Інші завдання дивись тут...

Завдання 642 Порядок арифметичних дій

64 : 8 • 90 : 20 • 5 : 6 + 211 = 241

1) 64 : 8 = 8

2) 8 • 90 = 720

3) 720 : 20 = 36

4) 36 • 5 = 180

5) 180 : 6 = 30

6) 30 + 211 = 241

40 • 6 : 12 • 8 : 20 • 90 – 720 = 0

1) 40 • 6 = 240

2) 240 : 12 = 20

3) 20 • 8 = 160

4) 160 : 20 = 8

5) 8 • 90 = 720

6) 720 – 720 = 0

Завдання 643
Полічи й запиши в зошиті, скільки квадратних сантиметрів у кожній фігурі.
1) 1 см2 • 1 = 1 см2 – площа першої фігури.
2) 1 см2 • 7 = 7 см2 – площа другої фігури.

 

Завдання 644

Лісова пожежа, що виникла від незагашеного полум'я, поширюється зі швидкістю до 100 м/хв, а пожежа, яку спричинила гро­за, — зі швидкістю 30 км/год. У скільки разів швидше поширюється пожежа, що виникла під час грози?

Короткий запис

Швидкість  100 м/хв

Швидкість — 30 км/год

Розв'язання

30 км/год = (30000: 60) м/хв = 500 м/хв

1000 : 500 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази швидше поширюється пожежа, що виникла під час грози. 

 

Завдання 645

Будинок розташований на відстані 5 км від річки. Лісова пожежа виникла по інший бік будинку на відстані 3 км від нього й поширю­валася зі швидкістю 100 м/хв. Чи встигнуть господарі будинку переправитися через річку, якщо будуть рухатися зі швидкістю 10 км/год?

Розв'язання

5 км = 5 000 м, 3 км = 3 000 м

1) 5000 + 3000 = 8 000 (м)  шлях руху пожежі.
2) 8 000 : 100 = 80 (хв)  час руху пожежі.
3)  Оскільки господарі проходять 10 км за 1 год, тоді 5 км пройдуть за 30 хв.
80 > 30
Відповідь: встигнуть.

 

Завдання 646 Рівняння

540 – х • 4 = 200 : 5

540 – х • 4 = 40

х • 4 = 540 – 40

х • 4 = 500

х = 500 : 4

х = 125

360 : (х – 231) = 4 • 90

360 : (х – 231) = 360

х – 231 = 360 : 360

х – 231 = 1

х = 1 + 231

х = 232

Завдання 647

(37 • 12 – 284) : 4 = 580

(960  380) : 4 • 3 = 435 

х 37

  12

  74

 37 

 444

_444 | 4   

  4      111

   _4

     4

      _4

        4

        0

_ 960

   380

   580

_580 | 4    

  4      145

 _18

   16

   _20

     20

       0

х 145

      3

   435

Завдання 648

Настінний годинник відстає на 30 хв і показує час 5 год 40 хв. Котру годину покаже інший годинник, якщо він поспішає на 20 хвилин?

Розв'язання

1) 30 хв + 5 год 40 хв = 5 год 70 хв = 6 год 10 хв  час має показувати настінний годинник.
2) 6 год 10 хв + 20 хв = 6 год 30 хв  час покаже інший годинник.
Відповідь: 6 год 30 хв.

 

Завдання 649

Побудуй прямокутник САХО зі сторонами 2 см 5 мм і 3 см 5 мм. Знайди його периметр.

Розв'язання

(2 см 5 мм + 3 см 5 мм) • 2 = 6 см • 2 = 12 (см)  периметр прямокутника.

 

Завдання 650

Один оператор набирає на комп'ютері 100 сто­рінок тексту за 5 днів, а другий — за 4 дні. За скільки днів обидва оператори наберуть 90 сторінок, якщо працюватимуть разом?

Короткий запис

 5 дн.  100 с.

II  4 дн.  100 с.

Разом  ? дн.  90 с.

Розв'язання
1) 100 : 5 = 20 (с.) – набирає I оператор за 1 день
2) 100 : 4 = 25 (с.) – набирає II оператор за 1 день
3) 20 + 25 = 45 (с.) – набирають два оператори разом за 1 день.
4) 90 45 = 2 (дн.)
Відповідь: за 2 дні обидва оператори наберуть 90 сторінок. 

 

Завдання 651

х • 16 = 520 + 280

х • 16 = 800

х = 800 : 16

х = 50

20 • х = 400  180

20 • х = 220

х = 220 : 20

х = 11

Завдання 652

5 • 6 • 12 : 9 : 8 = 5

1) 5 • 6 = 30

2) 30 • 12 = 360

3) 360 : 9 = 40

4) 40 : 8 = 5

48 : 8 • 9 : 3 • 2 : 4 = 9

1) 48 : 8 = 6

2) 6 • 9 = 54

3) 54 : 3 = 18

4) 18 • 2 = 36

5) 36 : 4 = 9

Завдання 653

Запиши, як знайти площу прямокутника S за його довжиною а і шириною b. S = a • b

 

Завдання 654 Обчисли площу кожного прямокутника.

1) 12 = 12 (см2– площа жовтого прямокутника.
2)  2 = 10 (см2– площа зеленого прямокутника.

 

Завдання 655 Склади вирази, обчисли їх.

1) Суму чисел 236 і 148 зменшити в 4 рази.

(236 + 148) : 4 = 384 : 4 = 96

2) Різницю чисел 852 і 615 збільшити в 3 рази.

(852 – 615)  3 = 237  3 = 711

3) Добуток різниці чисел 352 і 184 та числа 5.

(352 – 184)  5 = 168  5 = 840

 

Завдання 656

Є прямокутники з різною довжиною сторін, але з однаковим периметром — 16 см. Дослі­ди, який з прямокутників має найбільшу пло­щу. Довжина сторін виражена цілим числом сантиметрів?

Розв'язання
1) 16 : 2 = 8 (см) – сума довжини та ширини.
2) 7  1 = 7 (см2– площа прямокутника зі сторонами 7 см і 1 см.
3) 6  2 = 12 (см2– площа прямокутника зі сторонами 6 см і 2 см.
4) 5  3 = 15 (см2– площа прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см.
5) 4  4 = 16 (см2– площа прямокутника зі сторонами 4 см.
Відповідь: найбільшу площу має прямокутник зі сторонами 4 см. 

 

Завдання 657

1) Скутерист за 3 години проїхав 54 км. Скільки кілометрів проїде за 4 год велосипедист, якщо їхні швидкості однакові?

 

Швидкість

Час

Відстань

Скутерист

Однакова

3 год

54 км

Велосипедист

4 год

?

Розв'язання
1) 54 : 3 = 18 (км/год) – швидкість.
2) 18  4 = 72 (км)
Відповідь: велосипедист проїде 72 км. 

2) Скутерист проїхав 72 км зі швидкістю 24 км/год. Скільки кілометрів за той час проїде велосипедист зі швидкістю 12 км/год?

 

Швидкість

Час

Відстань

Скутерист

24 км/год

Однаковий

72 км

Велосипедист

12 км/год

?

Розв'язання
1 спосіб
1) 72 : 24 = 3 (год) – час руху.
2) 12  3 = 36 (км)
2 спосіб
1) 24 : 12 = 2 (р.) – у стільки разів менша швидкість.
2) 72 : 2 = 36 (км)
Відповідь: за той час велосипедист проїде 36 км. 

 

Завдання 658

480 – 3 • 75 + 500 = 255 + 500 = 755

4 • 65 + 540 : 9 – 350 : 10 = 260 + 60 – 35 = 320 – 35 = 285

160 • 5 – 280 : 7 • 9 = 800 – 40 • 9 = 800 – 360 = 440

320 : 20 • 5 : 4 • 100 = 80 : 4 • 100 = 20 • 100 = 2000

х 75

    3

 225

_ 480

   225

   255

х 65

    4

 260

х 160

   

   800

 

_320 | 20   

 200    16

_120

  120

     0

х 16

    5

   80

Завдання 659 Для яких значень змінної істинні нерівності?

х • 70 < 280

х < 280

х < 280 : 70

х < 4,

якщо x = 0, 1, 2, 3

х + 40 < 45

х < 45  40

х < 5,

якщо х = 0, 1, 2, 3, 4

120 : x > 24

х < 120 : 24

х < 5,

якщо х = 1, 2, 3, 4

Завдання 660

Швидкість польоту поштових голубів у тиху погоду становить 70 км/год, при попутному вітрі — на 30 км/год більша, а при зустрічному — на 40 км/год менша, ніж у тиху погоду. За скільки годин поштовий голуб пролетить без зупинки 1000 км з попутним вітром?

Короткий запис

У тиху погоду  70 км/год

При попутному вітрі  ?, на 30 км/год більша, ніж у тиху погоду

При зустрічному  ?, на 40 км/год менша, ніж у тиху погоду

Розв'язання
1) 70 + 30 = 100 (км/год) – швидкість при попутному вітрі.
2) 1000 : 100 = 10 (год) – час руху голуба з попутним вітром.
Відповідь: за 10 год. 

 

Завдання 661

Є три замки і три ключі від них. Скільки потрібно зробити спроб, щоб відімкнути всі замки? Шість спроб.

 

Завдання 662

Велотуристи їхали 3 год зі швидкістю 15 км/год. До привалу їм залишилося їхати 2 год і на 11 км менше, ніж вони вже проїхали. З якою швидкістю мають їхати туристи, щоб прибути в зазначений раніше час?

Розв'язання
1) 15  3 = 45 (км) – проїхали відстань.
2) 45  11 = 34 (км) – залишилося проїхати відстань.
3) 34 : 2 = 17 (км/год)
Відповідь: туристи мають їхати зі швидкістю 17 км/год.

 

Завдання 663

х – 540 = 270 : 9 + 105

х – 540 = 30 + 105

х – 540 = 135

х = 135 + 540

х = 675

х : 6 = 425 – 376

х : 6 = 49

х = 49 • 6

х = 294

Інші завдання дивись тут...