Інші завдання дивись тут...

Завдання 279 Множення

1) 24 • 37 = 24 • (30 + 7) = 24 • 30 + 24 • 7 = 720 + 168 = 888

 

Завдання 280 Письмове множення

х 17

  19

 153

 17 

 323

х 28

  45

 140

112 

1260

х 61

  34

 244

183 

2074

х 57

  23

 171

114 

1311

Завдання 281

На Смарагдовій планеті космічна експедиція перебувала 63 доби, а на За­лізній планеті — у 27 разів довше. Скільки діб експедиція перебувала на Залізній планеті?

Короткий запис

На Смарагтовій планеті  63 доби

На Залізній планеті  ?, у 27 р. довше

Розв'язання

х 63

  27

 441

126 

1701 (діб)

Відповідь: на Залізній планеті експедиція перебувала 1701 добу.

 

Завдання 282

З одного ставка одночасно в протилежних напрямках вилетіли дві гуски. Через 5 хв відстань між ними була 1400 м. З якою швидкістю летіла перша гуска, якщо друга летіла зі швидкістю 150 м/хв?

  Швидкість Час Відстань

I

? м/с

5 хв

 

} 1400 м

 

II

150 м/с

Розв'язання

1) 1400 : 5 = 280 (м/хв) – швидкість зближення

2) 280 – 150 = 130 (м/хв)

Відповідь: перша гуска летіла зі швидкістю 130 м/хв.

 

Завдання 283

У гуртожитку пофарбували підлогу в 16 однакових кімнатах, які розміщені на другому і третьому поверхах. Загальна площа пофарбованої підлоги на другому поверсі — 80 м2, а на третьому — 240 м2. У скількох кімнатах пофарбували підлогу на кожному поверсі?

 Поверх Площа однієї кімнати Кількість кімнат Площа

II

Однакова

 

?

  } 16 

 

80 м2

III

?

240 м2

Розв'язання

1) 80 + 240 = 320 (м2– загальна площа

2) 320 : 16 = 20 2– площа однієї кімнати

3) 80 : 20 = 4 (к.) – на II поверсі

4) 240 : 20 = 12 (к.) – на III поверсі

Відповідь: на другому поверсі пофарбували 4 кімнати і на третьому поверсі пофарбували 12 кімнат.

 

Завдання 284

Ціна олівця 5 грн, а зошита — 20 грн. Купили кілька олівців і 1 зошит. Простеж за таблицею, як змінюється вартість покупки залежно від кількості олівців.

Олівців

 2 

 3

 4

 5

 6

 7 

Зошит

 1

 1

 1

 1

 1

 1

Вартість

 30 

 35 

 40 

 45 

 50 

 55 

Якщо а = 4, то 5 • а + 20 = 5 • 4 + 20 = 40

Якщо а = 5, то 5 • а + 20 = 5 • 5 + 20 = 45

Якщо а = 6, то 5 • а + 20 = 5 • 6 + 20 = 50

Якщо а = 7, то 5 • а + 20 = 5 • 7 + 20 = 55

 

Завдання 285 Письмове множення

х 43

  34

 172

129 

1462

х 28

  16

 168

 28  

 448

х 71

  13

 213

 71 

 923

х 26

  54

 104

130 

1404

Завдання 286

Фермерське господарство продало 90 корів і коней однакової маси. Загальна маса проданих корів 210 ц, а коней — 60 ц. Скільки корів і скільки коней продало господарство?

  Маса однієї тварини Кількість Маса

Корів

Однакова

 

?

  } 90 

 

210 ц

Коней

?

60 ц

Розв'язання

1) 210 + 60 = 270 (ц) – загальна маса

2) 270 : 90 = 3 (ц) – маса однієї тварини

3) 210 : 3 = 70 (тв.) – корів продали

4) 60 : 3 = 20 (тв.) – коней продали

Відповідь: господарство продало 70 корів і 20 коней.

 

Завдання 287

х 378

    56

 2268

1890 

21168

У першому неповному добутку 2268 одиниць, а у другому 1890 одиниць.

 

Завдання 288 Письмове множення

х 219

    42

  438

 876 

 9198

х 368

    65

 1840

2208 

23920

х 472

    38

 3776

1416 

17936

х 763

    57

 5341

3815 

43491

Завдання 289

З велостоянки одночасно в протилежних напрямках виїхали дві велосипе­дистки зі швидкостями 12 км/год і 14 км/год. Через скільки часу відстань між ними буде 78 км?

  Швидкість Час Відстань

I

12 км/год

? год

 

} 78 км

 

II

14 км/год

Розв'язання

1) 12 + 14 = 26 (км/год) – швидкість зближення

2) 78 : 26 = 3 (год)

Відповідь: через 3 год відстань між ними буде 78 км.

 

Завдання 290

Купили 8 маркерів. За зелені маркери заплатили 45 грн, а за червоні маркери  75 грн. Скільки купили окремо зелених і червоних маркерів, якщо ціна маркера однакова?

Ціна Кількість
Вартість

Однакова

 

?

} 8

 

45 грн

?

75 грн

Розв'язання

1) 45 + 75 = 120 (грн) – за всі маркери

2) 120 : 8 = 15 (грн) – ціна

3) 45 : 15 = 3 (м.) – зелені маркери

4) 75 : 15 = 5 (м.) – червоні маркери

Відповідь: купили 3 зелені маркери і 5 червоних маркерів.

 

Купили 3 зелені і 5 червоних маркерів. За всі маркери заплатили 120 грн. Скільки гривнів заплатили окремо за зелені і червоні маркери, якщо ціна маркера однакова?

Ціна  Кількість  Вартість

Однакова

3

} 120 грн

5

?

Розв'язання

1) 3 + 5 = 8 (м.) – всі маркери

2) 120 : 8 = 15 (грн) – ціна

3) 15 • 3 = 45 (грн) – за зелені маркери

4) 15 • 5 = 75 (грн) – за червоні маркери

Відповідь: за зелені маркери заплатили 45 грн, а за червоні маркери заплатили 75 грн.

 

Завдання 291 Письмове ділення

Допоможи Радикові поділити 1320 зернят порівну між трьома папугами, а 1630 жолудів — порівну між двома поросятами.

_1320 |  2  

 12      660

 _12

   12

     0

_1630 |  2  

 16       815

   _3

     2

    _10

      10

        0

Завдання 292 Порядок дій

3428 • 40 – 550992 : 8 = 68246

(5080 + 50456) : 8 • 30 = 208260

х 3428

       40

 137120

_550992 |  8     

 48         68874

 _70

   64

   _69

     64

     _59

       56

       _32

         32

           0

_137120

   68874

   68246

+  5080

  50456

  55536

_55536 |  8  

 48        6942

 _75

   72

   _33

     32

     _16

       16

         0

х 6942

       30

 208260

Завдання 293  Побудуй відрізок, 4/5 якого дорівнює 8 см.

8 : 4 • 5 = 10 (см) – довжина відрізка

Завдання 294 Письмове множення

х 347

    46

 2082

1388 

15962

х 452

    83

 1356

3616 

37516

х 679

    38

 5432

2037 

25802

х 796

    89

 7164

6368 

70844

Завдання 295

За однаковою ціною продали 20 коробок із цукерками і шоколад­ним зефіром. За зефір виручили 480 грн, а за цукерки — 720 грн. Скільки продали коробок зефіру?

  Ціна Кількість коробок Вартість

Цукерки

Однакова

 

?

  } 20 

 

720 грн

Зефір

?

480 грн

Розв'язання

1) 720 + 480 = 1200 (грн) – загальна вартість

2) 1200 : 20 = 60 (грн) – ціна

3) 720 : 60 = 12 (к.) – з цукерками

4) 20 – 12 = 8 (к.)

Відповідь: продали 8 коробок зефіру.

 

Завдання 296, 297 Письмове множення

х 4970

     36

 29820

14910 

178920

х 5067

     76

 30402

35469 

384332

х 2490

     56

 14940

12450 

139440

х 3805

     49

 34245

15220 

186445

х 7810

     96

 46860

70290 

749760

х 9201

     87

 64407

73608 

800487

Завдання 298 Порядок дій

100000 – (16808 – 258 • 64) : 4 = 99926

х 258

    64

 1032

1548 

16512

_16808

  16512

     296

_296 |  4  

 28     74

 _16

   16

     0

_ 100000

        74

    99926

Завдання 299

Із двох населених пунктів назустріч один одному одночасно виїхали два автомобілі і зустрілися через 2 год на автозаправці. Швидкість першого автомобіля 70 км/год, а другого — 90 км/год. Яка відстань між населеними пунктами?

  Швидкість Час Відстань

I

70 км/год

2 год

 

} ? км

 

II

90 км/год

Розв'язання

1) 70 + 90 = 160 (км/год) – швидкість зближення

2) 160  2 = 320 (км)

Відповідь: між населеними пунктами 320 кілометрів.

 

Завдання 300

З однієї автозаправки одночасно в протилежних напрямках вирушили два автомобілі. Швидкість першого автомобіля 70 км/год, а другого — 90 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год?

  Швидкість Час Відстань

I

70 км/год

2 год

 

} ? км

 

II

90 км/год

Розв'язання

1) 70 + 90 = 160 (км/год) – швидкість віддалення

2) 160  2 = 320 (км)

Відповідь: через 2 год між ними буде 320 кілометрів.

 

Завдання 301

У саду зібрали 120 ц яблук зимових сортів, що становить 5/6 усього врожаю яблук. Ранні сорти складають 1/12 врожаю. Скільки центнерів ранніх яблук зібрали в саду?

Короткий запис

Зимових сортів  120 ц, це 5/6 урожаю

Урожай  ?

Ранні сорти  ?, 1/12 врожаю

Розв'язання

1) 120 : 5 • 6 = 144 (ц) – увесь врожай

2) 144 : 12  1 = 12 (ц)

Відповідь: в саду зібрали 12 центнерів ранніх яблук.

 

Завдання 302 Дії з іменованими числами

7 хв 18 с + 56 с = 8 хв 14 с

25 хв 39 с + 48 хв 56 с = 74 хв 35 с

25 год 23 хв – 52 хв = 24 год 31 хв

21 год 13 хв – 9 год 15 хв = 11 год 58 хв

+ 7 хв 18 с

         56 с

   7 хв 74 с

   8 хв 14 с

+ 25 хв 39 с

   48 хв 56 с

   73 хв 95 с

   74 хв 35 с

_  25 год 23 хв

             52 хв

    24 год 31 хв

_ 21 год 13 хв

    9 год 15 хв

   11 год 58 хв

Завдання 303 Письмове множення

х 1970

      27

 13790

 3940 

 53190

х 5091

      35

 25455

15273 

178185

х 6307

      45

 18035

25228 

283815

Завдання 304

Гончар вивіз на ринок 240 глиняних тарілок, що становить 4/10 усієї кількості виробів. Глиняні іграшки становлять 1/30 всіх виробів. Скільки іграшок вивіз гончар?

Короткий запис

Тарілки  240 шт., це 4/10 виробів

Вироби  ?

Іграшки  ?, 1/30 виробів

Розв'язання

1) 240 : 4 • 10 = 600 (шт.) – всі вироби

2) 600 : 30  1 = 20 (шт.)

Відповідь: гончар вивіз 20 іграшок.

Інші завдання дивись тут...