Інші завдання дивись тут...

Завдання 460 Порядок дій

640 : 8 : 4 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 = 80 : 4 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 =

20 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 = 100 • 6 : 100 • 9 • 10 = 600 : 100 • 9 • 10 = 

= 6 • 9 • 10 = 54 • 10 = 540

 

Завдання 462

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні

тисяч

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні

Десятки Одиниці

8

4

5

3

9 2
     

6

3 7

6

3

7

0

0 0

8

5

8

2

3 8
6 0 2 0 3 4

Завдання 463

9999, 68 400, 88 869, 92 005, 124 504, 200 001

 

Завдання 464

318 451, 60 006, 23 500, 600 133, 7480, 133 600

 

Завдання 465

У районі міста минулого року звели 6 одна­кових будинків, по 126 квартир у кожному. Цього року там побудували на 240 квартир більше. Скільки сімей отримали квартири в нових будинках цього року?

Розв'язання

1) 126 • 6 = 756 (кв.)  отримали квартир минулого року.

2) 756 + 240 = 996 (кв.) – отримали квартир цього року.

Відповідь: 996 сімей отримали квартири в нових будинках цього року.

Склади обернену задачу із запитанням: «На скільки?».

У районі міста минулого року побудували 6 однакових будинків, по 126 квартир у кожному. Цього року там побудували 996 квартир. На скільки більше було квартир в нових будинках цього року, ніж минулого?

Розв'язання

1) 126 • 6 = 756 (кв.) – побудували квартир минулого року.

2) 996 – 756 = 240 (кв.) - на стільки більше побудували квартир цього року, ніж минулого.

Відповідь: на 240 квартир.

 

Завдання 466

У будинку 44 двокімнатні квартири. Це 1/4 всіх квартир і у 2 рази менше, ніж трикімнатних. Чотирикімнатних та однокімнатних квартир порівну. Квартир іншого виду немає. Скільки в будинку чотирикімнатних квартир?

Розв'язання

1) 44  4 : 1 = 176 (кв.)  всіх квартир
2) 44 • 2 = 88 (кв.)  трикімнатних
3) 176  88 = 88 (кв.)  чотирикімнатнмх та однокімнатних порівно
4) 88 : 2 = 44 (кв.)  чотирикімнатних
Відповідь: в будинку 44 чотирикімнатних квартир.

 

Завдання 467

х 228

      3

  684

х 48

   23

  144

  96  

 1104

782|23   

69     34

  92

  92

    0

161|23    

161    7

   0

Завдання 468

Для зведення будинку виділили ділянку, ширина якої а м, це у 3 рази менше від довжини. Знайди периметр ділянки. Обчисли, якщо а = 40.

Ширина — а м
Довжина — ?, у 3 р. більша за ширину
Р — ?
Розв'язання
Вираз: (а • 3 + а) • 2
1) а • 3 (м) – довжина ділянки
2) Р = (а • 3 + а) • 2 (м) – периметр ділянки
Якщо а = 40, тоді (а • 3 + а) • 2 = (40 • 3 + 40) • 2 = 160 • 2 = 320 (м)
Відповідь: периметр ділянки 320 метри.

 

Завдання 469

1) триста сорок п'ять одиниць класу тисяч і двісті вісімдесят чотири одиниці класу одиниць — це 345 284

п'ятсот тридцять сім одиниць класу тисяч — це 537 000

сорок одиниць класу тисяч і сто двадцять одиниць класу одиниць — це 40 120

2) 57 454 = 50 000 + 7000 + 400 + 50 + 4

    570 454 = 500 000 + 70 000+ 400 + 50 + 4

    456 702 = 400 000 + 50 000 + 6000 + 700 + 2

    4037 = 4 000 + 30 + 7

    83 592 = 80 000 + 3 000 + 500 + 90 + 2

 

Завдання 470

999 + 1 = 1000

1000 – 1 = 999

20 000 : 4 = 5000

124 000 + 200 = 124 200

124 000 + 20 = 124 020

30 000 • 2 = 60 000

43 690 – 90 = 43 600

43 690 – 600 = 43 090

56 000 : 7 = 8 000

Завдання 471

282 450 (двісті вісімдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят)

 

Завдання 472 Прочитай числа

962 548 (дев'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот сорок вісім) 

30 655 (тридцять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) 

100 125 (сто тисяч сто двадцять п'ять) 

25 200 (двадцять п'ять тисяч двісті) 

37 007 (тридцять сім тисяч сім) 

900 009 (дев'ятсот тисяч дев'ять) 

30 009 (тридцять тисяч дев'ять) 

9000 (дев'ять тисяч) 

 

Завдання 473

247 одиниць другого класу і 572 одиниці першого класу — 247 572

47 одиниць другого класу 1 50 одиниць першого класу — 47 050

8 одиниць другого класу і 7 одиниць першого класу — 8 007

 

Завдання 474

триста сорок — 340

триста дев'яносто тисяч шістсот сім —390 607

шістнадцять тисяч шістдесят — 16 060

двісті три тисячі двісті двадцять — 203 220

чотириста тисяч вісімдесят — 400 080

 

Завдання 475

Скільки нулів треба дописати до числа справа, щоб помножити його на 10; на 100; на 1000? Один нуль, два нулі, три нулі.

 

Завдання 476

Скільки нулів треба відки­нути в запису круглого числа, щоб поділити його на 10; на 100; на 1000? Один нуль, два нулі, три нулі.

 

Завдання 477

36 000 : 100 • 10 = 3600

800 • 10 : 100 = 80

(260+140) : 100 = 4

600 • 10 • 10 = 60000

180 • 100 : 10 = 1800

(860 – 50) • 10 = 8100

Завдання 478

Мураха може підняти вантаж, маса якого в сто разів більша за масу його тіла. Яку масу підняв би (підняла б) ти, якби був такий сильний (була така сильна), як мураха?

Розв'язання

Нехай а - маса мурахи, тоді вона може підняти вантаж а • 100

Якщо моя маса а=30 (кг), тоді а • 100 = 30 • 100 = 3000 (кг)

Відповідь: я би підняв 3000 кілограмів вантажу, якби був такий сильний, як мураха.

 

Завдання 479

За день у саду зібрали 740 кг яблук. Частину яблук розклали у 26 ящиків по 10 кг, а решту — у більші ящики по 12 кг. Скільки всього взяли ящиків?

Розв'язання

1) 10 • 26 =  260 (кг) – розклали в менші ящики

2) 740 – 260 = 480 (кг) – решта яблук

3) 480 : 12 = 40 (ящ.) – взяли більших ящиків

4) 40 + 26 = 66 (ящ.)

Відповідь: всього взяли 66 ящиків. 

 

Завдання 480

260 000 : 100 = 2600

80 000 • 10 = 800 000

36 000 • 10 : 1000 = 360

(100 + 300) • 4 = 400 • 4 = 1600

8400 – 80 000 : 10 = 8400 – 8000 = 400

8100 • 100 : 1000 = 810

Інші завдання дивись тут...