Інші завдання дивись тут...

Завдання 334

Відстань від пошти до краю селища 2 км 560 м. Протягом літа поштар 46 разів возив туди пошту. Скільки кілометрів проїздив поштар?

Розв'язання
2 км 560 м = 2560 м
1) + 2560
      2560
      5120 (км)  вся відстань
2) × 5120
         46
     30720
   20480 
   235520 (км)
Відповідь: поштар проїздив 235520 кілометрів.
Завдання 335 Порядок дій

45863 • 16 – 61200 : 30 = 731768

76 • (10620 : 20 + 6459) = 531240

× 45863
       16
 275178
 45863  
 733808

_61200 |  30 

 6         2040

 _12

   12

    0

_ 733808
     2040
  731768

_10620 |  20

 10        531

   _6

     6

      _2

        2

        0

+ 6459
     531
   6990
× 6990
    76
 4194
4893  
531240
Завдання 336

Для художньої школи замовили 12 коробок кольорових олівців і 2 коробки простих. В усіх коробках олівців було порівну. Кольорових олівців замови­ли на 100 більше, ніж простих. Скільки олівців було в одній коробці?

Розв'язання

1) 12 –  2 = 10 (к.) – на скільки більше коробок кольорових олівців

2) 100 : 10 = 10 (ол.)

Відповідь: в одній коробці було 10 олівців.

 

Завдання 337 Математичний диктант.

Частку чисел 750 і 50 збільш на добуток чисел 24 і 5.

750 : 50 + 24 • 5 = 15 + 120 = 135

Різницю чисел 510 і 30 зменш у 12 разів.

(510 – 30) : 12 = 480 : 12 = 40

Добуток чисел 50 і 12 збільш у 12 разів.

50 • 12 • 12 = 600 • 12 = 7200

 

Завдання 338

За планом ділянок обчисли площу кожної з них.

Розв'язання

1) 3  2 = 6 (м2– площа квітника

2) (5 + 3 + 5)  8 = 13 • 8 = 104 (м2– площа ділянки

3) 104 – 6 = 98 2– площа газону

 

Завдання 339 

Швидкість зайця 600 м/хв, що на 100 м/хв більше, ніж швидкість лисиці. Заєць біг 10 хв, а лисиця — 4/5 цього часу.

600  100 = 500 (м/хв) – швидкість лисиці

600  10 = 6000 (м) = 6 (км) – пробіг заєць

10 : 5  4 = 8 (хв) – бігла лисиця

500  8 = 4000 (м) = 4 (км) – пробігла лисиця

 4 = 2 (км)  на стільки кілометрів більше пробіг заєць

10  8 = 2 (хв) – на стільки хвилин довше біг заєць

 

Завдання 340 Порядок дій

900 – 620 : 20 • 25 = 900 – 31 • 25 = 125                        

1254 • (96 • 25 : 10 – 208) = 40128

× 31
   25
 155
 62  
 775
_ 900
   775
   125
× 96
   25
 480
192 
2400
_ 240
   208
     32
× 1254
      32
   2508
  3762 
  40128
Завдання 341

Із двох будинків, відстань між якими 880 м, одночасно назустріч од­не одному вибігли Марічка і Сашко. Вони бігли зі швидкостями відповідно 100 м/хв і 120 м/хв. Через скільки хвилин вони зустрілися?

Розв'язання
1) 100 + 120 = 220 (м/хв) – швидкість зближення
2) 880 : 220 = 4 (хв)
Відповідь: вони зустрілися через 4 хвилини.

 

Завдання 342  Математичний диктант

Число 720 зменшити на добуток чисел 80 і 4.

720 – 80 • 4 = 720 – 320 = 400

Частку чисел 660 і 30 збільшити у 20 разів.

660 : 30 • 20 = 22 • 20 = 440

Перший множник 240, другий — частка чисел 210 і 70.

240 • (210 : 70) = 240 • 3 = 720

Суму чисел 180 і 140 зменшити в 40 разів.

(180 + 140) : 40 = 320 : 40 = 8

 

Завдання 343

Ігор прочитав дві книжки, читаючи щодня однакову кількість сторінок. Першу книжку він читав 4 дні, а другу — 7 днів. У другій книжці було на 60 сторінок більше, ніж у першій. Скільки сторінок у кожній книжці?

 

За 1 день

Кількість днів

Усього сторінок

І книжка

однакова

4

ІІ книжка

7

? на 60 с. більше

1) 7 – 4 = 3 (дн.) — на стільки довше читав другу книжку

2) 60 : 3 = 20 (с.) — читав за один день

3) 20 • 4 = 80 (с.) — у першій книжці

4) 20 • 7 = 140 (с.) — у другій книжці

Відповідь: у першій книжці 80 сторінок, у другій 140 сторінок.

Перевірка: 140 – 80 = 60

 

Завдання 344 Порядок дій

7628 • 37 + 19506 • 24 = 750380

3027 • 305 – 2309 • 64 = 775459

× 7628
      37
 53396
28884 
282236
× 19506
       24
   78024
  39012 
  468144

+ 282236

   468144

   750380

× 3027
    305
 15135
9081  
923235
× 2309
      64
   9236
13854 
147776
_ 923235
  147776
  775459
Завдання 345

Площа спальні 12 м2, що становить 2/7 всієї квартири. Яка площа квартири?

Короткий запис

Спальня  12 м2, що становить 2/7 квартири

Квартира  ?

Розв'язання

12 : 2  7 = 42 (м2)

Відповідь: площа квартири 42 м2.

Склади подібну задачу про свою квартиру / свій будинок 

Короткий запис

Кухня  10 м2, що становить 2/9 квартири

Квартира  ?

Розв'язання

10 : 2  9 = 45 (м2)

Відповідь: площа квартири 45 м2.

 

Завдання 346

Із двох населених пунктів, відстань між якими 25 км, одночасно в протилеж­них напрямках відправилися два автобуси. Перший автобус їхав зі швидкістю 65 км/год, а другий — 70 км/год. Яка відстань буде між автобусами через 2 год?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 65 + 70 = 135 (км/год) – швидкість віддалення
2) 135  2 = 270 (км) – відстань проїхали
3) 270 + 25 = 295 (км)

2-й спосіб

1) 65 • 2 = 130 (км) – проїхав I автобус за 2 год
2) 70 • 2 = 140 (км) – проїхав II автобус за 2 год
3) 130 + 140 = 270 (км) – відстань проїхали
4) 270 + 25 = 295 (км)
Відповідь: між автобусами буде 295 кілометрів через 2 год.
 

Завдання 347 Рівняння

х : (56 : 2) = 3690
х : 28 = 3690
х = 3690 • 28
х = 103320
х • (20 • 2) = 283400
х • 40 = 283400
х = 283400 : 40
х = 7085

_56 |  2  

  4     28

 _26

   26

     0

х  3690

     28

  2952

  738  

103320

_283400 |  40   

  28         7085

    _340

      320

      _200

        200

           0

Завдання 348

Перший літак за 1/6 год пролітає 80 км, а другий за 2/3 год — 200 км. Який літак має більшу швидкість і на скільки більшу?

Розв'язання

1) 60 : 6 = 10 (хв) – час I літака
2) 60 : 3 • 2 = 40 (хв) – час II літака
3) 80 : 10 = 8 (км/хв) – швидкість I автобуса
4) 200 : 40 = 5 (км/хв) – швидкість II автобуса
5) 8 – 5 = 3 (км/хв)
Відповідь: на 3 км/хв перший літак має більшу швидкість, ніж другий.

 

Завдання 349 Порядок дій

(14 • 5 + 15 • 6) • З0 = (70 + 90) • 30 = 160 • 30 = 4800

(840 : 4 – 720 : 8) : 40 = (210 – 90) : 40 = 120 : 40 = 3

× 14
    5
   70
× 15
    6
   90
  

_840 |  4  

 8      210

 _4

   4

   0

_720 |  8 

  72    90

    0

Завдання 350

З першої яблуні зірвали 5 ящиків яблук, а з другої — 4 таких ящики. Усього зірвали 180 кг яблук. Скільки кілограмів яблук зірвали з кожної яблу­ні окремо?

Короткий запис

Разом  180 кг 

 5 ящ.  ? кг

II  4 ящ.  ? кг

Розв'язання
1) 5 + 4 = 9 (ящ.) – всього ящиків
2) 180 : 9 = 20 (кг) – в 1 ящику
3) 20 • 5 = 100 (кг) – з I яблуні
4) 20 • 4 = 80 (кг) – з II яблуні
Відповідь: з першої яблуні зібрали 100 кг, а з другої — 80 кг.

 

Завдання 351

100 ц = 10 т 

10000 ц = 1000 т 

5000 кг = 5 т 

10 т = 10000 кг 

2000 г = 2 кг 

100 т = 10 ц 

70000 кг = 70 т

10 ц = 1000 кг

7000 кг = 70 ц

Завдання 352

У магазині першого дня продали 6 коробок лото, а другого дня — 4 такі коробки. Першого дня отримали на 600 грн більше, ніж другого. Скільки гривень магазин вторгував за цю гру першого дня і скільки другого?

 

У 1 коробці

Кількість коробок

Вартість

I

Однакова

6

?, на 600 грн більше 

II

4

?

Розв'язання

1)  4 = 2 (к.) – на стільки більше коробок продали I дня

2) 600 : 2 = 300 (грн) – ціна коробки

3) 300 • 6 = 1800 (грн) вторгували І дня

4) 300 • 4 = 1200 (грн) – вторгували ІІ дня

Відповідь: першого дня вторгували 1800 грн, а другого — 1200 грн.

Перевірка: 1800 – 1200 = 600 (грн)

 

Завдання 353

Довжина прямокутника а см, а ширина — b см. Запиши його площу і пери­метр. Обчисли їх, якщо а = 14; b = 5.

S = a • b = 14 • 5 = 70 (cм2)

P = (a + b) • 2 = (14 + 5) • 2 = 19 • 2 = 38 (см)

 

Завдання 354

У бібліотеці класу є 48 книжок з оповіданнями — це 2/7 усієї кількості книжок. Книжки з казками становлять 1/4 кількості книжок бібліотеки. Скільки в біблі­отеці книжок з оповіданнями і казками разом?

Короткий запис

Оповідання  48 кн., це 2/7 всього книжок

Всього книжок  ?

Казки  ?, 1/4 всїх книжок

Розв'язання

1) 48 : 2 • 7 = 168 (кн.) – всього книжок

2) 168 : 4 = 42 (кн.) – з казками

3) 48 + 42 = 90 (кн.)

Відповідь: разом 90 книжок з оповіданнями і казками.

 

Завдання 355 Порядок дій

320 : 32 : 2 • 500 = 10 : 2 • 500 = 5 • 500 = 2500                   

320 : (32 : 2) • 500 = 320 : 16 • 500 = 20 • 500 = 10000

 

Завдання 356 Рівняння

х + 1500 = 40 • 50
х + 1500 = 2000
х = 2000  1500
х = 500
3200 – х = 10000 : 50
3200 – х = 200
х = 3200 – 200
х = 3000
Завдання 357

У рівності 8000 : 8 = 1000

а ) Якщо збільшити ділене в 3 рази, то частка збільшиться у 3 рази.

(8000  3) : 8 = 24000 : 8 = 3000

б ) Треба зменшити ділене у 2 рази, щоб частка зменшилась удвічі.

8000 : 2 : 8 = 4000 : 8 = 500

 

Завдання 358

Число 49 становить 7/8 від невідомого числа. На скільки менше число 49 від невідомого числа?

Розв'язання

1) 49 : 7 • 8 = 56 – невідоме число

2) 56  49 = 7

Відповідь: число 49 на 7 менше від невідомого числа.

 

Завдання 359

7856 мм = 7 м 856 мм

7856 мм = 785 см 6 мм

7856 мм = 78 дм 56 мм

7856 мм = 78 дм • 5 см • 6 мм

Інші завдання дивись тут...