255 • 5 = (200 + 50 + 5) • 5 = 1000 + 250 + 25 = 1275
3663 • 2 = (3000 + 600 + 60 + 3) • 2 = 6000 + 1200 + 120 + 6 = 7326
5000 • 5 = 25000
3232 • 2 = (3000 + 200 + 30 + 2) • 2 = 6000 + 400 + 60 + 4 = 6464
705 • 5 = (700 + 5) • 5 = 3500 + 25 = 3525
8000 • 2 = 16000
 
Завдання 441
Відомо, що 1/4 від числа дорівнює 16000. Знайди ціле число.
Розв'язання
16000 • 4 = 64000
Відповідь: ціле число 64000.
 
Завдання 442 Запиши частки у вигляді дробів
3 : 11 = 3/11
6 : 7 = 6/7
4 : 19 = 4/19
Завдання 443 Рівняння
а : 4 = 890 – 63
а : 4 = 827
а = 827 • 4
а = 3308
х • (108 – 107) = 10
х • 1 = 10
х = 10 : 1
х = 10
Завдання 444 
Відомо, що 2/5 доріжки становить 40 м. Знайди довжину цілої доріжки.
Розв’язання
1) 40 : 2 = 20 (м)
2) 20 • 5 = 100 (м)
Відповідь: довжина цілої доріжки 100 м.
 
Завдання 445
Відомо, що 3/8 від числа становить 3000. Знайди ціле число.
Розв’язання
3000 : 3 • 8 = 8000
Відповідь: ціле число 8000.
 
Завдання 446
1) На складі було 72 ц жита і 64 ц кукурудзи. До млина відвезли 2/9 усієї маси жита. Скільки центнерів жита відвезли до млина?
Розв’язання
72 : 2 • 9 = 324 (ц)
Відповідь: до млина відвезли 324 ц.
2) До млина відвезли 16 ц жита, що становило 2/9 усієї маси зібраного житнього зерна. Скільки центнерів жита було на складі, якщо кукурудзи було 64 ц?
Розв’язання
16 : 2 • 9 = 72 (ц)
Відповідь: на складі було 72 ц жита.
Зайві дані у задачах: маса кукурудзи.
 
Завдання 447
Число ділиться на 2, якщо кількість його одиниць ділиться на 2.
12345  не ділиться на 2
13352  ділиться на 2
94681  не ділиться на 2
46826  ділиться на 2
 
Завдання 448
На 5/8 частин огорожі використали 85 м сітки. Скільки метрів сітки потрібно на всю огорожу?
Розв’язання
85 : 5 • 8 = 136 (м)
Відповідь: на всю огорожу потрібно 136 метрів.
 
Завдання 449 Рівняння
х + 50 = 300 : 2
х + 50 = 150 
х = 150 – 50 
х = 100 
40 : х = 70 : 14
40 : х = 5
х = 40 : 5
х = 8
Завдання 450
80 : 4 • 10 = 20 • 10 = 200
400 : 100 • 10 = 4 • 10 = 40
30 : 30 • 100 = 1 • 100 = 100
60 : 2 • 4 = 30 • 4 = 120
90 : 10 • 3 = 9 • 3 = 27
 
Завдання 451
Розташуй літери в порядку зростання числових значень величин і прочитай слово: 
4 кг 6 г, 4 ц 6 г, 4 ц 6 кг, 4 т 6 г, 4 т 6 кг, 4 т 6 ц — КРІСЛО
 
Завдання 452 Розрядні доданки
6400 = 64 • 100
3000 = • 1000
18000 = 18 • 1000
8000 = • 1000
500000 = • 100000
62000 = 62 • 1000
Завдання 453
Ділянку дороги завдовжки 320 км заасфальтували. Яка довжина всієї дороги, якщо вкрита асфальтом ділянка становить 1/8 її довжини?
Розв'язання
320 : 1  8 = 2560 (км)
Відповідь: довжина всієї дороги 2560 кілометрів.
 
Завдання 454 Запиши частки у вигляді дробів.
6 : 17 = 6/17
2 : 11 = 2/11
5 : 13 = 5/13
8 : 19 = 8/19
Завдання 455 Порядок дій
(15 + 10) : (15 – 10) – 45 : 9 = 0
1) 15 + 10 = 25
2) 15 – 10 = 5
3) 45 : 9 = 5
4) 25 : 5 = 5
5) 5 – 5 = 0
(60 + 20) : (60 – 20) + 60 • 20 = 1202
1) 60 + 20 = 80
2) 60 – 20 = 40
3) 60 • 20 = 1200
4) 80 : 40 = 2
5) 2 + 1200 = 1202
Завдання 456 «Розгорни» кільця.
480684 : 4 + 360477 = 480648
360108 : 9 + 320096 = 360108
201101 • 4 – 603303 = 201101
103091 • 6 – 515455 = 103091
Завдання 457
Неможливо скласти половину торта з дробів: 2/3, 3/5
 
Завдання 458

 

99965

 

98965

 

97965   96965   95965   94965  

98765

 

97765   96765   95765   94765   93765   92765
Завдання 459
У магазині було 810 кг перлових крупів. Першого дня продали 2/9, а другого — 2/5 від усієї кількості крупів. Скільки кілограмів крупів продали за 2 дні?
Короткий запис
Було  810 кг
 2/9 всього
II  2/5 всього
Разом  ?
Розв'язання
1) 810 : 9  2 = 180 (кг) – продали I дня
2) 810 : 5  2 = 324 (кг) – продали II дня
3) 180 + 324 = 504 (кг)
Відповідь: за два дні продали 504 кілограмів крупів.
 
Завдання 460
1) Число 2405 помножити на добуток чисел 2 і 4.
2405 • 2 • 4 = 4810 • 4 = 19240
2) Суму чисел 351 і 249 збільшити у 4 рази.
(351 + 249) 4 = 600 • 4 = 2400
3) Різницю чисел 3440 і 2180 зменшити на добуток чисел 5 і 8.
(3440 – 2180) – (• 8) = 1260 – 40 = 1220
 
Завдання 461 
300 • 2 = 600
800 • 100 = 80000
400 • 1 = 400
800 : 100 = 8
400 : 400 = 1
900 : 1 = 900
Завдання 462 Множення
150 • 4000 = 150 • (1000 • 4) = = (150 • 1000) • 4 = 150000 • 4 = 600000 
2400 • 60 = 2400 • (10 • 6) = = (2400 • 10) • 6 = 24000 • 6 = 144000
3800 • 200 = 3800 • (100 • 2) = = (3800 • 100) • 2 = 380000 • 2 = 760000
 
Завдання 463
При яких значеннях а нерівність а • 8 < 90 буде правильною?
Якщо х = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 
Завдання 464
20 • 30 • (40 : 20) – 50 • 20 = 200
1) 40 : 20 = 2
2) 20 • 30 = 600
3) 600 • 2 = 1200
4) 50 • 20 = 1000
5) 1200 – 1000 = 200
87366 : (4 • 9 : 6) = 14561
1) 4 • 9 = 36
2) 36 : 6 = 6
3) 87366 : 6 = 14561
Завдання 465
Якщо а = 3000, k = 20, тоді а : (k – 5) = 3000 : (20 – 5) = 3000 : 15 = 200
 
Завдання 466
На взуттєвій фабриці виготовили 320 пар жіночого взуття, що складало четверту частину всього виготовленого взуття. Чоловіче взуття становило половину всього взуття, а дитяче — решту. Скільки пар дитячого взуття виготовили на фабриці?
План розв’язування
1) Скільки всього пар взуття виготовили на фабриці?
320 • 4 = 1280 (п.)
2) Скільки пар чоловічого взуття виготовили?
1280 : 2 = 640 (п.)
3) Скільки пар чоловічого і жіночого взуття виготовили?
320 + 640 = 960 (п.)
4) Скільки пар дитячого взуття виготовили на фабриці?
1280 – 960 = 320 (п.)
 
Завдання 467
Відомо, що тільки з одного із зображених трикутників можна склеїти піраміду, згинаючи папір по пунктирних лініях. Знайди на малюнку цей трикутник. Зелений трикутник
 
Завдання 468 «Розгорни» кільця.
942612 : 2 + 471306 = 942612
480960 : 8 + 420840 = 480960
12013 • 7 – 72078 = 12013
10203 • 9 – 81624 = 10203
Завдання 469
Розглянь схеми розрізаних тортів різної маси. Знайди масу кожного торта, якщо маса будь-якого шматочка становить 100 г.
1) 100 • 2 = 200 (г) – зелений торт
2) 100 • 3 = 300 (г) – червоний торт
3) 100 • 4 = 400 (г) – блакитний торт
4) 100 • 5 = 500 (г) – жовтий торт
 
Завдання 470

 

52001

 

53000

 

53999   54998   55997   56996  

50000

 

50999   51998   52997   53996   54995   55994
Завдання 471
2400 • 300 = 2400 • (100 • 3) = = (2400 • 100) • 3 = 240000 • 3 = 720000 
4500 • 20 = 4500 • (10 • 2) = = (4500 • 10) • 2 = 45000 • 2 = 90000
1300 • 300 = 1300 • (100 • 3) = = (1300 • 100) • 3 = 130000 • 3 = 390000
4500 • 40 = 4500 • (10 • 4) = = (4500 • 10) • 4 = 45000 • 4 = 180000
 
Завдання 472
На четверту частину огорожі використали 26 плит металопластику. Скільки таких плит потрібно на всю огорожу?
Розв'язання
26  4 = 104 (пл.)
Відповідь: на всю огорожу потрібно 104 плити.