Інші завдання дивись тут...

Завдання 1051.

Задача 1. Для відправки на ярмарок 1 т 2 ц груш розклали у ящики, по 16 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків? 

1 т 2 ц = 1 • 1000 кг + 2 • 100 кг = 1000 кг + 200 г = 1200 кг

1200 : 16 = 75 (ящ.) 

Задача 2. За 16 рейсів автомобіль перевіз 207 ц 36 кг сіна. Скільки сіна він перевозив за один рейс? 

207 ц 36 кг = 207 • 100 кг + 36 кг = 20736 кг

207 ц 36 кг : 16 = 20736 кг : 16 = 1296 кг = 12 ц 96 кг

Скільки центнерів у 1296 кг? Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 1296 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 1296, тобто 12, тому 1296 кг = 12 ц 96 кг.

 

Завдання 1052. 

280 км 896 м : 44 = 6 км 384 м

_280896 | 44   

 264        6384 

 _168

   132

   _369

    352

    _176

     176

        0 

256 грн 5 к. : 15 к. = 171

_2565 | 15 

 15      171

 106

 105

    15

    15

     0  

235 т 924 кг : 52  = 4 т 537 кг

_235924 | 52    

 208         4537

 _279

  260

  _192

    156

    _364

     364

        0

10 грн – 5 грн 5 к. = 9 грн 100 к. – 4 грн 5 к.=

= (9 грн – 4 грн) + (100 к. – 5 к.) = 5 грн 95 к.

_1000

   505

   495

 

Завдання 1053*. Практична робота. 1) Відріж 3/5 смужки, довжина якої 22 см 5 мм.

1) 22 см 5 мм : 5 • 3 = 225 мм : 5 • 3 135 мм = 13 см 5 мм

Скільки сантиметрів у 135 мм? Міркуємо так. 10 мм = 1 см. Отже, у 135 мм стільки сантиметрів, скільки всього десятків у числі 135, тобто 13, тому 135 мм =

= 13 см 5 мм.

2) Мама відрізала для Олі 7/10 м стрічки, а для Лесі – 4/5 м. У кого з дівчаток коротша стрічка і на скільки сантиметрів? 

Розв'язання.

1) 100 см : 10 • 7 = 70 см – довжина стрічки для Олі.

2) 100 см : 5 • 4 = 80 см – довжина стрічки для Лесі.

3) 80 см – 70 см = 10 см – на стільки коротша стрічка для Олі, ніж для Лесі.

 

Завдання 1054. Кіт у чоботях полював на кролів. Маса 4 кролів, яких він зловив, була по 1 кг 950 г кожний, 7 кролів – по 2 кг 200 г і один кріль був масою 2 кг 300 г. Яка в середньому маса одного кроля?

Розв'язання.

1 спосіб.

1 кг 950 г = 1950 г 

2 кг 200 г = 2200 г

2 кг 300 г = 2 300 г

1) 1950 • 4 = 7800 (г) – маса 4 кролів.

2) 2200 • 7 = 15400 (г) – маса 7 кролів.

3)  15400 + 7800 + 2300 = 25500 (г) – маса усіх кролів.

4) 4 + 7 + 1 = 12 (к.) – кількість кролів.

5) 25500 : 12 = 2125 (г) = 2 кг 125 г – середня маса одного кроля.

Скільки кілограмів у 2125 г? Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у

2125 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 2125, тобто 2,

тому 2125 г = 2 кг 125 г.

х1950

    4 

 7800

х 2200

    7  

 15400

+15400

   7800

   2300

_25500 | 12   

 24        2125

 _15

  12

  _30

    24

    _60

     60

      0

2 спосіб.

х 1 кг 950 г

         4  

  7 кг 800 г – маса 4 кролів.

 

х 2 кг 200 г

        7   

 15 кг 400 г – маса 7 кролів.

 

 

+ 15 кг 400 г

    7 кг 800 г

    2 кг 300 г

   25 кг 500 г – маса усіх кролів.

 

4 + 7 + 1 = 12 (к.) – кількість кролів.

25500 : 12 = 2125 (г) = 2 кг 125 г – середня маса одного кроля.

Скільки кілограмів у 2125 г? Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже,

у 2125 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 2125,

тобто 2, тому 2125 г = 2 кг 125 г.

_25500 | 12

 24       2125 

 _15

  12

  _35

   24

  _110

   110

     0

Відповідь: середня маса кроля 2 кг 125 г

 

Завдання 1055*. 

2400 : 100 < х < 520 : 20

24 < х < 26

х = 25

 

Завдання 1056

7 • 600 + 20 000 : 4 – 700 = 8500

7 • 600 = 4200

20000 : 4 = 5000

4200 + 5000 = 9200

9200 – 700 = 9200 – 200 – 500 = 8500 

(420 : 42 • 10 – 280 : 4) • 12 = 360

420 : 42 = 10

10 • 10 = 100

280 : 4 = 70

100 – 70 = 30

30 • 12 = 360

420 + 180 : 6 + 400 = 850

180 : 6 = 30

420 + 30 = 450

450 + 400 = 850

25 • 6 – 250 : (50 : 10) = 100

25 • 6 = (20 + 5) • 6 = 120 + 30 = 150

50 : 10 = 5

250 : 5 = 50

150 – 50 = 100

 

Завдання 1057°

77 м 76 см : 54 = 7776 см : 54 = 144 см =

= 1 м 44 см

Скільки метрів у 144 см? Міркуємо так. 

100 см = 1 м. Отже, у 144 см стільки метрів,

скільки всього сотень у числі 144, тобто 1, 

тому 144 см = 1 м 44 см.

77 м 76 см = 77 м + 76 см =

= 77 • 100 см + 76 см =

= 7776 см

_7776 | 54 

 54       144

_237

 216

 _216

  216

     0

10 км 512 м : 73 = 10 512 м : 73 = 144 м

_10512 | 73  

  73        144  

 _321

  292

  _292

   292

      0

256 т 60 кг : 62 = 256060 кг : 62 =

= 4130 кг = 4 т 130 кг

Скільки тонн у 4130 кг? Міркуємо так. 

1000 кг = 1 т. Отже, у 4130 кг стільки тонн, 

скільки всього тисяч у числі 4130, тобто 4, 

тому 4130 кг = 4 т 130 кг.

_256060 | 62    

 248         4130

  _80

    62

  _186

   186

      0

379 т 440 кг : 62 кг = 6120 кг = 6 т 120 кг

Скільки тонн у 6120 кг? Міркуємо так. 

1000 кг = 1 т. Отже, у 6120 кг стільки тонн, 

скільки всього тисяч у числі 6120, тобто 6, 

тому 6120 кг = 6 т 120 кг.

_379440 | 62

 372      6120

   74

   62

   124

   124

      0 

 

Завдання 1058°. Господарка зібрала на присадибній ділянці 24 кг помідорів. 3/4  цих помідорів вона засолила порівну в 12 банках. Скільки помідорів господарка поклала в кожну банку? (Запиши у кілограмах і грамах.)

Розв'язання.

1) 24 : 4 • 3 = 18 (кг) – помідорів засолила.

2) 18000 : 12 = 18000 : 6 : 2 = 1500 г = 1 кг 500 г – помідорів поклала в 1 банку.

Скільки кілограмів у 1500 г? Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 1500 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 1500, тобто 1, тому 1500 г = 1 кг 500 г.

Відповідь: в кожну банку господарка поклала 1 кг 500 г помідорів.

 

Завдання 1059. 

2 ц : 20 кг = 200 кг : 20 кг = 10

2 ц : 5 кг = 200 кг : 5 кг = 40

2 ц – 20 кг = 200 кг – 20 кг = 180 кг

2 ц – 5 кг = 200 кг – 5 кг = 195 кг

300 кг : 50 = 6 кг

3 кг : 500 = 3000 г : 500 = 6 г

 

Завдання 1060.

(1247 + 39 096 : 54) : 73 = 27

_39096| 54 

 378       724

 _129

   108

   _216

    216

       0

+ 1247

    724

   1971

_1971| 73  

  146    27

    511

    511

       0 

(10 000 – 3620) • 82 = 523160

_10000

   3620

   6380

х  6380

     82

  12760 

 51040 

 523160

 

Завдання 1061. Раз на 3 роки на кожний квадратний метр винограднику вносять 3 кг добрив. Скільки кілограмів добрив треба внести на ділянку винограднику прямокутної форми зі сторонами 15 м і 50 м?

Розв'язання.

1) 15 • 50 = (10 + 5) • 50 = 750 (м2) – площа ділянка.

2) 3 • 750 = (700 + 50) • 3 = 2100 + 150 = 2250 (кг) = 2 т 250 кг – добрив треба внести.

Скільки тонн у 2250 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 2250 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 2250, тобто 2, тому 2250 кг = 2 т 250 кг.

Відповідь: треба внести 2 т 250 кг добрив.

 

Завдання 1062. Жабеня може пофарбувати паркан завдовжки 300 м за 6 днів, а Кіт – у 2 рази швидше. За скільки днів вони пофарбують паркан, працюючи разом?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 300 : 6 = 50 (м) – метрів паркану фарбує жабеня за 1 день.

2) 50 • 2 = 100 (м) – метрів паркану фарбує кіт за 1 день.

3) 100 + 50 = 150 (м) – метрів паркану фарбують за 1 день.

4) 300 : 150 = 2 (дн.) – треба днів.

2 спосіб.

1) 300 : 6 = 50 (м) – метрів паркану фарбує жабеня за 1 день.

2) 6 : 2 = 3 (дн.) – треба днів котові.

3) 300 : 3 = 100 (м) – метрів паркану фарбує кіт за 1 день.

4) 100 + 50 = 150 (м) – метрів паркану фарбують за 1 день.

5) 300 : 150 = 2 (дн.) – треба днів.

Відповідь: працюючи разом, вони пофарбують паркан за 2 дні.

 

Завдання 1063*. Периметр прямокутника 24 см. Його довжина у 2 рази більша за ширину. Побудуй цей прямокутник, проведи в ньому діагональ і знайди площу одержаного трикутника.

Розв'язання.

1) 24 : 2 = 12 (см) – півпериметр трикутника (сума довжини та ширини).

Якщо довжина у 2 рази більша від ширини, можна вважати, що довжина має 2 частини, ширина – 1 частину.

2) 12 : 3  = 4 (см) – припадає на 1 частину, або ширина прямокутника.

3) 4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

2) S = 8 • 4 = 32 (см2) – площа прямокутника.

3) 32 : 2 = 16 (см2) – площа трикутника.

Відповідь: площа трикутника 16 см2

 

Завдання 1064. 

х – (23 603 + 9850) = 16 000 

х – 33453 = 16000

х = 16000 + 33453

х = 49453

49453 – (23603 + 9850) =

= 49453 – 33453 = 16000

16000 = 16000

+23603

   9850

  33453

+33453

  16000

  49453

_49453

  33453

  16000

(1100 + 508) : х = 24

1608 : х = 24

х = 1608 : 24

х = 67

(1100 + 508) : 67 = 1608 : 67 = 24

24 = 24

+1100

   508

  1608

_1608 | 67 

 134      24

 _268

   268

      0

 

Завдання 1065°. 

27 • (12 003 – 294 735 : 35) + 511 – 36 = 97189

_294735 | 35  

 280        8421

  147

  140

     73

     70

      35

      35

        0

_12003

   8421

   3582

х  3582

      27

  25074

  7164 

  96714

+96714

     511

  97225

_97225

      36

  97189

 

Завдання 1066°. У багатотомному зібранні творів письменника разом 3600 сторінок. Твори становлять 4/5 усіх сторінок, статті – у 40 разів менше, решта – листи. Скільки сторінок уміщують статті?

Розв'язання.

1) 3600 : 5 • 4 = 2880 (ст.) – сторінок мають твори.

2) 2880 : 40 = 288 : 4 = (280 + 8) : 4 = 72 (ст.) – сторінок мають статті.

_3600 | 5  

 35      720

 _10

  10

   0

х 720

    4 

 2880

Відповідь: статті уміщують 72 сторінки.

 

Завдання 1067. Знайди частку й остачу.

_384276 | 83     

 332        4629 (ост. 69)

 _522

  498

  _247

   166

   _816

    747

     69

_579685 | 91    

 546        6370 (ост. 15)

 _336

  273

  _638

    637

       15

_38094 | 48

 336       793 (ост. 30)

  449

  432

    174

    144

      30

 

Завдання 1068.

26 т 496 кг : 92 = 26496 кг : 92 = 288 кг

_26496 | 92  

 184       288

 _809

  736

  _736

   736

      0

77 м 22 см : 33 =

= 7722 см : 33 = 234 см = 2 м 34 см

Скільки метрів у 234 см? Міркуємо так. 

100 см = 1 м. Отже, у 234 см стільки

метрів, скільки всього сотень у числі

234, тобто 2, тому 234 см = 2 м 34 см.

_7722 | 33  

 66       234

_112

   99

  _132

   132

      0 

28 кг 32 г : 64 =

= 28032 кг : 64 = 438 г

 

_28032 | 64  

 256       438

 _243

  192

  _512

    512

       0

404 м 4 см : 74 = 40404 см : 74 =

546 см = 5 м 46 см

Скільки метрів у 546 см? Міркуємо так. 

100 см = 1 м. Отже, у 546 см стільки метрів, 

скільки всього сотень у числі 546, тобто 5, 

тому 546 см = 5 м 46 см.

_40404 | 74  

 370       546

 _340

  296

  _444

   444

     0

 

Завдання 1069. 

(16 205 : 35 + 185) • 49 = 31 752

_16205 | 35  

 140       463

 _220

  210

  _105

   105

     0

+ 463

   185

   648

х   648

      49

   5832

  2592  

  31752

(480 • 60 – 3636) : 18 = 1398

х 480

    60

 28800

_28800

   3636

  25164

_25164 | 18   

 18        1398

 _71

  54

 _176

  162

  _144

   144

      0 

 

Завдання 1070. (Усно.) Число 4200 спочатку збільшили у 5 разів, потім здобутий результат зменшили у 3 рази. Яке число дістали?

Розв'язання.

4200 • 5 : 3 = 21000 : 3 = 7000

х 4200

    5  

 21000

 

Завдання 1071. Із 23 га зібрали 506 ц гречки. Скільки центнерів рису зібрали з 18 га, якщо врожайність рису в 2 рази вища, ніж гречки?

Розв'язання.

1) 506 : 23 = 22 (ц) – врожайність гречки.

2) 22 • 2 = 44 (ц.) – врожайність рису.

3) 44 • 18 = 792 (ц) – зібрали рису.

_506| 23  

 46     22

  46

  46

   0

х  44

   18

 352

 44  

 792

Відповідь: зібрали 792 ц рису.

 

Завдання 1072. Склади і розв'яжи задачу про збирання проса за таблицею.

Ділянка Урожайність Площа Зібрано проса

перша

друга

12 ц

7 ц

?

28 га

460 ц

З двох ділянок зібрали 460 ц проса. З ділянки площею 28 га зібрали по 7 ц з кожного гектара. Яка площа з просом другої ділянки, якщо з кожного гектара збирали 12 ц?

Розв'язання.

1) 7 • 28 = (20 + 8) • 7 = 196 (ц) – проса зібрали з першої ділянки.

2) 460 – 196 = 264 (ц) – проса зібрали з другої ділянки.

3) 264 : 12 = 264 : 2 : 6 = 132 : 6 = (120 + 12) : 6 = 22 (га) – площа другої ділянки.

Відповідь: площа другої ділянки 22 га.  

 

Завдання 1073.

При яких значеннях а сума 500 + а буде більша від 1200?

500 + а ˃ 1200

Розв'яжемо рівняння.

500 + а = 1200

а = 1200 – 500

а = 700

500 + 700 = 1200

Тоді можна записати

500 + а ˃ 500 + 700

Сума більша там, де більший доданок.

а ˃ 700 

При яких значеннях а різниця 500 – а буде менша від 200?

500 – а < 200

500 – а = 200

а = 500 – 200

а = 300

500 – 300 = 200

Тоді можна записати

500 – а < 500 – 300

Різниця менша там, де від'ємник більший

а ˃ 300

 

Завдання 1074°. За 5 хв 7 швейних машин зробили 52 500 стібків. Скільки стібків зроблять 18 таких машин за 1 хв?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 52500 : 5 : 7 = 1500 (ст.) – стібків зробить 1 машинка за 1 хв.

2) 1500 • 18 = 27000 (ст.) – стібків зробить 18 машинок за 1 хв.

_52500 | 5     

 5         10500

 _2

  0

 _25

  25

    0

_10500 | 7     

   7         1500

   35

   35

     0

2 спосіб.

1) 52500 : 5 = 10500 (ст.) – стібків зробить 7 машинок за 1 хв.

2) 10500 : 7 = 1500 (ст.) – стібків зробить 1 машинка за 1 хв.

3) 1500 • 18 = 27000 (ст.) – стібків зробить 18 машинок за 1 хв.

3 спосіб.

1) 52500 : 7 : 5 = 1500 (ст.) – стібків зробить 1 машинка за 1 хв.

2) 1500 • 18 = 27000 (ст.) – стібків зробить 18 машинок за 1 хв.

_52500 | 7    

 49        7500

 _35

   35

    0

_7500 | 5   

 5        1500

 25

 25

   0

4 спосіб.

1) 52500 : 7 = 7500 (ст.) – стібків зробить 1 машинка за 5 хв.

2) 7500 : 5 = 1500 (ст.) – стібків зробить 1 машинка за 1 хв.

2) 1500 • 18 = 27000 (ст.) – стібків зробить 18 машинок за 1 хв.

Відповідь: 18 машинок за 1 хв зроблять 27000 стібків.

 

Завдання 1075°. 

_27922 | 46 

 276       607  

   _32

      0

   _322

    322

       0 

42372 : 66 + 358 = 1000

_42372 | 66  

 396      642

 _277

  264

  _132

   132

      0

+358

  642

 1000

30744 : 42 • 91 = 66612

_30744 | 42  

 294       732

 _134

  126

    _84

     84

       0   

х  732

     91

   732

6588   

66612

Інші завдання дивись тут...