Інші завдання дивись тут...

Завдання 460

640 : 8 : 4 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 =

 

Завдання 462

2) Прочитай перше число таблиці. Скільки в ньому одиниць класу тисяч; класу одиниць?

3) Прочитай друге й третє числа таблиці. Що в них спільне і що — відмінне?

4) Прочитай четверте число таблиці. Що позначає кожна із цифр у його записі?

5) Що позначають нулі в записі п'ятого числа?

 

Завдання 463

200, 9999, 68 400, 88 869, 92 005, 124 504

 

Завдання 464

318 451, 60 006, 23 500, 600 133, 7480, 133 600

 

Завдання 465

У районі міста минулого року звели 6 одна­кових будинків, по 126 квартир у кожному. Цього року там побудували на 240 квартир більше. Скільки сімей отримали квартири в нових будинках цього року?

Склади обернену задачу із запитанням «На скільки …?».

 

Завдання 466

У будинку 44 двокімнатні квартири. Це 1/4 всіх квартир і у 2 рази менше, ніж трикімнатних. Чотирикімнатних та однокімнатних квартир порівну. Квартир іншого виду немає. Скільки в будинку чотирикімнатних квартир?

 

Завдання 467

х 228

      3

  684

х 48

   23

  144

  96  

 1104

782|23     

69    |34

  92

  92

    0

161|23    

161 |7

   0

 

Завдання 468

Для зведення будинку виділили ділянку, ширина якої а м, це у 3 рази менше від довжини. Знайди периметр ділянки. Обчисли, якщо а = 40.

 

Завдання 469

1) триста сорок п'ять одиниць класу тисяч і двісті вісімдесят чотири одиниці класу одиниць — це

п'ятсот тридцять сім одиниць класу тисяч — це

сорок одиниць класу тисяч і сто двадцять одиниць класу одиниць — це

2) 57 454 = 50 000 + 7000 + 400 + 50 + 4

    570 454 = 500 000 + 70 000+ 400 + 50 +4

    456 702 = 400 000 + 50 000 + 6000 + 700 + 2

    4037 = 4 000 + 30 + 7

    83 592 = 80 000 + 3 000 + 500 + 90 + 2

 

Завдання 470

999 + 1 = 1000

1000 – 1 = 999

20 000 : 4 =5000

124 000 + 200 = 124 200

124 000 + 20 = 124 020

30 000 • 2 = 60 000

43 690 – 90 = 43 600

43 690 – 600 = 43 090

56 000 : 7 = 8000

 

Завдання 471

282 450 —

 

Завдання 472

962 548 —

30 655 —

100 125 —

25 200 —

37 007 —

900 009 —

30 009 —

9000 —

 

Завдання 473

247 одиниць другого класу і 572 одиниці першого класу —

47 одиниць другого класу 1 50 одиниць першого класу —

8 одиниць другого класу і 7 одиниць першого класу —

 

Завдання 474

триста сорок —

триста дев'яносто тисяч шістсот сім —

шістнадцять тисяч шістдесят —

двісті три тисячі двісті двадцять —

чотириста тисяч вісімдесят —

 

Завдання 475

Скільки нулів треба дописати до числа справа, щоб помножити його на 10; на 100; на 1000?

 

Завдання 476

Скільки нулів треба відки­нути в запису круглого числа, щоб поділити його на 10; на 100; на 1000?

 

Завдання 477

36 000 : 100 • 10 = 36

800 • 10 : 100 = 80

(260+140) : 100 = 4

600 • 10 • 10 = 60000

180 • 100 : 10 = 1800

(860 – 50) • 10 = 8100

 

Завдання 478

Мураха може підняти вантаж, маса якого в сто разів більша за масу його тіла. Яку масу підняв би (підняла б) ти, якби був такий сильний (була така сильна), як мураха?

 

Завдання 479

За день у саду зібрали 740 кг яблук. Частину яблук розклали у 26 ящиків по 10 кг, а решту — у більші ящики по 12 кг. Скільки всього взяли ящиків?

 

Завдання 480

260 000 : 100 = 2600

80 000 • 10 = 800 000

36 000 • 10 : 1000 = 360

 

(100 + 300) • 4 = 1600

8400 – 80 000 : 10 = 400

8100 • 100 : 1000 = 810

Інші завдання дивись тут...