівнює 54 м2, а його довжина — 9 м. Знайди сторони рівностороннього трикутника, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

  

Ширина (сторона)

Довжина

Площа

Периметр

Прямокутник

?

9 м

54 м2

?, однаковий

Трикутник рівносторонній 

?     

Розв'язання

1) 54 : 9 = 6 (м) – ширина прямокутника

2) (6 + 9)  2 = 30 (м) – периметр прямокутника або рівностороннього трикутника

3) 30 : 3 = 10 (м)

Відповідь: кожна сторона рівностороннього трикутника 10 метрів.

 

Завдання 750

Бабуся, онук та онучка знайшли 20 грибів. Кожний з них знайшов хоча б один гриб. Бабуся знайшла у 9 разів більше, ніж онук. Скільки грибів знайшов кожний з них?

Короткий запис

Разом  20 гр.

Бабуся  ?, у 9 разів більше, ніж онук

Онук  ?

Онучка  ?

Розв'язання

Припустимо, що онук знайшов 1 гриб.

1) 1  9 = 9 (гр.) – знайшла бабуся

2) 9 + 1 = 10 (гр.) – знайшли бабуся і онук разом

3) 20  10 = 10 (гр.) – знайшла онучка

Відповідь: бабуся знайшла 9 грибів, онук знайшов 1 гриб, онучка знайшла 10 грибів.

Перевірка: 1 + 9 + 10 = 20 (гр.)

 

Завдання 751

Дві дослідні ділянки мають однакову площу. Довжина першої ділянки 30 м, а ширина — 28 м. Знайди периметр другої ділянки, якщо її ширина 20 м.

  

Ширина

Довжина

Площа

Периметр

I

30 м

28 м

?, однакова ?

II 

20 м

?

Розв'язання

1) 38  30 = 840 (м2– площа кожної ділянки

2) 840 : 20 = 42 (м) – довжина II ділянки

3) (42 + 20) • 2 = 62 • 2 = 124 (м) – периметр II ділянки

Відповідь: периметр другої ділянки 124 метри.

 

Завдання 752

(29340 : 326 + 844008 : 264) • 101 = 331987

1014  16443 : 189 + 56 • 99 = 6471

_29340 | 326 

 2934      90

      0

_844008 | 264 

 792        3197

 _520

   264

  _2560

    2376

    _1848

      1848

           0

+   90

  3197

  3287

х 3287

    101

   3287

3287   

331987

_16443 | 189 

 1512       87

 _1323

   1323

        0

х 56

   99

 504

504 

5544

_ 1014

      87

    927

+ 927

 5544

 6471

Інші завдання дивись тут...