Інші завдання дивись тут...

Завдання 664 Порядок дій

8 • 4 • 5 : 20 • 90 : 6 : 4 • 7 = 210

1) 8 • 4 = 32

2) 32 • 5 = 160

3) 160 : 20 = 8

4) 8 • 90 = 720

5) 720 : 6 = 120

6) 120 : 4 = 30

7) 30 • 7 = 210

42 : 7 • 100 : 20 : 5 • 1000 • 1 = 6000

1) 42 : 7 = 6

2) 6 • 100 = 600

3) 600 : 20 = 30

4) 30 : 5 = 6

5) 6 • 1000 = 6000

6) 6000 • 1 = 6000

Завдання 665  Знайди площу та пери­метр кожного прямокутника.

Розв’язання
1)  2 = 8 (см2– площа першого прямокутника.
2) • 3 = 18 (см2) – площа другого прямокутника.
3) (4 + 2) • 2 = 12 (см) – периметр першого прямокутника.
4) (6 + 3) • 2 = 18 (см) – периметр другого прямокутника.

 

Завдання 666

Побудуй прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см, знайди його площу та периметр.

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (см2) – площа прямокутника.

2) (3 + 2) • 2 = 5 • 2 = 10 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 6 см2; 10 см.

 

Завдання 667

Прямокутник поділено на 3 пря­мокутники. Зроби вимірювання та обчисли площу кожного.

1) Короткий запис

а = 30 мм

b = 15 мм

— ?

Розв’язання

1) 15 • 30 = 450 (мм2) – площа прямокутника.

2) 450 : 3 = 150 (мм2) – площа кожного з трьох прямокутників.

Відповідь: 150 м2.

2) Короткий запис

а = 3 см

b = 2 см

— ?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (см2) – площа прямокутника.

2) 6 : 3 = 2 (см2) – площа кожного з трьох прямокутників.

Відповідь: 2 см2.

 

Завдання 668

Ширина ділянки прямокутної форми — 20 м, а її довжина — у 2 рази більша. Овочі займають 1/4 всієї ділянки. Решта ділянки засаджена деревами. Яка площа засаджена деревами?

Короткий запис

Ширина — 20 м

Довжина — ?, у 2 рази більша, ніж ширина

Овочі — ?, 1/4 всієї площі

Деревами — ?, решта площі

Розв’язання

1) 20 • 2 = 40 (м) – довжина ділянки.

2) 40 • 20 = 800 (м2) – площа ділянки.

3) 800 : 4 = 200 (м2) – площа під овочами.

4) 800 – 200 = 600 2) – решта площі.

Відповідь: деревами засаджено 600 м2.

 

Завдання 669

Ділянка площею 800 м2 має довжину 40 м. Яку площу матиме ділянка довжиною 20 м, якщо ширина двох ділянок однакова?

Довжина

Ширина

Площа

40 м

Однакова

800 м2

20 м

?

Розв’язання

1) 800 : 40 = 20 (м) – ширина  ділянки.

2) 20 • 20 = 400 (м2) – площа ділянки довжиною 20 м.

Відповідь: 400 м2.

Висновок. 

За сталої ширини площа прямокутника змінюється у стільки разів, у скільки разів змінюється її довжина.

За сталої довжини площа прямокутника змінюється у стільки разів, у скільки разів змінюється її ширина.

 

Завдання 670 Рівняння
Невідоме число збільшили в 7 разів і дістали 987. Знайди невідоме число. 

Розв’язання

х • 7 = 987

х = 987 : 7

х = 141

Відповідь: невідоме число 141.

 

Завдання 671

Добуток цифр трицифрового числа дорівнює 35. Знайди суму цифр цього трицифрового числа. Запиши найбільше трицифрове число із цими цифрами.

Добуток

Сума

Найбільше число

• 7 • 5 = 35

1 + 7 + 5 = 13

753

Завдання 672

Довжина саду прямокутної форми — 60 м, а її ширина — на 6 м менша. 3/4  — площі всього саду займають яблуні, а 1/2 решти — груші. Яку площу цього саду займають груші?

Добуток цифр трицифрового числа дорівнює 35. Знайди суму цифр цього трицифрового числа. Запиши найбільше трицифрове число із цими цифрами.

Короткий запис

Довжина — 60 м

Ширина — ?, на 6 м менша, ніж довжина

Яблуні — ?, 3/4 всієї площі

Груші — ?, 1/2 решти площі

х 54

    60

 3240

_3240 |  4   

 32       810

   _4

     4

     0

х 810

    3 

 2430

_3240

  2430

    810

_810 |  2  

 8       405

  _10

    10

      0

Розв’язання

1) 60  6 = 54 (м) – ширина ділянки.

2) 60 • 54 = 3240 (м2) – площа ділянки.

3) 3240 : 4 • 3 = 2430 (м2) – площа під яблунями.

4) 3240 – 2430 = 810 2) – решта площі.

5) 810 : 2 = 405 2)

Відповідь: груші займають 405 м2.

Завдання 673

Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см і 6 см. Знайди периметр і площу прямокутника.

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (см2) – площа прямокутника.

2) (6 + 3) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 18 см2; 18 см.

 

Завдання 675 Одиниці вимірювання площі

Скільки квадратних сантиметрів в 1 дм2? 100 см2

 

Завдання 676

Обчисли площі фігур у квадратних міліметрах.

Розв’язання

1) 95 • 20 = (90 + 5) • 20 = 1800 + 100 = 1900 (мм2) – площа прямокутника.

2) 35 • 30 = (30 + 5) • 30 = 900 + 150 = 1050 2) – площа квадрата.

Відповідь: 1900 мм2; 1050 мм2.

 

Завдання 677

Площа ділянки квадратної форми становить 100 м2. Знайди периметр ділянки прямо­кутної форми з такою самою площею, якщо одна її сторона у 2 рази більша за сторону квадрата.

Розв’язання

1) Оскільки 100 = 10 • 10, тому 10 (м) – довжина сторони квадрата.

2) 10 • 2 = 20 (м) – довжина прямокутної ділянки.

3) 100 : 20 = 5 (м) – ширина прямокутнної ділянки.

4) (20 + 5) • 2 = 25 • 2 = 50 (м)

Відповідь: периметр прямокутної ділянки 50 м.

 

Завдання 678

Пасажирський літак вилетів об 11 год з міста A до міста B, відстань між якими становить 960 км. З якою швидкістю має летіти літак, щоб прилетіти до міста B о першій годині дня?

Короткий запис

Час  з 11 год до 13 год

Відстань  960 км

Швидкість  ?

Розв’язання

1) 13 год – 11 год = 2 год – час польоту.

2) 960 : 2 = (800 + 160) : 2 = 400 + 80 = 480 (км/год) – швидкість літака.

Відповідь: літак має летіти зі швидкістю 480 км/год.

 

Завдання 679

Потяг був у дорозі 3 год і пройшов 230 км. За першу годину він пройшов 84 км, за дру­гу — на 6 км менше, ніж за першу. Який шлях пройшов потяг за третю годину?

Короткий запис

Відстань  230 км

 84 км

II  ?, на 6 км менше, ніж за I

III  ?

Розв’язання

1) 84 – 6 = 78 (км) – пройшов за II годину.

2) 84 + 78 = 162 (км) – пройшов за I i II години разом.

3) 230  162 = 68 (км)

Відповідь: за третю годину потяг пройшов 68 кілометри.

 

Завдання 680

208 + 24 • 4 – 180 = 124

 

х 24

    4

  96 

+ 208

     96

   304

_ 304

  180

  124

(350 + 215) : 5 + 18 • 4 = 185

+ 350

   215 

   565

_565|  5  

 5     113

 _6

   5

  _15

    15

      0

х 18

    4 

   72

+113

   72

  185

220 – 200 : 2 + 50 • 3 = 270

 

 

_200|  2 

  2    100

  0

_220

  100

  120

х50

  

150

+120

  150

  270

(24 • 6 + 32 • 12) : 6 = 88

х 24

    6

 144

х 32

  12

  64

 32 

 384

+144

  384

  528

_528|  6 

 48    88

 _48

   48

     0

Завдання 681

Швидкість лавини із сухого снігу може дося­гати 60 м/с, а з мокрого — на 40 м/с менша. У скільки разів швидкість лавини із сухого снігу більша, ніж швидкість лавини з мокро­го снігу?

Короткий запис

v сухого  60 м/с

v мокрого  ? на 40 м/с менше, ніж v сухого

У скільки разів  ?

Розв’язання

1) 60 – 40 = 20 (км/год) – швидкість мокрого снігу.

2) 60 : 20 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази швидкість лавини із сухого снігу більша, ніж швидкість лавини з мокрого снігу.

 

Завдання 682

Невідоме число збільшили на 30, а потім зменшили в 6 разів і одержали 24. Знайди невідоме число. Склади та розв'яжи рівняння.

Розв’язання

(х + 30) : 6 = 24

х + 30 = 24 • 6

х + 30 = 144

х = 144 – 30

х = 114

Відповідь: невідоме число 114.

 

Завдання 583

Диня і лимон разом мають таку масу, як кавун. Дві дині важать стільки, скільки кавун і лимон разом. Скільки потрібно лимонів, щоб урівноважити диню?

Розв’язання

кавун = диня + лимон

диня + диня = кавун + лимон

диня + диня = диня + лимон + лимон, звідси

диня + диня  диня = лимон + лимон, тому

диня = лимон + лимон

Відповідь: потрібно два лимони, щоб урівноважити диню.

 

Завдання 684

Площа присадибної ділянки 25 а. Будівлі й двір займають 4 а, сад — 6 а. Решту площі займає город. На скільки арів площа городу більша від площі саду?

Короткий запис

Ділянка  25 а

Будівля і двір  4 а

Сад  6 а

Город  ?, решту

На скільки  ?

Розв’язання

1) 25 – (4 + 6) = 25 – 10 = 15 (а) – площу займає город.

2) 15  6 = 9 (а)

Відповідь: на 9 а площа городу більша від площі саду.

 

Завдання 685

_816|  4   

 8      204

 _16

   16

     0

_906|  3   

 9      302

   _6

     6

     0

_612|  2   

 6      306

  _12

    12

      0

_918|  9   

 9      102

  _18

    18

      0

х 204

     4

  816

х 302

     3

  906

х 306

     2

  612

х 102

     9

  918

Інші завдання дивись тут...