Інші завдання дивись тут ...

Завдання 508 Виконай множення
400 • 20 = 4 • 2 • 1000 = 8000
600 • 30 = 6 • 3 • 1000 = 18000
50 • 40 = 5 • 4 • 100 = 2000
8000 : 100 = 80
9000 : 3 = 3000
10000 : 2 = 5000
Завдання 509 Число ділиться на 100, якщо дві останні цифри в його записі — нулі.
33670   не ділиться на 100
34000  ділиться на 100
14720   не ділиться на 100
99200   ділиться на 100
 
Завдання 510 Виконай ділення
48000 : 400 = 48000 : (100 • 4) = 48000 : 100 : 4 = 480 : 4 = 120
64200 : 20 = 64200 : (10 • 2) = 64200 : 10 : 2 = 6420 : 2 = 3210
884000 : 400 = 884000 : (100 • 4) = 884000 : 100 : 4 = 8840 : 4 = 2210
 
Завдання 511 Ділення з остачею
638 : 90 = 638 : (10 • 9) = 638 : 10 : 9 = 7 (ост. 8)
 
Завдання 512

_167 | 40 

  160   4

     7

_472 | 50 

  450   9

    22

_670 | 300 

  600    2

    70

_2150 | 600 

  1800    3

    350

Завдання 513
Двоє робітників, працюючи разом однакову кількість днів, виготовили 480 деталей. Перший робітник щодня виготовляв 7 деталей, а другий — 9. Скільки деталей виготовив кожен робітник окремо?
План розв’язування
1) Скільки деталей виготовляли щодня обидва робітники разом?
7 + 9 = 16 (д.)
2) Скільки днів працювали обидва робітники?
480 : 16 = 30 (дн.)
3) Скільки всього деталей виготовив перший робітник?
30 • 7 = 210 (д.)
4) Скільки всього деталей виготовив другий робітник?
30 • 9 = 270 (д.)
Відповідь: перший робітник виготовив 210 деталей, другий робітник — 270 деталей.
 
Завдання 514 Знайди дроби від даних чисел і порівняй результати.

2/3 від 456 033 > 3/4 від 365 044

456033 : 3 • 2 = 304022

365044 : 4 • 3 = 273783

_456033 | 3      

  3         152011

 _15

   15

     _6

       6

        _3

          3

           _3

             3

             0

х 152011

          2

  304022

_365044 | 4     

  36        91261

    _5

      4

     _10

        8

       _24

         24

           _4

             4

             0

х 91261

        3

 273783

 

Завдання 515 Порядок дій

(6 • 9 + 5 • 8) : (100 : 50) = 47 

1) 6 • 9 = 54

2) 5 • 8 = 40

3) 54 + 40 = 94

4) 100 : 50 = 2

5) 94 : 2 = 47

(32 : 4 – 32 : 8) • (64 : 8) = 32 

1) 32 : 4 = 8

2) 32 : 8 = 4

3) 8 – 4 = 4

4) 64 : 8 = 8

5) 4  8 = 32

Завдання 516 Порівняй дроби

1/2 = 2/4

2/5 > 1/3

3/5 < 3/4

2/3 < 4/5

Завдання 517 Знайди дроби від даних чисел і порівняй результати.

4/5 від 462025 > 5/6 від 365046

462025 : 5 • 4 = 369620

365046 : 6 • 5 = 304205

_462025 | 5      

 45         92405

 _12

   10

   _20

     20

       _25

         25

           0

х 92405

         4

 369620

_365046 | 6     

  36        60841

   _50

     48

     _24

       24

         _6

           6

           0

х 60841

         5

 304205

 

Завдання 518
В одну їдальню привезли 4 мішки картоплі, а в другу — 6 таких самих мішків. Скільки кілограмів картоплі отримала кожна їдальня, якщо всього привезли 500 кг картоплі?
Короткий запис
 4 м. по ? кг
II  6 м. по ? кг
Разом  500 кг
Розв’язування
1) 4 + 6 = 10 (м.) – привезли разом 
2) 500 : 10 = 50 (кг) – маса 1 мішка
3) 50 • 4 = 200 (кг) – отримала I їдальня
4) 50 • 6 = 300 (кг) – отримала II їдальня
Відповідь: перша їдальня отримала 200 кг картоплі, друга — 300 кг.
 
Завдання 519
2/3 від 2 хв = 120 с : 3 • 2 = 80 с
3/4 від 2 км = 2000 м : 4 • 3 = 1500 м
5/6 від 2 год = 120 хв : 6 • 5 = 100 хв
4/5 від 2 т = 20 ц : 5 • 4 = 16 ц
1/10 від 6 год = 360 хв : 10 • 1 = 36 хв
 
Завдання 520

_6739 | 80 

  640     84

  _339

    320

      19

_4193 | 50 

  400    83

  _193

    150

      43

_289460 | 700 

  280        413

    _96

      70

     _260

       210

         70

Завдання 521 Письмове ділення

_3600 | 60 

  360     60

     0

_48000 | 120 

  480      400

     0

_54000 | 900 

  5400     60

       0

х 60

   60  

  3600

х 120

    400  

   48000

х 900

   60   

  54000

Завдання 522
1) Перша бригада зібрала 3 ящики яблук, а друга — 4 такі самі ящики. Скільки кілограмів яблук зібрала кожна бригада, якщо обидві бригади разом зібрали 84 кг?
Короткий запис
 3 ящ. по ? кг
II  4 ящ. по ? кг
Разом  84 кг
Розв’язування
1) 3 + 4 = 7 (ящ.) – привезли разом 
2) 84 : 7 = 12 (кг) – маса 1 ящика
3) 12 • 3 = 36 (кг) – зібрала I бригада
4) 12 • 4 = 48 (кг) – зібрала II бригада
Відповідь: перша бригада зібрала 36 кг яблук, друга — 48 кг.
2) Дві бригади зібрали 7 однакових ящиків яблук, причому перша бригада зібрала 36 кг, а друга — 48 кг. Скільки ящиків яблук зібрала кожна бригада?
Короткий запис
 ? ящ. по 36 кг
II  ? ящ. по 48 кг
Разом  7 ящ.
Розв’язування
1) 36 + 48 = 84 (кг) – привезли разом 
2) 84 : 7 = 12 (кг) – маса 1 ящика
3) 36 : 12 = 3 (ящ.) – зібрала I бригада
4) 48 : 12 = 4 (ящ.) – зібрала II бригада
Відповідь: перша бригада зібрала 3 ящики яблук, друга — 4 ящ.
 
Завдання 523
(640 : 80 + 360 : 12) : 2 = (8 + 30) : 2 = 38 : 2 = 19
(6000 : 20 – 6000 : 100) • 10 = (300 – 60) • 10 = 240 • 10 = 2400
 
Завдання 524
Гектар хвойного лісу протягом року виділяє стільки кисню, скільки необхідно для забезпечення життєдіяльності 2500 людей. Скільки людей зможе забезпечити киснем ліс площею 350 га?
Короткий запис
1 га  2500 л.
350 га  ?
Розв’язування
2500 • 350 = 875000 (л)
Відповідь: зможе забезпечити 875000 людей киснем.
 
Завдання 525 «Розгорни» кільця.
10235 • 6 – 51175 = 10235
35784 • 6 – 178920 = 35784
38766 : 2 + 19383 = 38766
18268 : 4 + 13701 = 18268
Завдання 526
Відомо, що цей кубик можна обклеїти шістьма паперовими квадратами зі стороною 2 см. Частину його поверхні обклеїли зображеним на малюнку бузковим трикутником. Скільки і яких трикутників треба взяти, щоб обклеїти ними решту поверхні кубика?
Розв’язування
1) 2  2 = 4 (см2– площа грані 
2) 4  6 = 24 (см2– площа кубика
3) (4 • 4) : 2 = 8 (см2) – площа фіолетового трикутника
4) 24 – 8 = 16 (см2– решта площі
5) (2 • 2) : 2 = 2 (см2) – площа червоного трикутника
6) 16 : 2 = 8 (тр.)
Відповідь: можна взяти 8 червоних трикутників.
 
Завдання 527
Реактивний літак пролітає 6 км за 15 секунд. Знайди швидкість цього літака в кілометрах за годину.
Короткий запис
6 км  15 с
? км  1 год
Розв'язання
1 год = 3600 с
1) 3600 : 15 = 240 (р.) - у стільки разів 15 с менше від 1 год
2) 6  240 = 1440 (км/год)
Відповідь: швидкість літака 1440 км/год.
 
Завдання 528

_484000 | 40 

  40        12100

  _84

    80

    _40

      40

        0

_369000 | 30    

  30        12300

  _69

    60

    _90

      90

        0

_72000 | 900 

  7200     80

       0

Перевірка письмовим множенням

х 12100

     40  

  484000

х 12300

     300  

  3690000

х 900

   80   

 72000

Завдання 529
Уранці в кафе привезли 4860 тістечок. До обіду продали 2/5 від усієї кількості тістечок, а після обіду — 2/3 від решти. Скільки тістечок продали після обіду?
Короткий запис
Усього  4860 т.
До обіду  ? 2/5 від усього
Після обіду  ? 2/3 від решти
Розв’язування
1) 4860 : 5 • 2 = 1944 (т.) – продали до обіду
2) 4860  1944 = 2916 (т.) – решта
3) 2916 : 3 • 2 = 1944 (т.)
Відповідь: після обіду у кафе продали 1944 тістечок.