Інші завдання дивись тут...

Завдання 733

1) 54 : 18

75 : 15

96 : 16

90 : 19

84 : 1

2) 42070 : 7

 35 005 : 5

81 081 : 81

75 025 : 25

 

Завдання 734

 

Завдання 735

20 596 : 542

16 705:257

25 789 : 629

 

Завдання 736

Під час тренувань перший велосипедист-параолімнієць проїхав 84 км зі швидкістю 28 км/год. Яку відстань за цей час проїхав другий вело­сипедист, швидкість якого становила 13/14  швидкості першого?

 

Завдання 737

Гідроцикл за 20 хв проплив за течією від однієї пристані до іншої зі швидкістю 620 м/хв. Повертався він на 5 хв довше. Яка швидкість течії?

 

Завдання 738

Склади задачі про рух плота і моторного човна за схемами.

 

Завдання 739

14 ц 55 кг : 5 кг

6 км 45 м : 5

28 год 56 хв : 14 хв

2 т 250 кг : 50 кг

 

Завдання 740

Периметр рівнобедреного трикутника 56 см. Довжина однієї сторони дорівнює 18 см. Зна­йди довжини інших сторін. (Розглянь два випадки.)

 

Завдання 741

Віднови рівності, уставляючи знаки арифме­тичних дій.

192 780 : 630

 

Завдання 742

 

Завдання 743

Від водної станції відплив катер, а через 1 год йому навздогін відплив другий катер. Другий катер наздогнав перший на відстані 120 км від станції. Знайди швидкість пер­шого катера, якщо швидкість другого — 24 км/год.

 

Завдання 744

120 : х = 20

х • 28 = 84

х : 30 = 19

8 • х = 8

х : 10 = 480

480 : х = 10

Х • 80=320

х : 5 = 1

480 - х = 10

 

Завдання 745

У двох будинках по 4 під'їзди. У під'їздах першого будинку по 100 квартир. Це на 25 квартир менше, ніж у під'їздах другого будинку. На скільки квартир у другому під'їзді більше, ніж у першому? (Розв'яжи задачу двома способами.)

 

Завдання 746

Будинок почали зводити на початку жовтня 2019 року. Через 2 роки 9 місяців будівни­цтво повинні закінчити. Коли повинні здати в експлуатацію будинок? (Склади 2 обернені задачі.)

 

Завдання 747

Першого дня будівельна бригада уклала 1800 цеглин. Це на 600 цеглин більше, ніж другого дня. У ці 2 дні бригада працювала 15 год. Скільки годин працювала бригада кожного дня, якщо продуктивність праці була однакова?

 

Завдання 748

(143 620 : 172 + 247 445 : 409) : 720

(600 357 : 683 - 300 202 : 523) • 203

 

Завдання 749

Площа прямокутника дорівнює 54 м2, а його довжина — 9 м. Знайди сторони рівностороннього трикутника, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

 

Завдання 750

Бабуся, онук та онучка знайшли 20 грибів. Кожний з них знайшов хоча б один гриб. Бабуся знайшла у 9 разів більше, ніж онук. Скільки грибів знайшов кожний з них?

 

Завдання 751

Дві дослідні ділянки мають однакову площу. Довжина першої ділянки 30 м, а ширина — 28 м. Знайди периметр другої ділянки, якщо її ширина 20 м.

 

Завдання 752

(29 340 : 326 + 844 008 : 264) • 101

1014 - 16 443 : 189 + 56 • 99

Інші завдання дивись тут...