Інші завдання дивись тут...

Завдання 664

8 • 4 • 5 : 20 • 90 : 6 : 4 • 7

42 : 7 • 100 : 20 : 5 • 1000 • 1

 

Завдання 665

За даними малюнків знайди площу та пери­метр кожного прямокутника.

 

Завдання 666

Побудуй прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см, знайди його площу та периметр.

 

Завдання 667

Прямокутник поділено на 3 пря­мокутники. Зроби вимірювання та обчисли площу кожного.

 

Завдання 668

Ширина ділянки прямокутної форми — 20 м, а її довжина — у 2 рази більша. Овочі займають 1/4 всієї ділянки. Решта ділянки засаджена деревами. Яка площа засаджена деревами?

 

Завдання 669

Склади задачу за коротким записом:

Довжина

Швидкість

Площа

40 м

Однакова

800 м2

20 м

?

Порівняй відношення площ і довжин прямо­кутника за сталої ширини та зроби висновок. Досліди та зроби висновок, як змінюється площа прямокутника за сталої довжини.

 

Завдання 670
Невідоме число збільшили в 7 разів і дістали 987. Знайди невідоме число. (Склади та роз­в'яжи рівняння.)

 

Завдання 671

Добуток цифр трицифрового числа дорівнює 35. Знайди суму цифр цього трицифрового числа. Запиши найбільше трицифрове число із цими цифрами.

 

Завдання 672

Довжина саду прямокутної форми — 60 м, а її ширина — на 6 м менша. 3/4  — площі всього саду займають яблуні, а 1/2 решти — груші. Яку площу цього саду займають груші?

 

Завдання 673

Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см і 6 см. Знайди периметр і площу прямокутника.

 

Завдання 675

Скільки квадратних сантиметрів в 1 дм2?

 

Завдання 676

Обчисли площі фігур у квадратних міліметрах.

 

Завдання 677

Площа ділянки квадратної форми становить 100 м2. Знайди периметр ділянки прямо­кутної форми з такою самою площею, якщо одна її сторона у 2 рази більша за сторону квадрата.

 

Завдання 678

Пасажирський літак вилетів об 11 год з міста A до міста B, відстань між якими становить 960 км. З якою швидкістю має летіти літак, щоб прилетіти до міста B о першій годині дня?

 

Завдання 679

Потяг був у дорозі 3 год і пройшов 230 км. За першу годину він пройшов 84 км, за дру­гу — на 6 км менше, ніж за першу. Який шлях пройшов потяг за третю годину?

 

Завдання 680

208 + 24 • 4 – 180

(350 + 215) : 5 + 18 • 4

220 – 200 : 2 + 50 • 3

(24 • 6 + 32 • 12) : 6

 

Завдання 681

Швидкість лавини із сухого снігу може дося­гати 60 м/с, а з мокрого — на 40 м/с менша. У скільки разів швидкість лавини із сухого снігу більша, ніж швидкість лавини з мокро­го снігу?

 

Завдання 682

Невідоме число збільшили на 30, а потім зменшили в 6 разів і одержали 24. Знайди невідоме число. Склади та розв'яжи рівняння.

 

Завдання 583

Диня і лимон разом мають таку масу, як кавун. Дві дині важать стільки, скільки кавун і лимон разом. Скільки потрібно лимонів, щоб урівноважити диню?

 

Завдання 684

Площа присадибної ділянки 25 а. Будівлі й двір займають 4 а, сад — 6 а. Решту площі займає город. На скільки арів площа городу більша від площі саду?

 

Завдання 685

816 : 4

906 : 3

612 : 2

918 : 9

 

 

 

 

Інші завдання дивись тут...