Інші завдання дивись тут...

Сторінка 31

Завдання 1 Вирази

Якщо а = 3851, k = 3, тоді (а – 20) : k = (3851 – 20) : 3 = 1277

_ 3851

     20

  3831

3831| 3     

3       1277

_8

  6

 _23

   21

   _21

     21

       0

Завдання 2

За 5 днів семеро ткаль, працюючи з однаковою продуктивністю, виткали 1470 м тканини. По скіль­ки метрів тканини витче кожна ткаля за 8 днів, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю?

Розв’язання

1) 1470 : 5 = 294 (м) – виткали 7 ткаль за 1 день.

2) 294 : 7 = 42 (м) – виткала 1 ткаля за 1 день.

3) 42 • 8 = 336 (м) – виткала 1 ткаля за 1 день.

Відповідь: кожна ткаля витче 336 м тканини за 8 днів.

Завдання 3

Куб, довжина ребра якого 6 см, сплющили так, що його висота зменшилася втричі. На скільки квадратних сан­тиметрів зменшилася площа його поверхні?

Розв’язання

1) 6 • 6 • 6 = 216 (см2) – площа поверхні початкового куба.

2) 6 : 3 = 2 (см) – висота сплющеного куба.

3) 2 • 2 • 4 + 6 • 6 • 2 = 8 + 72 = 80 (см2) – площа поверхні сплющеного куба.

4) 216 – 80 = 136 (см2)

Відповідь: на 136 см2 зменшилася площа поверхні куба.

 

СТОРІНКА 32

Завдання 1 Дії з іменованими числами

6 кг 375 г : 5 = 6375 г : 5 = 1275 г = 1 кг 275 г

65 км 400 м : 3 = 65400 м : 3 = 218 м

_6375 | 5     

 5        1275 

_13

  10

  _37

    35

    _25

      25

        0

65400 | 3     

6         218

_5

  3

 _24

   24

     0

Завдання 2

На будівництво привезли 1350 ц цементу, а піску — у 7 разів більше. За день витратили восьму части­ну привезених матеріалів. Скільки центнерів піску і цементу разом витратили на будівництві за день?

Розв’язання

1) 1350 • 7 = 9450 (ц) – привезли піску.

2) 1350 + 9450 = 10800 (ц) – привезли матеріалів.

3) 10800 : 8 = 1350 (ц) = 135 (т) – витратили на будівництві.

Відповідь: 135 тонн.

Завдання 3

Куб, довжина ребра якого 6 см, розпиляли на дві однакові фігури, як показано на ри­сунку. На скільки квадратних сантиметрів площа поверхні отриманих фігур більша, ніж площа поверхні куба?

Розв’язання

1) 6 • 6 • 6 = 216 (см2) – площа поверхні початкового куба.

2) 6 : 2 = 3 (см) – нова висота куба .

3) 3 • 3 • 4 + 6 • 6 • 2 = 36 + 72 = 108 (см2) – площа поверхні розрізаного куба.

4) 216 – 108 = 108 (см2)

Відповідь: на 108 см2 зменшилася площа поверхні отриманих фігур.

 

СТОРІНКА 33

Завдання 1

а) У саду росте 104 дерева. 4 частина дерев — гру­ші. Скільки груш росте в саду?

Розв’язання

104 : 4 = 26 (д.)

Відповідь: в саду ростуть 4 груші.

б) У саду 26 груш, що становить 1/4 частину всіх де­рев. Скільки всього дерев у саду?

26 • 4 = 104 (д.)

Відповідь: в саду 104 дерева.

Завдання 2

Залу прямокутної форми завдовжки 12 м і завшир­шки 8 м збільшили в довжину на 4 м і в ширину на 2 м. Якої площі стала зала?

Розв’язання

1) 12 + 4 = 16 (м) – збільшена довжина.

2) 8 + 2 = 10 (м) – збільшена ширина.

3) 16 • 10 = 160 (м2) – площа зали.

Відповідь: площа зали стала 160 м2.

Завдання 3

Куб, довжина ребра якого 6 см, розпи­ляли на три однакові фігури, як показано на рисунку. На скільки квадратних санти­метрів площа поверхні отриманих фігур більша, ніж площа поверхні куба?

Розв’язання

1) 6 • 6 • 6 = 216 (см2) – площа поверхні початкового куба.

2) 6 : 3 = 2 (см) – нова висота куба .

3) 2 • 2 • 4 + 6 • 6 • 2 = 8 + 72 = 80 (см2) – площа поверхні кожного розпиляного куба.

4) 216 – 80 = 136 (см2)

Відповідь: на 136 см2 зменшилася площа поверхні отриманих фігур.

 

СТОРІНКА 34

Завдання 1

1000 м : 8 = 125 м

416 кг : 4 = 104 кг

_1000 | 8     

 8        125 

_20

  16

  _40

    40

      0

416 | 4    

4       104

 _16

   16

     0

Завдання 2

Довжина прямокутного коридору 7 м 24 см, а ши­рина становить 1/4 довжини. Обчисли периметр коридору.

Розв’язання

7 м 24 см = 724 см

1) 724 : 4 = 181 (см) – ширина.

2) (724 + 181) • 2 = 905 • 2 = 8 + 72 = 1810 (см) = 18 м 10

Відповідь: периметр коридору 18 м 10 см.

Завдання 3

Брусок розрізали навпіл і отримали два куби із довжиною ребра 6 см. Якою була площа поверхні бруска?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (см) – довжина ребра бруска.

2) 6 • 12 • 4 + 6 • 6 • 2 = 288 + 72 = 360 (см2) – площа поверхні бруска

Відповідь: площа поверхні бруска 360 см2.

 

СТОРІНКА 35

Завдання 1 Ознайомлення з дробами

Зафарбовано: 4/8, 2/8, 6/8, 1/8, 8/8

Завдання 2

На одній лісовій ділянці посадили 12 650 дерев, а на другій — у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев становили ялинки, а решту — інші дерева. Скільки ялинок посадили на ділянці?

Розв’язання

1) 12650 : 5 = 2530 (д.) – на другій ділянці.

2) 12650 + 2530 = 15180 (д.) – разом на двох ділянках .

3) 15180 : 6 = 2530 (д.)

Відповідь: посадили 2530 ялинок.

Завдання 3

Куб, довжина ребра якого 2 см, розрізали на кубики, як показано на рисунку. У скіль­ки разів площа поверхні отриманих фігур більша, ніж площа поверхні початкової фі­гури?

Розв’язання

1) 2 • 2 • 6 = 24 (см2) – площа поверхні початкового куба.

2) 2 : 2 = 1 (см) – ребро кубика .

3) 1 • 1 • 6 = 6 (см2) – площа поверхні кожного кубика.

4) 6 • 8 = 48 (см2) – площа поверхні всіх кубиків.

5) 48 : 24 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази площа поверхні отриманих фігур більша, ніж площа поверхні початкової фі­гури.

 

СТОРІНКА 36

Завдання 1  Письмове ділення і письмове множення

14756 : 4 = 3689

41526 : 9 • 4 = 18456

_14756 | 4     

  12       3689 

  _27

    24

    _35

      32

      _36

        36

          0

41526 | 9    

36       4614

_55

  54

  _12

     9

    _36

      36

        0

х 4614

       4

 18456

Завдання 2

У цеху виготовили 8416 м ситцю. 3/8 усієї кількості ситцю пофарбували. Скільки метрів ситцю залиши­лося пофарбувати?

Розв’язання

8416 : 8 • 3 = 1052 • 3 = 3156 (м)

Відповідь: пофарбували 3156 м ситцю.

Завдання 3

Із прямокутника зі сторонами 6 см та 8 см вирізали прямокутник зі сторонами 3 см та 4 см. Знайди площу отриманої фігури.

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (см2) – площа більшого прямокутника.

2) 4 • 3 = 12 (см2) – площа меншого прямокутника.

4) 48 – 12 = 36 (см2)

Відповідь: площа отриманої фігури 36 см2.

 

СТОРІНКА 37

Завдання 1

7511 : 7 = 1073

271280 : 8 • 5 = 169550

_7511 | 7    

 7       1073

  _51

    49

    _21

      21

        0

271280 | 8      

24         33910

_31

  24

  _72

    72

      _8

        8

         0

х 33910

       5

 169550

Завдання 2

Маслозавод відправив у три магазини 900 кг масла, причому в перший магазин — 1/10 всього масла, у другий — 2/5, а в третій — решту. Скільки кілограмів масла одержав кожен магазин?

Розв’язання

1) 900 : 10 = 90 (кг) – одержав перший магазин.

2) 900 : 5 • 2 = 360 (кг) – одержав другий магазин.

3) 900 – (90 + 360) = 900 – 450 = 450 (кг) – одержав третій магазин.

Відповідь: 90 кг, 360 кг, 450 кг.

Завдання 3

Із квадрата, сторона якого 6 см, вирі­зали прямокутник зі сторонами 3 см та 2 см. Знайди площу отриманої фі­гури.

Розв’язання

1) 6 • 6 = 36 (см2) – площа квадрата.

2) 3 • 2 = 6 (см2) – площа прямокутника.

4) 36 – 6 = 30 (см2)

Відповідь: площа отриманої фігури 30 см2.

 

СТОРІНКА 38

3авдання 1

14220 – 14220 : 5 • 3 =5688

_14220 | 5    

 10        2844

 _42

   40

   _22

     20

     _20 

       20

         0

х 2844

       3

  8532

_ 14220

    8532

    5688

Завдання 2

У магазині було 3 т 480 кг цукру. За перший день продали 2/3 усього цукру, а за другий — 3/4 решти. Скільки кілограмів цукру продали за другий день?

Розв’язання

3 т 480 кг = 3480 кг

1) 3480 : 3 • 2 = 1160 • 2 = 2320 (кг) – продали за перший день.

2) 3480 – 2320 = 1160 (кг) – решта цукру.

3) 1160 : 4 • 3 = 290 • 3 = 870 (кг) – продали за другий день.

Відповідь: 870 кг цукру.

Завдання 3

Зображену фігуру склали із двох прямокутників зі сторонами 3 см та 9 см і двох квадратів зі сто­роною 2 см. Знайди площу цієї фігури.

Розв’язання

1) 3 • 9 = 27 (см2) – площа прямокутника.

2) 2 • 2 = 4 (см2) – площа квадрата.

3) 27 • 2 + 4 • 2 = 54 + 8 = 62 (см2) – площа цієї фігури.

Відповідь: 62 см2.

 

СТОРІНКА 39

Завдання 1

28 161 : 9 + 34260 : 6 • 5 = 31579

_28161 | 9    

 27        3129

 _11

    9

   _26

     18

     _81 

       81

         0

_34260 | 6    

 30        5710

 _42

   42

     _6

       6

        0

х 5710

      5 

 28550

+  3129

  28550

  31579

Завдання 2

У їдальню привезли 1960 кг картоплі. На обід використали 4/7 усієї картоплі, а на вечерю — 1/7 решти. Скільки кілограмів картоплі використали на вече­рю?

Розв’язання

1) 1960 : 7 • 4 = 280 • 4 = 1120 (кг) – використали на обід.

2) 1960 – 1120 = 840 (кг) – решта картоплі.

3) 840 : 7 = 120 (кг) – використали на вечер’ю.

Відповідь: 120 кг картоплі.

Завдання 3 Знайди площу даної фігури.

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (см2) – площа трьох паралельних прямокутників.

2) (7 – 5) • 3 = 6 (см2) – площа бокового прямокутника.

3) 30 + 6 = 36 (см2) – площа даної фігури.

Відповідь: 36 см2.

 

СТОРІНКА 40

Завдання 1

568 • 7 = 3976

62384 : 2 • 5 = 155960

х 568

     7

 3976

_62384 | 2     

 6         31192

 _2

   2

   _3

     2

    _18 

      18

        _4

          4

          0

х 31192

        5

 155960

Завдання 2

На складі було 280 кг сиру. В магазин відвезли 1/5 всього сиру, а в їдальню – 2/7 решти. Скільки кілограмів сиру відвезли в їдальню?

Розв’язання

1) 280 : 5 = 56 (кг) – відвезли в магазин.

2) 280 – 56 = 224 (кг) – решта cиру.

3) 224 : 7 • 2 = 32 • 2 = 64 (кг) – відвезли в їдальню.

Відповідь: 64 кг сиру.

Завдання 3 Знайди площу даної фігури.

Розв’язання

1) 16 • 4 = 64 (см2) – площа двох прямокутників і квадрата між ними.

2) (8 – 4) • 4 = 16 (см2) – площа двох прямокутників.

3) 64 + 16 = 80 (см2) – площа даної фігури.

Відповідь: 80 см2.

Інші завдання дивись тут...