80 : 4 • 2 = 20 • 2 = 40
60 : 6 • 100 = 10 • 100 = 1000
80 : 4 • 100 = 20 • 100 = 2000
200 : 100 • 10 = 2 • 10 = 20
40 : 40 • 1000 = 1 • 1000 = 1000

  

Завдання 106
Виміряй довжини сторін і знайди площу кожного прямокутника. Чи дорівнюватиме сума їхніх площ площі прямокутника, утвореного з них способом накладання?
Розв'язування
4 • 3 = 12 (см2– площа жовтого прямокутника.
11 • 1 = 11 (см2– площа оранжевого прямокутника.
11 • 2 = 22 (см2– площа синього прямокутника.
12 + 11 + 22 = 45 (см2– загальна площа великого прямокутника, складеного із малих прямокутників.

  

Завдання 107
Із квадратних плиток зі стороною 1 см виклали прямокутний візерунок, ширина якого 2 см, а довжина — 7 см. Знайди площу цього візерунка.
Розв'язання
• 7 = 14 (см2)
Відповідь: площа цього візерунка 14 см2.

  

Завдання 108
У центр дитячої творчості привезли 1254 розмальовки, по 9 грн кожна. Скільки гривень заплатили за розмальовки?
Розв’язання
9 • 1254 = 11286 (грн)
Відповідь: за розмальовки заплатили 11286 гривень.

  

Завдання 109 Письмове множення
6 • 4078 = 4079 • 6 = 24468
4 • 50680 = 50680 • 4 = 202720
8 • 4650 = 4650 • 8 = 37200
х 4079
       6
 24468
х 50680
       4 
 202720
х 4650
      6 
 37200
Завдання 110 Порядок дій
3 • 2907 • 10 + 5403 = 2907 • 30 + 5403 = 92613 
762533 – 35087 • 8 = 481837
1300 • 9 + 7 • 2963 = 32441
800104 – 6020 • 7 = 795964
х 2907
       30
  87210
+87210
   5403
  92613
х 35087
        8
 280696
_762533
 280696
 481837 
х 1300
    9   
 11700
х 2963
       7
 20741
+11700
  20741
  32441
х 6020
      7 
 42140
_800104
   42140
 795964
Завдання 111
Одна палітурна майстерня може оправити 360 книг за 6 днів, а друга — за 12 днів. За скільки днів оправлять 360 книг обидві майстерні разом, якщо продуктивність праці кожної з них не зміниться?
Розв’язання
1) 360 : 6 = 60 (кн.)  одна майстерня за 1 день
2) 360 : 12 = 30 (кн.)  друга майстерня за 1 день
3) 60 + 30 = 90 (кн.)  обидві майстерні за 1 день
4) 360 : 90 = 4 (дн.)
Відповідь: за 4 дні обидві майстерні оправлять 360 книг, працюючи разом.

  

Завдання 112
Чи нахилиться дах, якщо замість кожного блоку в колонах поставити два такі самі блоки? Ні, не нахилиться.
х + 5 = 12
х = 12  5
х = 7
(х + 5) • 2 = 12 • 2
х + 5 = 12 • 2 : 2
х + 5 = 12
х = 12  5
х = 7
Завдання 113 Порядок дій
(67543  15987) • 4 = 206224
82000  4730 • 8 = 44160
875 • 5 + 539 • 7 = 8148
8 • (7852 + 1309) = 73288
_ 67543
  15987
  51556
х 51556
        4
 206224
х 4730
      8 
 37840
_82000
 37840
 44160 
х 875
     5
 4375
х 539
     7
 3773
+ 4375
   3773
   8148
+ 7852
   1309
   9161
х 9161
       8
 73288
Завдання 114
Одна машина може перевезти на будову 120 т піску за 40 рейсів, а друга — за 24 рейси. За скільки рейсів перевезуть цей пісок обидві машини, працюючи разом?
Розв’язання
1) 120 : 40 = 3 (т) – перша машина за один рейс
2) 120 : 24 = 5 (т) – друга машина за один рейс
3) 3 + 5 = 8 (т) – обидві машини разом за один рейс
4) 120 : 8 = 15 (р.)
Відповідь: обидві машини перевезуть цей пісок за 15 рейсів, працюючи разом.

  

2 м 4 дм 6 см 8 мм : 2 = 1 м 2 дм 3 см 4 мм
6 м 8 дм 5 см : 5 = 685 см : 5 = 137 см = 1 м 3 дм 7 см
4 м 5 дм 6 см : 3 = 456 см : 3 = 152 см = 1 м 5 дм 2 см
8 м 6 дм 1 см : 10 = 8610 мм : 10 = 861 мм = 8 дм 6 см 1 мм

  

Завдання 116 Знайди периметр і площу цього прямокутника.
Короткий запис
а = 8 см
b = 5 см
Р – ?, S – ?
Розв’язання
1) Р = (8 + 5) • 2 = 26 (см) – периметр прямокутника
2) S = 8 • 5 = 40 (см2) – площа прямокутника
Відповідь: периметр прямокутника 26 см, площа прямокутника 40 см2.

  

Завдання 117
Три однакові прямокутники зі сторонами 2 см і 4 см розділили навпіл по-різному. Яка площа кожного прямокутника й отриманих половинок?
1) 4 • 2 = 8 (см2) – площа кожного прямокутника
2) (4 : 2) • (2 : 2) = 4 • 1 = (см2) – площа кожної половинки прямокутника

  

Завдання 118
Один маляр може пофарбувати паркан довжиною 120 м за 6 годин, а другий — за 3 години. Обидва малярі одночасно почали фарбувати паркан із протилежних сторін. Через скільки годин вони завершать роботу, якщо продуктивність праці кожного з них не зміниться?
Короткий запис
 за 6 год  120 м
II  за 3 год  120 м
Разом  за ? год  120 м
Розв’язання
1) 120 : 6 = 20 (м) – один маляр за 1 год
2) 120 : 3 = 40 (м) – другий маляр за 1 год
3) 20 + 40 = 60 (м) – обидва разом за 1 год
4) 120 : 60 = 2 (год)
Відповідь: вони завершать роботу через 2 години, працюючи разом.

  

Завдання 119
У 65 пакетів розсипали борошно, по b кг у кожен. Скільки кілограмів борошна розсипали в пакети?
Розв’язання
b • 65 (кг)
Відповідь: у пакети розсипали b • 65 кг борошна.

  

Завдання 120 Рівняння
х – 480 = 5602
х = 5602 + 480
х = 6082
45045 + х = 45100
х = 45100 – 45045
х = 55
х : 6 = 340
х = 340 • 6
х = 2040
4 • х = 320
х = 320 : 4
х = 80
+ 5602
    480
   6082
_ 45100
   45045
        55
х 340
    6 
 2040
 

Завдання 121

Всього трикутників 12 (АВD, АВК, АОD, АСD, АВО, КВD, КОD, ОВС, ОВD, АВС, АОК, ОСD).
Трикутник із найменшою стороною. АОК

  

Завдання 122
Один оператор набирає на комп’ютері 120 сторінок тексту за 6 днів, а другий — за 5 днів. За скільки днів наберуть 88 сторінок тексту обидва оператори разом, якщо продуктивність праці кожного з них не зміниться?
Короткий запис
 за 6 дн.  120 с.
II  за 5 дн.  120 с.
Разом  за ? дн.  88 с.
Розв’язання
1) 120 : 6 = 20 (с.) – один оператор за 1 день
2) 120 : 5 = 24 (с.) – другий оператор за 1 день
3) 20 + 24 = 44 (с.) – обидва оператори разом за 1 день
4) 88 : 44 = 2 (дн)
Відповідь: за 2 дні вони наберуть 99 сторінок, працюючи разом.

  

_864 |  9  

 81      96

 _54

   54

     0

_588 | 6  

 54      98

 _48

   48

     0

х 12900
      6  
  64500
х 32400
      6  
 194400

Завдання 124

У котушці 400 м кабелю. Скільки однакових кусків можна нарізати з цього кабелю, якщо довжина кожного куска становитиме 12 м? 42 м? 72 м?
Розв’язання
1) 400 : 12 = 33 (ост. 4) (к.) – якщо довжина куска 12 м
2) 400 : 42 = 9 (ост. 22) (к.) – якщо довжина куска 42 м
3) 400 : 72 = 5 (ост. 40) (к.) – якщо довжина куска 72 м
Відповідь: 33 куски, 9 кусків, 5 кусків.

  

Завдання 125 Рівняння
x – 57602 = 103
x = 103 + 57602
x = 57705
х : 8 = 100
х = 100 • 8
х = 800
+ 57602
      103
   57705
х 100
   
   800

Завдання 126

Накресли прямокутник зі сторонами 9 см і 4 см та обчисли його периметр і площу.
(9 + 4) • 2 = 26 (см) – периметр прямокутника
• 4 = 36 (см2) – площа прямокутника

  

Завдання 127 Письмове ділення

_840 |  4  

 80      210

 _40

   40

     0

_840 | 5  

 5     168

_34

  30

  _40

    40

      0

_396 |  3  

 3      132

 _9

   9

   _6

     6

     0

_482 |  2  

 4      241

 _8

   8

   _2

     2

     0

_625 |  5  

 5      125

_12

  10

  _25

    25

      0

Завдання 128, 129

Одиниці довжини: 1 см, 1 мм, 1 км, 1 дм

Одиниці площі: 1 м2, 1 а, 1 га, 1 см2, 1 мм2, 1 км2, 1 дм2

  

Завдання 130
Знайди площу прямокутника, довжина якого дорівнює 9 см, а ширина — у 3 рази менша.
Короткий запис
Довжина  9 см
Ширина  ?, у 3 рази менша
Площа  ?
Розв'язання
1) 9 : 3 = 3 (см)  ширина прямокутника
2) 9 • 3 = 27 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 27 см2.

  

Завдання 131
Паркетну підлогу в класі полакували двічі, причому першого разу на кожен квадратний метр витрачали по 110 г лаку, а другого разу — по 90 г. Скільки кілограмів лаку витратили на лакування підлоги, якщо довжина класної кімнати 9 м, а ширина — 5 м?
Розв'язання
1) • 5 = 45 (см2 площа підлоги
2) х 110
      45 
      55
     44 
     4950 (г)  витратили першого разу
3) х 90
      45
     450
    360 
    4050 (г)  витратили другого разу
4) +4950
     4050
     9000 (г)
Відповідь: на лакування підлоги витратили 9000 г лаку, або 9 кг.

Завдання 132 Рівняння

20 : х=48 : 12
20 : х = 4
х = 20 : 4
х = 5
а : 64=2000 – 1999
а : 64 = 1
а = 1 • 64
а = 64
х – 999=3256 – 3255
х – 999 = 1
х = 1 + 999
х = 1000
480 + х=600 – 120
480 + х = 480
х = 480 – 480
х = 0

Завдання 133 Порядок дій

20000 – 504 • 2 = 18992
65 • 4 – 60 • 2 = 260 – 120 = 140
(480 + 20) : 5 = 500 : 5 = 100
390 – 90 • 3 = 390 – 270 = 120
456 • 3 – 456 : 3 = 1216
5 • 40 + 40 • 5 = 200 + 200 = 400
(780 – 180) : 6 = 600 : 6 = 100
280 + 20 : 5 = 280 + 4 = 284
х 504
      2
 1008
_20000
   1008
  18992
х 65
    4
 260
_ 390
   270
   120
х 456
      3
 1368

_456 |  3  

 3       152

_15

  15

    _6

      6

      0

_1368
   152
  1216

Завдання 134

Велосипедистка проїхала за день 84 км. До обіду вона була в дорозі 3 години, а після обіду — 2 години, рухаючись зі швидкістю 15 км/год. З якою швидкістю їхала велосипедистка до обіду?

Розв'язання

1) 15 • 2 = 30 (км)  проїхала після обіду
2) 84 
 30 = 54 (км)  проїхала до обіду
3) 54 : 3 = 18 (км/год)
Відповідь: до обіду велосипедистка їхала зі швидкістю 18 км/год
.

  

Завдання 135 Площі фігур.
• 18 = 18 (см2 площа першої фігури
• 17 = 17 (см2 площа другої фігури
Відповідь: площа першої фігури більша.

  

Завдання 136
Розташуй літери в порядку виконання дій і прочитай слово. СВЯТО

  

Завдання 137 Рівняння
х : 3 = 25674
х = 25674 • 3
х = 77022
 678 : х = 6
 х = 678 : 6
 х = 113
х 25674
        3
  77022

_678 |  6  

 6       113

 _7

   6

  _18

    18

      0

Завдання 138

Із квадратних плиток площею 1 дм2 виклали прямокутну доріжку завширшки 3 дм і завдовжки 10 дм. Знайди площу і периметр цієї доріжки.
Короткий запис
Ширина — 3 дм
Довжина — 10 дм
Площа  ?
Периметр  ?
Розв’язання
1) 3 • 10 = 30 (дм2) – площа доріжки
2) (10 + 3) • 2 = 26 (дм) – периметр доріжки
Відповідь: площа доріжки 30 дм2периметр доріжки 26 дм.