Інші завдання дивись тут ...

Завдання 176 

242 : 2 = (200 + 40 + 2) : 2 = 121

660 : 2 = (600 + 60) : 2 = 330

750 • 2 = (700 + 50) • 2 = 1500

844 : 2 = (800 + 40 + 4) : 8 = 422

645 : 3 = (600 + 30 + 15) : 3 = 215

225 : 5 = (200 + 25) : 5 = 45

  

Завдання 177 Одиниці вимірювання

1 км2 = 10000 а

  

Завдання 178

500 м2 = 5 а 

3600 м2 = 36 а 

80000 м2 = 800 а

2 км2 = 20000 а

30 км2 = 300000 а

62 км2 = 620000 а

Завдання 179

Прямокутне поле завдовжки 100 м і завширшки 10 м розбили на квадратні ділянки площею 1 а. Скільки таких ділянок отримали?

Розв'язання
1) 100  10 = 1000 (м2) - площа ділянки
2) 1000 : 100 = 10 (д.)
Відповідь: отримали 10 ділянок площею 1 а.

  

Завдання 180 Письмове множення

х 98432
         5
 492160
х 48730
       30
 146190
х 98735
         6
 592410
х 54976
         5
 274880
х 81046
         5
 405230
х 43540
       9 
 391860

6 м – 3 дм = 60 дм – 3 дм = 57 дм = 5 м 7 дм

7 т 1 кг – 2 кг = 7001 кг – 2 кг = 6999 кг = 6 т 999 кг

9 м – 1 мм = 9000 мм – 1 мм = 8999 мм = 8 м 999 мм

8 т – 800 кг = 8000 кг – 800 кг = 7200 кг = 7 т 200 кг

  

Завдання 182 Ділення з остачею

У котушці 380 м кабелю. Скільки однакових кусків можна нарізати з цього кабелю, якщо довжина кожного куска становитиме 73 м? 26 м? 45 м?

1) 380 : 73 = 5 (ост. 15.) (к.) – якщо довжина куска 73 м
2) 380 : 26 = 14 (ост. 16) (к.) – якщо довжина куска 26 м
3) 380 : 45 = 8 (ост. 20) (к.) – якщо довжина куска 45 м
Відповідь: 5 кусків, 14 кусків, 8 кусків.

  

Завдання 183

Довжини сторін прямокутника АВСD збільшили у 2 рази й отримали прямокутник AMNO, подібний до даного. У скільки разів площа прямокутника AMNO більша від площі прямокутника ABCD? У 4 рази

  

Завдання 184

Яке з даних чисел позначили на малюнку трикутним прапорцем із літерою В: 460, 610 чи 810? 610

 

Завдання 185

 

480

 

605

 

730   855   980   1105   1230   1355  

230

 

355   480   605   730   855   980   1105   1230
Завдання 186 Письмове множення
х 92611
        6
 555666
х 55574
        6
 333444
х 257059
          3
  771177
х 111485
          3
  334455
х 55693
         8
 445544
х 74261
        6
 445566
Завдання 187

За поданим планом ділянки знайди площі, відведені для кожного виду овочів.

Розв'язання
1) 8  8 = 64 (м2 площа під огірками
2) 10  8 = 80 (м2 площа під помідорами
3) (20  8  10)  8 = 2  8 = 16 (м2) - площа під салатом.

 

Завдання 188

1/5 від 100 — це 100 : 5 • 1 = 20

1/10 від 1000 — це 1000 : 10 • 1 = 100

1/3 від 300 — це 300 : 3 • 1 = 100

1/4 від 800 — це 800 : 4 • 1 = 200

1/10 від 10 — це 10 : 10 • 1 = 1

 

Завдання 189

Одиниці довжини: 1 м, 1 мм, 1 км, 1 см

Одиниці площі: 1 см2, 1 га, 1 мм2, 1 а, 1 м2, 1 км2

 

Завдання 190 Порядок дій

(45 : 9 – 45 : 45) • (5 • 5 – 25) = 0

1) 45 : 9 = 5

2) 45 : 45 = 1

3) 5 – 1 = 4

4) 5 • 5 = 25

5) 25 – 25 = 0

6) 4 • 0 = 0

(5 • 5 – 3 • 8) • (4 • 8 + 60) = 92

1) 5  5 = 25

2) 3 • 8 = 24

3) 25 – 24 = 1

4) 4 • 8 = 32

5) 32 + 60 = 92

6) 1 • 92 = 92

Завдання 191

З одного пункту в протилежних напрямках одночасно вийшли двоє лижників. Швидкість першого лижника 14 км/год, а швидкість другого — 12 км/год. Яка відстань буде між лижниками через 3 години? Розв’яжи задачу двома способами за поданими планами.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 14 • 3 = 42 (км) – пройшов перший лижник за 3 години

2) 12 • 3 = 36 (км) – пройшов другий лижник за 3 години

3) 42 + 36 = 78 (км)

2-й спосіб

1) 14 + 12 = 36 (км/год) – швидкість віддалення

2) 36 • 2 = 78 (км)

Відповідь: між лижниками буде 78 кілометрів через 3 години.

  

Завдання 192

Одиниця вимірювання площі класу м2

Одиниця вимірювання площі учнівського зошита см2

Одиниця вимірювання площі Київської області км2

Одиниця вимірювання площі клітинки в зошиті мм2

  

Завдання 193

Площа присадибної ділянки 25 арів. Будівлі займають 3 ари, сад — 6 арів, а решту площі — город. На скільки арів більша площа городу, ніж площа саду?

Короткий запис

Площа  25 а

Будівлі  3 а

Сад  2 а

Город  ?, решта. На скільки більша, ніж саду  ?

Розв'язання
1) 3 + 6 = 9 (а)  площа будівель і саду
2) 25  9 = 16 (а площа городу
3) 16  6 = 10 )
Відповідь: на 10 арів площа городу більша, ніж саду.

  

Завдання 194

На малюнку зображено два однакові прямокутники, причому перший поділено на два однакові квадрати, а другий — на два однакові трикутники. Як ти вважаєш: площа квадрата відрізняється від площі трикутника? Обґрунтуй свою думку. Не відрізняється, бо у двох випадках становлять 1/2 від площі однакових  прямокутників.

  

Завдання 195 Письмове множення і письмове ділення

х 8274
       5
 41370
х 2643
       3
  7929

_348 |  6  

 30      58

 _48

   48

     0

_735 |  3  

 6       245

_13

  12

  _15

    15

      0

х 13050
       8 
 104400
х 123456
          7
  864192
Завдання 196

У зображеній на малюнку схемі стежинок кожен шлях проходить через два розгалуження у два боки: лівий (Л) і правий (П). Крайній зліва шлях записали так: ЛЛ. Запиши всі інші можливі шляхи за порядком зліва направо. ЛЛ ЛП ПЛ ПП

  

Завдання 197

Одна бригада може виготовити 400 дверних замків за 5 днів, а друга — за 4 дні. За скільки днів виготовлять 900 замків обидві бригади разом, якщо продуктивність праці кожної з них не зміниться?

Короткий запис

— 5 дн.  400 з.

II  4 дн.  400 з.

Разом  ? дн.  900 з.

Розв'язання
1) 400 : 5 = 80 (з.)  I бригада за 1 день
2) 400 : 4 = 100 (з.)  II бригада за 1 день
2) 80 + 100 = 180 (з. обидві бригади за 1 день
3) 900 : 180 = 5 (дн.)
Відповідь: за 5 днів виготовлять 900 замків обидві бригади разом.

  

Завдання 198 Письмове множення

х 17024
         6
 102144
х 51723
         4
 206892

_679 |  7  

 63      97

 _49

   49

     0

_343 |  7 

 28     49

 _63

   63

     0

100 : (20 • 5) = 100 : 100 = 1
24 • (4 : 2) = 24 • 2 = 48
Завдання 199

8000 : 2 = 4000

8000 : 4 = 2000

8000 : 8000 = 1

8000 : 8 = 1000

8000 : 1 = 8000
Завдання 200
Знайди площу прямокутника, довжина якого дорівнює 2 см, а ширина  7 см.

Розв'язання

• 2 = 14 (см2

Відповідь: площа прямокутника 14 см2.

До цієї задачі склади дві обернені.
1) Площа прямокутника 14 см2, а його ширина 2 см. Знайди довжину прямокутника.
Розв'язання
14 : 2 = 7 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 7 см.
2) Площа прямокутника 14 см2, а його довжина 7 см. Знайди ширину прямокутника.
Розв'язання
14 : 7 = 2 (см)
Відповідь: ширина прямокутника 2 см.

  

Завдання 201

Площа прямокутника 6 см2, а його ширина 2 см. Знайди довжину прямокутника.

Розв'язання
6 : 2 = 3 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 3 см.

  

Завдання 202

Прямокутну ділянку площею 24 м2 обгороджують парканом. Дві протилежні сторони, довжина кожної з яких 4 м, уже обгородили. Знайди довжину необгороджених сторін ділянки.

Розв'язання
1) 24 : 4 = 6 (м) - довжина другої сторони 
2) 6 + 6 = 12 (м)
Відповідь: довжина необгороджених сторін ділянки 12 м.

  

Завдання 203 Порядок дій

600 : 30 + 20 • (600 : 60) = 220

1) 600 : 60 = 10

2) 600 : 30 = 20

3) 20 • 10 = 200

4) 20 + 200 = 220

900 • 10 : (90 • 100) = 1

1) 90  100 = 9000

2) 900 • 10 = 9000

3) 9000 : 9000 = 1

 

Завдання 204

1) Суму чисел 9325 і 4876 зменшити на їх різницю.

(9325 + 4876) – (9325 – 4876) = 9752 

 

+9325

  4876

 14201

_9325

  4876

  4449

_14201

   4449

   9752

2) Добуток чисел 783 і 9 зменшити на їх частку.

(783 • 9– (783 : 9) = 6960 

 

х 783

     9

 7047

_783 |  9 

 72      87

 _63

   63

     0

_7047

     87

  6960

Завдання 205 

При яких натуральних значеннях а нерівність а • 8 < 90 буде правильною?

 а • 8 < 90, при а = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

Завдання 206

З одного автовокзалу в протилежних напрямках одночасно вирушили два автобуси. Швидкість першого автобуса 65 км/год, а швидкість другого — 75 км/год. Яка відстань буде між автобусами через 4 години? Розв’яжи задачу двома способами.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 65 • 4 = 260 (км) – пройшов перший автобус за 4 години

2) 75 • 4 = 300 (км) – пройшов другий автобус за 4 години

3) 260 + 300 = 560 (км)

2-й спосіб

1) 65 + 75 = 140 (км/год) – швидкість віддалення

2) 140 • 4 = 560 (км)

Відповідь: між автобусами буде 560 кілометрів через 4 години.

  

Завдання 207

Номери геометричних тіл: 2  4  5  7

  

Завдання 208

Знайди зв’язок між таблицею і графіком. Графічне і табличне представлення одних і тих самих даних.

  

Завдання 209

Від пристані в протилежних напрямах одночасно вирушили теплохід і катер. Швидкість теплохода 32 км/год, а катера — 24 км/год. Яка відстань буде між теплоходом і катером через 3 години? Розв’яжи задачу двома способами.

 
Швидкість (км/год)
Час (год) 
Відстань (км)
Теплохід
 32 
3
? 
Катер
 24 

Розв'язання

1-й спосіб

1) 32 • 3 = 96 (км) – пройшов теплохід за 3 години

2) 24 • 3 = 72 (км) – пройшов катер за 2 години

3) 96 + 72 = 168 (км)

2-й спосіб

1) 32 + 24 = 56 (км/год) – швидкість віддалення

2) 56 • 3 = 168 (км)

Відповідь: між теплоходом і катером буде 168 кілометрів через 3 години.

  

Завдання 210

5010 – 15900 : 100 + 786 = 5637

 

 

 

_15900 |100  

  100      159

  _590

    500

    _900

      900

         0

_5010

   159

  4851

+4851

   786

  5637

30200 – 7020 : 10 • 3 + 68 = 28162

х 702

      3

 2106

_30200

   2106

 28094

+28094

       68

  28162

Інші завдання дивись тут ...