Інші завдання дивись тут...

Завдання 642

64 : 8 • 90 : 20 • 5 : 6 + 211

40 • 6 : 12 • 8 : 20 • 90 – 720

 

Завдання 643

Полічи й запиши в зошиті, скільки квадратних сантиметрів у кожній фігурі.

 

Завдання 644

Лісова пожежа, що виникла від незагашеного полум'я, поширюється зі швидкістю до 100 м/хв, а пожежа, яку спричинила гро­за, — зі швидкістю 30 км/год. У скільки разів швидше поширюється пожежа, що виникла під час грози?

 

Завдання 645

Будинок розташований на відстані 5 км від річки. Лісова пожежа виникла по інший бік будинку на відстані 3 км від нього й поширю­валася зі швидкістю 100 м/хв. Чи встигнуть господарі будинку переправитися через річку, якщо будуть рухатися зі швидкістю 10 км/год?

 

Завдання 646

540 – х • 4 = 200 : 5

360 : (х – 231) = 4 • 90

 

Завдання 647

(37 • 12 – 284) : 4

(960 - 380) : 4 • 3

Завдання 648

Настінний годинник відстає на 30 хв і показує час 5 год 40 хв. Котру годину покаже інший годинник, якщо він поспішає на 20 хвилин?

 

Завдання 649

Побудуй прямокутник САХО зі сторонами 2 см 5 мм і 3 см 5 мм. Знайди його периметр.

 

Завдання 650

Один оператор набирає на комп'ютері 100 сто­рінок тексту за 5 днів, а другий — за 4 дні. За скільки днів обидва оператори наберуть 90 сторінок, якщо працюватимуть разом?

 

Завдання 651

 

Завдання 652

5 • 6 • 12 : 9 : 8

48 : 8 • 9 : 3 • 2 : 4

 

Завдання 653

Запиши, як знайти площу прямокутника S за його довжиною а і шириною b.

 

Завдання 654

Обчисли площу кожного прямокутника.

 

Завдання 655

Склади вирази, обчисли їх.

1) Суму чисел 236 і 148 зменшити в 4 рази.

2) Різницю чисел 852 і 615 збільшити в 3 рази.

3) Добуток різниці чисел 352 і 184 та числа 5.

 

Завдання 656

Є прямокутники з різною довжиною сторін, але з однаковим периметром — 16 см. Дослі­ди, який з прямокутників має найбільшу пло­щу. Довжина сторін виражена цілим числом сантиметрів?

 

Завдання 657

Склади задачі за коротким записом.

1)

 

Швидкість

Час

Відстань

Скутерист

Однакова

3 год

54 км

Велосипедист

4 год

?

2)

 

Швидкість

Час

Відстань

Скутерист

24 км/год

Однаковий

72 км

Велосипедист

12 км/год

?

Розв'яжи другу задачу двома способами.

 

Завдання 658

480 – 3 • 75 + 500

160 • 5 – 280 : 7 • 9

4 • 65 + 540 : 9 – 350 :10

320 : 20 • 5 : 4 • 100

 

Завдання 659

х • 70 < 280

х + 40 < 45

120 : x > 24

 

Завдання 660

Швидкість польоту поштових голубів у тиху погоду становить 70 км/год, при попутному вітрі — на 30 км/год більша, а при зустрічному — на 40 км/год менша, ніж у тиху погоду. За скільки годин поштовий голуб пролетить без зупинки 1000 км з попутним вітром?

 

Завдання 661

Є три замки і три ключі від них. Скільки потрібно зробити спроб, щоб відімкнути всі замки?

 

Завдання 662

Велотуристи їхали 3 год зі швидкістю «5 Q 15 км/год. До привалу їм залишилося їхати ^ 2 год і на 11 км менше, ніж вони вже проїхали. З якою швидкістю мають їхати туристи, щоб прибути в зазначений раніше час?

 

Завдання 663

х – 540 = 270 : 9 + 105

х : 6 = 425 – 376

Інші завдання дивись тут...