Інші завдання дивись тут ...

Завдання 878 Дріб від числа
3/4 від 1000 — це 1000 : 4 • 3 = 750
2/3 від 3000 — це 3000 : 3 • 2 = 2000
1/2 від 4242 — це 4242 : 2 • 1 = 2121
1/4 від 8408 — це 8408 : 4 • 1 = 2102
1/10 від 10 000 — це 10000 : 10 • 1 = 1000
 
Завдання 879 Письмове ділення

_600166 | 326  

 326        1841

_2741

  2608

  _1336

    1304

      _326

        326

           0

_245847 | 483 

 2415       509

 _ 4347

    4347

        0

_152192 | 128  

 128        1189

 _241

   128

  _1139

    1024

    _1152

      1152

          0

Завдання 880
За 9 годин 18 лісників посадили 486 дерев. Скільки дерев посадить один лісник за 4 години, якщо продуктивність праці всіх лісників однакова?
Короткий запис
18 л., 9 год  486 д.
1 л., 4 год  ?
Розв'язання
1) 486 : 18 = 27 (д.) – посадив 1 лісник за 9 год
2) 27 : 9 = 3 (д.) – посадив 1 лісник за 1 год
3) 3 • 4 = 12 (д.)
Відповідь: один лісник за 4 години посадив 12 дерев.
 
Завдання 881 Порядок дій
(384 : 32 + 1074) • 5 – 827 = 4603

_384 | 32  

 32      12

 _64

   64

     0

+   12

  1074

  1086

х 1086

       5

   5430

_ 5430

    827

   4603

Завдання 882
Двоє мотоциклістів одночасно виїхали назустріч один одному і зустрілися через 3 год. Швидкість першого мотоцикліста 48 км/год, а другого — 53 км/год. Яка відстань була між мотоциклістами?
 
 Швидкість 
Час 
Відстань
I
48 км/год 
 3 год  ? км 
II
53 км/год 
Розв’язання
1) 48 + 53 = 101 (км/год) – швидкість зближення мотоциклістів
2) 101 • 3 = 303 (км)
Відповідь: між мотоциклістами було 303 кілометрів.
 
Завдання 883
Відомо, що висота зображених на малюнку блоків відповідає нерівності a > b + c. Між якою з цих величин і яким блоком можна встановити відповідність?
 синій, b — рожевий, c  жовтий.
 
Завдання 884

500 хв = 8 год 20 хв

500 год = 20 діб 20 год

Завдання 885
1) П’ять сьомих від невідомого числа становить 1000. Знайди невідоме число.
1000 : 5 • 7 = 200 • 7 = 1400
2) Знайди 2/9 від числа 115506.
115506 : 9 • 2 = 12834 • 2 = 25668
 
Завдання 886
Половина периметра прямокутника становить 30 см, а одна з його сторін — 21 см. На скільки сантиметрів довжина прямокутника більша, ніж його ширина?
Розв’язання
1) 30  21 = 9 (см) – довжина прямокутника
2) 21  9 = 12 (см)
Відповідь: на 12 см довжина прямокутника більша, ніж його ширина.
 
Завдання 887

_183616 | 152 

 152       1208

 _316

     84

     _54

       42

      _126

        126

           0

_592924 | 653 

 5877       908

  _5224

    5224

         0

_145882 | 698 

 1396       209

   _6282

     6282

          0

Завдання 888
За 5 годин 15 садівників посадили 300 дерев. Скільки дерев посадить один садівник за 4 години, якщо продуктивність праці всіх садівників однакова?
Короткий запис
15 с., 5 год  300 д.
1 с., 4 год  ?
Розв'язання
1) 300 : 15 = 20 (д.) – посадив 1 садівник за 5 год
2) 20 : 5 = 4 (д.) – посадив 1 садівник за 1 год
3) 4 • 4 = 16 (д.)
Відповідь: один садівник за 4 години посадив 16 дерев.
 
Завдання 889 Рівняння

х + 75 = 100

х = 100 – 75

х = 25

х • 9 = 99
х = 99 : 9
х = 11
х – 15 = 45
х = 45 + 15
х = 60

х : 7 = 7

х = 7 • 7

х = 49

х + 64 = 80
х = 80 – 64
х = 16
50 : х = 25
х = 50 : 25
х = 2
Завдання 890
2/6 год > 15 хв, бо 60 хв : 6 • 2 = 20 хв
3/4 доби < 20 год, бо 24 год : 4 • 3 = 18 год
3/8 доби < 10 год, бо 24 год : 8 • 3 = 9 год
2/4 хв = 30 с, бо 60 с : 4 • 2 = 30 с
 
Завдання 891 Порядок дій
162 • 84 : 72 + 105 – 9075 : 11 : 25 + 1301 = 1562

х 162

    84

   648

1296 

13608

_13608 | 72  

   72      189

  _640

    576

    _648

      648

         0

_9075 | 11  

 88       825

 _27

   22

   _65

     65

       0

_825 | 25 

 75     33

 _75

   75

     0

+ 189

   105

   294

_ 294

    33

   261

+  261

  1301

  1562

Завдання 892 «Розгорни» кільця.
417 • 56 – 22935 = 417
283 • 75 – 20942 = 283
63865 : 53 + 62660 = 63865
550240 : 181 + 547200 = 550240
Завдання 893
Фермер посіяв озиме жито 15 вересня, овес — 14 квітня, а скосив жито 20 липня і овес — 3 серпня. На скільки днів довше росло жито, ніж овес?
Розв'язання
Для простоти обчислення приймемо, що один місяць має 30 днів.
1) З 20 липня до 15 вересня росло озиме жито: 
5 міс 10 днів + 8 міс 15 днів = 13 міс 25 днів
2) З 14 квітня до 3 серпня ріс овес: 3 міс.19 днів.
3) _ 13 міс. 25 днів
       3 міс. 19 днів
      10 міс.  6 днів
10 міс. 6 днів = 300 днів + 6 днів = 306 днів
Відповідь: озиме жито росте на 306 днів довше, ніж овес.
 
Завдання 894
Дві вантажівки, відстань між якими була 300 км, одночасно вирушили назустріч одна одній, зустрілись і продовжили рух. Через 3 години відстань між ними стала 120 км. З якою швидкістю рухалися вантажівки, якщо їхня швидкість була однаковою?
Розв'язання
1) (300 + 120 ) : 2 = 210 (км) – проїхала вантажівка
2) 210 : 3 = 70 (км/год)
Відповідь: вантажівки рухалися зі швидкістю 70 км/год.
 
Завдання 895

у – 25 = 126 – 15

у – 25 = 111

у = 111 + 25

у = 136

7 + х = 99 – 59
7 + х = 40
х = 40 – 7
х = 33
Завдання 896
Для приготування вареників на сім’ю із п’яти осіб потрібно 1 кг тіста, що складається із 780 г борошна, 20 г солі і води. Яку частину води містить тісто?
Короткий запис
Тісто  1 кг
Борошно  780 г
Сіль  20 г
Вода  ?
Розв'язання
1 кг = 1000 г
1) 780 + 20 = 800 (г) – борошна і тіста разом
2) 1000 – 800 = 200 (г)
Відповідь: тісто має 200 грам води.
 
Завдання 897 Обчисли
400000 – (537 + 163) • 196 = 262800
795 • 504 – 191 268 : 378 = 400174

+ 537

   163

   700

х 196

      700

 137200

_400000

  137200

  262800

х   795

    504

   3180

3975   

400680

_191268 | 378 

 1890       506

   _2268

     2268

          0

_400680

      506

  400174

Завдання 898
Відстань між двома містами 1224 км. Автомобіль долає цей шлях за 12 годин, а спортивний мотоцикл — за 6 годин. Через скільки годин автомобіль і мотоцикл зустрінуться, якщо одночасно виїдуть назустріч один одному із тими самими швидкостями?
Розв'язання

1) _1224 | 12 

     12     102 (км/год) – швидкість автомобіля 

       _24

        24

          0

2) _1224 | 6 

     12      204 (км/год) – швидкість мотоцикла 

       _24

         24

           0

3) 102 + 204 = 306 (км/год) – швидкість зближення

4) _1224 | 306 

     1224   4 (год)

          0

Відповідь: автомобіль і мотоцикліст зустрінуться через 4 години.

Завдання 899
800 • 3 = 2400
10000 • 1 = 10000
9000 • 10 = 90000
40000 : 200 = 200
6000 : 300 = 20
1000 : 1000 = 1
Завдання 900
Гусінь повзе по стовбуру липи. Уночі вона піднімається на 4 м вгору, а вдень опускається на 2 м вниз. На восьму ніч гусінь досягла вершини дерева. Яка висота липи?
Розв'язання
1) 4  2 = 2 (м) – за 1 день
2) • 7 = 14 (м) – за 7 днів
3) 14 + 4 = 18 (м)
Відповідь: висота липи 18 метрів.
 
Завдання 901
Теплохід вирушив з Одеси у Варну. Коли він був у дорозі 8 год 46 хв, до пункту призначення йому залишилося плисти на 1 год 28 хв більше, ніж він був у дорозі. Через скільки годин теплохід прибуде у Варну?
Короткий запис
Плив  8 год 46 хв
Плистиме  ?, на 1 год 28 хв більше
Всього  ?
Розв'язання
1) + 8 год 46 хв
      1 год 28 хв
      9 год 74 хв
     10 год 14 хв – залишилося плисти
2) + 8 год 46 хв
     10 год 14 хв
     18 год 60 хв
     19 год
Відповідь: теплохід прибуде у Варну через 19 год.
Завдання 902
За планом протягом 4 днів фабрика мала виготовити 320 т паперу. По скільки тонн паперу виготовляла фабрика щодня, якщо вона перевиконала план на 40 т?
Короткий запис
4 дн.  320 т
4 дн.  ?, на 40 т більше
1 дн.  ?
Розв'язання
1) 320 + 40 = 360 (т.)  перевиконала план
2) 360 : 4 = 90 (т.)
Відповідь: фабрика виготовляла щодня по 90 т паперу.
 
Завдання 903

х • 5 = 198 – 18

х • 5 = 180

х = 180 : 5

х = 36

83 – у = 71 – 46
83 – у = 25
у = 83 – 25
у = 58
х : 5 = 148 + 47
х : 5 = 195
х = 195  5
х = 975
Завдання 904
Катруся кинулась наздоганяти Оленку, коли та перебувала на відстані 120 м від неї. Катруся біжить зі швидкістю 240 м/хв, а Оленка — зі швидкістю 180 м/хв. Чи наздожене Катруся подругу, якщо їй потрібно пробігти 480 м?
Розв'язання
1) 480 : 240 = 2 (год)
2) 180  2 = 360 (м)
3) 120 + 260 = 480 (м)
Відповідь: Катруся наздожене подругу.
 
Завдання 905 Обчисли
19 • (120 – 323 : 17) – 18 • 12 = 1703
(25 • 32 + 96) : 16 + 22 • 17 = 430

_323 | 17 

 17     19

_153

  153

     0

_ 120

    19

   101

х 101

    19

   909

  101 

  1919

х 18

   12

   36

  18 

  216

_ 1919

    216

   1703

х 25

   32

   50

  75 

  800

+ 800

     96

   896

_896 | 16 

 80     56

 _96

   96

     0

х 22

   17

  154

  22 

  374

+   56

   374

   430

Завдання 906
У розсаднику виростили 480 саджанців лип, дубки становили 2/5 від кількості лип, а платани — 1/4 від кількості дубків. Скільки саджанців платанів виростили у розсаднику?
Короткий запис
Липи  480 с.
Дубки  ?, 2/5 кількості лип
Платани  ?, 1/4 кількості дубків
Розв'язання
1) 480 : 5  2 = 96 • 2 = 192 (с.)  виростили дубків
2) 192 : 4 = 48 (с.)
Відповідь: у розсаднику виростили 48 саджанців платани.